Dodávateľ

MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka

Kočovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka

IČO: 47719150

Adresa: Kočovce 244, Kočovce

Registračné číslo: 2020/6-PO-D3933

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Jún 2020

Záznam platný do: 16. Jún 2023

Posledná zmena: 1. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 86 356,00 EUR 6 13
2016 747 498,84 EUR 211 212
2017 797 170,82 EUR 236 236
2018 1 814 201,88 EUR 229 233
2019 1 630 090,08 EUR 143 144
2020 906 373,36 EUR 116 116
2021 1 141 990,04 EUR 86 118
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 85 632,00 EUR 5 12
2015 724,00 EUR 2 2
2016 757 235,14 EUR 212 213
2017 798 434,52 EUR 235 235
2018 1 797 430,88 EUR 223 227
2019 1 634 342,08 EUR 148 149
2020 957 092,36 EUR 117 117
2021 1 072 635,04 EUR 84 114
2022 20 155,00 EUR 1 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 14 574,35 14574.35 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 14 083,33 14083.33 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 13 114 369,88 114369.88 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 2 691,00 2691.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 90 648,00 90648.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 22 621,99 22621.99 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 6 188 564,00 188564.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 5 307,87 5307.87 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 125 847,00 125847.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 167 127 504,33 127504.33 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 22 77 414,92 77414.92 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 21 470 660,13 470660.13 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 49 995 477,59 995477.59 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 2 403,41 2403.41 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 800,00 800.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 62 982,92 62982.92 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 70 314,72 70314.72 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 10 59 391,67 59391.67 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 539,00 539.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 25 221 403,85 221403.85 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 12 000,00 12000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 36 289 758,99 289758.99 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 10 616,67 10616.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 4 500,00 4500.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 371 496,50 371496.50 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 364,16 364.16 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 11 665,00 11665.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 10 121 080,70 121080.70 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 766,58 1766.58 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 649,98 1649.98 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 60 288,99 60288.99 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 5 33 590,00 33590.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 23 611,71 23611.71 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 8 380,00 8380.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 639,80 639.80 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 855,00 855.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 28 10 658,37 10658.37 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 114,00 114.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 59 974 247,03 974247.03 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 10 124 658,27 124658.27 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 17 19 784,79 19784.79 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 3 700,52 3700.52 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 9 1 326,50 1326.50 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 174 117 190,45 117190.45 EUR
Záchranná služba 38 522 566,40 522566.40 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 35 083,34 35083.34 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 341 191,35 341191.35 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 4 17 916,67 17916.67 EUR
Národné rehabilitačné centrum 23 42 210,60 42210.60 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 11 2 564,99 2564.99 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 10 28 580,03 28580.03 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 885 361,67 885361.67 EUR
Spišská katolícka charita 2 874,16 874.16 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 35 474,60 35474.60 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 308,25 308.25 EUR
Národný onkologický ústav 14 48 586,79 48586.79 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 15 24 542,37 24542.37 EUR
Ústav zoológie SAV 2 967,33 967.33 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 17 62 659,64 62659.64 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 1 320,83 1320.83 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 416,67 416.67 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 4 32 813,41 32813.41 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 1 083,33 1083.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 453,33 453.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 14 24 614,00 24614.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 1 131,58 1131.58 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 1 232,50 1232.50 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 15 002,83 15002.83 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 286,49 286.49 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 561,51 561.51 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 130,83 130.83 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 48 159,00 48159.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 2 296,49 2296.49 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 13 2 491,24 2491.24 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 6 807,60 6807.60 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 4 2 942,54 2942.54 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 10 318,67 10318.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 550,00 1550.00 EUR
Spojená škola 6 475,53 475.53 EUR
Teresa Benedicta 1 732,50 732.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 5 619,24 5619.24 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 999,91 1999.91 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 12 550,87 12550.87 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 581,67 581.67 EUR
Zariadenie pre seniorov 5 815,84 815.84 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 120,82 120.82 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 4 190,06 190.06 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 4 704,16 704.16 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 0,00 0.00 EUR
Petržalský domov seniorov 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 183,33 183.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 1 3 041,25 3041.25 EUR
Obec Plešivec 2 1 666,67 1666.67 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 8 800,00 8800.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 3 520,00 3520.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 750,00 750.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 7 142,49 7142.49 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 741,67 741.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ovínadlá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 50 734,00 50734.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lekárske ihly a ihly na anestéziu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 51 757,00 51757.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Jednorazové plienky a Výrobky z papiera pre nemocničné účely Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 81 713,00 81713.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 57 317,00 57317.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Punkcia ciev, odber vzoriek krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 90 096,00 90096.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál pre potreby Kliniky srdcovej chirurgie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 299 002,00 1299002.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 103 640,00 103640.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a kozmetické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 602 620,00 602620.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dezinfekčné prípravky Fakultná nemocnica Trnava 118 221,00 118221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 277 953,00 277953.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Dodanie bezpečnostných intravenóznych kanýl, infúznych súprav a bezihlových ventilov Fakultná nemocnica Trnava 139 940,00 139940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 25 841,00 25841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 41 456,00 41456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antimikrobiálne krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 653,95 653.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky detské 3-6 kg Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mydlo tekuté Detská fakultná nemocnica Košice 2 772,00 2772.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatová tyčinka s glycerínom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 615,00 615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na biologický odpad s objemom 4 l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 357,00 357.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata buničitá vinutá 60 1000g jednotlivě baleno BM Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Miska emitná, tampón stáčaný, obväz, transfúzna súprava, ihla jednorázová, striekačka vyplachovacia, sáčok na moč detský, kojenecká šnúra, sádrový rýchloobväz, ovínadlo hydrofilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 727,60 1727.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný disk s CHG (Biopatch) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 483,33 3483.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 341,00 1341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky a podložky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 7 959,00 7959.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
RTG filmy a vyvolávacia chémia Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 519,00 4519.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l (12l), 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 149,00 149.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hadička predlžovacia, lopatka vyšetrovacia, ovínadlo, tampón, vata, Sádrový rýchloobväz, injekčná striekačka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 854,87 854.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakomery Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 666,00 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Utierky z netkanej textílie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 883,00 5883.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné utierky suché Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 379,20 15379.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacia infúzna hadička z PVC Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 104,40 104.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a antiseptické prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 341,24 1341.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 882,04 882.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 12 800,00 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompresy, gázy, kvapátko Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky 160226 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 495,00 2495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 534,59 534.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sáčok močový s T-výpusťou, 2 l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické gély pre USG vyšetrenia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do ambulancie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 338,12 1338.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväzy, ovínadlá, sadry, tampóny, nožnice, teplomer, striekačka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 630,44 630.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepiaca páska pre parnú sterilizáciu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48,00 48.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové latexové rukavice nesterilné a sterilné. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata buničitá v rezoch, tampón stáčaný, náplasti, i.v. krytie, kompresy z gázy, jednorázové ihly a striekačky, močový sáčok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 374,87 1374.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antimikrobiálne krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 074,32 1074.