Dodávateľ

LEON global s.r.o.

Pezinok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LEON global s.r.o.

IČO: 36284238

Adresa: Svätoplukova 15, Pezinok

Registračné číslo: 2020/11-PO-F4943

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. November 2020

Záznam platný do: 11. November 2023

Posledná zmena: 12. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 447 648,00 EUR 6 7
2015 167 826,00 EUR 3 3
2016 325 275,50 EUR 60 60
2017 491 210,39 EUR 108 108
2018 444 171,05 EUR 97 97
2019 336 011,13 EUR 56 56
2020 394 159,00 EUR 37 37
2021 215 565,60 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 423 291,00 EUR 5 6
2015 192 183,00 EUR 4 4
2016 334 192,17 EUR 61 61
2017 482 293,72 EUR 107 107
2018 444 171,05 EUR 97 97
2019 336 011,13 EUR 56 56
2020 394 159,00 EUR 37 37
2021 215 565,60 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 6 817,50 6817.50 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 21 999,00 21999.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 10 165,83 10165.83 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 35 541,00 35541.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 4 790,00 4790.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 13 548,93 13548.93 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 7 269,17 7269.17 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 237 869,50 237869.50 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 2 407,50 2407.50 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 1 129,17 1129.17 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 385,00 385.00 EUR
Mesto Rožňava 1 3 978,90 3978.90 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 4 020,00 4020.00 EUR
Mesto Levice 1 2 828,75 2828.75 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 700,00 1700.00 EUR
Mesto Nitra 2 27 128,17 27128.17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 32 329,08 32329.08 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 28 998,43 28998.43 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 19 206 839,69 206839.69 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 82 859,00 82859.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0,00 0.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 52 500,00 52500.00 EUR
Mesto Piešťany 1 5 833,10 5833.10 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 100 076,00 100076.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 18 147,00 18147.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 93 782,50 93782.50 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 39 973,89 39973.89 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 23 821,50 23821.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 94 547,24 94547.24 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 0,00 0.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 1 559,00 1559.00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 154,87 154.87 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 1 148,33 1148.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 3 829,67 3829.67 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 9 809,80 9809.80 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 1 092,50 1092.50 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 1 446,13 1446.13 EUR
Mesto Pezinok 3 3 349,16 3349.16 EUR
IUVENTA 1 2 430,00 2430.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 13 136,75 13136.75 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 1 548,34 1548.34 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 3 200,83 3200.83 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 3 492,49 3492.49 EUR
Slovenské národné divadlo 2 2 667,50 2667.50 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 250,00 250.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 23 289,00 23289.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 26 350,00 26350.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 9 258,00 9258.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 6 029,00 6029.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 12 906,00 12906.00 EUR
Zoologická záhrada 1 2 500,00 2500.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 279,08 1279.08 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 15 763 743,17 763743.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 17 26 715,07 26715.07 EUR
Stredná priemyselná škola 2 0,00 0.00 EUR
Mesto Lučenec 1 657,50 657.50 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 10 392,50 10392.50 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 157,49 157.49 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 2 499,17 2499.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 19 116 688,32 116688.32 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 2 601,65 2601.65 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 3 537,50 3537.50 EUR
Štátna opera 3 3 320,00 3320.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 14 131,66 14131.66 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 7 449,32 7449.32 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 5 5 307,00 5307.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 62 458,77 62458.77 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 0,00 0.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 4 158,33 4158.33 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 6 005,00 6005.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 1 324,17 1324.17 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 3 582,50 3582.50 EUR
Stredná odborná škola 6 1 035,00 1035.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 5 171,33 5171.33 EUR
VITALITA n.o. 2 3 982,50 3982.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 19 39 675,57 39675.57 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 2 334,38 2334.38 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 374,17 374.17 EUR
Domov sociálnych služieb 5 23 416,48 23416.48 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 21 409,99 21409.99 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 374,17 374.17 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 508,33 508.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 13 132,92 13132.92 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 1 0,00 0.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 50 000,00 50000.00 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 3 934,42 3934.42 EUR
Školský internát 1 0,00 0.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 3 339,00 3339.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 30 634,91 30634.91 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 7 882,50 7882.50 EUR
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 11 905,30 11905.30 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 46 709,17 46709.17 EUR
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 1 6 645,00 6645.00 EUR
Spojená škola 1 1 165,83 1165.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 1 3 324,17 3324.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 8 011,67 8011.67 EUR
Centrum sociálnych služieb 2 2 900,00 2900.00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 3 557,50 3557.50 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 4 500,00 4500.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 2 6 565,83 6565.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 249,17 249.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 3 330,83 3330.83 EUR
Petržalský domov seniorov 1 14 249,17 14249.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 3 249,17 3249.17 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 1 457,50 1457.50 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 799,03 799.03 EUR
Stredná odborná škola sklárska 1 336,67 336.67 EUR
Špecializovaný trestný súd 1 1 257,50 1257.50 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 0,00 0.00 EUR
"V Kaštieli", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 1 7 232,50 7232.50 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 2 582,50 2582.50 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 2 25 474,17 25474.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 43 153,23 43153.23 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 5 34 769,50 34769.50 EUR
Ústav na výkon väzby 2 54 494,17 54494.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 58 237,00 58237.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 135 470,00 135470.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 110 050,00 110050.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup a dodávka čistiacich prostriedkov Centrum výcviku Lešť 26 152,00 26152.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre ÚVTOS a ÚVV Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 133 900,00 133900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prací prach Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 39 750,00 39750.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a hygienických potrieb Záchranná zdravotná služba Bratislava 125 000,00 125000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 24 357,00 24357.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 190 000,00 190000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 490,00 1490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 01/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 675,00 11675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďaľšie potreby osobnej hygieny. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9 650,00 9650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 17 700,00 17700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 954,00 1954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
