Obstarávateľ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Košice - mestská časť Západ

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 129 000,00 EUR 1
2015 125 000,00 EUR 1
2016 156 242,00 EUR 21
2017 299 341,00 EUR 13
2018 171 796,00 EUR 15
2019 15 534,00 EUR 6

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 37 350,00 EUR 7
2017 20 579,07 EUR 4
2019 6 230,00 EUR 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 5 617 428,48 EUR
KORAKO plus s. r. o. 2 304,58 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 2 123,33 EUR
BIOTECH s.r.o. 1 0,00 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 4 15 847,50 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 4 7 917,41 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 687,08 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 364,16 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 2 923,61 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 1 2 040,83 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 2 279,16 EUR
Merck spol. s r.o. 1 2 958,25 EUR
OTIS Výťahy, s.r.o. 1 1 289,00 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 122 916,67 EUR
Linde Gas k.s. 3 10 050,56 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 0,00 EUR
ALKA ,s.r.o. Prešov 1 1 733,33 EUR
CRYOSOFT spol. s r.o. 3 3 041,67 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 900,00 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 1 027,49 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 3 3 707,20 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 1 166,66 EUR
GAVAX, s.r.o. 6 14 280,24 EUR
Unicomp s.r.o. 1 1 399,17 EUR
Katarína Kurucová- DISMED 1 0,00 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 3 2 676,66 EUR
PEDRO PLUS, s.r.o. 1 32,16 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 774,17 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 1 832,49 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok 129 000,00 107 500,00 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok 125 000,00 123 500,00 98.8% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostiká. 1 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Grafitové kyvety 390,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Pomocný vyšetrovací materiál. 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky. 3 400,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostiká. 1 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Grafitové kyvety 2 100,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické- testovacie prúžky ku prístroju Reflotron a AccuTrend Plus 2 950,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pomocný vyšetrovací materiál. 335,00 232,63 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Krv a krvné deriváty. 1 228,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Medicinálne, technické a špeciálne plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (dusík ECD a syntetický vzduch bez uhľovodíkov) 3 300,00 2 071,51 62.77% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plastový materiál pre bunkové kultúry f. Greiner 7 247,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie požadovanej čistoty na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší 3 550,00 1 700,69 47.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie požadovanej čistoty na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší 3 550,00 2 465,20 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dewarova nádoba KL 32 1 050,00 659,72 62.83% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 50,00 26,80 53.6% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie čistoty p.a na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší. 3 900,00 2 201,38 56.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sklenené výrobky pre laboratória 5 000,00 3 375,00 67.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázový nechemický materiál z plastov 2 200,00 1 111,10 50.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie čistoty p.a na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší. 200,00 54,00 27.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy 200,00 138,88 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázové latexové rukavice nesterilné a sterilné. 250,00 138,19 55.27% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Trubičky na odber vzoriek v pracovnom ovzduší 1 080,00 750,00 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Filtračný papier pre analýzy 1 500,00 1 041,33 69.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 500ml 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Oprava výťahov,výmena odkláňacej kladky na výťahoch TOV 320,TNV 500 Tranza-Břeclav 1 600,00 1 074,16 67.13% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie 16 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Združená dodávka elektrickej energie 16 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2017 111 552,00 110 436,43 98.99% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 15 589,07 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Medicinálne, technické a špeciálne plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (dusík ECD a syntetický vzduch bez uhľovodíkov)2017 2 900,00 1 875,00 64.65% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy 190,00 116,66 61.4% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Filtračný papier pre analýzy 2 064,00 1 165,97 56.49% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky 2017 3 430,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 1 080,00 645,14 59.73% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky 2017 4 200,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázové latexové rukavice nesterilné a sterilné 2017 260,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Jednorázový nechemický materiál z plastov 2017 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Jednorázové latexové rukavice nesterilné a sterilné 2017 260,00 165,27 63.56% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázový nechemický materiál z plastov 2017 1 300,00 902,49 69.42% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Sklenené výrobky pre laboratória 2017 7 000,00 3 867,35 55.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2017 55,00 37,49 68.16% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zdravotnícky materiál 2017 2 200,00 1 527,07 69.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne prístroje 150 960,00 102 430,55 67.85% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kvapalný dusík 2018 3 100,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2018 124 032,00 123 945,11 99.92% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Medicinálne, technické a špeciálne plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (dusík ECD a syntetický vzduch bez uhľovodíkov)2018 3 100,00 2 151,24 69.39% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Sklenené fľaše pre odbery 825,00 572,56 69.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
PP fľaše pre odbery 575,00 396,45 68.94% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Lukasterikové sáčky 2018 1 198,00 347,22 28.98% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky 2018-2019 10 300,00 6 937,50 67.35% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2018 550,00 381,93 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Jednorázový nechemický materiál z plastov 2018 1 550,00 1 075,73 69.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kolóny a predkolónky 2018 2 550,00 1 769,44 69.38% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Sklenené výrobky pre laboratória 2018 5 000,00 2 425,00 48.5% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie čistoty p.a 2018 5 500,00 3 152,77 57.32% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pranie, čistenie a žehlenie prádla 2 088,00 1 444,44 69.17% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2018 1 020,00 458,33 44.93% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Medicinálne, technické a špeciálne plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (dusík ECD a syntetický vzduch bez uhľovodíkov)2019 6 000,00 4 152,70 69.21% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Plastové výrobky 980,00 625,00 63.77% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok na rok 2019 130 560,00 130 546,94 99.98% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy 2019 220,00 137,15 62.34% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Lukasterikové sáčky 2019 730,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2019 2 900,00 1 734,72 59.81% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie čistoty p.a 2019 5 500,00 3 815,97 69.38% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Sklenené výrobky pre laboratória 2019 5 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 0 Nie
Lukasterikové sáčky 2019 730,00 422,45 57.86% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Sklenené výrobky pre laboratória 2019 5 500,00 3 812,50 69.31% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2019 684,00 474,30 69.34% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.ruvzke.sk


+421557860127


pancakova@ruvzke.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1174 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×