Dodávateľ

BELT SLOVAKIA s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BELT SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 35757663

Adresa: Šamorínska 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/5-PO-F385

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Máj 2019

Záznam platný do: 2. Máj 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 62 044,83 EUR 10 10
2017 7 703,15 EUR 4 4
2018 209 847,75 EUR 10 10
2019 15 495,50 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 62 044,83 EUR 10 10
2017 7 703,15 EUR 4 4
2018 209 847,75 EUR 10 10
2019 15 495,50 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 297,50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 15 930,00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 6 8 656,49 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 178 995,57 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 47 019,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 6 624,00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 2 055,88 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 7 689,99 EUR
Národný onkologický ústav 5 23 106,97 EUR
FOR REGION, n.o. 1 3 860,83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 855,00 EUR
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 3 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov , papierové výrobky alebo ekvivalent FOR REGION, n.o. 4 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 10 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky s technológiou dávkovania Technická univerzita v Košiciach 66 315,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na umývanie riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 260,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 460,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 8 130,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 13 303,27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovač na mydlo a roztok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Národný onkologický ústav 1 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - náplne do dávkovačov Technická univerzita v Košiciach 148 972,68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do hygienických dávkovačov XIBU Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 690,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 Národný onkologický ústav 4 792,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky a iné predmety, alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 13 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dávkovač na dezinfekčný roztok - dolievací, alkoholová dezinfekcia rúk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 115,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástenný dávkovač pákový Národný onkologický ústav 3 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 63 442,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 18 326,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 Národný onkologický ústav 7 524,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 Národný onkologický ústav 9 615,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 359,85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do hygienických dávkovačov Univerzita Komenského v Bratislave 8 290,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Lamoš
Adresa:
Šikmá 30 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Beata Lamosová
Adresa:
Šamorínska 1 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Lamošová
Adresa:
Šamorínska 1 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×