Dodávateľ

Xepap, spol. s r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Xepap, spol. s r.o.

IČO: 31628605

Adresa: Jesenského 4703, Zvolen

Registračné číslo: 2020/3-PO-B6968

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Marec 2020

Záznam platný do: 16. Marec 2023

Posledná zmena: 18. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 632 943,00 EUR 7 7
2012 1 814 322,00 EUR 11 11
2013 1 362 221,00 EUR 5 5
2014 4 387 424,00 EUR 18 21
2015 15 747 416,00 EUR 35 35
2016 1 650 695,47 EUR 133 137
2017 0,00 Nezverejnená 2 2
2017 9 118 689,41 EUR 93 93
2018 7 556 878,67 EUR 107 116
2019 8 682 696,01 EUR 138 152
2020 3 645 937,64 EUR 73 76
2021 5 444 103,27 EUR 42 44
2022 446 571,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 093 917,00 EUR 21 24
2015 12 212 272,00 EUR 28 28
2016 5 660 031,82 EUR 139 142
2017 0,00 Nezverejnená 2 2
2017 8 226 961,06 EUR 85 86
2018 7 040 348,67 EUR 103 104
2019 8 662 908,01 EUR 121 126
2020 5 312 520,64 EUR 92 103
2021 5 974 713,27 EUR 61 71
2022 2 306 225,00 EUR 18 20

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 141,21 141.21 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 167 978,90 167978.90 EUR
Slovenská správa ciest 1 0,00 0.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 2 097,50 2097.50 EUR
Mesto Poprad 1 2 415,00 2415.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 44 18 901 471,17 18901471.17 EUR
Mesto Žilina 4 49 202,46 49202.46 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 181 775,00 181775.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 3 113,74 3113.74 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 2 428,00 2428.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 385 614,00 385614.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 69 809,00 69809.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 589,99 589.99 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 19 500,89 19500.89 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 6 658,31 6658.31 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 409,98 409.98 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 1 010 129,31 1010129.31 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 11 3 852,52 3852.52 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 5 62 267,80 62267.80 EUR
Mesto Rožňava 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Martin 1 12 082,50 12082.50 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 2 830,90 2830.90 EUR
Mesto Nitra 3 28 316,87 28316.87 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 32 842,41 32842.41 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 4 662,50 4662.50 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 4 15 666,62 15666.62 EUR
Mesto Medzilaborce 2 2 192,49 2192.49 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 1 021 511,33 1021511.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 41 410,00 41410.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 3 926,63 3926.63 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 636 842,00 636842.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 194 291,20 194291.20 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 0,00 0.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 320 000,00 320000.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 2 330,00 2330.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 75,83 75.83 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2 809,18 2809.18 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 145 565,78 145565.78 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 11 240,89 11240.89 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 35,83 35.83 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 348 876,35 348876.35 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 6 56 538,98 56538.98 EUR
Okresný súd Nitra 1 2 260,17 2260.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 718,34 1718.34 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 2 665,83 2665.83 EUR
Mesto Trstená 1 240,00 240.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 3 72 778,20 72778.20 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 3 670,83 3670.83 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 236,67 236.67 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Košice 1 9 400,00 9400.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 15 916,67 15916.67 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 14 249,17 14249.17 EUR
Stredná odborná škola 1 200,00 200.00 EUR
Mesto Fiľakovo 1 193,40 193.40 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25 3 562 731,50 3562731.50 EUR
Mesto Holíč 3 702,50 702.50 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 37 4 427 390,84 4427390.84 EUR
Mesto Nové Zámky 1 750,30 750.30 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 929 404,00 929404.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 587,18 587.18 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 344,00 344.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 9 886,00 9886.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 1 576,00 1576.00 EUR
Mesto Senec 1 328,33 328.33 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 421,00 421.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 1 100 000,00 1100000.00 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 7 170,00 7170.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 9 109 250,56 109250.56 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 1 916,66 1916.66 EUR
Mesto Pezinok 1 798,99 798.99 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 24 36 721,80 36721.80 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 2 720,00 2720.00 EUR
IUVENTA 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Michalovce 1 1 654,17 1654.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 950,80 950.80 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 2 783,33 2783.33 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 3 2 977,00 2977.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 197,99 197.99 EUR
Záchranná služba 1 10 500,00 10500.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 35 392,50 35392.50 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 74 15 082 064,00 15082064.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 270,30 270.30 EUR
Mesto Zvolen 7 3 150,41 3150.41 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 10 8 098,84 8098.84 EUR
Krajský súd v Bratislave 4 26 550,00 26550.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 1 116,00 1116.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 205,83 1205.83 EUR
Mesto Svätý Jur 3 964,17 964.17 EUR
Mestský podnik služieb 1 18 250,00 18250.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 415,83 415.83 EUR
Krajská prokuratúra 4 8 685,82 8685.82 EUR
Obec Semerovo 1 57,50 57.50 EUR
Okresný súd Komárno 2 10 833,30 10833.30 EUR
Národné rehabilitačné centrum 3 4 089,67 4089.67 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 1 990,00 1990.00 EUR
Obec Čachtice 1 196,42 196.42 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 349,00 349.00 EUR
Obec Lužianky 2 204,99 204.99 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 22 422,50 22422.50 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 412,00 412.00 EUR
Okresný súd Topoľčany 4 6 345,80 6345.80 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 13 387,50 13387.50 EUR
Mesto Tvrdošín 1 481,23 481.23 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 17 095,42 17095.42 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 327,50 1327.50 EUR
Obec Kozárovce 1 245,00 245.00 EUR
Obec Záhorská Ves 1 177,50 177.50 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 1 470,83 1470.83 EUR
Okresný súd Galanta 1 3 066,67 3066.67 EUR
Krajský súd v Nitre 8 12 434,07 12434.07 EUR
Ústav polymérov SAV 1 165,83 165.83 EUR
Krajská prokuratúra 7 6 199,53 6199.53 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 3 830,09 3830.09 EUR
Národný onkologický ústav 4 5 080,80 5080.80 EUR
Obec Nesvady 1 1 040,33 1040.33 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 331,92 331.92 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 097,75 1097.75 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 6 60 026,89 60026.89 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 6 5 849,57 5849.57 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 2 896,66 2896.66 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 3 298,33 3298.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 690,30 690.30 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 3 5 675,00 5675.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 988,96 988.96 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 4 4 024,99 4024.99 EUR
