Dodávateľ

STEPA Slovakia s.r.o.

Ružomberok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CARTA Slovakia, s.r.o.

IČO: 36372871

Adresa: Bystrická cesta 45C, Ružomberok

Registračné číslo: 2018/1-PO-E7119

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Január 2018

Záznam platný do: 18. Január 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 30 432,00 EUR 1 1
2015 60 342,00 EUR 1 1
2016 155 144,23 EUR 24 24
2017 48 571,67 EUR 3 3
2018 40 915,83 EUR 3 3
2019 36 079,83 EUR 3 3
2020 56 999,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 30 432,00 EUR 1 1
2015 60 342,00 EUR 1 1
2016 155 144,23 EUR 24 24
2017 48 571,67 EUR 3 3
2018 40 915,83 EUR 3 3
2019 36 079,83 EUR 3 3
2020 56 999,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 20 490,00 20490.00 EUR
Mesto Prešov 1 10 291,67 10291.67 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 34 541,67 34541.67 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 1 440,00 1440.00 EUR
Mesto Trnava 1 2 665,83 2665.83 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 97 279,00 97279.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 83 489,00 83489.00 EUR
HOREZZA, a.s. 1 60 342,00 60342.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 2 300,00 2300.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 38 925,00 38925.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 583,33 2583.33 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 828,00 828.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 2 527,09 2527.09 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 29 748,33 29748.33 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 2 237,16 2237.16 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 1 400,82 1400.82 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 696,66 696.66 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 1 591,67 1591.67 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 4 990,83 4990.83 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 520,00 520.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 3 807,50 3807.50 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 2 25 789,00 25789.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Jednorázové utierky a papierové uteráky Univerzitná nemocnica Martin 35 000,00 35000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, spotrebného materiálu a chemikálií HOREZZA, a.s. 41 800,00 41800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 97 200,00 97200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jar Expert 5l Profesional, SAVO 1l originál Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 090,00 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 090,00 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 120,00 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier krepovaný Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné a kuchynské papierové utierky v rolke Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 497,60 18497.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby,kancelársky papier,obálky,obaly,ceruzky,fix,zvýrazňovače,gumy,lepiace pásky,rýchloviazače Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 8 600,00 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 010,00 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky. Katolícka univerzita v Ružomberku 708,33 708.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby 2016 Mesto Prešov 17 517,32 17517.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 999,00 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky, pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 946,00 946.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (4). Katolícka univerzita v Ružomberku 1 069,00 1069.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 793,00 3793.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb 5 319,95 5319.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZZ utierky, servítky, toaletný papier, jednorázové utierky, kuchynské utierky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 44 880,77 44880.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 7 315,61 7315.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier krepovaný Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby,kancelársky papier,obálky,obaly,ceruzky,fix,zvýrazňovače,gumy,lepiace pásky,rýchloviazače Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 10 350,00 10350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky a uteráky Univerzitná nemocnica Martin 44 647,20 44647.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie a doplnky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 710,00 4710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29 000,00 29000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PAPIEROVÉ HYGIENICKÉ POTREBY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 33 395,85 33395.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace prostriedky, kancelárske potreby Mestská časť Košice - Západ 2 290,00 2290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup termografického papiera Mesto Trnava 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky a papierové uteráky Univerzitná nemocnica Martin 49 592,16 49592.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier,desiatové sáčky,kupecké sáčky,lekárske sáčky,xerox,utierky jednorázové ZZ,servítky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 9 300,00 9300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 28 000,00 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 32 000,00 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier,desiatové sáčky,kupecké sáčky,lekárske sáčky,xerox,utierky jednorázové ZZ,servítky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 12 370,00 12370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie papierových hygienických potrieb a zásobníkov na obdobie 12 mesiacov vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 69 931,70 69931.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421444353820


info@stepa.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 71 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Katarína Tručková
Adresa:
Likavka 03495
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Tručka
Adresa:
Seifertova 457 Lanškroun 56301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. JUDr. Janka Kantíková
Adresa:
Námestie A. Hlinku 54 Ružomberok 03401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×