Dodávateľ

COMFORTA HYGIENE, s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: COMFORTA HYGIENE, s.r.o.

IČO: 45357552

Adresa: Kollárova 88, Martin

Registračné číslo: 2020/1-PO-F1998

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Január 2020

Záznam platný do: 17. Január 2023

Posledná zmena: 21. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 9 300,00 EUR 2 2
2018 94 047,34 EUR 20 20
2019 19 130,33 EUR 4 4
2020 43 825,33 EUR 15 15
2021 18 373,33 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 9 300,00 EUR 2 2
2018 94 047,34 EUR 20 20
2019 20 610,33 EUR 5 5
2020 42 345,33 EUR 14 14
2021 18 373,33 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 2 824,99 2824.99 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 38 278,34 38278.34 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 19 512,50 19512.50 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 8 521,67 8521.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 940,00 940.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 16 510,00 16510.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 7 710,83 7710.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 5 23 874,17 23874.17 EUR
Mesto Prievidza 1 1 750,00 1750.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 5 650,00 5650.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 12 979,17 12979.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 3 150,00 3150.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 1 890,00 1890.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 6 508,34 6508.34 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 658,33 1658.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 11 971,00 11971.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 2 208,33 2208.33 EUR
Základná škola Ulica pionierov 1, Rožňava 1 2 500,00 2500.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 458,33 458.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 608,33 608.33 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 2 291,67 2291.67 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 2 9 797,00 9797.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 3 083,33 3083.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Umývacie prostriedky -strojové umývanie riadu v kuchyni a profesionálne odmasťovacie prípravky Univerzitná nemocnica Bratislava 17 590,00 17590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne pracie prostriedky, tekuté bielidlo, aviváž Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 869,40 3869.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky do profesionálnych umývačiek riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 900,00 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2018 Služby Nie 1
čistiace prostriedky do umývačiek riadu Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 961,44 3961.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prípravok pre strojové umývanie riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 462,08 1462.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 3 330,00 3330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky do profesionálnych umývačiek riadu Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 130,00 5130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace a dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 666,17 2666.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - objektová chémia a kuchynská prevádzka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 847,74 847.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 3 732,00 3732.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 784,80 9784.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 215,86 15215.86 EUR 2018 Služby Nie 1
Korytový žehlič Mesto Prievidza 2 856,00 2856.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatická práčka- profesionálna Centrum sociálnych služieb - Partizánske 3 959,00 3959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna sušička v počte 5 ks Nitriansky samosprávny kraj 21 750,00 21750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna pračka v počte 4 ks Nitriansky samosprávny kraj 31 500,00 31500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 063,50 1063.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselný valcový žehlič Nitriansky samosprávny kraj 16 500,00 16500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky do umývačiek riadu Psychiatrická nemocnica Hronovce 8 311,68 8311.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Priemyselná sušička prádla Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 22 460,40 22460.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bazénová chémia SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bazénová chémia SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačiek riadu, konvektomatov, čistenie a dezinfekcia podlahy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 058,66 5058.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bazénová chémia Univerzitná nemocnica Bratislava 3 954,40 3954.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací prostriedok pre profesionálne umývačky riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Peroxid vodíka 35% na lekárske účely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, oplachovací prostriedok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 847,80 24847.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatický dávkovač dezinfekcie so stojanom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 080,00 1080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka chemikálií na úpravu bazénovej vody v bazénoch a vírivých vaniach Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 600,00 9600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačiek riadu, konvektomatov, čistenie a dezinfekcia podlahy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 153,73 3153.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývačky riadu, umývačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 900,00 2900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prípravok na ruky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bazénová chémia na úpravu bazénovej vody a príslušenstvo k dávkovačom bazénovej chémie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývačky riadu, umývačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná umývačka riadu s príslušenstvom Základná škola Ulica pionierov 1, Rožňava 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do veľkokuchynských strojov, zariadení (umývačky riadu, konvektomaty) Ústav na výkon väzby 15 600,00 15600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup detergentu na údržbu betónových povrchov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 000,00 32000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálne čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Nitra 4 550,00 4550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatický zmäkčovač vody digitálny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 354,00 354.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačiek riadu, konvektomatov, čistenie a dezinfekcia podlahy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 507,06 3507.06 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 53 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×