Ústav informatiky SAV 1 450,00 450.00 EUR
Krajská prokuratúra 10 16 098,66 16098.66 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 2 328 290,00 2328290.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 59 8 282 104,00 8282104.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 0,00 0.00 Neuvedná
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 1 920,00 1920.00 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 466,58 466.58 EUR
Výskumná agentúra 1 9 598,33 9598.33 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 741,67 741.67 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 22 490,39 22490.39 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 5 550,19 5550.19 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 2 875,00 875.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 2 325,00 2325.00 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 1 046,67 1046.67 EUR
Okresný súd Bratislava IV 1 779,80 779.80 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 230,83 230.83 EUR
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 1 0,00 0.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 9 620,00 9620.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 2 384,85 384.85 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 3 090,75 3090.75 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 979,00 979.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 435,00 2435.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 1 020,00 1020.00 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 3 989,17 3989.17 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 595,79 595.79 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 429,17 429.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 904,16 1904.16 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 1 023,89 1023.89 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 852,99 852.99 EUR
Okresný súd Humenné 1 2 441,67 2441.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 565,83 565.83 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 492,50 492.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 204,02 1204.02 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 250,00 250.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 66 224,00 66224.00 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 448,17 448.17 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 615,83 615.83 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 776,95 776.95 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 755,20 4755.20 EUR
Spojená škola 1 332,80 332.80 EUR
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 2 506,48 506.48 EUR
Mestské služby mesta 1 139,20 139.20 EUR
Materská škola 2 424,08 424.08 EUR
Evanjelická spojená škola 1 1 829,17 1829.17 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 3 85 648,00 85648.00 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 516,66 516.66 EUR
ASOS, s. r. o. 1 72 398,00 72398.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 9 583,33 9583.33 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 186,67 186.67 EUR
Spojená škola 2 1 006,67 1006.67 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 2 640,00 2640.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 23 529,17 23529.17 EUR
Stredná športová škola 1 1 099,17 1099.17 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 1 45,00 45.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 39 833,33 39833.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 370,83 370.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 700,00 197700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kancelárske potreby pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 69 210,00 69210.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Obálky a obálky s vonkajšou potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 25 600,00 25600.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 28 960,00 28960.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Technická univerzita v Košiciach 320 000,00 320000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 241 523,00 241523.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelarske potreby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 436 548,00 436548.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 217 085,00 217085.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Dodávanie xerografického papiera. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 34 991,00 34991.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 57 141,00 57141.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelársky potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 24 897,00 24897.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 105 713,00 105713.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 580,00 29580.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 104 619,00 104619.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 56 074,00 56074.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 781,00 5781.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávanie xerografického papiera Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 232 352,00 232352.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 166 163,00 166163.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 142 049,00 142049.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 210 425,00 210425.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vytyčovacie výstražné pásky – prehľadná samolepiaca páska s potlačou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 80 766,00 80766.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 634,00 52634.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 79 191,00 79191.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávanie xerografického papiera. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 53 438,00 53438.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelársky potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 13 033,00 13033.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34 770,00 34770.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 80 954,00 80954.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Papier, kancelárske potreby a súvisiaca služba Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 051,00 2051.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávanie xerografického papiera. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 46 892,00 46892.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 15 350,00 15350.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 786 340,00 1786340.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 130 648,00 130648.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávanie xerografického papiera. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 195 218,00 195218.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 630,00 92630.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 480 123,00 480123.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 52 740,00 52740.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 157 476,00 157476.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10 661,00 10661.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 510 000,00 7510000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 207 483,00 207483.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 94 380,00 94380.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 698,00 106698.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 91 678,00 91678.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 781,00 19781.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 160,00 92160.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávanie xerografického papiera. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 222 289,00 222289.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 279 700,00 279700.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 108 487,00 108487.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 100 244,00 100244.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 461 365,00 461365.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 100 042,00 100042.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 92 662,00 92662.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 180 807,00 3180807.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávanie kancelárskych potrieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 140 000 000,00 140000000.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 105 975,00 105975.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 98 823,00 98823.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 136 250,00 136250.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 653,00 30653.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 127 410,00 127410.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 61 097,00 61097.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 45 700,00 45700.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 886,00 3886.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 214,00 29214.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 897,00 5897.0 EUR 2011 Tovary Áno 1
