Obstarávateľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava

Bratislava-Karlova Ves

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 874 368,16 EUR 18
2017 760 204,80 EUR 23
2018 734 901,68 EUR 24
2019 510 441,39 EUR 28
2020 108 407,00 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 39 710,00 EUR 5
2018 27 520,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
GEOTECH Bratislava s. r. o. 2 39 623,00 EUR
Air Products Slovakia, s.r.o. 1 12 900,00 EUR
SLUŽBY - SERVIS spol. s r.o. 1 8 948,00 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 1 13 000,00 EUR
ViOn, a.s. 5 338 095,00 EUR
STABO, s.r.o. 1 31 500,00 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 35 399,98 EUR
NICHOLTRACKT, s.r.o. 14 167 341,88 EUR
AMG Security s.r.o. 1 12 000,00 EUR
Summit Motors Bratislava, spol. s r.o. 1 35 380,00 EUR
SLOVNAFT, a.s. 2 130 399,00 EUR
BAULOGIC, s.r.o. 1 169 000,00 EUR
SIAD Slovakia spol. s r. o. 1 8 602,00 EUR
MIKONA s.r.o. 3 11 850,00 EUR
Živa SK s.r.o. 1 187 500,00 EUR
Technické služby - .A.S.A. s.r.o. 1 13 740,00 EUR
A.R.S. spol. s r.o. 4 21 407,00 EUR
LBM - Bratislava s.r.o. 1 9 200,00 EUR
VH TRADE, s.r.o. 2 18 540,00 EUR
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. 1 2 149,00 EUR
AgroMed, s.r.o. 1 7 680,00 EUR
Vassal EKO, s. r. o. 1 14 489,00 EUR
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 20 999,00 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 1 9 984,60 EUR
MažeTo, s.r.o. 1 26 500,00 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 1 1 400,00 EUR
KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. 2 9 335,00 EUR
VICOM s.r.o. 2 36 680,00 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 14 999,99 EUR
VERDI, s. r. o. 2 48 848,00 EUR
TONEX Plus s.r.o. 1 32 304,99 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 1 770,00 EUR
TRADENET s.r.o. 2 30 997,00 EUR
DP -STAV SK, s.r.o 1 22 415,00 EUR
MINERÁLNE VODY a.s. 1 13 590,00 EUR
PALIVO - impex, uhoľné sklady, s.r.o. 2 16 325,00 EUR
OPAX s.r.o. 1 149 499,00 EUR
HM pneu-sport, s.r.o. 2 2 922,00 EUR
MMJ Trade s.r.o. 2 207 800,00 EUR
OfficeLand, s.r.o. 1 23 959,00 EUR
TECO, spol. s r.o. 2 59 980,00 EUR
Povex s.r.o. 4 93 110,00 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 17 060,00 EUR
GRAFFITI - X, s.r.o. 1 7 920,00 EUR
PNEU DT s.r.o. 1 34 599,00 EUR
AGIS Slovakia, spol. s r. o. 3 45 869,97 EUR
Metalcon, s.r.o. 2 101 975,00 EUR
Valivé ložiská P & M, s. r. o. 1 19 500,00 EUR
NIRA, s.r.o. 1 71 398,00 EUR
GIEGO s.r.o. 1 8 700,00 EUR
HUVYK spol. s r.o. 2 46 967,00 EUR
Patrik Súkeník 5 67 755,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
„Prenájom mobilného drviča pre kameňolom Devin na 9 mesiacov pre výrobne obdobie 2016" 90 000,00 75 000,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup vozidla na prepravu osôb 1+17 35 500,00 29 483,33 83.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Likvidácia odpadu 2016 20 000,00 12 074,16 60.37% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup 2 ks kosiacej techniky (kosačiek) s príslušenstvom 206 990,00 156 250,00 75.48% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup ťažných zariadení a krycích plachiet ložnej plochy pre služobné vozidlá 13 000,00 10 833,33 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Pásový bager 165 800,00 124 582,50 75.14% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dozer (pásový buldozér) 185 000,00 140 833,33 76.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výmena 2 ks vratných redukčných prevodoviek na vytyčovacom plavidle 30 000,00 24 991,66 83.3% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup technických plynov 18 150,00 10 750,00 59.22% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Upratovanie priestorov Gabčíkovo 13 493,36 8 948,00 66.31% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup závesného lodného motora pre čln Finmaster 530 9 400,00 7 666,66 81.56% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vykurovacie pevné palivá KOKS 20-40 2016 1 976,20 1 508,33 76.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Prípravky proti zamŕzaniu 1 615,00 1 166,66 72.23% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nákup pevného paliva koksu 40 t 2016 7 905,00 6 270,83 79.32% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
PPO BA - A2 antigraffiti náter 9 300,00 6 600,00 70.96% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Upratovanie priestorov Gabčíkovo 13 493,36 10 000,00 74.11% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie čistenia a upratovania administratívnych priestorov v Bratislave 18 930,00 8 320,50 43.95% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
