Dodávateľ

Scandi s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Scandi s.r.o.

IČO: 36642983

Adresa: Lieskovská cesta 465, Lieskovec

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3203

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Máj 2020

Záznam platný do: 29. Máj 2023

Posledná zmena: 30. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 392,28 EUR 17 17
2017 5 184,00 EUR 4 4
2018 42 176,99 EUR 5 5
2019 23 513,83 EUR 2 2
2020 8 708,33 EUR 1 1
2021 12 900,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 392,28 EUR 17 17
2017 5 184,00 EUR 4 4
2018 42 176,99 EUR 5 5
2019 23 513,83 EUR 2 2
2020 8 708,33 EUR 1 1
2021 12 900,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 90,83 90.83 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 11 864,15 11864.15 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 75 631,33 75631.33 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 5 2 179,49 2179.49 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 1 608,00 1608.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 7 679,00 7679.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 3 400,00 3400.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 619,00 1619.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 507,00 507.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 4 050,00 4050.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 893,33 893.33 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 272,00 272.00 EUR
Spojená škola internátna 1 3 082,00 3082.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 198,90 198.90 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 279,00 2279.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 96,40 96.40 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 125,00 125.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 300.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Z Okresný súd Rimavská Sobota 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby - náplne do zásobníkov Lotus Professional Spojená škola internátna 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 520,80 520.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
penové a sprejové mydlo, zásobník na mydlo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 190,00 14190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Trenčiansky samosprávny kraj 9 588,00 9588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné hygienické vlhčené utierky Plum Wipes Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby Slovenské národné múzeum 745,00 745.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na denné stieranie podlahy UNIVERZITA J. SELYEHO 174,80 174.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 520,00 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravok pre strojové umývanie riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné hygienické vlhčené utierky Plum Wipes Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,46 300.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sypký sorbent na likvidáciu ropných látok. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 620,00 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodou riediteľný chemický prípravok na odmasťovanie a čistenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov v rolke , mydlo do zásobníkov Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 809,58 2809.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 970,00 4970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do zásobníkov a dávkovačov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 49 500,00 49500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Penové toaletné mydlo do zásobníkov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 406,00 4406.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 721,00 721.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedok na denné čistenie podlahy UNIVERZITA J. SELYEHO 194,40 194.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do zásobníkov a dávkovačov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 110,12 28110.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 109,00 109.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do zásobníkov a dávkovačov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 220,28 13220.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP-respirátory NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 10 400,00 10400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náplne do zásobníkov a dávkovačov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 638,20 11638.2 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 106 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Igor Cibula
Adresa:
Plánočkova 49 Kováčová 96237
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
15. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Cibula
Adresa:
Severná 2 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Zuzana Oravcová, advokát
Adresa:
Skuteckého 12 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do: 15.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×