Dodávateľ

KORAKO plus s. r. o.

Partizánske
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KORAKO plus, s. r. o.

IČO: 43959954

Adresa: Bielická 369, Partizánske

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5821

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Júl 2020

Záznam platný do: 21. Júl 2023

Posledná zmena: 21. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 126 950,00 EUR 2 2
2015 308 173,00 EUR 15 15
2016 833 707,23 EUR 71 71
2017 850 312,78 EUR 63 63
2018 721 980,93 EUR 70 70
2019 896 151,25 EUR 53 53
2020 323 954,76 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 126 950,00 EUR 2 2
2015 261 582,00 EUR 5 5
2016 960 032,17 EUR 77 77
2017 751 529,84 EUR 62 62
2018 728 178,93 EUR 72 72
2019 936 991,25 EUR 57 57
2020 295 965,76 EUR 16 16

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 283,33 283.33 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 93 250,00 93250.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 2 365,00 2365.00 EUR
Mesto Prešov 1 11 832,50 11832.50 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 76 149,16 76149.16 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 2 245,00 2245.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 2 546,67 2546.67 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 71 133,89 71133.89 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 100 191,00 100191.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 3 914,75 3914.75 EUR
Mesto Trnava 2 8 333,33 8333.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 22 748,33 22748.33 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 124 918,00 124918.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 157 099,00 157099.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 129 980,00 129980.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 427,00 427.00 EUR
Mesto Levice 1 6 833,33 6833.33 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 482,00 482.00 EUR
Mesto Nitra 1 5 774,50 5774.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 11 340,00 11340.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 25 052,75 25052.75 EUR
Národná transfúzna služba SR 3 67 317,51 67317.51 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 22 289,00 22289.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 108 947,00 108947.00 EUR
Mesto Prievidza 1 5 053,90 5053.90 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 2 420,48 2420.48 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 12 291,67 12291.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 36 249,00 36249.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 11 430,00 11430.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 142 269,65 142269.65 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 18 992,50 18992.50 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 9 166,67 9166.67 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 304,58 304.58 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 18 750,00 18750.00 EUR
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 1 60 000,00 60000.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 264,62 1264.62 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 9 658,00 9658.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 11 300,00 11300.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 4 984,27 4984.27 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 14 138,34 14138.34 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 66 750,00 66750.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 166 158,34 166158.34 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 40 833,33 40833.33 EUR
Mesto Krompachy 1 0,00 0.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 37 124,17 37124.17 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 257 147,17 257147.17 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 50 190,00 50190.00 EUR
Stredná odborná škola 3 16 741,67 16741.67 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 020,00 1020.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 3 634,00 3634.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 84,00 84.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 8 53 398,49 53398.49 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 0,00 0.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 93 005,00 93005.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 1 739,95 1739.95 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 7 16 013,90 16013.90 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 104 899,00 104899.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 4 125,00 4125.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 5 825,00 5825.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 273 259,75 273259.75 EUR
Slovenské národné divadlo 2 13 637,50 13637.50 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 55 261,61 55261.61 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 84 553,39 84553.39 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 126 587,00 126587.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 5 924,13 5924.13 EUR
Národné rehabilitačné centrum 4 5 778,32 5778.32 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 18 666,67 18666.67 EUR
Horská záchranná služba 7 341 460,00 341460.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 5 639,00 5639.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 5 395,83 5395.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 34 541,67 34541.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 36 207,50 36207.50 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 3 241,67 3241.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 2 86 331,66 86331.66 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 1 245,00 1245.00 EUR
Obec Špačince 1 950,00 950.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 5 956,67 5956.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 3 915,00 3915.00 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 1 1 979,50 1979.50 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 812,50 812.50 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 1 729,94 1729.94 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 124 926,77 124926.77 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 47 599,00 47599.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 53 300,00 53300.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 1 858,00 1858.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 6 459,99 6459.99 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 98 436,00 98436.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 2 913,33 2913.33 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 2 800,85 2800.85 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 15 480,00 15480.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 12 641,66 12641.66 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 20 250,00 20250.00 EUR
Domov sociálnych služieb 1 1 145,83 1145.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 6 625,05 6625.05 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 1 916,67 1916.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 3 266,67 3266.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 450,00 3450.00 EUR
Školský internát 1 0,00 0.00 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 2 500,00 2500.00 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 308,33 1308.33 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 1 1 116,67 1116.67 EUR
Školský internát 2 2 500,00 2500.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 139 430,83 139430.83 EUR
Stredná odborná škola 1 1 830,00 1830.00 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 3 083,33 3083.33 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 2 132,92 2132.92 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 6 207,50 6207.50 EUR
Materská škola 1 4 811,12 4811.12 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 2 5 276,89 5276.89 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 2 416,67 2416.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 179,97 2179.97 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 1 630,00 1630.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 2 125,00 2125.00 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 041,67 2041.67 EUR
