Dodávateľ

3D-GROUP s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: 3D-GROUP s.r.o.

IČO: 44101414

Adresa: Veternicová 1, Bratislava

Registračné číslo: 2015/10-PO-D9309

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Október 2015

Záznam platný do: 13. Október 2018

Posledná zmena: 29. August 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 98 602,34 EUR 42 42
2017 19 115,82 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 98 602,34 EUR 42 42
2017 19 115,82 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 106,66 106.66 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 510,00 510.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 108,00 108.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 24 719,43 24719.43 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Lipany 1 0,00 0.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 309,00 309.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 858,00 858.00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 856,34 856.34 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 75,00 75.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 355,00 355.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 21 099,99 21099.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 45,00 45.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 641,50 641.50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 791,66 1791.66 EUR
Mesto Svätý Jur 3 462,49 462.49 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 3 500,00 3500.00 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 50,00 50.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 1 846,99 1846.99 EUR
FOR REGION, n.o. 1 3 958,33 3958.33 EUR
Obec Zákamenné 1 1 000,00 1000.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 2 700,00 2700.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 91,67 91.67 EUR
Technické služby mesta Tvrdošín 1 960,00 960.00 EUR
Spojená škola 5 1 658,30 1658.30 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 325,00 325.00 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 625,00 625.00 EUR
Cirkevná spojená škola 1 702,00 702.00 EUR
Domov dôchodcov Šaľa 1 19 950,00 19950.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 2 5 246,99 5246.99 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 14 999,99 14999.99 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Centrum voľného času 1 41,66 41.66 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 4 333,33 4333.33 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 291,66 291.66 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 3 499,17 3499.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Maliarske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlasové prípravky Spojená škola 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 4 286,00 4286.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Cirkevná spojená škola EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kozmetický materiál Spojená škola 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky, doplnkový sortiment Spojená škola 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky Spojená škola 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
čistiaci a hygienický tovar SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 802,00 802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 24 844,00 24844.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dentacryl - dvojzložková metylmetakrylátová odlievacia živica, určená na technické použitie Technická univerzita v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov dôchodcov Šaľa 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogéria Technická univerzita v Košiciach 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
lepenka šedo – šedá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 1 030,00 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a papierových hygienických výrobkov. Mesto Sládkovičovo 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Zákamenné 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Tvrdošín 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
živicové produkty, lepidlá, sadra, rukavice Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Svätý Jur 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové hmoty Slovenské národné múzeum 73,62 73.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup poľnohospodárskeho herbicídu Bofix alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 309,00 309.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mydlové náplne penové, do dávkovača, typ DEB ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autochémie, čistiace prostriedky a tmely používané pri oprave automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov , papierové výrobky alebo ekvivalent FOR REGION, n.o. 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlasové prípravky Spojená škola 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Savo proti pliesni , chemia do umyvačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov osobného vozidla - letná a zimná 3L Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detský ochranný krém Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické prostriedky Stredná umelecká škola v Trenčíne 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 279,00 279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Zariadenie pre seniorov 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (3). Katolícka univerzita v Ružomberku 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie gélové kapsule Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup farieb s príslušenstvom 2017 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
lepidlo - chemoprén / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 128,00 128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 199,77 4199.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Lucia Tačovská
Adresa:
Kuklovská 2 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Dušan Dudáš
Adresa:
Kuklovská 538/2 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Dušan Dudáš
Adresa:
Kuklovská 538/2 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Dušan Dudáš
Adresa:
Kuklovská 2 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×