Dodávateľ

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

Krásno nad Kysucou
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

IČO: 36428353

Adresa: Krásno nad Kysucou Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou

Registračné číslo: 2021/9-PO-E8860

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. September 2021

Záznam platný do: 3. September 2024

Posledná zmena: 4. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 289 795,69 EUR 77 77
2017 475 126,18 EUR 99 99
2018 466 340,02 EUR 75 75
2019 153 350,23 EUR 106 106
2020 280 407,55 EUR 124 126
2021 551 565,74 EUR 28 28
2022 12 600,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 289 795,69 EUR 77 77
2017 475 626,17 EUR 100 100
2018 465 840,03 EUR 74 74
2019 153 350,23 EUR 106 106
2020 280 407,55 EUR 124 126
2021 551 565,74 EUR 28 28
2022 12 600,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 249 303 270,73 303270.73 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 495 291,51 495291.51 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 5 575,00 5575.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 708,00 708.00 EUR
Mesto Prešov 1 1 014,38 1014.38 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 48 289,16 48289.16 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 386,00 386.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 54 725,00 54725.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 2 694,99 2694.99 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 25 381,67 25381.67 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 17 858,00 17858.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 26 601,31 26601.31 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 560,00 560.00 EUR
Mesto Trnava 1 4 491,67 4491.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 584,18 584.18 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 20 408,33 20408.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 15 389,67 15389.67 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 925,50 925.50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 5 927,70 5927.70 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 16 211,60 16211.60 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 39 102,78 39102.78 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 1 709,99 1709.99 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 1 570,00 1570.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 43 140,83 43140.83 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 32 491,67 32491.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 10 708,13 10708.13 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 0,00 0.00 EUR
Mesto Komárno 1 19 241,67 19241.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2 608,25 2608.25 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 2 354,43 2354.43 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 349,98 349.98 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 61 688,26 61688.26 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 1 389,17 1389.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 880,00 1880.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 12 20 752,09 20752.09 EUR
Slovenské národné múzeum 12 4 068,55 4068.55 EUR
Obec Stará Bystrica 2 186 661,67 186661.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 400,00 1400.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 181,59 1181.59 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 14 075,00 14075.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1 895,00 1895.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 1 785,00 1785.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 5 402,32 5402.32 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 3 185,83 3185.83 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 584,92 584.92 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 8 174,53 8174.53 EUR
Mesto Trenčín 1 1 900,83 1900.83 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 1 94 083,33 94083.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 599,17 6599.17 EUR
Zoologická záhrada 5 5 752,94 5752.94 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 458,26 458.26 EUR
Obecný podnik Stará Bystrica, s.r.o. 1 2 750,00 2750.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 167,75 167.75 EUR
Národný onkologický ústav 3 4 327,00 4327.00 EUR
Obec Tomášovce 6 9 104,16 9104.16 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 165,83 165.83 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 6 794,19 6794.19 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 79 075,00 79075.00 EUR
Obec Oščadnica 1 6 638,92 6638.92 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 5 956,42 5956.42 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 419,81 419.81 EUR
Štátna opera 1 10 000,00 10000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 674,17 1674.17 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 33 333,32 33333.32 EUR
Spojená škola 1 9 999,17 9999.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 17 683,49 17683.49 EUR
CEIT a.s. 1 3 360,00 3360.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 887,50 887.50 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 1 3 099,00 3099.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 38 940,83 38940.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 075,93 2075.93 EUR
Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia 1 2 458,90 2458.90 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 3 187,00 3187.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 416,63 416.63 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 3 47 818,18 47818.18 EUR
Mestské lesy Krompachy s.r.o. 1 79,99 79.99 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 999,16 999.16 EUR
Hrhovské služby, s.r.o. 1 13 695,00 13695.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 3 333,33 3333.33 EUR
Spojená škola 1 2 549,99 2549.99 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 0,00 0.00 EUR
Amfiteáter Prešov 1 10 791,67 10791.67 EUR
Stredná odborná škola technická 1 2 500,00 2500.00 EUR
Stredná odborná škola 1 2 083,33 2083.33 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 29,16 29.16 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 2 915,83 2915.83 EUR
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 2 0,00 0.00 EUR
Pre Kysuce 1 18 375,00 18375.00 EUR
DREVOPRODUKT P + P, s.r.o. 1 191 900,00 191900.00 EUR
Stredná odborná škola 1 707,50 707.50 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 4 38 038,00 38038.00 EUR
DOBRÁ ŠKOLA n.o. 1 14 815,83 14815.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 947,83 947.83 EUR
Tempesta s.r.o. 1 12 600,00 12600.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odpadkový kôš - exteriér Národný onkologický ústav 4 670,00 4670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička FORM PLUS Neurobiologický ústav SAV 215,00 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Florbalové mantinely Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Menovky na dvere Technická univerzita v Košiciach 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vitríny Technická univerzita v Košiciach 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokonapäťový zdroj do 1.25 kV, jednosmerný, Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepravný úchyt s guľovou hlavou Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 12 110,00 12110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Briketovací lis Hrhovské služby, s.r.o. 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický vysokozdvižný vozík CDD1025M alebo ekvivalent Centrum polygrafických služieb 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná hliníková plošina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup odpadkových košov exteriérových Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 69 480,00 69480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyhľadávač zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorový dvojrýchlostný príklepový skrutkovač Obec Jaslovské Bohunice 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kompresor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpeľné kachle Z-100 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámková dlažba Univerzál Obec Zborov nad Bystricou 8 316,00 8316.