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky detské 3-6 kg Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na kontaminovaný odpad 1,25L, 2L, 4L Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 691,00 2691.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia 160414 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 999,06 999.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 329,45 1329.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata buničitá v rezoch, žinka jednorázová, podbradníky, striekačky, infúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 235,63 1235.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 474,34 474.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 780,00 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 104,50 1104.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál 160426 Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 6 756,20 6756.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a prostriedky 160426 Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 5 577,60 5577.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorzový zdravotnícky spotrebný mateiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 110,40 110.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotný spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 260,00 7260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrasonografický gel modrý alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavka sterilná 30 ml Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 176,40 176.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prášok Palmex alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaca a ošetrujúca pena s panthenolom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti,tampóny,vata,obväzy, Záchranná služba 49 447,00 49447.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre potreby zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 444,00 444.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 538,22 1538.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 654,80 654.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, chirurgické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 358,70 358.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Fakultná nemocnica Trnava 11 647,44 11647.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice latexové Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 209,00 209.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l (12l), 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 170,65 170.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na vyšetrovací stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 899,69 4899.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajner na odpad biologického materiálu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 782,08 2782.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 335,00 1335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky a podložky Fakultná nemocnica Trnava 43 070,00 43070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zástera z polyetylénovej fólie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 687,14 1687.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál I. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 22 264,50 22264.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne súpravy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 54 950,40 54950.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačky, hadička spojovacia, maska, obväzy, sádry Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 230,30 1230.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia tela a pokožky, dez. na ruky, dez. plôch a nástrojov alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 33 043,08 33043.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prášok na pranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky detské 3-6 kg Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 780,00 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 662,00 2662.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové SENI BASIC pre dospelých velkosť 3 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke hypoalergénne transparentné náplasti Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 426,00 1426.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačka, infúzna hadička na svetlocitlivé látky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 191,60 191.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväzy, ovínadlá, sadry, striekačka, vata, hadička spojovacia, maska, pinzeta, strička, infúzne a transfúzne súpravy, lopatka vyšetrovacia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 326,94 2326.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačky, hadička spojovacia, maska, obväzy, sádry, miska emitná, sáčok močový, tampón Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 146,04 1146.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným-zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 721,00 721.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačky Fakultná nemocnica Nitra 19 962,00 19962.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 103,00 5103.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakomery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo - antibakteriálne 500ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 834,00 834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata buničitá vinutá 60 1000g jednotlivě baleno BM Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaca pena na kožu v prevencii dekubitov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 948,40 2948.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jar Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a materiál pre zamestnancov pri výkone opatrovania Petržalský domov seniorov 11 400,00 11400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, infúzna súprava, lopatka vyšetrovacia, maska, chirurgické obväzy, náplasti, lekárske ihly Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 791,20 2791.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aspiračný tŕň pre viacnásobnú aspiráciu roztokov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 100,00 17100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky pre deti a dospelých Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 35 310,01 35310.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - injekčné striekačky, lekárske ihly, infúzne súpravy, spojovacie hadičky infúzne, trojcestný uzatvárací kohút Záchranná služba 11 715,19 11715.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné ihly Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 828,18 12828.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na ruky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 145,35 145.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice sterilné Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 359,60 359.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 314,00 314.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rektálna rúrka, vata, lopatka vyšetrovacia lekárska, infúzna súprava, náplasti, chirurgické obväzy, močový sáčok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 588,29 588.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 2 077,50 2077.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 292,00 292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 138,24 138.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické ihly Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 329,40 329.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a nitrilové rukavice Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 539,00 539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Záchranná služba 18 141,31 18141.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 002,00 1002.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 586,60 1586.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 695,00 1695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
injekčné striekačky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 403,20 403.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 792,70 792.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 302,40 302.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické vyšetrovacie rukavice nesterilné, bez pudru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 417,00 417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 350,00 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizačné rolky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 575,00 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným - zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 897,00 897.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací nitrilové nepudrované L Selefa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata buničitá vinutá 60 1000g jednotlivě baleno BM Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 457,55 1457.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 638,42 638.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých Fakultná nemocnica Nitra 8 800,00 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným - zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 7 937,00 7937.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 110,60 1110.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 45 129,24 45129.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - injekčné striekačky jednorázové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 507,50 1507.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 510,20 1510.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prosriedky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 30 654,00 30654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - lekárske ihly jednorázové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 301,50 301.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desprej Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 28,00 28.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 787,92 1787.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 647,68 2647.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál 1611 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 984,23 9984.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazový obalový materiál na sterilizáciu Nemocnica Poprad a. s. 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rádiodiagnostický spotrebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 396,00 396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravoky Národný onkologický ústav 4 920,00 4920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 959,06 1959.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilné jednorázové striekačky a stojan pre eppendorfky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 106,12 106.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačka, infúzna hadička na svetlocitlivé látky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 286,60 286.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na vyšetrovacie stoly a lúžka Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 970,00 3970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoby na biologický odpad Fakultná nemocnica Trnava 7 179,00 7179.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 484,04 1484.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 954,07 954.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
sterilné skúmavky 15ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál a chirurgické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 462,00 462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál - pipetové špičky, vata buničitá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové SENI BASIC pre dospelých velkosť 3 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 866,00 866.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 827,34 1827.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 017,87 1017.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 510,20 1510.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 176,57 1176.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 760,46 1760.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pôrodnícke vložky Fakultná nemocnica Trenčín 7 374,00 7374.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, rukavice na upratovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
