Dodávateľ

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

Krásno nad Kysucou
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

IČO: 36428353

Adresa: Krásno nad Kysucou Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou

Registračné číslo: 2018/9-PO-E8860

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. September 2018

Záznam platný do: 3. September 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 289 795,69 EUR 77 77
2017 475 126,18 EUR 99 99
2018 466 340,02 EUR 75 75
2019 88 727,89 EUR 22 22
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 289 795,69 EUR 77 77
2017 475 626,17 EUR 100 100
2018 465 840,03 EUR 74 74
2019 88 727,89 EUR 22 22

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 61 783,24 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 14 166,51 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 5 575,00 EUR
Mesto Prešov 1 1 014,38 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 48 289,16 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 386,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 54 725,00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 2 694,99 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 25 381,67 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 8 127,99 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 560,00 EUR
Mesto Trnava 1 4 491,67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 584,18 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 20 408,33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 14 636,67 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 925,50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 3 283,91 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 15 962,60 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 39 102,78 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 149,99 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 1 570,00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 5 830,83 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 32 491,67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 10 708,13 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 0,00 EUR
Mesto Komárno 1 19 241,67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2 608,25 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 2 354,43 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 349,98 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 37 191,97 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 1 389,17 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 12 20 752,09 EUR
Slovenské národné múzeum 11 3 901,78 EUR
Obec Stará Bystrica 2 186 661,67 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 181,59 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 14 075,00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1 895,00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 1 785,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 5 402,32 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 584,92 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 8 174,53 EUR
Mesto Trenčín 1 1 900,83 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 1 94 083,33 EUR
Zoologická záhrada 5 5 752,94 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 458,26 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 167,75 EUR
Národný onkologický ústav 3 4 327,00 EUR
Obec Tomášovce 6 9 104,16 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 165,83 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 5 019,19 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 2 79 075,00 EUR
Obec Oščadnica 1 6 638,92 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 5 956,42 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 419,81 EUR
Štátna opera 1 10 000,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 674,17 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 33 333,32 EUR
Spojená škola 1 9 999,17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 9 166,83 EUR
CEIT a.s. 1 3 360,00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 887,50 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 1 3 099,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 38 940,83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 343,62 EUR
Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia 1 2 458,90 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 3 187,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 416,63 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 43 330,84 EUR
Mestské lesy Krompachy s.r.o. 1 79,99 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 999,16 EUR
Hrhovské služby, s.r.o. 1 13 695,00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 3 333,33 EUR
Spojená škola 1 2 549,99 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 0,00 EUR
Amfiteáter Prešov 1 10 791,67 EUR
Stredná odborná škola 1 2 083,33 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 29,16 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 2 915,83 EUR
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 2 0,00 EUR
Pre Kysuce 1 18 375,00 EUR
DREVOPRODUKT P + P, s.r.o. 1 191 900,00 EUR
Stredná odborná škola 1 707,50 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 17 863,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odpadkový kôš - exteriér Národný onkologický ústav 4 670,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička FORM PLUS Neurobiologický ústav SAV 215,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Florbalové mantinely Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Menovky na dvere Technická univerzita v Košiciach 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vitríny Technická univerzita v Košiciach 1 260,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokonapäťový zdroj do 1.25 kV, jednosmerný, Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepravný úchyt s guľovou hlavou Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 12 110,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Briketovací lis Hrhovské služby, s.r.o. 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický vysokozdvižný vozík CDD1025M alebo ekvivalent Centrum polygrafických služieb 4 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná hliníková plošina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup odpadkových košov exteriérových Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 69 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyhľadávač zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorový dvojrýchlostný príklepový skrutkovač Obec Jaslovské Bohunice 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
kompresor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpeľné kachle Z-100 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámková dlažba Univerzál Obec Zborov nad Bystricou 8 316,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farba - linajkovací koncentrát na trávnaté futbalové ihriská Obec Jaslovské Bohunice 2 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 609,92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné rádiostanice HYT TC 700 alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 50 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