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba - linajkovací koncentrát na trávnaté futbalové ihriská Obec Jaslovské Bohunice 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 609,92 4609.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné rádiostanice HYT TC 700 alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CNC fréza KX3A alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 17 000,00 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné náriadie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobiliár parku Amfiteáter Prešov 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Mobilné zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 600,00 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušička stlačeného vzduchu z kompresora Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne posuvné meradlo, digitálny mikrometer, zámočnícke a pákové svorky, kliešte Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olejový kompresor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálna 3D CNC fréza Štátna opera 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné nášľapné zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 61 200,00 61200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednosmerná vibračná doska Národný onkologický ústav 695,00 695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradnícke potreby do vzorkovnice Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 774,00 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klince Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúč obojstranný - sada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradný kovový nábytok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lešenie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronáradie - vŕtačka Národný onkologický ústav 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka parkovej lavičky s recyklátom Hlavné mesto SR Bratislava 17 100,00 17100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vitríny Technická univerzita v Košiciach 1 122,00 1122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detektor kovov XP DEUS V3.2 WS5 Slovenské národné múzeum 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál - pletivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stopky digitálne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uhlová brúska d 125 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pojazdný kompresor na ležatom vzdušníku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 995,00 995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny detektor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 391,00 391.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice-gumené. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 430,00 2430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice-z ťažkooternej ocele. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 480,00 1480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné elektrické profi náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické svetlá, svietiaca tyčinka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246,00 246.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Signalizačné svetlá - chemické svetlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 198,12 198.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robotická stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 975,00 975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúč obojstranný - sada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,00 199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3D CNC fréza/gravírka - Kompas H 1000 Komplet Stredná odborná škola 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompresor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada náradia - Gola sada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrocentrála s príslušenstvom Mesto Prešov 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemické svetlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 615,00 615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zváračka EasySplicer s náradím Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 064,00 3064.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plazmová rezačka Telwin Superior Plasma 160 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 650,00 3650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemické svetlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 181,70 181.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 555,00 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová gravírka 2030 Stredná odborná škola drevárska 1 199,00 1199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednokotúčová brúska/leštička Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
špeciálna farba v spreji Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplovzdušná pištol BLACK&DECKER KX1650 + príslušenstvo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólie na balenie a fixáciu tovaru rôzneho druhu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 596,00 5596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
silón žací do krovinorezu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na vyhľadávanie káblov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410,40 410.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
obrubník plastový, plastové klince, textília tkaná Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železiarsky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 552,60 1552.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl biliardový SAVANA, EATING LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilátor + gulôčkové ložiská Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vibračný pech a jednosmerná vibračná doska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvodidlové oblúky Fracasso Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna Obec Oščadnica 8 545,00 8545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
záhradný postrekovač, vedro Slovenské národné múzeum 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rebrík kovový - trojdielny, kľúče Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lamelovačka , fréza na zásmolky, lamelovací frézovací kotúč, frézovacia hlava na lodičkovanie Slovenské národné múzeum 393,00 393.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lamely spojovacie, vyspravovacie lodičky, drevené kolíky Slovenské národné múzeum 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoručná zvierka EHZ 65-300, jednoručná zvierka / rozperka IRWIN Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice-z ťažkooternej ocele. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 729,00 729.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad Mesto Komárno 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a smetná nádoba UNIVERZITA J. SELYEHO 568,00 568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacia lamela drevená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 470,00 1470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 816,00 816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické náradie a pomôcky Slovenské národné múzeum 820,00 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinka na kľúče Zoologická záhrada 175,76 175.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kábel CYKY-J 4x16 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 9 280,00 9280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odbočkový zvárací poloautomat na CO2 /OMICRON OMI 166/ + 3m horák + fľaša CO2 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 710,00 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšívací stroj Brother INNOV - IS 800 E alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné elektromechanické nástroje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné elektromechanické nástroje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 327,00 327.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerpadlá a žehličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 715,00 715.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria DeWalt NiMh - DE9140 (1006628) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reťaz (76_2017) Zoologická záhrada 375,60 375.