obväzy, ovínadlá, sadry, tampóny, vata, vatové tyčinky, sáčok na moč detský, cievka rektálna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 195,25 1195.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 589,43 589.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 464,00 2464.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 910,04 910.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 774,50 1774.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti a špeciálne krytie rán 6.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 648,30 11648.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava IS 103 Fakultná nemocnica Trenčín 31 680,00 31680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brušné rúška a gáza Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 413,00 4413.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata buničitá a vata obväzová Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 759,55 1759.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilné tampóny Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné ihly a striekačky Nemocnica s poliklinikou Myjava 7 409,95 7409.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - injekčné striekačky jednorázové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 507,50 1507.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 954,00 954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 557,72 557.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - lekárske ihly jednorázové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 433,25 433.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plienky a plienkové nohavičky Národné rehabilitačné centrum 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám, Spotrebný materiál k transfúzií krvi 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 51 200,00 51200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rontgenové filmy ( filmy citlivé na lúče X) Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 201,69 11201.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 120,00 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 122,00 16122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 662,40 662.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne súpravy, striekačky, ústne lopatky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 246,56 246.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 219,80 2219.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 590,10 1590.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tampón preparačný, sádrový rýchloobväz, ovínadlá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 703,47 703.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky a podložky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 737,00 9737.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť. 3 - Nástroje Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 461,75 10461.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Striekačky jednorazové Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 136,10 15136.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l (12l), 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 316,02 316.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť. 2- dezinfekcia rúk, pokožky ,tela Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 38 242,85 38242.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 954,00 954.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice sterilné č. 6,5 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 229,82 229.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL - striekačky, ihly, sáčky na moč detské, hadičky spojovacie, infúzna súprava, transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 799,57 1799.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 541,40 1541.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové SENI BASIC pre dospelých velkosť 3 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 889,15 2889.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky a podložky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 6 392,00 6392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 221,00 1221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 043,00 1043.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia 1743 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 949,95 1949.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ošetrujúce prípravky pri inkontinencii Fakultná nemocnica Trnava 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - intravenózne kanyly bez portu, intravenózne kanyly s portom a mandrén k intravenóznym kanylám Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 565,00 10565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 9 150,00 9150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 656,76 656.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 490,51 490.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 155,00 4155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 953,55 953.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 827,35 1827.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 165,20 165.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 115,20 115.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 051,46 2051.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 465,00 4465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 441,64 441.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 22 400,00 22400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 541,40 1541.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - obväzy, ovínadlá, tampóny, gázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 780,32 780.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - lekárske ihly a injekčné striekačky jednorázové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 105,15 2105.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - vložky pôrodnícka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 297,00 297.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rádiodiagnostický spotrebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 876,00 876.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 051,62 1051.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 576,68 576.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 489,57 489.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Striekačka, infúzna hadička na svetlocitlivé látky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 352,75 352.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzy, ovínadlá, sadry, tampóny, striekačka, maska, cievka, plienky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 903,31 903.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 267,60 267.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 208,80 208.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata buničitá vinutá 60 1000g jednotlivě baleno BM Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 541,40 1541.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 952,00 952.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 3. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 758,40 8758.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 4. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 504,00 504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 5. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 016,00 9016.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - vložky pôrodnícka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 259,90 259.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 157,00 157.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajner na odpad biologického materiálu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 053,60 5053.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové SENI BASIC pre dospelých velkosť 3 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 940,00 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne predlžovacie hadičky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové latexové rukavice nesterilné a sterilné 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky pre dospelých Nemocnice s poliklinikami n.o. 10 480,32 10480.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 505,29 1505.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 959,22 959.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 1. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 940,00 15940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 150,50 1150.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pogumované textílie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 120,00 6120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rohože 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 370,00 8370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly dvojvrstvový biely, perforovaný, Podložky pod chorých z PVC Nemocnica Poprad a. s. 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vak zberný na moč Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 780,00 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
lekárske ihly a injekčné striekačky jednorázové Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 25 284,00 25284.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prúžky do Glukometra Záchranná služba 18 292,00 18292.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 541,40 1541.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyuretánová fólia , vlhke hojenie ran Nemocnica Poprad a. s. 7 420,00 7420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 661,00 661.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - gáza, ovínadlo, elastické ovínadlo, sadrový rýchloobväz Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 887,12 887.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 783,00 1783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých 60x60cm, podložky pod chorých 60x90cm Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 771,00 12771.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 952,00 952.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - gáza, tampón Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 937,20 937.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 428,42 428.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, lopatka vyšetrovacia, maska, chirurgické obväzy, lekárske ihly, cievky, tampóny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 664,33 1664.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban, vata Fakultná nemocnica Trenčín 8 200,00 8200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, lopatka vyšetrovacia, maska, chirurgické obväzy, lekárske ihly, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 236,35 1236.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hadičky predlžovacie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 168,00 1168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l (12l), 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 315,93 315.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 399,50 399.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých 60 x 60 cm Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 715,20 3715.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 355,96 1355.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 541,37 1541.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 833,00 833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - tampóny, obväz, náplasti, striekačky, sáčok močový, skúmavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 136,20 1136.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizačné rolky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 379,32 10379.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - vložky pôrodnícka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke rukavice nesterilné jednorazové nitrilové, nepúdrované Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 930,00 1930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - tampón stáčaný, maska detská, gáza na ranu, obväz, náplasti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 891,43 891.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové bez púdru Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 743,00 1743.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sadrové obväzy Fakultná nemocnica Nitra 3 830,00 3830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RTG filmy a vyvolávacia chémia Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 627,00 627.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na pranie s technológiou dávkovania Národný onkologický ústav 3 695,00 3695.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l (12l), 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 211,10 211.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 525,00 1525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, kompresy z gázy, transfúzna a infúzna súprava, tampón stáčaný, obväz, ústne lyžičky, vata Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 911,59 911.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na vyšetrovacie stoly Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desprej Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 28,00 28.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /17 Národný onkologický ústav 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená-tampóny, vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 402,00 402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 565,04 565.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 462,00 462.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gáza skladaná, hydrofilná, zložky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 104,00 13104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - plienky, vata Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 624,25 624.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, kompresy z gázy, transfúzna a infúzna súprava, kontajner na moč, tampón stáčaný, obväz Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 201,34 1201.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata buničitá vinutá 60 1000g jednotlivě baleno BM Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzy, ovínadlá, sadry, tampóny, striekačka, cievka, močový sáčok, cumeľ Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 691,82 691.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
