Dodávateľ

Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.

IČO: 35799331

Adresa: Elektrárenská 13739/6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2021/8-PO-F7207

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. August 2021

Záznam platný do: 12. August 2024

Posledná zmena: 13. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 25 985,36 EUR 13 13
2017 38 654,05 EUR 16 16
2018 44 327,91 EUR 17 17
2019 40 781,25 EUR 15 15
2020 25 686,17 EUR 21 21
2021 43 155,39 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 25 985,36 EUR 13 13
2017 38 654,05 EUR 16 16
2018 44 327,91 EUR 17 17
2019 40 781,25 EUR 15 15
2020 25 686,17 EUR 21 21
2021 43 155,39 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 21 818,48 21818.48 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 2 041,00 2041.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 1 916,66 1916.66 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 97,00 97.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 315,83 1315.83 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 153,00 153.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 4 547,00 4547.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 1 004,99 1004.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 1 241,67 1241.67 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 788,00 1788.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 12 429,00 12429.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 40 936,61 40936.61 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 32 872,49 32872.49 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 530,00 530.00 EUR
Mesto Komárno 3 1 422,66 1422.66 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 3 749,17 3749.17 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 21 095,91 21095.91 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 3 707,50 3707.50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 3 042,00 3042.00 EUR
Mesto Nové Zámky 3 7 746,50 7746.50 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 616,00 616.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 299,16 1299.16 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 600,00 2600.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 451,00 451.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 1 910,80 1910.80 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 10 028,00 10028.00 EUR
IUVENTA 1 2 444,17 2444.17 EUR
Slovenské národné divadlo 1 2 166,67 2166.67 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 3 339,99 3339.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 2 816,00 2816.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 15 408,00 15408.00 EUR
MŠK Púchov s.r.o. 1 1 900,00 1900.00 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 399,99 399.99 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 479,17 479.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 90,00 90.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 1 616,67 1616.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 791,67 791.67 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 450,00 450.00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 399,17 399.17 EUR
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 1 263,20 263.20 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 581,67 581.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 4 583,33 4583.33 EUR
Mgr.art. Martin Rosenberger 1 500,00 500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tepovacie prístroje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 512,00 1512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače a vysokotlakové čistiace zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 644,00 12644.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač, tepovač, čistiace prostriedky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stroj na čistenie podláh ICM 18 E NEW alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový čistiaci stroj Technická univerzita v Košiciach 33 050,00 33050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač, tepovač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 658,00 1658.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a mop - set Stredná odborná škola služieb a lesníctva 658,00 658.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tepovač a vysávač alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač na suché vysávanie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 303,00 303.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tepovač KARCHER PUZZI 8/1 C alebo ekvivalent Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batériový podlahový čistiaci stroj Mesto Nové Zámky 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiaceho podlahového stroja a vysávača/fúkača lístia, alebo ekvivalentov zariadení za dodržania všetkých požadovaných parametrov, pre zabezpečenie čistiacich prác priestranstiev verejného obstarávateľa. Hlavné mesto SR Bratislava 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 225,00 1225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci automat na podlahu Centrum vedecko-technických informácií SR 6 770,00 6770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač – 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozík na prádlo BESI 3 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručná upratovacia technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 930,20 7930.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 306,00 306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovač na mydlo a roztok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásobník pre skladané utierky ZZ / PLAST Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový čistiaci stroj, tepovací stroj Technická univerzita v Košiciach 53 320,00 53320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prístroje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 366,00 3366.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a vŕtacie náradie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 595,00 595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač prachu Slovenské národné divadlo 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna čistiaca technika Mesto Nové Zámky 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profi vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 438,00 438.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahový čistiaci stroj Národný onkologický ústav 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Ekonomická univerzita v Bratislave 1 128,00 1128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tepovač-extraktor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
vysávač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahový umývací automat Kärcher B90 R Bp Pack Adv alebo ekvivalent Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 14 532,00 14532.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátorový umývací automat s kráčajúcou obsluhou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 599,60 1599.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vreckový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 118,00 118.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
vysokotlakový čistič Ekonomická univerzita v Bratislave 899,90 899.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie stroje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 20 470,00 20470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahový umývací stroj s kráčajúcou obsluhou Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 198,00 3198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávače a tepovač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 190,00 2190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací automat Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batériový podlahový čistiaci stroj Mesto Nové Zámky 3 900,00 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a umývací stroj Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 37 200,00 37200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a handry Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 050,00 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčný vysávač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorový umývací automat s kráčajúcou obsluhou Karcher BD 30/4 C Bp Pack alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tepovač kobercov s čistiacimi prostriedkami pre materskú školu Mesto Komárno 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698,00 698.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistič kobercov a čalúnenia s čistiacimi prostriedkami Mesto Komárno 1 485,48 1485.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač na mokré a suché vysávanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 154,00 154.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prístroje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 574,00 3574.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ľahký priemyslový vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 439,00 439.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a umývací stroj MŠK Púchov s.r.o. 3 650,00 3650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tepovač Mesto Komárno 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové leštiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 990,00 6990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava vysokotlakových čistiacich prístrojov WAP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 583,00 583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozíky pre upratovačky s držiakom vreca Stredná zdravotnícka škola 1 125,00 1125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prúdový sušič rúk, bazénový sušič vlasov IUVENTA 3 560,00 3560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup viacúčelových vysávačov na suché a mokré vysávanie Univerzita Komenského v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
priemyselný vysávač Mgr.art. Martin Rosenberger 1 280,00 1280.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Náradie na upratovanie v kuchyni Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 383,00 3383.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 430,00 4430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tepovač, Vysávač na mokré a suché vysávanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 224,84 2224.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič, priemyselný vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 356,00 1356.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič s ohrevom vody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 774,98 2774.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup priemyselných vysávačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 376,14 376.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tepovač-extraktor a vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 624,00 624.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové čističe - vysávač priemyslový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič s ohrevom vody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 092,00 3092.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 708,00 708.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové leštiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje - tepovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 573,93 573.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové leštiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 794,08 794.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje - tepovač Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 564,25 564.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup priemyselných vysávačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227,02 227.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovacie zariadenia Stredná zdravotnícka škola 5 907,83 5907.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývací automat na podlahy Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 989,00 2989.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup upratovacich vozíkov Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace vozíky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 824,00 1824.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podlahový umývací stroj EKO - podnik verejnoprospešných služieb 5 859,00 5859.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podlahový umývací stroj Univerzita Komenského v Bratislave 8 330,00 8330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky SCOTT/17 Národný onkologický ústav 14 630,00 14630.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 560,00 1560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pomocný materiál na upratovanie budov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 43 022,26 43022.26 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 115 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Yveta Luptáková
Adresa:
Heydukova 2151/31 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×