prostriedky na objektovú hygienu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 823,80 4823.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 15 900,00 15900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 8 814,00 8814.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 29 000,00 29000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 515,00 3515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19 983,34 19983.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 590,00 1590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Saponáty na kuchynskú hygienu, objektovú hygienu, sanitárne čistenie a dezinfekciu, nástroje. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 936,50 4936.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 76 919,00 76919.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Saponáty a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 160,00 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na uvoľňovanie spojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 871,83 7871.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 07/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 100,00 11100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 255,00 255.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 9 569,55 9569.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 418,00 8418.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie a dezinfekčné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 331,00 2331.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Saponáty a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 883,60 2883.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 31 565,63 31565.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 888,00 888.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie a leštenie služobných motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19 680,20 19680.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier, hygiennické potreby. Stredná odborná škola obchodu a služieb 8 018,79 8018.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup auto drogérie a materiálu na zimnú údržbu chodníkov Generálna prokuratúra SR EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 101 354,00 101354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 706,02 5706.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 870,80 1870.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 940,00 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 233,52 6233.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na objektovú hygienu, sanitárnu hygienu, kuchynskú hygienu a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 960,00 14960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace a pracie prostriedky a potreby Zariadenie pre seniorov 10 760,86 10760.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 6 100,00 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky + drogistický tovar 12/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 810,00 11810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny 2016 Zoologická záhrada 6 103,84 6103.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky a potreby pre upratovanie alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 3 281,20 3281.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 634,40 1634.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, drogéria "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 834,40 2834.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 520,00 5520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 610,00 3610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 333,60 1333.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prací prach do veľkokapacitných pračiek Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 39 204,00 39204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 69 540,00 69540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre 7 stredísk sociálnych služieb Mesto Pezinok 3 825,00 3825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 888,00 888.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 16 514,37 16514.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 2 123,88 2123.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace ,dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál "V Kaštieli", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov, pasta čistiaca na silné znečistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 590,00 8590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 922,00 1922.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 163,74 1163.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky Mesto Nitra 24 200,00 24200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné prostriedky a pracovné pomôcky Mesto Nitra 22 100,00 22100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov na prevádzky pre kalendárny rok 2017 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 14 390,00 14390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 640,00 2640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky, predmety osobnej starostlivosti, metly kefy a iné predmety Stredná odborná škola služieb a lesníctva 6 934,00 6934.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 9 480,00 9480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 100,00 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 442,00 1442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 700,00 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 11 735,00 11735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Martin 39 480,05 39480.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 880,00 1880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 250,00 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb Hrabiny 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, rukavice ochranné Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 11 900,50 11900.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Saponáty a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 285,00 3285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a osobné ochranné pomôcky. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 250,00 4250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 80 256,02 80256.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 972,00 3972.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 844,00 2844.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 37 949,14 37949.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 830,00 830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 977,00 977.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 222,00 23222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 110,00 9110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
prášok na pranie alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VITALITA n.o. 3 840,00 3840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 640,00 4640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 700,00 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 506,90 3506.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 7 950,32 7950.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 101,00 3101.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedkyČistiace prostriekdy-školská jedáleň Stredná priemyselná škola 2 101,73 2101.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 297,64 2297.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 711,80 711.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky (drá Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 8 212,20 8212.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 192,00 1192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace prostriedky, toaletný papier, papierové servítky alebo ekvivalent Spojená škola 2 650,00 2650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a ochranné potreby, toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 199,77 4199.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 4 837,99 4837.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 727,34 11727.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 577,00 3577.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 711,80 711.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 5 150,00 5150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 207,40 7207.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 134,60 3134.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 8 089,31 8089.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby 2 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 33 014,88 33014.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 950,00 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 343,40 3343.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov a doplnkov osobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 068,00 1068.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky. Špecializovaný trestný súd 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 855,00 6855.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 492,00 6492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 006,50 21006.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 3 540,00 3540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 618,60 618.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálne čistiace výrobky Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 7 138,20 7138.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 135,00 3135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 998,11 14998.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VITALITA n.o. 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 242,20 2242.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďaľšie potreby osobnej hygieny. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 6 700,00 6700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky, hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 13 620,00 13620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 600,00 11600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaca pasta na ruky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 115,00 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre 6 stredísk sociálnych služieb marec 2018 Mesto Pezinok 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 872,90 5872.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 355,00 2355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prací prach do veľkokapacitných pračiek Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 30 852,00 30852.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Centrum výcviku Lešť 14 380,00 14380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 663,00 663.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 730,00 3730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky, hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 686,80 3686.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, pomôcky na umývanie a čistenie, osobne ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, sanitárne výrobky alebo ekvivalent Školský internát 3 990,00 3990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, prípravky a potreby na upratovanie Petržalský domov seniorov 19 475,74 19475.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 759,00 2759.