teplomer bezortuťový lekársky s puzdrom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 539,72 1539.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zástera z polyetylénovej fólie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 312,80 1312.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
RTG filmy a vyvolávacia chémia Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 349,00 3349.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Utierky z netkanej textílie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 971,20 17971.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaca pena na kožu v prevencii dekubitov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 595,69 3595.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne súpravy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 48 003,84 48003.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 710,00 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 525,00 1525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hadičky predlžovacie, striekačky, sáčky na moč Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 001,65 2001.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 712,52 712.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - gáza, ovínadlo, elastické ovínadlo, sadrový rýchloobväz, teplomer, šatka trojcípa, sáčok na moč, cievka rektálna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 851,15 851.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložky a plienky Fakultná nemocnica Trnava 48 390,00 48390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 009,00 1009.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 469,70 469.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 645,32 1645.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Záchranná služba 13 798,20 13798.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 874,00 2874.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 140,60 140.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 373,40 373.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
RTG filmy a vyvolávacia chémia Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 302,40 302.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vaky na moč 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 598,00 7598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové ochranné rukavice z nitrilkaučuku Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 552,99 552.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aspiračný tŕň pre viacnásobnú aspiráciu roztokov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 120,00 15120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - obväzy, náplasti, chirurgické obväzy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 571,70 571.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky pre deti a dospelých Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 041,74 39041.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, jednorazové ihly, infúzna súprava, tampón, maska jednorazová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 012,38 1012.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l (12l), 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 211,10 211.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 205,28 7205.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Močové sáčky 2 l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 065,60 4065.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na pranie s technológiou dávkovania Národný onkologický ústav 4 295,70 4295.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cievky pre novorodencov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 184,45 28184.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál I. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 28 265,88 28265.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 790,92 790.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 427,64 427.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 355,00 355.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál a OOPP Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - Potreby na infúzie (injekčné striekačky, spojovacie hadičky, trojcestný uzatvárací kohút Záchranná služba 21 398,40 21398.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál Záchranná služba 10 130,40 10130.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia nástrojov a plôch Národný onkologický ústav 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 076,29 1076.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné ihly Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 032,00 9032.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 533,00 533.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod chorých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 209,52 209.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice sterilné, latexové, pudrované/nepudrované Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 430,90 5430.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné, vinyl, pudrované/nepudrované Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 368,50 3368.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky, podložky a vložky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vložky pôrodnícke Fakultná nemocnica Trnava 4 122,00 4122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
buničitá vata bielená Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 591,00 4591.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 632,26 632.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pôrodnícke vložky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 989,20 11989.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 108,42 1108.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 165,36 1165.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 459,00 459.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 328,80 328.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 3 708,26 3708.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na pranie s technológiou dávkovania Národný onkologický ústav 2 799,10 2799.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 785,83 785.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným - zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 8 842,00 8842.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Návštevnícky plášť nesterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 175,00 5175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia na báze chlóru Fakultná nemocnica Trnava 8 420,83 8420.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plachta na exitus Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 453,00 9453.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 980,16 980.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzny set, infúzna hadička Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 749,46 1749.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné sanie - hadica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 396,00 396.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny vodný systém, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 146,06 146.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - náplasti, chirurgické obväzy, lekárske ihly, injekčné striekačky, vata, gáza, kojenecká šnúra Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 135,60 1135.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 460,85 1460.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný / kontaminovaný odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 221,33 221.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 43 771,20 43771.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť 1. - veľké a malé plochy Fakultná nemocnica Trenčín 38 552,82 38552.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť. 2- dezinfekcia rúk, pokožky ,tela Fakultná nemocnica Trenčín 55 182,07 55182.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť. 3 - Nástroje Fakultná nemocnica Trenčín 21 368,86 21368.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložné sklá Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Striekačka na svetlocitlivé látky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 110,22 110.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky materiál - rukavice, ihly, striekačky, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 133,92 133.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lekárske odevy, rúšky, povlaky, návleky a operačné súpravy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 301,70 1301.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - náplasti, obväzy, lekárske ihly, injekčné striekačky, gáza, infúzna súprava, transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 732,18 1732.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená 40 x 50 mm -tampóny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 64,80 64.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 498,00 498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 172,00 172.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace a leštiace potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 656,35 656.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 989,30 989.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 712,52 712.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 716,00 1716.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové na rok 2018 Národné rehabilitačné centrum 10 450,00 10450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - kompresy z gázy, tampón Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 631,98 1631.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 684,05 1684.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 475,40 475.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 257,17 257.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 744,72 1744.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 497,70 497.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 171,80 171.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - kompresy z gázy, elastické fixačné ovínadlo, i.v. krytie, vata buničitá, tampón prešívaný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 728,97 728.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lukasterikové sáčky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 330,00 11330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Buničitá vata Nemocnica Poprad a. s. 5 229,00 5229.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 623,12 2623.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice sterilné Nemocnica Poprad a. s. 22 833,00 22833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená 40 x 50 mm -tampóny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 59,00 59.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 40,00 40.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky a podložky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 11 122,00 11122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 214,02 214.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata buničitá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 667,30 19667.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prípravky do stomatologickej ambulancie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 523,99 1523.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 354,93 1354.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 725,02 725.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 192,68 1192.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 163,00 163.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na pranie s technológiou dávkovania Národný onkologický ústav 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 440,00 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 169,61 1169.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šicie ihly Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 407,91 407.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RTG filmy Kodak MXG a vyvolávacia chémia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 588,00 588.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotné stredisko Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 395,48 1395.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