PPO BA – A2 antigraffitový náter – 2. etapa 33 815,24 18 679,16 55.23% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Nákup akumulátorov 43 600,00 26 250,00 60.2% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Acetylén technický pre pojazdné dielne 2 520,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kyslík plynný pre pojazdné dielne 2 220,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Nákup minerálnych vôd 30 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Prenájom mobilného drviča pre kameňolom Devin na 4 mesiace pre výrobne obdobie 2017 40 000,00 33 331,66 83.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Acetylén technický pre pojazdné dielne 2 520,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kyslík plynný pre pojazdné dielne 2 220,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Nákup zváracích materiálov 27 800,00 17 325,00 62.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup minerálnych vôd 30 230,00 21 166,66 70.01% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Výmena 2 ks vratných redukčných prevodoviek za novší typ na vytyčovacom plavidle 30 000,00 24 991,66 83.3% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup meracieho zariadenia pre zememeračov - totálnej stanice 8 700,00 7 240,00 83.21% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup autokozmetiky s príslušenstvom 27 600,00 14 216,66 51.5% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Geodetický prístroj GNSS RTK rover 8 700,00 7 237,48 83.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie a montáž 5ks riečnych radarov 85 000,00 70 816,66 83.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup oceľových lán 22 400,00 16 250,00 72.54% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup farieb s príslušenstvom 2017 20 000,00 12 499,99 62.49% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prenájom mobilného drviča pre kameňolom Devin na 6 mesiacov pre výrobne obdobie 2017 60 000,00 49 991,66 83.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prenájom kropiaceho vozidla na kropenie cesty a areálu kameňolomu v Bratislave na obdobie 5 mesiacov 13 747,20 11 450,00 83.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Geodetický prístroj – GNSS RTK/RTN/PP rover 18 700,00 15 415,82 82.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup čistiacich potrieb 41 100,00 24 165,83 58.79% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup hydroizolačnej fólie a geotextílie 47 000,00 26 920,82 57.27% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup technických plynov 42 500,00 7 168,33 16.86% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup minerálnych vôd 37 500,00 11 325,00 30.2% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup Ni-Cd batérií 6 KPH 150P 24 777,60 20 581,66 83.06% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Echolot s GPS-RTK meraním 30 950,00 25 779,16 83.29% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Geodetický prístroj – GNSS RTK/RTN/PP rover 18 700,00 15 571,66 83.27% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Priekopové žacie rameno PRONAR WWT 600 SK s hlavicou GK 140 a mulčovačom PRONAR BBK 200 SKM 71 950,00 59 498,33 82.69% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mulčovač PRONAR BBK 200 SKM 9 250,00 6 400,00 69.18% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nákup pneumatík pre osobné motorové vozidlá 30 000,00 16 250,00 54.16% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčný stroj pre kosenie vodného rastlinstva 120 000,00 95 666,66 79.72% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup pneumatík pre nákladné motorové vozidlá 48 550,00 28 832,50 59.38% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup kancelárskych potrieb 35 700,00 19 965,83 55.92% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Prenájom mobilného drviča pre kameňolom v Bratislave pre výrobné obdobie 2018 110 000,00 77 500,00 70.45% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup akumulátorov, močoviny a príslušenstva k vozidlám 43 800,00 22 083,33 50.41% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 2 ks pneumatík pre poľnohospodárske stroje 797,00 541,66 67.96% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup zváracích materiálov so zváracím príslušenstvom. 23 500,00 13 241,66 56.34% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 10 ks pneumatík pre poľnohospodárske stroje 2 999,00 1 954,16 65.16% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 6 ks pneumatík pre poľnohospodárske stroje 1 600,00 1 083,33 67.7% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Prenájom mobilného drviča pre kameňolom v Bratislave pre výrobné obdobie 2018 na obdobie 7mesiacov. 