Dodávateľ

Profexy s.r.o.

Topoľčany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Profexy s.r.o.

IČO: 46440577

Adresa: Dopravná 1364/11, Topoľčany

Registračné číslo: 2018/11-PO-E9245

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. November 2018

Záznam platný do: 2. November 2021

Posledná zmena: 4. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 0,00 EUR 1 1
2017 5 511,00 EUR 3 3
2018 81 808,99 EUR 16 16
2019 109 774,64 EUR 16 16
2020 42 897,50 EUR 7 7
2021 8 298,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 0,00 EUR 1 1
2017 18 210,00 EUR 4 4
2018 69 109,99 EUR 15 15
2019 116 324,64 EUR 17 17
2020 36 347,50 EUR 6 6
2021 8 298,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 132,50 132.50 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 63 714,67 63714.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 43 643,00 43643.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 724,97 724.97 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 165,83 1165.83 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 37 798,99 37798.99 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 3 889,00 3889.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 12 699,00 12699.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 7 299,00 7299.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 16 038,00 16038.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 962,00 1962.00 EUR
Národný onkologický ústav 11 36 558,50 36558.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 333,34 1333.34 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 907,50 907.50 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 607,50 607.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1 483,83 1483.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 18 332,50 18332.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čiastiace prostriedky Národný onkologický ústav 276,15 276.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na hĺbkové čistenie bazénov Národný onkologický ústav 930,00 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky-kuchyňa /9/17 Národný onkologický ústav 3 160,00 3160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 962,00 1962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do gastrozariadení Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 423,00 20423.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky -strojové umývanie riadu v kuchyni a profesionálne odmasťovacie prípravky Univerzitná nemocnica Bratislava 17 590,00 17590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok, oplachovací prípravok, tabletová soľ a čistiaci prípravok pre profesionálne umývačky riadu /Orkán Profi uni-plus, Orkán Profi lesk Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 460,00 1460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 3 232,00 3232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tekutý umývací prostriedok pre priemyselné umývačky riadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 230,00 2230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tekutý umývací prostriedok pre priemyselné umývačky riadu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny umývací prostriedok s dezinfekčným účinkom a univerzálny oplachovací prípravok zamedzujúci tvorbe škvŕn na pohároch, príboroch a riade Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 382,90 2382.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky -strojové umývanie riadu v kuchyni Univerzitná nemocnica Bratislava 61 356,00 61356.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 890,00 1890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na hĺbkové čistenie bazénov Národný onkologický ústav 1 157,00 1157.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací prostriedok pre profesionálne umývačky riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 401,47 401.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 4 602,00 4602.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací prostriedok pre profesionálne umývačky riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 401,47 401.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaca chémia do gastrozariadení Univerzita Komenského v Bratislave 27 500,00 27500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ComfortFix (prípravok pre funkčný kúpeľ paznechtov) Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 3 650,00 3650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 288,40 288.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
ComfortFix (prípravok pre funkčný kúpeľ paznechtov) Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 3 650,00 3650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 029,12 1029.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 828,00 18828.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci, dezinfekčný prostriedok a oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 418,92 13418.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 043,90 16043.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 184,00 184.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací prostriedok pre profesionálne umývačky riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560,88 560.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 12 840,00 12840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 934,00 13934.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 198,86 1198.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky na strojové umývanie riadu v kuchyni Univerzitná nemocnica Bratislava 35 354,23 35354.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací prostriedok pre profesionálne umývačky riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do veľkokuchynských strojov, zariadení / umývačky riadu, konvektomaty / Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 000,00 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 12 840,00 12840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaca a oplachová chémia do gastrozariadení Univerzita Komenského v Bratislave 12 150,00 12150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 750,00 16750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiaceho prostriedku do umývacieho stroja na priemyselné podlahy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 421,20 421.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 9 930,00 9930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 215,00 15215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie prostriedky na strojové umývanie riadu v kuchyni Univerzitná nemocnica Bratislava 22 650,00 22650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky-kuchyňa Národný onkologický ústav 9 930,00 9930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaca a oplachová chémia do gastrozariadení Univerzita Komenského v Bratislave 10 500,00 10500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 460,19 9460.19 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 84 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Radoslav Košecký
Adresa:
Dvorany nad Nitrou 92 Dvorany nad Nitrou 95611
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×