zdravotnícka pomôcka nadstavec WC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 210,70 210.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 280,80 280.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 110,28 110.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 412,20 2412.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 260,40 260.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tampóny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 737,00 737.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
krycie sklíčka Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie bezlatexové nitrilové bez púdru Nemocnica Poprad a. s. 38 083,00 38083.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportný tampón s priloženou skúmavkou s transportným médiom Amies Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 75,00 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set pre anestéziu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 131,27 131.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 648,86 7648.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 451,55 12451.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata, injekčné striekačky, masky, lekárske ihly, cievky, lyžičky, misky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 771,61 771.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 303,00 303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly a skúmavky pre hemokoaguláciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata obväzová, vata buničitá Spojená škola 78,00 78.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená 40 x 50 mm -tampóny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL - striekačky, ihly, hadičky spojovacie, infúzna súprava, transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 948,15 13948.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 263,00 263.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 319,93 2319.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 183,00 183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice bezpúdrové nitrilové Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 469,60 2469.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na pranie s technológiou dávkovania Národný onkologický ústav 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 611,52 611.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gáza na ranu, tampón stáčaný, kojenecká šnúra Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 939,35 939.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - injekčné striekačky, lekárske ihly, sáčok na moč, infúzna súprava, transfúzna súprav, gáza, sádrové obväzy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 224,97 1224.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál - atraumatický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 056,00 1056.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 590,40 590.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 198,00 20198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 24 050,00 24050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 10 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 491,00 4491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 479,38 2479.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 648,86 7648.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné sanie - hadica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 396,00 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - vyšetrovacie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 555,80 1555.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Striekačka, infúzna hadička na svetlocitlivé látky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 251,80 251.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 295,40 295.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál -šatka, miska, teplomer, sáčok močový, pohár na moč, tampón stáčaný, cievka, výterovka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 698,70 698.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 822,20 2822.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný odsávací set typu Yankauer Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 722,50 722.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 82 411,20 82411.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 520,00 1520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prúžky do Glukomera Záchranná služba 18 432,00 18432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly a príslušenstvo Záchranná služba 42 212,30 42212.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM a obväzový materiál Záchranná služba 60 562,33 60562.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky, kontajnery, nádoby na odosielanie biologického materiálu Národný ústav reumatických chorôb 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 416,00 416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 117,00 117.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 010,80 3010.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban, vata Fakultná nemocnica Trenčín 5 678,00 5678.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do priemyselných umývačiek riadu so systémom dávkovačov. Technická univerzita v Košiciach 8 495,00 8495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť M Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 528,92 528.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 715,71 5715.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravky na ošetrenie inkontinentných pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 332,32 2332.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 7 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 176,00 23176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice sterilné Nemocnica Poprad a. s. 22 833,00 22833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 445,00 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 537,60 1537.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená 40 x 50 mm -tampóny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklíčka Ústav zoológie SAV 361,00 361.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 58 562,08 58562.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebaný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - sádrové rýchloobväzy, ovínadlá, tampóny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 182,81 1182.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 544,81 544.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 116,40 116.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Striekačka jednorazová 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 883,00 16883.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava na odsávanie uzavretá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29 200,00 29200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný a fixačný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 244,00 1244.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 852,77 1852.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 315,00 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 51,50 51.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - zinkoglejové ovínadlo, tampón stáčaný, lopatka, sáčok močový, lyžičky, chirurgické obväzy, gáza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 904,36 904.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné sanie - hadica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 495,00 495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky (infekčný) odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 492,00 492.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gáza na ranu, tampón stáčaný, tampón prešívaný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 574,87 1574.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Nemocnica Poprad a. s. 2 998,00 2998.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šijací materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 434,00 1434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - sádrové rýchloobväzy, kompresy, ovínadlá, tampóny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 523,99 523.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 340,10 340.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 779,76 779.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačiek riadu, konvektomatov, čistenie a dezinfekcia podlahy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 472,30 6472.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 315,00 7315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rohože č. 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 14 880,00 14880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 342,00 342.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - striekačka injekčná, ihla injekčná Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62,50 62.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný odsávací set typu Yankauer (kompletný odsávač) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 722,50 722.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na pranie s technológiou dávkovania Národný onkologický ústav 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
zdravotnícky spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 7 560,00 7560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 343,00 343.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých 60x60cm, podložky pod chorých 60x90cm Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 18 973,00 18973.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky KIMTECH - vedro Národný onkologický ústav 3 295,00 3295.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 143,45 143.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice a vata Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 030,00 1030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PROPAGAČNÝ MATERIÁL - HYGIENICKÝ BALÍČEK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 153 893,18 153893.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na pranie s technológiou dávkovania Národný onkologický ústav 2 216,00 2216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená, vata buničitá prierezy, vata obväzová vinutá Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 970,16 9970.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 120,00 2120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 760,00 1760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená 40 x 50 mm -tampóny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 40,00 40.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky pre deti a dospelých,podložky pod pacienta, papier na vyšetrovací stôl, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 91 765,04 91765.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky z netkanej textílie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 132,00 15132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kožný ochranný krém a čistiaca pena Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 286,00 4286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho miska - sterilná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 764,00 6764.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 144,00 144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky (infekčný) odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 035,00 4035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 066,40 8066.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 969,53 1969.53 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 895,00 3895.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RTG filmy a vyvolávacia chémia Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 649,00 2649.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál -šatka, vata obväzová, gáza skladaná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 206,42 206.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 297,00 297.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená 40 x 50 mm -tampóny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 64,80 64.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 532,96 1532.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložky a plienky Fakultná nemocnica Trnava 165 434,10 165434.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Návštevnícky plášť z netkanej textílie, jednorázový Fakultná nemocnica Trnava 10 500,00 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 196,87 196.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 218,11 3218.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 444,00 444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 764,38 1764.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krytie na rany Fakultná nemocnica Trnava 39 959,00 39959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizačný obalový materiál Fakultná nemocnica Trnava 90 676,44 90676.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 026,30 1026.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inkontinenčné plienky a detské jednorázové plienky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 223,38 7223.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Buničitá vata Fakultná nemocnica Trnava 26 415,00 26415.