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sáčky do vysávača Kärcher a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vibračná doska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednotný komplet a vybavenie pre dobrovoľných záchranáárov Pre Kysuce 22 500,00 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrtáky a frézy k stroju na výrobu DPS Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepravný úchyt s guľovou hlavou Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 698,00 7698.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorový vŕtací skrutkovač, súprava vrtákov, stolová brúska, predlžovací kábel na bubne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Invertorový zvárací prístroj s káblami a ďiaľkovou reguláciou Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolejový kompresor s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Technická univerzita v Košiciach 55,00 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný železiarsky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, lepidlá, penetrácia, tmely, štetce Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 454,77 2454.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Značkovacia farba v spreji na stromy a drevo Mestské lesy Krompachy s.r.o. 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulické profilové nožnice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 400,00 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klietky, krmivo, doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 985,00 985.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 312,00 312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poplastované pletivo, viazací drôt, napínací drôt alebo ekvivalent Obec Zemianske Kostoľany EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnkové krmivo slúžiace na stimuláciu reprodukcie prasníc a prasničiek Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 820,00 2820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brúsny lamelový kotúč, rezný kotúč, odlamovací nožík, náhradné čepele, zvinovací päťmeter Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 195,00 1195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brúsny lamelový kotúč, rezný kotúč, odlamovací nožík, náhradné čepele, zvinovací päťmeter Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 195,00 1195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvuková čistička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432,00 432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky krovinorez Ekonomická univerzita v Bratislave 126,38 126.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ohrievacie telesa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevoobrábacie stroje DREVOPRODUKT P + P, s.r.o. EUR 2017 Tovary Áno 1
stojan na bicykle Základná škola Májové námestie 1, Prešov 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 483,50 1483.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kliešte Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Formex Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
varič asfaltových zálievok s pojazdom a olejovým dvojplášťom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krovinorez, náhradné diely na krovinorez a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 812,00 812.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup oceľovej viazacej pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný hydraulický lis Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 275,00 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerpadlo kalové ponorné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 615,00 615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 105,00 1105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická kosačka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 199,00 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo Technická univerzita v Košiciach 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oborové (zvernicové) pletivo - štvorhranné pletivo s veľkými okami LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 640,00 3640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompostéry Obec Stará Bystrica 131 678,00 131678.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Mobilný stojan na tabule Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkový zámok Fab 462 Ni Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tieniaca sieť Zoologická záhrada 821,33 821.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojan na bicykle Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 998,67 998.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostné sklo na protihlukové steny Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlo Fracasso - súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 700,00 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámok visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 198,66 198.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
CNC sústruh OPTIturn L 34HS s vodorovným lôžkom Spojená škola Banská Bystrica 41 000,00 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebné náradie Slovenské národné múzeum 248,00 248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup oceľovej viazacej pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilátor + gulôčkové ložiská Ústav na výkon trestu odňatia slobody 435,00 435.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 18 514,00 18514.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Drevoobrábacie stroje Trenčianske múzeum v Trenčíne 6 212,36 6212.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálna ručná elektrická píla, vŕtacie kladivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zamok visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednosmerná vibračná doska Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolársky pomocný podstavec Slovenské národné múzeum 113,00 113.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup pásovej píly Encyklopedický ústav SAV 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 18 514,00 18514.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Oceľová viazacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 245,00 245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lietajúca multikoptéra Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové posuvné lešenie úzke prevedenie Spojená škola 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pletivo a súčasti oplotenia (41_2017) Zoologická záhrada 6 490,56 6490.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroj drevoobrábací kombinovaný Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klince, skrutky do dreva, pletivo, spojovací materiál, náradie Slovenské národné múzeum 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné kovové zábrany Mesto Trenčín 2 282,40 2282.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hĺbková kamera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehovú radlicu-gumené. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Závitové klince, nábojky a vrták Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 492,00 1492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice- oteruvzdorná liatina. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 140,00 2140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice-z ťažkooternej ocele. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 050,00 2050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meteostanica WARIOWEATHER COMPACT (model ME13) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie na spracovanie kovov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrocentrála Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízor LED Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojstĺpový zdvihák SXlift-5000S Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacia lamela drevená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920,00 1920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 626,00 10626.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutnícky materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samonosná betónová prefabrikovaná garáž Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lepidlo, stavebná chémia, mazivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 248,00 4248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické akumulátory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šijací stroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dary a ceny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 827,00 827.