Dodávateľ

Ing. Tomáš Dzurňák - D & D

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Tomáš Dzurňák - D & D

IČO: 14382857

Adresa: Južná trieda 78, Košice

Registračné číslo: 2019/10-FO-F1368

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Október 2019

Záznam platný do: 9. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 37 761,01 EUR 9 9
2017 86 432,47 EUR 11 11
2018 162 732,32 EUR 7 7
2019 130 723,70 EUR 7 7
2020 14 764,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 37 761,01 EUR 9 9
2017 86 432,47 EUR 11 11
2018 162 732,32 EUR 7 7
2019 130 723,70 EUR 7 7
2020 14 764,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 2 1 194,95 1194.95 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 229 853,94 229853.94 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 15 205,90 15205.90 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 2 676,66 2676.66 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 46 000,00 46000.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 126 125,73 126125.73 EUR
Záchranná služba 1 2 303,33 2303.33 EUR
Spišská katolícka charita 1 829,17 829.17 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 509,00 509.00 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 7 715,49 7715.49 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kopírovací papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 1/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 607,00 5607.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 3 648,37 3648.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 2/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 433,02 5433.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 040,00 4040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Školský internát Medická 2, Košice 11 100,00 11100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 1 726,40 1726.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 6/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 275,01 5275.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 162,00 1162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 1/2017 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 121,97 8121.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Technická univerzita v Košiciach 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 551,00 1551.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hotelová kozmetika Technická univerzita v Košiciach 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 55,00 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 282,34 48282.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 960,00 9960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 330,00 1330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 280,00 3280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 660,00 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 721,94 721.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 910,00 14910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 562,76 19562.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 94 637,79 94637.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 433,00 433.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 37 902,67 37902.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické a dezinfekčné prostriedky 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 900,00 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Slovenská správa ciest 390,00 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 100,00 19100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 798,00 798.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 62 891,28 62891.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 59 800,00 59800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 17 160,00 17160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 598,00 598.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 120 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Dzurňák
Adresa:
Bukovecká 11 Košice - mestská časť Nad jazerom 04012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Adresa:
Tomášikova 48 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83237

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 31.08.2017 do: 25.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×