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - tampón stáčaný, sádrový rýchloobväz, vysokoelastický sieťový obväz, chirurgické obväzy, kompresy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 616,67 616.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 856,68 4856.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 277,87 12277.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - sádrové rýchloobväzy, kompresy, tampóny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 550,02 550.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta - zdravotnícka pomôcka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 924,00 4924.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata obväzová, vata buničitá Spojená škola 123,00 123.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená 40 x 50 mm -tampóny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 40,00 40.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicínsky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108,00 108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých 60x60cm, podložky pod chorých 60x90cm Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 18 973,00 18973.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lekárske ihly Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 22 035,19 22035.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 173,00 173.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 594,50 1594.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly a skúmavky pre hemokoaguláciu 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 961,36 961.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast a sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke nádoby na odpad Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 937,00 937.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 5 086,45 5086.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 917,25 7917.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pôrodnícke vložky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 222,50 9222.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 153,00 153.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 413,00 413.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 432,50 1432.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plášť nesterilný návštevnícky a ochranný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 610,93 5610.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hydrofilný a tamponádny Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 004,82 3004.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz elastický krátkoťažný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 575,04 6575.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 44 206,00 44206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - tampón stáčaný, sádrový rýchloobväz, kompresy z gázy (sterilné, nesterilné), škrtidlo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 824,34 824.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky a výrobky z papiera na nemocničné účely 2 časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 45 900,00 45900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky a výrobky z papiera na nemocničné účely 1 časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 46 458,00 46458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RTG filmy Kodak MXG a vyvolávacia chémia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 587,99 587.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 1 - Dezinfekcia na sliznicu, ruky a pokožku tela Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 22 755,54 22755.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 2 - Plochy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 35 300,93 35300.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným Univerzitná nemocnica Martin 8 108,00 8108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové, nepudrované Spišská katolícka charita 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 531,90 3531.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 345,00 345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Návlek na matrac s gumičkou s PVC, Zástera z polyetylénovej fólie, Návštevnícky plášť nesterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 401,28 14401.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 610,00 610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 194,00 194.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená 40 x 50 mm -tampóny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 65,50 65.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky, podložky a vložky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 44 700,00 44700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 040,00 1040.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 6 437,56 6437.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Národné rehabilitačné centrum 8 300,00 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
sterilizačný obalový materiál Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 878,70 12878.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - Nástroje Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 034,69 13034.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - tampón stáčaný, sádrový rýchloobväz, kompresy z gázy (sterilné, nesterilné), ovínadlo s výstelkou, kojenecká šnúra Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 040,28 1040.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné sanie - hadica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 390,50 390.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 37 455,00 37455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 117,00 117.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cievky pre novorodencov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 375,00 22375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, Injekčné ihly Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 43 869,39 43869.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 149,30 149.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 192,68 1192.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 510,00 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vata buničitá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 270,05 14270.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 250,55 3250.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plachta prenášacia Záchranná zdravotná služba Bratislava 7 600,00 7600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál na odber, spracovanie a vybrané vyšetrenia vzoriek krvi Univerzita Komenského v Bratislave 440,00 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 8 648,62 8648.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Utierky KIMTECH - vedro Národný onkologický ústav 7 910,00 7910.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,80 460.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 510,00 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 149,00 149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 55,00 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové pacientske oblečenie Univerzita Komenského v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 4 831,29 4831.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vata obväzová, vata buničitá Spojená škola 78,00 78.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
zdravotnícka pomôcka nadstavec WC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie na pranie s technológiou dávkovania Národný onkologický ústav 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PROPAGAČNÝ MATERIÁL MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR - HYGIENICKÝ BALÍČEK PRE PACIENTOV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 768 695,00 768695.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 678,00 2678.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 16 000,00 16000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 357,50 357.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 221,20 2221.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 445,00 445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 124,00 124.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Nemocnica Poprad a. s. 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 678,00 7678.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - tampón stáčaný, sádrový rýchloobväz, vysokoelastický sieťový obväz, kompresy, kojenecká šnúra, tampón prešívaný, obväz hydrofilný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 164,35 1164.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 4 676,40 4676.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
zdravotnícka pomôcka nadstavec WC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL - striekačky, ihly, hadičky spojovacie, infúzna súprava, transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 959,13 14959.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 35 245,00 35245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, Ihla jednorázová modrá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 266,17 266.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 390,00 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 2 časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 470,80 1470.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 3 časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 606,00 7606.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 4 časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 819,77 5819.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 5 časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 262,00 3262.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG papier GE/Hellige/Cardiosmart MAC 1100,MAC 1200,MAC 1600 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁDOBY NA OSTRÉ PREDMETY, KLINIK BOXY Národná transfúzna služba SR 48 808,80 48808.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť M Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 264,46 264.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 857,85 2857.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť XL Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 635,89 4635.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 917,25 7917.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 357,50 357.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 26 770,70 26770.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Schirmerov test (diagnostické prúžky) Národný ústav reumatických chorôb 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 445,00 445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 124,00 124.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázový hygienický zdravotnícky materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 382,66 6382.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kojenecké fľaše Univerzitná nemocnica Bratislava 2 878,00 2878.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 720,00 14720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Utierky z netkanej textílie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 132,00 15132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
RTG filmy Kodak MXG a vyvolávacia chémia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 664,94 664.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 322,00 2322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 542,00 542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové plienky pre dospelých - veľkosť L Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 21 350,00 21350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Utierky KIMTECH - vedro Národný onkologický ústav 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a prípravky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 872,00 4872.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k infúziám Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 57 307,00 57307.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky spotrebný materiál a OOPP pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 464,00 4464.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vak zberný na moč Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 830,24 2830.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové plienky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 738,04 32738.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na operačné stoly Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 910,00 2910.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vata buničitá, bielená - prierezy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 126,67 11126.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