OTV, s.r.o. 1 389,00 389.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 13 051,00 13051.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 5 000,00 5000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 1 13 639,17 13639.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Uterákovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 31 445,00 31445.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov so zabezpečením logistiky dodávok Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup bavlnenej tkaniny – plachtoviny a pyžamoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 82 200,00 82200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy, obuv a pomôcky. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 135,00 23135.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rovnošata pre psovoda, lektora/inštruktora Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 36 700,00 36700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ošatenie a pracovná obuv Sociálna poisťovňa, ústredie 24 166,00 24166.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 631,00 160631.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 603,00 214603.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 737,00 214737.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 931 996,00 2931996.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 278 882,00 278882.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 244,00 92244.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 948,00 207948.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obuv Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 318,28 2318.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 8 266,00 8266.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Toaletné mydlo a latexové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 083,25 1083.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 169,02 2169.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metrový textil Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 6 530,00 6530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné pomôcky Mesto Nitra 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sójový extrahovaný šrot Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pyžamovina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 63 600,00 63600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mydlo toaletné Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnojivo. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 48 450,00 48450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné a zimné funkčné ponožky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 110 880,00 110880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo - návleky na paplón, prestieradlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 774,00 774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky JASANIMA - Domov sociálnych služieb EUR 2016 Tovary Nie 1
Trenírkovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 37 800,00 37800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 241,00 7241.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 801,80 7801.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
posteľná bielizeň Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Textilný materiál, keper Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 275,00 20275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Košeľovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 380,00 16380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranná pracovná obuv a pracovné rukavice LIKAVA - centrum sociálnych služieb 3 320,00 3320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo - návleky na paplón, vankúš, prestieradlo , utierky, uterák, deka, vankúš, paplón Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 998,00 9998.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vatelín s podšívkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 340,00 20340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv-ortopedická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 600,00 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy pre potreby pracovníkov vlastnej ochrany Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 050,00 3050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky pre MŠ a ŠJ pri MŠ Mesto Prievidza 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3 312,00 3312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tkané a netkané materiály Ústav na výkon trestu odňatia slobody 80 600,00 80600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 706,00 9706.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vankúše, paplóny Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 2 999,00 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gumofilcové pánske čižmy Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 935,00 935.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 530,00 1530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 77 236,51 77236.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plášť do dažďa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 934,00 2934.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kožené rukavice Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 11 008,80 11008.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Prešov 17 553,56 17553.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 086,00 3086.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovná obuv Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 911,81 2911.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP osobné ochranné pracovné prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 17 498,00 17498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka uterákov a plachiet na prevádzku sauny Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 120,00 2120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie, pracovná obuv a osobné ochranné a bezpečnostné pomôcky Úrad vlády Slovenskej republiky 7 229,87 7229.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Taktický výstroj systému MOLLE II Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 46 150,00 46150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paplón a vankúš (súprava) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 760,00 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 944,00 1944.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný kabát zateplený (prešivák) bez kapucne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 790,00 1790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimná bezpečnostná obuv S1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava (nohavice,bunda) nepremokavého, vetruodolného a zároveň priedyšného outdorového odevu Horská záchranná služba 164 900,00 164900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) Pôdohospodárska platobná agentúra 72 000,00 72000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv pre kuchárov a údržbárov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 912,00 3912.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Textilné vybavenie postelí, kúpeľní a kuchyne Národný bezpečnostný úrad 8 332,08 8332.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné čižmy-gumofilcové Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Domov sociálnych služieb Hrabiny 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Textilné výrobky pre domácnosť Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 900,00 19900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Zariadenie pre seniorov Komárno 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev a pomôcky Horská záchranná služba 16 035,00 16035.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Poťahová látka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 277,00 1277.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Textilné vybavenie do materskej školy Materská škola 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 777,00 3777.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plachta biela Fakultná nemocnica Trenčín 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batoh pracovný Horská záchranná služba 51 969,00 51969.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup posteľnej bielizne a vankúšov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 824,00 10824.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálno technické a osobné prostriedky Horská záchranná služba 125 577,00 125577.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Pomôcky pre záchranu v lavínach Horská záchranná služba 29 274,00 29274.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výbava pre psovodov Horská záchranná služba 28 903,00 28903.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
pracovné odevy a pracovná obuv OTV, s.r.o. 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obrus a príručník alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 647,42 8647.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostná obuv S1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 842,00 2842.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Košeľovina na šitie odevu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 30 195,00 30195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná, pracovná Nemocnica Poprad a. s. 6 840,00 6840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv - biela Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 530,70 8530.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bavlnená tkanina na košele. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 39 600,00 39600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uteráky froté, vaflové a kuchynské utierky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 663,60 663.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obrusy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trenírkovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 31 500,00 31500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľné plachty, obliečky na paplón, obliečky na vankúš Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 4 520,00 4520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uteráky Technická univerzita v Košiciach 2 395,00 2395.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv - Čižmy gumo-filcové Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 975,00 975.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv – gumáky Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polarizačné slnečné okuliare Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 17 601,60 17601.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Košeľovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 37 095,00 37095.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup OOPP Slovenský hydrometeorologický ústav 81 116,60 81116.