70 000,00 53 980,83 77.11% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup oceľových lán 29 800,00 22 306,66 74.85% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Autokozmetika 23 050,00 18 415,83 79.89% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka betónovej zmesi 27 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Nákup čistiacich potrieb 31 000,00 16 540,83 53.35% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup olejov a mazív. 79 450,00 49 166,66 61.88% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka betonárskej ocele 8 700,00 7 250,00 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Náterové hmoty s príslušenstvom. 23 500,00 15 241,66 64.85% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky a duše Malacky 1 112,00 616,65 55.45% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie a montáž riečneho radaru 17 000,00 14 162,50 83.3% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup 16 ks pneumatík pre poľnohospodárske stroje 2 840,00 1 645,00 57.92% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Oleje Malacky 2 999,00 1 790,83 59.71% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup vôd v plastových baleniach na reprezentatívne účely. 10 000,00 8 333,31 83.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vykurovacie pevné palivá KOKS 20-40 mm 3 081,20 2 208,33 71.67% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vykurovacie pevné palivá KOKS 40-80 mm 15 423,48 11 395,83 73.88% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Predné traktorové nezáberové pneumatiky a duše pre Malacky 437,00 295,82 67.69% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky pre nákladné vozidlá 42 200,00 23 816,66 56.43% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky na kosačky pre Šamorín 1 815,00 1 475,00 81.26% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky pre osobné a úžitkové vozidlá. 29 330,00 24 439,09 83.32% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Prenájom mobilného drviča 83 333,33 69 441,66 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Náterové hmoty s príslušenstvom 25 700,00 21 270,83 82.76% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Osivo 23 450,00 18 825,00 80.27% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Traktorová pneumatika pre Malacky. 1 180,00 956,66 81.07% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Akumulátory, autožiarovky, stierače močovina. 48 576,68 17 499,16 36.02% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Duše, vložky a pneumatiky 1 974,00 1 135,83 57.53% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky poľnohospodárske pre Gabčíkovo. 2 316,00 1 457,50 62.93% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Laná, viazaky 20 282,75 16 832,50 82.98% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Univerzálne trávne osivo. 2 970,00 2 395,83 80.66% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky na kosačku. 790,00 633,33 80.16% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zmes trávna 1 800,00 1 500,00 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zmes trávna Malacky 7 056,00 5 879,16 83.32% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Trávna zmes 37 230,00 37 200,00 99.91% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup Ni-Cd článkov KPM 250P. 6 690,00 5 249,16 78.46% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Nákup olejov a mazív. 71 400,00 59 499,16 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky pre CAT 988 19 900,00 8 250,00 41.45% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky pre kosačku Razant 1904 2 571,00 1 735,00 67.48% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky pre CAT 988 19 900,00 14 249,16 71.6% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Prevádzkové kvapaliny pre vozidlá nákladnej a osobnej dopravy. 27 196,00 22 663,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
KOKS technologický zmes OTOPOVÁ 1,40-80 mm 18 997,20 11 575,00 60.93% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pevné vykurovacie palivo KOKS,20-40 mm 5 932,40 3 875,00 65.31% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
AGRO pneumatiky. 2 605,35 1 749,16 67.13% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky na vyššiu záťaž. 2 591,08 2 000,00 77.18% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky na traktory pre Šamorín 2 217,60 1 535,00 69.21% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky a duše na traktor 937,00 700,00 74.7% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky pre nákladné vozidlá 42 105,00 25 315,82 60.12% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky pre osobné a úžitkové služobné motorové vozidlá 30 000,00 16 750,00 55.83% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Pneumatiky pre poľnohospodárske vozidlá, stroje, duše a vložky 35 365,00 22 490,83 63.59% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×