vata buničitá, vinutá Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 430,00 1430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 445,00 445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 124,00 124.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 277,87 12277.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inkontinenčné plienky a detské jednorázové plienky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 559,43 6559.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 866,00 1866.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 605,00 34605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 615 000,00 1615000.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 33 223,00 33223.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 847,00 38847.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia, mydlo a krém na ruky Fakultná nemocnica Trnava 51 433,80 51433.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 6 100,00 6100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kohút trojcestný Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 106,00 1106.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 141,90 141.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 557,45 557.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katétre, cievky 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky (infekčný) odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 460,00 12460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 319,98 4319.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 622,45 622.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky pre deti a dospelých,podložky pod pacienta, papier na vyšetrovací stôl, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 91 765,04 91765.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 032,00 2032.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 321,07 7321.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 150,80 2150.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 145,45 145.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 396,00 396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne súpravy , Transfúzne súpravy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 44 156,50 44156.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k infúziám č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 262,00 6262.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vata obväzová, vata buničitá Spojená škola 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trecie misky s tĺčikmi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 143,00 143.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG papier, Originálny termocitlivý videopapier do USG prístrojov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 110,00 2110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 306,02 306.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prúžky do Glukomera, Glukomer Záchranná služba 12 234,65 12234.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 670,00 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojka pre prerušované odsávanie, Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou, Striekačka tuberkulin bez ihly. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 732,00 732.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
injekčné ihly jednorázové Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 765,00 10765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ústne rúška Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 136,00 136.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbový fonendoskop Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 358,00 358.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a dezinsekčné prostriedky a prípravky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 141,00 6141.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice Záchranná služba 27 469,68 27469.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520,16 520.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 245,40 245.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 154,20 154.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 165,00 165.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 058,00 1058.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM - Aplikačné sady Záchranná služba 8 321,75 8321.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
striekačka bez ihly Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 029,65 2029.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ihla injekčná Fakultná nemocnica Nitra 6 200,00 6200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok a dávkovač UNIVERZITA J. SELYEHO 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Návlek na matrac s gumičkou s PVC, Zástera z polyetylénovej fólie, Návštevnícky plášť nesterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 590,00 12590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplasti s vankúšikom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 720,07 7720.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 275,00 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 058,00 1058.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
sterilizačný materiál - lukasteriky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 605,00 5605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
inzulínové striekačky 1ml U-100 s integrovanou ihlou Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným Univerzitná nemocnica Martin 7 153,65 7153.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 9 958,00 9958.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzáver kombi čiapočka Fakultná nemocnica Nitra 2 597,00 2597.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
sterilizačný materiál - ploché sáčky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 719,08 24719.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup dezinfekčných prostriedkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 27 979,84 27979.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 582,40 582.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 239,70 239.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 171,00 171.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 705,00 9705.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 275,00 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 058,00 1058.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové plienky, podložky a vložky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 53 250,00 53250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 431,00 30431.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, Injekčné ihly Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 43 869,39 43869.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 566,50 566.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 156,70 156.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 3 006,80 3006.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
ústne rúška Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby na biologický odpad Fakultná nemocnica Trnava 13 128,00 13128.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 192,68 1192.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cievky pre novorodencov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 375,00 22375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 22 500,00 22500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 165,00 165.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 078,70 1078.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál k prístrojom Corpulus C3 Slim Záchranná zdravotná služba Bratislava 10 665,00 10665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
gáza Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 157,11 14157.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vata buničitá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18 327,20 18327.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pôrodnícke vložky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 222,40 9222.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke nádoby na odpad Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 937,00 937.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 566,40 566.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 156,70 156.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav reumatických chorôb 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 766,00 766.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 13 750,00 13750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 078,70 1078.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 165,00 165.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vinylové rukavice nepudrované Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 217,16 1217.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyslíkové okuliare a masky Fakultná nemocnica Trnava 4 056,20 4056.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
RTG filmy Kodak MXG a vyvolávacia chémia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 600,11 600.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 566,50 566.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 156,80 156.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - infúzia a transfúzia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 892,40 5892.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁDOBY NA OSTRÉ PREDMETY, KLINIK BOXY Národná transfúzna služba SR 37 790,00 37790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovače a dezinfekčné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 867,00 867.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 866,00 866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Schirmerov test Národný ústav reumatických chorôb 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierový materiál na sterilizáciu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 13 598,46 13598.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázový hygienický zdravotnícky materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 228,08 12228.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Ľubovnianska nemocnica, n. o. 17 813,81 17813.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 4 609,55 4609.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podložka pod chorých absorpčná Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 366,05 24366.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 192,50 192.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 966,00 966.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Injekčná a inzulínová striekačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 225,98 16225.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 966,00 966.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 192,50 192.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové plienky a podložky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 27 380,00 27380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 189,20 189.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 15 218,00 15218.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 140,02 3140.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové plienky pre dospelých - veľkosť L. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 22 622,16 22622.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 712 068,00 1712068.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 541,11 13541.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 238,84 238.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Utierky z netkanej textílie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 960,00 14960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Injekčná technika a obväzový materiál Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 19 700,00 19700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 36 348,75 36348.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky (infekčný) odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 576,00 9576.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 869,40 869.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 96,30 96.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 566,00 566.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 215,45 215.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 3 947,00 3947.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kohút trojcestný Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 017,12 1017.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Nemocnica Poprad a. s. 7 140,00 7140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podložky pod nohy Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 499,20 12499.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky - močové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 141,00 141.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 8 276,52 8276.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Spišská katolícka charita 880,00 880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 622,00 622.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška jednorázové UNIVERZITA J. SELYEHO 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 636,62 636.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 215,45 215.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 574,00 574.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 13 786,86 13786.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 607,00 2607.