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tkané a netkané materiály Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 880,00 45880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 41 000,00 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná pracovná obuv Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 870,00 9870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv-ortopedická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 700,00 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň a uteráky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 470,00 3470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Stredná odborná škola 6 130,00 6130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plachtovina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 41 140,00 41140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12 846,00 12846.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová pracovná ochranná obuv podľa špecifikácie Spojená škola Banská Bystrica 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérková zástera s náprsenkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 2 392,00 2392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Technická univerzita v Košiciach 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavínový vyhľadávací prístroj Horská záchranná služba 53 623,00 53623.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 167 200,00 167200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posteľnej bielizne, vankúšov, prikrývok a uterákov Centrum výcviku Lešť 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obuv Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 559,82 1559.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špec.prac.odevy a doplnky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 717,03 1717.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trenírkovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 148,00 2148.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 4 327,00 4327.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 928,46 3928.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 21 776,00 21776.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimná bezpečnostná obuv S1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 400,80 3400.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Levice 13 978,60 13978.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre obsluhu ručných motorových píl Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 868,61 2868.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 160 019,33 160019.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 40 531,32 40531.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný kabát zateplený (prešivák) bez kapucne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 080,00 4080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zimná bezpečnostná obuv S1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 310,00 2310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérková zástera s náprsenkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostná obuv S1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280,00 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 782,20 1782.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň, uteráky, utierky, osušky, plachty Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 462,78 2462.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 005,00 4005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň a ochranné odevy Nemocnica s poliklinikou Myjava 7 058,60 7058.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 304,00 1304.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 525,00 525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trenírkovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 35 280,00 35280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérkové nohavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo - návleky na paplón, vankúš, prestieradlo , utierky, uterák, deka, vankúš, paplón Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 350,00 14350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 056,67 9056.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná, pracovná Nemocnica Poprad a. s. 4 258,80 4258.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup posteľného prádla a paplónov Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 3 407,00 3407.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 13 368,00 13368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posteľnej bielizne, uterákov a textilných utierok Domov dôchodcov - Gerium 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kožené rukavice Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 087,00 8087.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 875,00 1875.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tkané a netkané materiály Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - obuv Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 099,60 3099.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 26 625,79 26625.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 18 500,00 18500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plášť do dažďa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 238,00 238.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň a uteráky "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PVC čižmy dámske a pánske, vrátane rozvozu tovaru Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 611,00 611.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky 2018 Mesto Trnava 2 026,00 2026.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - montérky a profesný odev NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 11 712,00 11712.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gumofilcové pánske čižmy Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 561,00 561.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo Stredná odborná škola 2 650,00 2650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 804,00 804.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paplóny a vankúše Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 37 700,00 37700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky, Ochranná obuv Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 612,30 2612.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uteráky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 777,60 777.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček - hygienické a socializačné potreby Metodicko-pedagogické centrum 70 000,00 70000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Posteľná bielizeň Stredná odborná škola 10 300,00 10300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bavlnená tkanina na košele. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 79 200,00 79200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup OOPP Slovenský hydrometeorologický ústav 17 308,00 17308.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paplóny a vankúše, posteľné plachty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 800,00 10800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv zdravotnícka Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 630,00 5630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antialergické paplóny a vankúše Školský internát 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osuška froté 70x140 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 374,00 374.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 924,95 28924.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľné vybavenie pre materskú školu Obec Špačince 2 510,00 2510.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vankúše, paplóny, posteľná bielizeň, deky a uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 046,03 6046.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bytový textil Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 79 028,80 79028.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv zdravotnícka Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 600,00 8600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 227 590,00 227590.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Posteľné prádlo Školský internát 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 204 156,00 204156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotná obuv-ortopedická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 100,00 11100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň - prádlo operačné, prádlo pacientske Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 161,00 11161.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná pánska zimná bunda Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 830,00 1830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 940,47 3940.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 28 500,00 28500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachty napínacie s gumičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 083,33 7083.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná obuv NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 19 800,00 19800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy v.18 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 17 991,00 17991.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 693,12 3693.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 110,00 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poťahová látka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň Nemocnica s poliklinikou Myjava 6 664,17 6664.