Dodávanie kancelárskych potrieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 86 029,00 86029.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávanie xerografického papiera. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 74 218,00 74218.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Dodávanie xerografického papiera 8 -e-aukcia pre rezort MPSVR SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 222 086,00 222086.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 189 906,00 189906.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná dodávka kancelárskych potrieb SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 13 274,00 13274.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vytyčovacie výstražné pásky – prehľadná samolepiaca páska s potlačou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 16 102,00 16102.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 167 642,00 167642.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 115 616,00 115616.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 226 212,00 226212.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Tlač podacích a ostatných nálepiek Slovenská pošta, a.s. 86 248,00 86248.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 653 462,00 4653462.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 90 853,00 90853.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 68 560,00 68560.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 734 826,00 734826.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 548,00 21548.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 520 000,00 520000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 187,00 27187.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 189 631,00 189631.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 235 420,00 235420.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 102 879,00 102879.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 36 843,00 36843.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 142 999,00 142999.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 65 898,00 65898.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 641,00 37641.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 139 025,00 139025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vytyčovacie výstražné pásky – prehľadná samolepiaca páska s potlačou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 466,00 11466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 68 947,00 68947.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 112 470,00 112470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vytyčovacie výstražné pásky – prehľadná samolepiaca páska s potlačou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 16 329,00 16329.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 705,00 17705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 148 215,00 148215.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 78 900,00 78900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 85 057,00 85057.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 158 189,00 158189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 434 181,00 434181.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 241 068,00 241068.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vytyčovacie výstražné pásky – prehľadná samolepiaca páska s potlačou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19 252,00 19252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 44 216,00 44216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 91 829,00 91829.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 116 901,00 116901.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 416,00 2416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 150 824,00 150824.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vytyčovacie výstražné pásky – prehľadná samolepiaca páska s potlačou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 045,00 12045.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 1 204 810,00 1204810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 408,00 77408.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 464,00 31464.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 581,00 31581.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 82 780,00 82780.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 47 425,00 47425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 80 218,00 80218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 130 000,00 130000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky Detská fakultná nemocnica Košice 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného kancelárskeho materiálu Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 220,00 1220.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby IUVENTA 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard alebo kvalitnejší ekvivalent Mesto Holíč 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Renovácia tonerov a pridružené služby Mesto Martin 18 100,00 18100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 190,00 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Najvyšší súd Slovenskej republiky 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archívne škatule Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 540,00 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Mesto Liptovský Mikuláš 2 460,00 2460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 1 330,00 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Centrum vedecko-technických informácií SR 7 300,00 7300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 483,00 483.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sulfitový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 700,00 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 914,00 914.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 040,00 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier, obálky Mesto Banská Štiavnica 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 483,00 483.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier pre digitálnu tlač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, servítky, ZZ utierky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 160 798,18 160798.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 36 714,00 36714.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 520,00 2520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 13 434,60 13434.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Banskej Bystrici 3 125,00 3125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Letisko Poprad - Tatry, a.s. 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Mesto Medzilaborce 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 609,00 609.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25 x 12" (1+0) Fakultná nemocnica Trenčín 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 220,00 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier AGIRA plus, s.r.o. 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archívne škatule Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 496,00 496.