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - rôzne, Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 6 300,00 6300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 400,00 8400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 580,00 5580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pracovné nástroje k upratovaniu Pôdohospodárska platobná agentúra 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace výrobky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 928,65 928.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - AVE 4 949,59 4949.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 503,90 503.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 338,37 4338.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 794,08 794.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok, oplachovací prípravok, tabletová soľ a čistiaci prípravok pre profesionálne umývačky riadu /Orkán Profi uni-plus, Orkán Profi lesk Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 778,48 1778.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedkyČistiace prostriedky-ŠJ Stredná priemyselná škola 3 321,16 3321.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 180,00 4180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Martin 64 802,12 64802.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400,00 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 8 040,00 8040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 4 959,77 4959.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na osobnú hygienu, pracie prostriedky a ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 768,95 9768.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jar Štátny veterinárny a potravinový ústav 375,00 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900,00 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 537,90 6537.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb - Juh 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 Mesto Pezinok 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 3 752,65 3752.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 85 969,52 85969.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 440,00 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Saponáty na kuchynskú hygienu, objektovú hygienu, sanitárne čistenie a dezinfekciu, nástroje. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 840,00 3840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 8 760,00 8760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 120,00 3120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 346,50 8346.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 190,00 25190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Mesto Piešťany 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 200,00 7200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 6 502,14 6502.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie prostriedky Nemocnica Poprad a. s. 14 598,12 14598.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
HACCP- čistiace náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 963,00 4963.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 258,86 1258.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 150,00 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 258,20 1258.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 6 660,00 6660.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 650,32 2650.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,04 1300.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 632,98 3632.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 990,00 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šampón na vlasy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 48 000,00 48000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 015,00 4015.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 800,00 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 944,10 3944.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Krajská prokuratúra 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 264,52 19264.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 547,63 7547.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 700,00 5700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 13 600,00 13600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a ochranné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 720,00 1720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďaľšie potreby osobnej hygieny. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 27 600,00 27600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 13 980,00 13980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 10 800,00 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 010,00 2010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 613,61 4613.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 100,00 4100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 830,00 830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
prášok na pranie alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 567,80 1567.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 055,00 15055.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 4/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 85 975,00 85975.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 9 364,78 9364.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prací prach do veľkokapacitných pračiek Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 34 200,00 34200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 780,00 2780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 444,60 3444.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 651,60 651.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 449,68 5449.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Lučenec 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 498,31 3498.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 3 700,00 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 439,20 439.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Saponáty na kuchynskú hygienu, objektovú hygienu, sanitárne čistenie a dezinfekciu, nástroje. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 172,00 12172.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 004,60 1004.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280,00 2280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 150,00 4150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky do umývačky riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 7 600,00 7600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 4 400,00 4400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 905,00 3905.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 230,00 2230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prací prach I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 490,00 1490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prací prach I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 490,00 1490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 5 800,00 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 13 800,00 13800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 500,46 3500.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 480,00 6480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 27 600,00 27600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 8 772,00 8772.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 198,60 2198.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 94 536,00 94536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 6 250,00 6250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 413,00 2413.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prací prach do veľkokapacitných pračiek Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 35 450,00 35450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 850,00 3850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 24 510,12 24510.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Slovenské národné divadlo 1 730,00 1730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 3 400,00 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 8 802,00 8802.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 944,00 29944.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 450,84 5450.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 613,50 13613.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 48 219,29 48219.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky do umývačky riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 665,00 1665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 13 980,00 13980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 890,00 2890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 681,10 7681.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby 60 000,00 60000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 14 700,00 14700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900,00 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 15 060,00 15060.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 7 700,00 7700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 20 200,00 20200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
prášok na pranie alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 123 030,00 123030.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďaľšie potreby osobnej hygieny. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 24 300,00 24300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, umývacie, leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 30 000,00 30000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 300,00 4300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prací prach do veľkokapacitných pračiek Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 35 450,40 35450.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 10 000,00 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421336408205
+421336408205


leonglobal@centrum.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 544 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Ženiš
Adresa:
Svätoplukova 15 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jana Ženišová
Adresa:
Svätoplukova 15 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jana Ženišová
Adresa:
Svätoplukova 15 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Ženiš
Adresa:
Svätoplukova 15 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×