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 414,91 414.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 869,40 869.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 96,25 96.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Návleky na matrac, návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 696,70 1696.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 2 789,50 2789.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 552,00 552.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 199,00 2199.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 924,00 924.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 574,00 574.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 215,45 215.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška jednorázové Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - sonda žalúdočná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 392,00 1392.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 284,00 2284.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie, sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 005,00 1005.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 870,00 870.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 110,00 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 129,40 129.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 720,00 5720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoba na jednorazové použitie pre zber nebezpečného klinického odpadu 10 litrová s uzáverom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 847,20 3847.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 430,00 30430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - Citlivé povrchy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 960,50 1960.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 10 - Vzduchotechnika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 384,52 1384.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 1 - Veľké plochy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 346,98 7346.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 4 - Dezinfekcia na kožu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 778,31 7778.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 134,00 134.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 869,40 869.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 137,50 137.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfektor podložných mís Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 3 650,00 3650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 734,00 734.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 6 - Nástroje Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 970,37 33970.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Univerzitná nemocnica Martin 35 715,00 35715.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Návleky na matrac Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 470,00 1470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 327,12 15327.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 518,55 518.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 215,50 215.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podložky pod telá Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 52 988,00 52988.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové sterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 438,60 438.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne súpravy, transfúzne súpravy, spojovacie hadičky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 30 113,00 30113.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 4 121,66 4121.66 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 21 500,00 21500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 55,00 55.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 014,00 1014.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoby na biologický odpad klinik boxy Národný ústav reumatických chorôb 7 500,00 7500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Striekačka injekčná bez ihly 1ml Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 175,00 11175.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k infúziám časť č. 3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 986,40 3986.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným Univerzitná nemocnica Martin 6 816,00 6816.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 192,00 1192.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
vložky pôrodnícke Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 370,00 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Gáza - časť 1: Gáza kompresy a gáza zložky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 440,11 8440.11 EUR 2021 Tovary Nie 1
Gáza - časť 2: Gáza v páse s buničitou vatou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 304,50 6304.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav reumatických chorôb 4 750,00 4750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové sterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 142,00 2142.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 286,90 286.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 110,00 110.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke nádoby na odpad Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Buničina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 506,00 16506.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 915,00 915.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Klinik boxy – nádoby na medicínsky odpad Trenčiansky samosprávny kraj 4 418,40 4418.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
ŠZM pre KOC Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 7 140,00 7140.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Striekačka injekčná bez ihly 1ml Nemocnica svätého Michala, a. s. 17 191,20 17191.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 287,90 287.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Striekačka injekčná bez ihly 1ml Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 117,50 1117.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky pre očkovacie centrum Trenčiansky samosprávny kraj 34 867,50 34867.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Klinik boxy – nádoby na medicínsky odpad Trenčiansky samosprávny kraj 2 985,60 2985.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Schirmerov test Národný ústav reumatických chorôb 420,00 420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové sterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 805,60 2805.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- transportné médium + tampón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 258,02 258.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
injekčné striekačky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 312,00 3312.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup dezinfekčných prostriedkov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 18 065,17 18065.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 288,00 288.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pomôcky a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 137 907,00 137907.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 488,00 488.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a potreby pre veľkokapacitné očkovacie centrá. Nitriansky samosprávny kraj 110 600,00 110600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 650,00 650.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Uzavretý odberový systém Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 31 549,00 31549.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky, pôrodnícke vložky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 036,00 10036.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 117,00 1117.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vata buničitá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 6 827,00 6827.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
vata buničitá, bielená - prierezy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 485,00 12485.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - sterilné ihly na jednorázové použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 229,12 2229.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 536,00 4536.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a potreby pre veľkokapacitné očkovacie centrá. Nitriansky samosprávny kraj 59 000,00 59000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 16 619,46 16619.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podložka pod chorých absorpčná Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 20 939,39 20939.39 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 120,00 2120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre veľkokapacitné očkovacie centrá. Nitriansky samosprávny kraj 20 000,00 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázový hygienický zdravotnícky materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 552,56 12552.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 880,00 880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prúžky do Glukomera Záchranná služba 5 056,80 5056.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
podložka z PVC Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 602,08 2602.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pôrodnícke vložky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 800,00 9800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Aspiračný tŕň pre viacnásobnú aspiráciu roztokov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 453,00 12453.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
vložky pôrodnícke Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 308,50 6308.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
injekčné striekačky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 736,00 2736.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 156,00 156.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Močové katétre Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 5 798,00 5798.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obväz sádrový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 368,50 368.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká časť č. 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 975,98 12975.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Injekčná a inzulínová striekačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 875,00 16875.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plienky pre dospelých Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 23 343,20 23343.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 7 588,02 7588.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Klinik boxy - jednorázové nádoby na medicínsky odpad Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17 000,00 17000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sieťový hadicový obväz Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 986,88 12986.88 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovínadlá sadrové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 476,55 5476.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice chirurgické sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 980,00 980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Glukomer Obec Plešivec 2 484,00 2484.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obväz hadicový - pruban Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 174,30 174.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 541,11 13541.11 EUR 2021 Tovary Nie 1
OPTOTYP vyšetrenie zraku Obec Plešivec 7 200,00 7200.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Pomôcky a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 11 250,00 11250.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Chirurgické obväzy elastické časť č. 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 694,20 1694.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chirurgické obväzy elastické časť č. 3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 759,18 20759.18 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 102 954,00 102954.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dezinfekcia Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 177 290,00 177290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 450 240,00 450240.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Špeciálny zdravotnícky materiál Záchranná služba 281 239,00 281239.0 EUR 2021 Tovary Nie 8
Špeciálny zdravotnícky materiál Záchranná služba 73 169,00 73169.0 EUR 2021 Tovary Nie 8
Pomôcky a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 859,00 15859.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál Záchranná služba 281 219,00 281219.0 EUR 2021 Tovary Nie 8
Pomôcky a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 156,00 20156.0 EUR 2021 Tovary Nie 3

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1376 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×