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pílové kotúče Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarsky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 041,26 3041.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerpadlo na naftu a olej Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dlabací drevoobrábací stroj s príslušenstvom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 260,00 2260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely ostatné Saneca Pharmaceuticals a. s. 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 870,00 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rezné platničky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 528,80 528.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chovateľské pomôcky (189_2018) Zoologická záhrada 1 163,08 1163.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenská skriňa, šatníková skriňa, lavička na sedenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 905,00 3905.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač na psie exkrementy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 184,00 2184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 660,00 2660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vibračná doska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pojazdné profesionálne lešenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 335,00 3335.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnojivo Silvamix forte 60, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné elektrické nástroje Technická univerzita v Košiciach 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
METABO KGS 216 M pokosová píla s pojazdom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 514,00 514.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry Obec Vysoká nad Kysucou 134 780,00 134780.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Materiál na opracovanie vzoriek CEIT a.s. 3 360,00 3360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fólie a papiere baliace Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 994,04 1994.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjací štartovací zdroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 664,00 2664.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry Obec Stará Bystrica 131 720,40 131720.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup strojov - Sústruh na obrábanie kovových obrobkov Žilinský samosprávny kraj 30 458,40 30458.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tesnenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 483,00 1483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarsky, spojovací a zámočnícky materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 612,36 1612.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjací štartovací zdroj Telwin STARTRONIC 530 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 286,00 1286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viazacia PES páska, samosvorné spony drôtené Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 336,00 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124,40 124.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry Obec Zborov nad Bystricou 95 878,00 95878.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlaková fľaša na CO2 + plyn Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 074,76 4074.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok záhradný kovový Mesto Trnava 5 520,00 5520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technický benzín Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 276,00 276.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štiepačka na drevo HECHT 6414 14 t, alebo ekvivalentný ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 710,00 710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 564,00 564.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 220,00 2220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 714,00 1714.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakružovačka na plech elektrická Obec Tomášovce 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pákové nožnice Obec Tomášovce 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stojanová vŕtačka Obec Tomášovce 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie stolárskej dielne - dlabačka na drevo Obec Tomášovce 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Fréza na drevo Obec Tomášovce 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ručná ohýbačka plechov Obec Tomášovce 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 268,00 1268.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
reťaze a upínacie prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 748,00 748.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Formátovacia píla s príslušenstvom Spojená škola 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na balenie výrobkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 170,00 4170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konštrukčné materiály a súvisiace prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 164,63 1164.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické ručné náradie a obrábacie stroje na drevo Stredná odborná škola, Prakovce 282 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 639,40 6639.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompresor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada dielenských prípravkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 35 783,05 35783.05 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nabíjací štartovací zdroj Telwin STARTRONIC 530 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 607,76 1607.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Styčníková doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 410,00 2410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástroj na zmrazovanie potrubí Ekonomická univerzita v Bratislave 1 319,00 1319.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenský materiál pre stredisko zámočníkov a stolárov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 959,14 2959.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlo, stavebná chémia, mazivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 248,00 4248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserový digitálny merač vzdialenosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62,00 62.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 340,00 2340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Briketovací lis a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 48 853,50 48853.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax": kombinovaný stroj - formátovacia píla/spodná fréza Trenčiansky samosprávny kraj 7 074,80 7074.8 EUR 2019 Tovary Áno 1
pomôcky pre brúsenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vybavenie autodielne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 770,00 1770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
hutný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 355,00 3355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pomôcky pre brúsenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomby a plombovací drôt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 714,00 714.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
STREDIACI KUŽEĽ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251,00 251.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 283,00 283.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Brúsny papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup ložísk do techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 390,00 2390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
invertorová zváračka TIG Stredná odborná škola 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo Stredná odborná škola - Szakközépiskola 191 729,00 191729.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 889,00 889.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny zámok na koleso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 810,00 810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 152,91 1152.91 EUR 2019 Tovary Nie 1
železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 293,00 1293.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Visiaci zámok bezpečnostnej triedy 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 821,00 1821.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zalievacia hmota Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 480,76 480.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 917,00 1917.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gumových tesniacich profilov, vulkanizačných pások a molitanu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 494,93 494.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,96 99.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Brúsne, rezné potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 486,44 486.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nastrelovačka na terče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55,00 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vložka, zámok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 310,09 310.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
skrutky/šróby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 317,00 317.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlá, silikóny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 269,00 269.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
hadica vzduchovej brzdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 705,00 705.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
podložka pod ŠPZ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 311,05 311.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 879,00 1879.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tesnenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 604,65 604.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Brúsna pasta, odhrzovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 286,40 286.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistič EGR, čistič klimatizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 385,52 385.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
konektor, očko Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44,70 44.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 825,00 4825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ventilky pre klimatizáciu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 144,13 144.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
zváracie zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 008,00 1008.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 398,00 398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 458,06 458.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
opravné sady na defekty, lepidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 380,36 380.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
vložka, zámok bezpečnostný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 105,57 105.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
ostnatý drôt, žiletkový drôt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,40 200.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
vysokotlaková hadica s hadicovým navíjacím bubon so sklopnou kľukou pre stroj kränzle 890 therm Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430,00 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 586,00 2586.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zváračka optických vlákien + prenosná skrinka + sada nástrojov Stredná odborná škola technická 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352,04 352.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 743,00 743.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Źeleziarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 676,00 2676.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40,00 40.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 398,00 1398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 533,00 4533.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 238,00 238.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zváracie materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43,92 43.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerpadlo na naftu a olej a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 767,95 767.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
vybavenie autodielne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 630,33 1630.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
maskovacia plachta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 272,33 1272.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
maskovacia plachta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 272,33 1272.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poľný nábytok - poľná posteľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 472,00 16472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108,00 108.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
trubky, rúrky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 116,37 116.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
maskovacia sieť s podšívkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 927,30 927.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Samozatvárač dverí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 488,00 488.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Piestový kompresor so sušičkou vzduchu Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 472,80 2472.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenský spotrebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 065,35 2065.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 637,83 1637.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 355,00 1355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
STREDIACI KUŽEĽ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 281,59 281.59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 193,00 193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obal na dokumenty A4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 104,00 104.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
maskovacia sieť s podšívkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 927,30 927.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
pomôcky pre brúsenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 235,20 235.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojanová zváračka sáčkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 467,10 467.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
špeciálna farba v spreji Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 839,00 839.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ochrannée rukavice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87,00 87.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie k CNC Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 385,00 5385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenský spotrebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32,02 32.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenský spotrebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123,83 123.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 553,00 553.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pomôcky pre brúsenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 114,00 114.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
maskovacia plachta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tester tesnosti chladiaceho systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 192,41 192.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
zdvihák Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 008,00 1008.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie- ležadlo montážne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 118,75 118.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenský vozík s náradím Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 497,73 1497.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá, vyvažovacie telieska a auto-ventily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 662,00 2662.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