CNC fréza KX3A alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 17 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné náriadie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobiliár parku Amfiteáter Prešov 15 000,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Mobilné zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušička stlačeného vzduchu z kompresora Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne posuvné meradlo, digitálny mikrometer, zámočnícke a pákové svorky, kliešte Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olejový kompresor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálna 3D CNC fréza Štátna opera 12 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné nášľapné zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 61 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednosmerná vibračná doska Národný onkologický ústav 695,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradnícke potreby do vzorkovnice Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 774,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klince Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúč obojstranný - sada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradný kovový nábytok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lešenie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronáradie - vŕtačka Národný onkologický ústav 310,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka parkovej lavičky s recyklátom Hlavné mesto SR Bratislava 17 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vitríny Technická univerzita v Košiciach 1 122,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detektor kovov XP DEUS V3.2 WS5 Slovenské národné múzeum 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál - pletivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stopky digitálne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uhlová brúska d 125 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pojazdný kompresor na ležatom vzdušníku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 995,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny detektor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 391,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice-gumené. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice-z ťažkooternej ocele. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné elektrické profi náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické svetlá, svietiaca tyčinka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Signalizačné svetlá - chemické svetlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 198,12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robotická stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 975,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúč obojstranný - sada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
3D CNC fréza/gravírka - Kompas H 1000 Komplet Stredná odborná škola 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompresor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada náradia - Gola sada Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 410,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrocentrála s príslušenstvom Mesto Prešov 1 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemické svetlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 615,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zváračka EasySplicer s náradím Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 064,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plazmová rezačka Telwin Superior Plasma 160 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemické svetlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 181,70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 555,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová gravírka 2030 Stredná odborná škola drevárska 1 199,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednokotúčová brúska/leštička Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 4 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
špeciálna farba v spreji Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplovzdušná pištol BLACK&DECKER KX1650 + príslušenstvo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 35,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólie na balenie a fixáciu tovaru rôzneho druhu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 596,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
silón žací do krovinorezu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na vyhľadávanie káblov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
obrubník plastový, plastové klince, textília tkaná Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 820,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železiarsky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 552,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl biliardový SAVANA, EATING LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilátor + gulôčkové ložiská Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vibračný pech a jednosmerná vibračná doska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvodidlové oblúky Fracasso Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna Obec Oščadnica 8 545,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
záhradný postrekovač, vedro Slovenské národné múzeum 60,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rebrík kovový - trojdielny, kľúče Slovenské národné múzeum 170,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lamelovačka , fréza na zásmolky, lamelovací frézovací kotúč, frézovacia hlava na lodičkovanie Slovenské národné múzeum 393,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lamely spojovacie, vyspravovacie lodičky, drevené kolíky Slovenské národné múzeum 110,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoručná zvierka EHZ 65-300, jednoručná zvierka / rozperka IRWIN Slovenské národné múzeum 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice-z ťažkooternej ocele. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 729,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad Mesto Komárno 24 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a smetná nádoba UNIVERZITA J. SELYEHO 568,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacia lamela drevená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 470,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 816,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické náradie a pomôcky Slovenské národné múzeum 820,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinka na kľúče Zoologická záhrada 175,76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kábel CYKY-J 4x16 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 9 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odbočkový zvárací poloautomat na CO2 /OMICRON OMI 166/ + 3m horák + fľaša CO2 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 710,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšívací stroj Brother INNOV - IS 800 E alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné elektromechanické nástroje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné elektromechanické nástroje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 327,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerpadlá a žehličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 715,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria DeWalt NiMh - DE9140 (1006628) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reťaz (76_2017) Zoologická záhrada 375,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sáčky do vysávača Kärcher a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vibračná doska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednotný komplet a vybavenie pre dobrovoľných záchranáárov Pre Kysuce 22 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrtáky a frézy k stroju na výrobu DPS Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prepravný úchyt s guľovou hlavou Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 698,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorový vŕtací skrutkovač, súprava vrtákov, stolová brúska, predlžovací kábel na bubne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Invertorový zvárací prístroj s káblami a ďiaľkovou reguláciou Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 3 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezolejový kompresor s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Technická univerzita v Košiciach 55,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný železiarsky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 080,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby, lepidlá, penetrácia, tmely, štetce Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 454,77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Značkovacia farba v spreji na stromy a drevo Mestské lesy Krompachy s.r.o. 80,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulické profilové nožnice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klietky, krmivo, doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 985,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 312,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poplastované pletivo, viazací drôt, napínací drôt alebo ekvivalent Obec Zemianske Kostoľany EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnkové krmivo slúžiace na stimuláciu reprodukcie prasníc a prasničiek Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 820,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brúsny lamelový kotúč, rezný kotúč, odlamovací nožík, náhradné čepele, zvinovací päťmeter Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 195,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brúsny lamelový kotúč, rezný kotúč, odlamovací nožík, náhradné čepele, zvinovací päťmeter Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 195,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvuková čistička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky krovinorez Ekonomická univerzita v Bratislave 126,38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ohrievacie telesa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevoobrábacie stroje DREVOPRODUKT P + P, s.r.o. EUR 2017 Tovary Áno 1
stojan na bicykle Základná škola Májové námestie 1, Prešov 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 483,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kliešte Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Formex Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
varič asfaltových zálievok s pojazdom a olejovým dvojplášťom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krovinorez, náhradné diely na krovinorez a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 812,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup oceľovej viazacej pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný hydraulický lis Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 275,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerpadlo kalové ponorné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 615,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 105,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická kosačka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 199,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo Technická univerzita v Košiciach 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oborové (zvernicové) pletivo - štvorhranné pletivo s veľkými okami LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 640,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompostéry Obec Stará Bystrica 131 678,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Mobilný stojan na tabule Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytkový zámok Fab 462 Ni Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tieniaca sieť Zoologická záhrada 821,33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojan na bicykle Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 998,67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostné sklo na protihlukové steny Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlo Fracasso - súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámok visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 198,66 EUR 2017 Tovary Nie 1
CNC sústruh OPTIturn L 34HS s vodorovným lôžkom Spojená škola Banská Bystrica 41 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebné náradie Slovenské národné múzeum 248,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup oceľovej viazacej pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilátor + gulôčkové ložiská Ústav na výkon trestu odňatia slobody 435,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 18 514,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Drevoobrábacie stroje Trenčianske múzeum v Trenčíne 6 212,36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálna ručná elektrická píla, vŕtacie kladivo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 190,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
zamok visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednosmerná vibračná doska Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolársky pomocný podstavec Slovenské národné múzeum 113,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup pásovej píly Encyklopedický ústav SAV 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 18 514,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Oceľová viazacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 245,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lietajúca multikoptéra Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové posuvné lešenie úzke prevedenie Spojená škola 3 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pletivo a súčasti oplotenia (41_2017) Zoologická záhrada 6 490,56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroj drevoobrábací kombinovaný Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klince, skrutky do dreva, pletivo, spojovací materiál, náradie Slovenské národné múzeum 860,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné kovové zábrany Mesto Trenčín 2 282,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hĺbková kamera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehovú radlicu-gumené. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Závitové klince, nábojky a vrták Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 492,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice- oteruvzdorná liatina. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brity na snehové radlice-z ťažkooternej ocele. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meteostanica WARIOWEATHER COMPACT (model ME13) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 375,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie na spracovanie kovov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrocentrála Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízor LED Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojstĺpový zdvihák SXlift-5000S Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacia lamela drevená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 260,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 626,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutnícky materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samonosná betónová prefabrikovaná garáž Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lepidlo, stavebná chémia, mazivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 248,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické akumulátory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 390,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šijací stroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 620,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dary a ceny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 827,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pílové kotúče Slovenské národné múzeum 170,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarsky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 041,26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerpadlo na naftu a olej Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dlabací