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 268,00 268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 245,00 245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Okresný súd Bratislava III 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, tlačivá, zošity Mestské služby mesta 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 240,00 2240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 362,00 362.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier, obálky Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Mesto Nitra 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 280,00 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25 x 12" (1+0) Národný onkologický ústav 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Mesto Tvrdošín 585,00 585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 280,00 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485,00 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 020,00 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 486,00 486.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací kancelársky papier. Katolícka univerzita v Ružomberku 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 6 700,00 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Najvyšší súd Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Rožňava 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Bratislava IV 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Najvyšší súd Slovenskej republiky 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
archívne škatule Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 520,00 8520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etikety samolepiace Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač obálok na knihu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tabelačný papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 160,00 5160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archívna škatuľa II/350 Okresný súd Nitra 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačiivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 452,00 452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Najvyšší súd Slovenskej republiky EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 34 188,55 34188.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Vojenský historický ústav 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Gymnázium Ľudovíta Štúra 696,00 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 040,00 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastelína Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 14 025,00 14025.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskeho papiera Centrum výcviku Lešť 4 263,00 4263.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Etiketa Print Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 385,00 385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Obec Čachtice 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 9 552,00 9552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky a archívne škatule Mesto Poprad 4 776,50 4776.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky C5 doporučene Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 718,19 8718.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25 x 12" (1+0) Tabelačný papier 25 x 12" (1+1) Fakultná nemocnica Trenčín 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 770,00 11770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepiace štítky na označenie biologického materiálu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 292,00 292.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Xerox papier 1/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 7 810,00 7810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebný kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 652,90 652.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač pozvánok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 228,00 228.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 861,00 861.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Banskobystrický samosprávny kraj 19 872,00 19872.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 468,00 468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 13 053,86 13053.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
tabelačný papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 520,00 1520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier (kancelárske potreby) Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 5 808,62 5808.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 064,00 2064.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 7 457,00 7457.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 455,50 455.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3/80g/- Xerox Národný onkologický ústav 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 497,24 497.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 25,36 25.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42 876,23 42876.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Národný bezpečnostný úrad 6 909,12 6909.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176,00 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 369,00 369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ASOS, s. r. o. 80 000,00 80000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Okresný súd Galanta 4 112,50 4112.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 10 320,00 10320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerox papier 6/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 860,00 11860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 365,00 3365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etikety samolepiace Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 540,00 3540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Xerox Business alebo ekvivalent Mesto Zvolen 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové kupecké vrecká, fólie, špagáty Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 218,41 1218.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Mesto Nitra 14 400,00 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Nesvady 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumná agentúra 18 960,00 18960.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Samoprepisový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 10 200,00 10200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenská správa ciest 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 960,00 3960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 280,40 4280.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárky (xerografický) papier Pôdohospodárska platobná agentúra 2 990,00 2990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rok 2018 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 9 800,00 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 14 025,00 14025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 15 840,00 15840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky paier A4 MIHI.sk, s.r.o. 2 640,00 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Archivačné obaly a archivačné skrine Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 3 870,00 3870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35 029,43 35029.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Národný bezpečnostný úrad 12 960,00 12960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 37 200,00 37200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 060,00 1060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárky papier Pôdohospodárska platobná agentúra 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 66 453,00 66453.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 12 528,00 12528.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 780,00 3780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 11 500,00 11500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 320,00 3320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 598,00 2598.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 140,00 140.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kancelárske potreby Národný onkologický ústav 3 210,00 3210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskych potrieb pre OZ BB SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 23 500,00 23500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 300,00 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávok kancelárskeho papiera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 270,00 15270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 936,00 3936.