Obstarávateľ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Košice-Sever

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 169 808,00 EUR 4
2015 27 636 372,00 EUR 20
2016 24 925 740,00 EUR 11
2017 40 674 772,00 EUR 11
2018 5 001 316,00 EUR 7
2019 10 728 798,00 EUR 5
2020 667 362,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2
2016 9 754 158,00 EUR 6
2017 2
2018 2
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 980 655,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17 6 071 603,99 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 17 400 357,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 1 10 976 910,00 EUR
NOVICOM s.r.o. 1 11 459 532,00 EUR
Chemkostav, a.s. 1 15 355 341,00 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 11 459 532,00 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 2 263 900,00 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 1 17 400 357,00 EUR
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. 1 10 976 910,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 215 10 475 844,00 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 3 15 935 100,00 EUR
EUREDing s.r.o. 1 256 500,00 EUR
Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. 1 262 800,00 EUR
ESP Consult, s.r.o. 1 219 950,00 EUR
Rožňava - inžiniering 3 682 000,00 EUR
Sensus Slovensko a.s. 1 15 727 000,00 EUR
názov združenia: Inžinierske združenie Drienov, Šarišske Bohdanovce, Nová Polhora 1 227 400,00 EUR
EKOSTAV a.s. 1 15 355 341,00 EUR
KUNST, spol. s.r.o. 1 15 355 341,00 EUR
JK SERVIS s.r.o. 6 5 339 831,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Kysak – Rozšírenie kanalizácie 3 034 436,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Vyšná Hutka, Nižná Hutka - Skupinový vodovod 522 519,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
ČS Strážske – vežový vodojem 500 m3 811 642,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Hertník - úpravňa vody 1 576 977,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Sady nad Torysou - Košická Polianka - vodovod - rozšírenie 1 912 740,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Košice - Furča - Prívod vody 1 895 844,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Motorová nafta do nádrže 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Motorová nafta, automobilový benzín 310 050,00 310 050,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 318 044,00 318 044,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Stakčín - intenzifikácia úpravne vody 219 950,00 219 950,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV 256 500,00 256 500,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rožňava - ČOV - intenzifikácia 207 200,00 207 200,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Motorová nafta, automobilový benzín 263 626,00 263 626,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 262 860,00 262 860,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 4 582 700,00 4 582 700,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 13 Áno
Nástroje na meranie prietoku a pretečeného množstva/objemu studenej vody s meradlami s rádiovými modulmi na obojsmernú komunikáciu 15 727 000,00 15 727 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 266 200,00 266 200,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Motorová nafta, automobilový benzín 251 349,00 251 349,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 232 498,00 232 498,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV 17 400 357,00 17 400 357,00 100.0% EUR 2016 Práce Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 302 719,00 302 719,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 71 773,00 71 768,00 99.99% EUR 2016 Tovary Neuvedené 13 Áno
Motorová nafta, automobilový benzín 290 480,00 290 480,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 251 234,00 251 234,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 6 944 000,00 6 944 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 250 482,00 250 482,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Motorová nafta, automobilový benzín 263 299,00 263 299,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV 171 900,00 171 900,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Moravany - kanalizácia 92 000,00 92 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Združená dodávka zemného plynu 980 655,00 980 655,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV 227 400,00 227 400,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV 237 400,00 237 400,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV 237 400,00 237 400,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Motorová nafta, automobilový benzín 241 709,00 241 709,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 275 571,00 275 571,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Motorová nafta, automobilový benzín 275 810,00 275 810,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 238 810,00 238 810,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 249 368,00 249 361,00 99.99% EUR 2016 Tovary Neuvedené 13 Áno
Rožňava - ČOV - intenzifikácia 2016 Práce Neuvedené 0 Nie
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 262 440,00 262 433,00 99.99% EUR 2016 Tovary Neuvedené 13 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 244 528,00 244 528,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV 262 800,00 262 800,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 160 869,00 160 869,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 257 664,00 257 658,00 99.99% EUR 2017 Tovary Neuvedené 13 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 1 033 823,00 1 033 823,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 270 245,00 270 239,00 99.99% EUR 2017 Tovary Neuvedené 13 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 360 230,00 360 230,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 277 510,00 277 505,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 13 Áno
Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV 15 355 341,00 15 355 341,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV 10 976 910,00 10 976 910,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Moravany - kanalizácia 2017 Práce Nie 0 Nie
Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV 2017 Práce Áno 0 Nie
Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV 11 459 532,00 11 459 532,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 258 400,00 258 400,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 264 248,00 264 243,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 13 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 243 212,00 243 212,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 282 453,00 282 447,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 13 Áno
Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV 2018 Práce Áno 0 Nie
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 264 605,00 264 600,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 13 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 338 300,00 338 300,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 330 998,00 330 993,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 13 Áno
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok 1 061 808,00 1 033 823,99 97.36% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka 2018 Tovary Áno 0 Nie
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 321 348,00 321 340,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 13 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 3 220 400,00 3 220 400,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 324 098,00 324 092,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 13 Áno
Bukovec - Intenzifikácia úpravne vody 2019 Práce Áno 0 Nie
Zhodnotenie kalov z ČOV 2019 Služby Nie 0 Nie
Zhodnotenie kalov z ČOV 3 511 248,00 4 862 000,00 138.46% EUR 2019 Služby Nie 2 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 304 977,00 304 971,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 13 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 325 625,00 325 619,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 13 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 6 262 850,00 5 770 700,00 92.14% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zhodnotenie kalov z ČOV 234 715,00 234 714,00 99.99% EUR 2020 Služby Nie 2 Áno
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty. 189 529,00 189 552,00 100.01% EUR 2020 Tovary Nie 13 Áno
Zhodnotenie kalov z ČOV 243 118,00 243 117,00 99.99% EUR 2020 Služby Nie 2 Ánohttp://www.vodarne.eu


+421557924614

+421557924612


agata.sokolova@vodarne.eu
katarina.sedlacekova@vodarne.eu

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 641 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×