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachty, Nemocničná bielizeň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 700,00 4700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obliečky na vankúše, Nemocničná bielizeň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obliečky na paplóny, Nemocničná bielizeň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 700,00 4700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezpečnostná obuv S1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimná bezpečnostná obuv S1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kojenecký tovar Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 455,50 1455.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachta biela s pásikom - zábalová (v.18) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachta biela Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň - obliečky na vankúše a paplóny Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a osobné hygienické prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 108 947,00 108947.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 594,00 73594.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školiace potreby s logom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 35 968,00 35968.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plachty, Nemocničná bielizeň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 640,00 3640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obliečky na vankúše, Nemocničná bielizeň Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 33 358,92 33358.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
nemocničná a operačná bielizeň Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 261,50 32261.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paplón , vankúš Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 210,00 2210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posteľné plachty, obliečky na paplón, obliečky na vankúš Ľubovnianska nemocnica, n. o. 11 634,60 11634.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trenírkovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 800,00 17800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 065,00 1065.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uterákovina (vaflovina) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 205,00 17205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 815,00 6815.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 960,00 3960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Keper Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 400,00 45400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obuv Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 360,01 2360.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plachtovina, Uterákovina, Utierkovina, Tkanina na výrobu vreckoviek Ústav na výkon trestu odňatia slobody 71 730,00 71730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Napínacie plachty na matrac Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pyžamovina a plachtovina - bavlnená tkanina (100% bavlna) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 28 608,00 28608.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Košeľovina na šitie odevu a keper Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 20 434,56 20434.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň, uteráky a utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 266 279,00 266279.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Plachty, Nemocničná bielizeň Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 280,00 2280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná obuv zdravotnícka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 23 288,30 23288.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 243 380,64 243380.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy - zdravotnícke prevázdky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 591,20 24591.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 13 203,00 13203.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 160,00 9160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 875,00 1875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OOPP - obuv Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 380,00 2380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tkané materiály Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 000,00 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP) pre technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej len THZ) organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 842,00 65842.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Stredná odborná škola 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 18 055,00 18055.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dojčenské odevy Univerzitná nemocnica Bratislava 40 468,00 40468.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Textil pre MŠ Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 8 500,00 8500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - mikina na zips, bunda zimná reflexná 5v1, obuv Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 25 200,00 25200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 582,00 582.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 164,70 5164.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpečnostná obuv S1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posteľná a nemocničná bilelizeň Univerzitná nemocnica Bratislava 60 497,00 60497.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odevy operačné - nohavice, košele, plášte Univerzitná nemocnica Bratislava 69 520,00 69520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie pracovníkov na čistenie chodníkov a trávnatých plôch Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 104 912,92 104912.92 EUR 2019 Služby Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 061,00 8061.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná obuv zdravotnícka Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 980,00 3980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tkané materiály Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 17 150,00 17150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň, plachty - na internát Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plachtovina, Uterákovina, Utierkovina, Tkanina na výrobu vreckoviek Ústav na výkon trestu odňatia slobody 71 730,00 71730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetika Sociálna poisťovňa, ústredie 176 478,00 176478.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 50 417,87 50417.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná a bezpečnostná obuv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 470,37 40470.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plachty napínacie s gumičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 487,50 6487.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Deky, utierky riadové, uteráky Univerzitná nemocnica Bratislava 10 725,00 10725.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 940,00 5940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv a pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 239,55 4239.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemocničná bielizeň a ochranné odevy Nemocnica s poliklinikou Myjava 7 437,10 7437.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dojčenské odevy Univerzitná nemocnica Bratislava 40 468,00 40468.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 784,00 1784.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastro a hotelový textil Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 21 084,00 21084.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 600,80 40600.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posteľné plachty a obliečky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 375,00 1375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 20 877,25 20877.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Mestská časť Bratislava - Petržalka 8 420,00 8420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Textília- keper modrý, keper zelený Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 47 272,80 47272.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško - bavlnené (dvojvrstvové) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pyžamovina a plachtovina - bavlnená tkanina (100% bavlna) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 42 903,00 42903.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 93 750,00 93750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 484,10 4484.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostná obuv S2 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 650,00 4650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 699,00 18699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plachtovina, Utierkovina, Tkanina na výrobu vreckoviek Ústav na výkon trestu odňatia slobody 43 205,00 43205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Uterákovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 500,00 22500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 602 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martina Kováčiková
Adresa:
Veľké Uherce Veľké Uherce 95841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martina Kováčiková
Adresa:
Veľké Uherce Veľké Uherce 95841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Kováčik
Adresa:
Veľké Uherce 343 Veľké Uherce 95841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
Adresa:
Piaristická 46 Trenčín 91140

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×