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 211,00 1211.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové pásky do registračnej pokladne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 048,00 1048.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 150,40 8150.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 220,00 1220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestské lesy v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier – ekologicky vyrobený Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 13 704,00 13704.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky kopírovací papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 16 880,00 16880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup obálok Generálna prokuratúra SR 640,00 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25x12 "(1+0) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 110 820,00 110820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 3 380,00 3380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Záchranná služba 25 415,23 25415.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 232,50 1232.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 965,00 1965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 879,00 49879.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – tlačivá, obálky, papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 915,00 915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 16 200,00 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 57 929,15 57929.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 740,00 740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 700,00 13700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera Generálna prokuratúra SR 4 032,00 4032.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 217,00 141217.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 798,20 1798.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 2 550,00 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 104 719,00 104719.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 143 975,00 143975.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 903,00 77903.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 297,00 4297.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb Slovenská pošta, a.s. 15 641,00 15641.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 27 730,00 27730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 763 200,00 2763200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kalendáre, diáre a novoročné pozdravy na rok 2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 16 575,60 16575.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 28 800,00 28800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 442,92 1442.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národný onkologický ústav 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 627,20 4627.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 641,00 2641.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 828,36 828.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 708,00 708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 700,00 8700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti a xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 1 767,00 1767.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 074 339,00 1074339.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186 894,00 186894.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 124 415,00 124415.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 168 410,00 168410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 233,00 3233.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera, obálok vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 40 763,29 40763.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 837,00 837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360,00 1360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 740,00 740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25x12 "(1+0) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 11 200,00 11200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 16 474,36 16474.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Etikety samolepiace Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 105,00 1105.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier re rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 14 125,00 14125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby 2019(2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 80 239,27 80239.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 672 663,00 672663.0 EUR 2019 Služby Nie 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 46 996,00 46996.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 86 243,00 86243.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie Okresný súd Topoľčany 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 166 000,00 1166000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Bratislavský samosprávny kraj 17 868,00 17868.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 651,00 651.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 290,00 1290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A5, A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 14 656,84 14656.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 077,00 10077.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 882,00 23882.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 98 450,00 98450.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 32 920,00 32920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 38 460,00 38460.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Kancelársky papier Obec Kozárovce 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 885,00 1885.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 601,67 1601.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 280,00 1280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná zdravotnícka škola 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre OZ PN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 39 000,00 39000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 665,80 1665.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Perá a náhradné náplne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 162,00 162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 796,00 2796.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laminátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85,00 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Evanjelická spojená škola 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový kalendár2020 Spojená škola 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4, obálky, euroobal Obec Streda nad Bodrogom 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Etikety samolepiace Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 853,00 2853.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 700,00 17700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 533,00 1533.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 20 644,00 20644.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 190 818,00 190818.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12 771,00 12771.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 223 815,00 223815.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 21 704,00 21704.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 152,00 8152.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 97 786,00 97786.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 3 167,00 3167.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 415 301,00 415301.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 98 032,00 98032.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 380 929,00 1380929.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 96 368,00 96368.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 53 487,00 53487.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 125 922,00 125922.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 150 748,00 150748.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 135 635,00 135635.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 134 574,00 134574.