Dodávateľ

PAK-INVEST, s.r.o.

Chrabrany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PAK-INVEST, s.r.o.

IČO: 36754579

Adresa: Kovarská 157/20, Chrabrany

Registračné číslo: 2017/1-PO-E3483

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Január 2017

Záznam platný do: 26. Január 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 334 297,91 EUR 12 12
2017 54 858,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 334 297,91 EUR 12 12
2017 54 858,33 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 20 832,50 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 329,16 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 270,83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 8 583,33 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 0,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 104 165,83 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 440,00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 57 999,11 EUR
Obec Hliník nad Hronom 1 71 660,00 EUR
Obec Bernolákovo 1 24 570,00 EUR
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 1 17 838,00 EUR
Obec Kvakovce 1 54 858,33 EUR
Domov v Poloninách Nová Sedlica 1 25 609,15 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia chodníkov - Ulica Školská a Pionierov Obec Hliník nad Hronom 100 000,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozmetadlo priemyselných hnojív AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 18 330,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie obojživelného stroja na čistenie vodnej plochy Mesto Nové Mesto nad Váhom 117 960,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 325,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň štítkov na označovanie skúmaviek a ependorfiek a pásky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 395,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 68 840,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislá schodisková plošina Nitriansky samosprávny kraj 25 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový pásový finišér (nový) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 125 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inicializované bezkontaktné čipové karty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické kolobežky Hlavné mesto SR Bratislava 2 977,54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové DUCATO Light 2,3 MTJ EURO 6 150k L2H2 Combi-9 miestne motorové vozidlo na prepravu osôb so zdvíhacou elektrohydraulickou plošinou alebo ekvivalent Domov v Poloninách Nová Sedlica 30 731,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chodníky Obec Bernolákovo 30 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 65 841,60 EUR 2017 Tovary Áno 1
9 - miestne osobné motorové vozidlo Nitriansky samosprávny kraj 25 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
+421385313077


pakinvest@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Knap
Adresa:
Kovarská 157/20 Chrabrany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×