drevoobrábací stroj s príslušenstvom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 260,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely ostatné Saneca Pharmaceuticals a. s. 3 500,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 870,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rezné platničky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 528,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chovateľské pomôcky (189_2018) Zoologická záhrada 1 163,08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenská skriňa, šatníková skriňa, lavička na sedenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 905,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač na psie exkrementy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 184,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vibračná doska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pojazdné profesionálne lešenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 335,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnojivo Silvamix forte 60, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné elektrické nástroje Technická univerzita v Košiciach 8 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
METABO KGS 216 M pokosová píla s pojazdom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 514,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry Obec Vysoká nad Kysucou 134 780,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Materiál na opracovanie vzoriek CEIT a.s. 3 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fólie a papiere baliace Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 994,04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjací štartovací zdroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 664,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry Obec Stará Bystrica 131 720,40 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup strojov - Sústruh na obrábanie kovových obrobkov Žilinský samosprávny kraj 30 458,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tesnenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 483,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarsky, spojovací a zámočnícky materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 612,36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjací štartovací zdroj Telwin STARTRONIC 530 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 286,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viazacia PES páska, samosvorné spony drôtené Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 336,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry Obec Zborov nad Bystricou 95 878,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlaková fľaša na CO2 + plyn Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 074,76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok záhradný kovový Mesto Trnava 5 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parný čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technický benzín Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 276,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štiepačka na drevo HECHT 6414 14 t, alebo ekvivalentný ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 710,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 564,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 220,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 714,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zakružovačka na plech elektrická Obec Tomášovce 2 300,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pákové nožnice Obec Tomášovce 2 500,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stojanová vŕtačka Obec Tomášovce 2 000,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie stolárskej dielne - dlabačka na drevo Obec Tomášovce 2 000,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Fréza na drevo Obec Tomášovce 2 000,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ručná ohýbačka plechov Obec Tomášovce 2 200,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 268,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
reťaze a upínacie prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 748,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Formátovacia píla s príslušenstvom Spojená škola 12 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na balenie výrobkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 170,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konštrukčné materiály a súvisiace prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 164,63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické ručné náradie a obrábacie stroje na drevo Stredná odborná škola, Prakovce 282 50 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 639,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompresor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sada dielenských prípravkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácii fólií Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 35 783,05 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nabíjací štartovací zdroj Telwin STARTRONIC 530 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 607,76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Styčníková doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 410,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástroj na zmrazovanie potrubí Ekonomická univerzita v Bratislave 1 319,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenský materiál pre stredisko zámočníkov a stolárov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 959,14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlo, stavebná chémia, mazivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 248,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserový digitálny merač vzdialenosti Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 340,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Briketovací lis a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 48 853,50 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
"Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax": kombinovaný stroj - formátovacia píla/spodná fréza Trenčiansky samosprávny kraj 7 074,80 EUR 2019 Tovary Áno 1
pomôcky pre brúsenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
vybavenie autodielne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 770,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
hutný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 355,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
pomôcky pre brúsenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomby a plombovací drôt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 714,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
STREDIACI KUŽEĽ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 283,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Brúsny papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup ložísk do techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 390,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
invertorová zváračka TIG Stredná odborná škola 1 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo Stredná odborná škola - Szakközépiskola 191 729,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421905851331


info@zeleziarstvohammer.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 265 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Pochyba
Adresa:
154 Klubina 02304
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Škorvaga
Adresa:
645 Stará Bystrica 023 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Škorvaga
Adresa:
645 Stará Bystrica 023 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
STEHURA & partners, v.o.s.
Adresa:
Fraňa Kráľa 2080 Čadca 02201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×