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 178 031,00 178031.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Kancelárske potreby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 100 000,00 1100000.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Kancelárske potreby pre Odštepný závod Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 37 800,00 37800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175,00 175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 42 000,00 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 105,00 105.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 3 700,00 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 465,08 4465.08 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier – ekologicky vyrobený Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 15 360,00 15360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 280,00 1280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 2 235,80 2235.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 54 106,00 54106.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica Nitra 136 907,90 136907.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 950,00 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 785,00 1785.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Svätý Jur 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25x12 "(1+0) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 970,00 8970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Okresný súd Humenné 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 1 550,00 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie Okresný súd Topoľčany 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Komárno 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 997,22 1997.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 741,76 5741.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 28 800,00 28800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 513,00 1513.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 9 193,86 9193.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 18 500,00 18500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360,00 1360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera, tabelačného papiera a obálok vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35 832,00 35832.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky Krajská prokuratúra 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka tlačív (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 103 584,78 103584.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 498,00 1498.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 21 700,00 21700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25x12 "(1+0) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národné lesnícke centrum (NLC) 7 900,00 7900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 14 025,60 14025.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 850,00 2850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kopírovací kancelársky papier Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 14 120,00 14120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby 2020 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 95 273,04 95273.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11 658,00 11658.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 18 878,00 18878.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 55 191,00 55191.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Kancelársky papier (xerografický) A5, A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 14 975,28 14975.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 133 046,00 133046.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 113 313,00 113313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 661,00 8661.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 661,00 8661.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Ochranné a dezinfekčné prostriedky Mestský podnik služieb 18 250,00 18250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 192 699,00 192699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné rehabilitačné centrum 2 043,20 2043.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 203 258,00 203258.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 28 783,00 28783.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 60,00 60.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kancelárský papier Krajský súd v Banskej Bystrici 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 000,00 17000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 848,26 848.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Úpravňa vody pre dialyzačné pracovisko Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 95 500,00 95500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 860,00 4860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerox papier, kancelárske potreby Mesto Michalovce 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky Krajská prokuratúra 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 560,00 4560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 71 224,00 71224.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 338,00 8338.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 170 131,00 170131.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 78 112,00 78112.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 34 536,00 34536.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 79 331,00 79331.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 28 265,00 28265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 131 456,00 131456.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Stredná športová škola 1 737,00 1737.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Doručenková obálka B6 - samoprepisovacia Obec Lužianky 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná zdravotnícka škola 680,00 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Mesto Nitra 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre OZ PN/2020 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 28 307,00 28307.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre Odštepný závod Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 37 000,00 37000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 028,41 1028.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25x12 "(1+0) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (ekologický výrobok) Krajský súd v Nitre 1 920,00 1920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 63 714,00 63714.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačové služby pre pracoviská Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 978 433,00 978433.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 15 153,00 15153.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 70 741,00 70741.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Kancelársky papier - ekologicky vyrobený Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 11 136,00 11136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Ústav informatiky SAV 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 130 436,00 130436.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 124 545,00 124545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 480,00 1480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 190,00 2190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 114 201,00 114201.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 26 121,00 26121.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 169,00 4169.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 143,00 2143.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lepiace a vytyčovacie pásky PRK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 45 899,00 45899.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 28 350,00 28350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 629,30 629.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerografický papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 970,00 1970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 625,00 625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera A3 Ekonomická univerzita v Bratislave 3 780,00 3780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 10 739,18 10739.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 900,00 2900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexné zabezpečenie tovarov súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 460 337,00 460337.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 226 164,00 226164.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 695 434,00 695434.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 763 200,00 2763200.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 40 256,00 40256.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obálka B6 s doručenkou "doporučene-do vlastných rúk" a obálka C5 s doručenkou "doporučene-do vlastných rúk" so samolepiacou páskou Obec Ivanka pri Nitre 85,00 85.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 259 736,00 259736.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 194 472,00 194472.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 169,00 4169.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 134 592,00 134592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 678,00 1678.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 24 551,00 24551.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 42 950,00 42950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 229 779,00 229779.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