špeciálna farba v spreji Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197,00 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové tyče,plechy,fólie a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 648,00 648.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenský spotrebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28,83 28.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolová vŕtačka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 912,00 912.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Źeleziarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručná olepovačka hrán Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 450,00 1450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
elektródy, brúsny papier Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 925,72 15925.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytkové kovanie a spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spojovací a zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výčapné zariadenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 948,00 948.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 05 - Didaktická technika pre polytechnickú učebňu.. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 20 660,00 20660.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Hutnícky materiál LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 473,32 18473.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lepidlo, stavebná chémia, mazivá, tmel Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 350,00 5350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlakový chrbtový postrekovač s objemom nádoby 12 litrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 243,00 243.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fólia antikorózna Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 818,00 4818.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydraulický zdvihák GSH 20 t Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 436,00 436.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie- ležadlo montážne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 594,18 594.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 182,97 182.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenský vozík s náradím Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 995,50 2995.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 786,00 786.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre stolársku a autodielňu Stredná odborná škola - Szakközépiskola 20 175,00 20175.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 367,00 367.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 539,00 1539.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Geodetický materiál a príslušenstvo, buzola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 532,00 532.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 221,00 221.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
konektor, očko Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213,00 213.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
opravné knôty, záplaty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213,00 213.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tesnenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Brúsne, rezné potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 395,00 395.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdvihák hydraulický s nosnosťou 4 tony, 10 ton (panenka) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,00 331.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 354,00 354.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál do metalografického laboratória Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 753,00 753.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia na dávkovanie a doplňovanie PL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 552,00 3552.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 831,00 1831.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 125,00 2125.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 218,70 1218.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobná mechanizácia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 17 859,95 17859.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ostnatý drôt Končertino - žiletkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 625,00 1625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 360,00 2360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 836,67 16836.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup oceľovej viazacej pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Montážny vozík s náradím profesionálny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 970,00 1970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
bezpečnostný zámok, vložka do zámku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 439,00 1439.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 342,63 342.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
ventilky pre klimatizáciu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 144,13 144.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátory do radiostanic Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 979,00 979.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plomby a železiarsky materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 350,00 3350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231,01 231.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Indukčný ohrievač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 867,00 1867.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 138,54 1138.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
zámok bezpečnostný visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 110,00 2110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 049,26 5049.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok - poľná posteľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 586,90 8586.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá a vyvažovacie telieska. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 754,00 2754.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 303,60 303.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ostnatý drôt Končertino - žiletkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 745,00 745.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok - poľná posteľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Testery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 390,78 390.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 572,42 572.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vložka do zámku, zámok zadlabávací, kľučky dverové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 042,00 1042.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 726,00 3726.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 012,50 1012.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meradlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 562,00 2562.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kontrolné prístroje a príslušenstvo - TESTER DIESELOVÝCH VSTREKOVAČOV - PROFI Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 366,32 366.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny teplomer panelový (OUT) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135,00 135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 049,26 5049.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teleskopické nožnice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352,08 352.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 000,50 14000.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 134,40 2134.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95,00 95.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ostnatý drôt Končertino - žiletkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 037,33 2037.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevoobrábacie stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 987,54 22987.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava Bekuper Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 314,20 314.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 838,56 3838.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 112,84 112.