papier na fotokopírovanie a xerografický papier Okresný súd Banská Bystrica 11 160,00 11160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národné lesnícke centrum (NLC) 6 689,72 6689.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 26 804,00 26804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 269,00 7269.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 158 700,00 158700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 432,00 5432.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 153 396,00 153396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 36 546,00 36546.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 336 291,00 336291.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 71 469,00 71469.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 277,00 5277.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 966,00 12966.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74 684,00 74684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 850,00 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 2 404 399,00 2404399.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Papier na fotokopírovanie Okresný súd Topoľčany 1 640,00 1640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier (xerografický) A5, A4, A3 biely Fakultná nemocnica Trnava 14 873,95 14873.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 128 411,00 128411.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 56 148,00 56148.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Krajský súd v Bratislave 18 500,00 18500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 822,00 822.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera a obálok na obdobie 12 mesiacov vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 35 106,00 35106.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 800,00 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 918,00 6918.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 84 748,00 84748.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 35 991,00 35991.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 19 460,00 19460.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 178 057,00 178057.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 10 763,00 10763.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
SIPO doklady Slovenská pošta, a.s. 25 546,00 25546.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 504,00 42504.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 380,00 1380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 259 548,00 259548.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 660,00 2660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie Okresný súd Topoľčany 1 640,00 1640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka tlačív Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 108 142,80 108142.8 EUR 2021 Služby Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 835,00 2835.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 45 400,00 45400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, vrecia na odpad Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 102,09 2102.09 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400,00 3400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 100 989,00 100989.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 111 264,00 111264.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 33 620,00 33620.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kancelárske potreby Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 6 600,00 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 10 763,00 10763.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 121 972,00 121972.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 371 362,00 371362.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 956,00 10956.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 500 000,00 500000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlač prepravných dokladov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 660 000,00 1660000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 90 190,00 90190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 103 248,00 103248.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 32 309,00 32309.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 73,00 73.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 157 046,00 157046.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 33 905,00 33905.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 110 472,00 1110472.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 65 440,00 65440.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 369 583,00 369583.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 56 496,00 56496.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 239 280,00 239280.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Tlač prepravných dokladov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 81 235,00 81235.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 73,00 73.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 33 342,00 33342.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 181 521,00 181521.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 796 000,00 796000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 358,00 6358.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Jednorázový potravinový materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 131 204,00 131204.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Tlač prepravných dokladov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 115 552,00 115552.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 102 087,00 102087.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 19 461,00 19461.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tabelačný papier Slovenská pošta, a.s. 152 837,00 152837.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Rôzne tlačivá Slovenská pošta, a.s. 29 413,00 29413.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 73,00 73.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 553,00 9553.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál pre zabezpečenie krízových štábov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 058,00 9058.0 EUR 2022 Tovary Nie 1http://www.xepap.skZoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 604 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marcel Kučera
Adresa:
M.R. Štefánika 12 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Kučera
Adresa:
M.R. Štefánika 12 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radko Petruňo
Adresa:
Tehelná 2 Zvolen 96001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Lepiace a vytyčovacie pásky PRK 45 899,00 EUR Tovary 29. Október 2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Xepap, spol. s r.o.
Jednorázový potravinový materiál 131 204,00 EUR Tovary 9. Marec 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Xepap, spol. s r.o.
Kancelársky materiál pre zabezpečenie krízových štábov 9 058,00 EUR Tovary 22. Marec 2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Xepap, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×