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 956,52 3956.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 475,00 475.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 526,65 1526.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hadice, spojky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 473,07 473.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 857,85 857.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kľučky, kovanie, časti zámkov a zámky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 027,00 2027.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál - Sadrokartón Obecný podnik Stará Bystrica, s.r.o. 3 411,97 3411.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68,00 68.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 059,80 4059.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 088,00 4088.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 398,00 398.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostná klietka na hustenie pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 420,00 1420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výčapné zariadenie, 2 pípy so vstavaným vzduchovým kompresorom a príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 924,00 924.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovoobrábacie stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 298,55 1298.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 957,00 957.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lepidlá tmely silikóny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 121,20 121.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 271,75 271.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 156,00 156.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pomôcky pre brúsenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,99 499.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,85 331.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Źeleziarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 045,00 6045.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ostnatý drôt končertino - žiletkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 066,66 1066.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 957,00 3957.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomer a vlhkomer okrúhly Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 273,00 273.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytkové kovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 340,00 5340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 230,00 1230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ND na opravu krovinorezu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123,46 123.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 990,40 29990.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámky a vložky do zámkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999,00 999.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 475,00 2475.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vložka do zámku, zámok zadlabávací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 632,00 1632.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 181,23 181.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálne posuvné meradlo 200/50 mm DIN 862 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 235,00 235.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 988,00 1988.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 250,00 5250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 699,00 2699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 775,00 3775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Źeleziarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámky, vložky do zámkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 365,00 2365.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 212,46 1212.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 805,00 805.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámky a vložky do zámkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 699,00 699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo k náradiu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 899,25 899.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náradie a dielenský materiál 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 020,00 1020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zváračka optických vlákien Univerzita Komenského v Bratislave 2 083,33 2083.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Menovky na dvere Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 689,90 1689.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Modernizácia materiálno technického vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania a odborný výcvik - SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Nitriansky samosprávny kraj 921 758,00 921758.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Menovky na dvere Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 383,50 383.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a nástroje Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4 922,99 4922.99 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tmel silikónový, brúsny papier, špachtle a štetce Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 253,00 253.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 000,84 8000.84 EUR 2021 Tovary Nie 1
Univerzálny hrotový sústruh Trenčiansky samosprávny kraj 44 772,60 44772.6 EUR 2021 Tovary Áno 1
HERON elektrocentrála digitálne invertorová Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 790,00 790.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Akumulátor 18 V 5,0 Ah Li-Ion XR - pre ručné pracovné náradie s pohonom DeWALT DCB 184 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85,00 85.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 96,00 96.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrické ručné náradie, miešačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 397,00 6397.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Źeleziarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 576,28 5576.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 188,89 188.89 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrocentrála benzínová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 795,00 795.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125,22 125.22 EUR 2021 Tovary Nie 1
ručné náradie s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zváračka termočlánkových drôtov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 724,84 2724.84 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 564,96 4564.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrtáky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 386,00 386.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 578,00 578.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165,00 165.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrtáky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31,00 31.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 492,03 1492.03 EUR 2021 Tovary Nie 1
dielenské prípravky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 594,33 594.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenie ma meranie 3-D geometrie kolies Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 192,40 5192.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drôtené pletivo, napínací drôt, viazací drôt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 006,00 2006.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenia pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 481,24 481.24 EUR 2021 Tovary Nie 1
Technolo´gia na spracovanie konope Tempesta s.r.o. 155 342,00 155342.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 561 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Škorvaga
Adresa:
645 Stará Bystrica 023 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Pochyba
Adresa:
154 Klubina 02304
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Škorvaga
Adresa:
645 Stará Bystrica 023 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
STEHURA & partners, v.o.s.
Adresa:
Fraňa Kráľa 2080 Čadca 02201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×