Dodávateľ

euroAT, s.r.o.

Bardejov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: euroAT, s.r.o.

IČO: 47462752

Adresa: Priemyselná 1454/4, Bardejov

Registračné číslo: 2018/8-PO-E8637

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. August 2018

Záznam platný do: 2. August 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 23 489,46 EUR 30 30
2019 105 365,47 EUR 92 92
2020 64 748,64 EUR 88 88
2021 39 395,15 EUR 12 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 23 489,46 EUR 30 30
2019 105 365,47 EUR 92 92
2020 64 748,64 EUR 88 88
2021 39 395,15 EUR 12 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 128 51 932,69 51932.69 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 28 220,00 28220.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 46 327,77 46327.77 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 8 920,00 8920.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 11 980,00 11980.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 1 801,67 1801.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 3 051,81 3051.81 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 870,00 870.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 2 178,00 2178.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 530,00 530.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 64,17 64.17 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 530,00 530.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 471,67 471.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 816,67 1816.67 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 900,00 900.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 499,83 499.83 EUR
Mesto Komárno 2 474,99 474.99 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 383,33 383.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 565,00 2565.00 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 775,00 775.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 450,00 450.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 65,00 65.00 EUR
Mesto Nové Zámky 4 523,32 523.32 EUR
Slovenské národné múzeum 1 100,00 100.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 883,00 883.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 2 104,17 2104.17 EUR
Mesto Trebišov 1 5 908,33 5908.33 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 532,50 532.50 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 1 983,33 1983.33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 520,00 520.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 49,00 49.00 EUR
Mesto Zvolen 1 2 000,00 2000.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 10 666,67 10666.67 EUR
Obec Semerovo 2 564,83 564.83 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 97,00 97.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 3 069,16 3069.16 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 2 283,33 2283.33 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 1 958,33 1958.33 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 150,00 150.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 600,00 1600.00 EUR
Obec Moča 1 16 400,00 16400.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1 898,33 1898.33 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 4 1 041,50 1041.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 913,33 913.33 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 4 475,00 4475.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 348,33 348.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 581,67 581.67 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 41,66 41.66 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 120,00 120.00 EUR
"TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ" 1 7 158,33 7158.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 111,67 111.67 EUR
Ústav na výkon väzby 1 108,33 108.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
CD-R média Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upínacie pasy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631,00 631.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krovinorez Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 105,00 105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 73,00 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výstražné pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vaničky ochranné kovové, pásky reflexné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 543,00 543.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska izolačná alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Patologické vaky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 526,00 526.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové zimné pneumatiky a disky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 525,91 525.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polypropylénové vrecia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 712,00 1712.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 115,00 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 232,00 232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska lepiaca textilná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 151,80 151.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 015,20 1015.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontajnery a nádoby naodpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135,00 135.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 355,00 355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
silón žací do krovinorezu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 676,00 676.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PVC obrusy na jedálenské stoly Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovos kŕmny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 212,00 16212.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štetec plochý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 539,00 539.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
silón žací do krovinorezu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 381,00 381.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska vytyčovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 105,00 105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostnatý drôt Končertino - žiletkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 472,40 472.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 407,44 407.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upínacie pasy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 428,00 1428.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
silón žací do krovinorezu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41,00 41.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadení pre manipuláciu s materiálom – upínací pás Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 749,21 749.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 009,00 1009.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Plastová nádoba na odpad - 120 litrov s kolieskami Obec Streda nad Bodrogom 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lampa do dataprojektora Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 175,32 175.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 594,00 1594.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia rašlové a obilné Ústav na výkon trestu odňatia slobody 792,00 792.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jutové lano pre potreby MŠ Mesto Komárno 70,00 70.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoobjemové kontajnery Mesto Trebišov 9 192,00 9192.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
plastová nádoba na odpad 240 l Obec Semerovo 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebná podpera Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plachta na pieskovisko pre MŠ Mesto Komárno 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baliace potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Viazacie prostriedky vrátane ich upínacích a upevňovacích prvkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 062,00 13062.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kartáč Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárny kontajner "TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ" 9 036,00 9036.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Archívne škatule Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reťazový systém, vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 522,00 2522.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ALU fólia extra silná potravinárska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 042,00 1042.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérový nášľapný odpadkový kôš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové kontajnery Obec Moča 44 160,00 44160.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čajník nerezový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pákové nožnice Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 211,81 211.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 211,00 1211.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatický uťahovák 1/2", hadica špirálová vzduchová s koncovkami Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vlnitá lepenka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 089,99 7089.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225,00 225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upínacie pasy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 133,00 133.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Páska lepiaca univerzálna - tkanina potiahnutá polyetylénom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 564,00 564.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reťaze snehové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 282,00 282.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 187,00 187.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,00 175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40,00 40.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483,80 483.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Popruh upínací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 192,00 192.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecká na zber psích exkrementov s potlačou Mestská časť Košice - Západ 3 072,00 3072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadení pre manipuláciu s materiálom – upínací pás Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 051,26 1051.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieviky na pohonné hmoty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69,64 69.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástenný bezdotykový zásobník papierových uterákov v kotúči AQUARIUS 6959 alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 393,00 1393.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Textilné upínacie pásy s ráčňou (gurtne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 97,50 97.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup štetcov a maliarskych potrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 242,41 242.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 191,66 191.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výbojky pre svietidlá verejného osvetlenia Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odhŕňač snehu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 237,90 237.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázový plastový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
plombovací drôt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 811,00 811.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérový nášľapný odpadkový kôš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom (záves reťazový 4-pramenný so skracovačmi) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov - zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 062,00 1062.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - gurtňa, rudla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 416,66 416.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policajný materiál - vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 158,33 158.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upínacie pasy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 194,00 194.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kotviace reťaze Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 532,00 532.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mazací lis Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17,00 17.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 133,00 133.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vaňa na zver veľká Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 285,00 285.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné rohože Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 541,00 541.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reflexné pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 432,00 432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polypropylénové vrecia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada 4 ks popisovačov na biele tabule Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47,10 47.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
zdvihák Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 891,74 891.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
hrotové snehové reťaze Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 818,72 818.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kábel štartovací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 167,00 167.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovos kŕmny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 700,00 14700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - upínacie pásy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 423,32 423.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku kávovaru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kanistre na PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 428,54 428.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999,00 999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,00 20.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný štvorkolesový vozík Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baliace potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia na dávkovanie a doplňovanie pohonných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 017,00 1017.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kliprám Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 129,26 129.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom ( oceľový lanový 4-záves ) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koše na triedený odpad Technická univerzita v Košiciach 3 962,00 3962.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - Archívne škatule Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 451,00 1451.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - upínacie popruhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226,00 226.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IBC kontajner na plastovej palete Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baliaci materiál - škatule Národné centrum zdravotníckych informácií 3 046,67 3046.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nabíjací štartovací zdroj Telwin STARTRONIC 530 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok z masívu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sprchovacia stolička Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 540,00 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stroj na popcorn s vozíkom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stroj na cukrovú vatu s vozíkom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 324,00 324.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polypropylénové vrecia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
detektor bankoviek Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Magnety Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia rašlové a obilné Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 566,00 1566.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 133,00 1133.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670,00 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PRACOVNÝ NEREZOVÝ STÔL Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 314,00 314.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rohože Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 033,00 4033.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup obálky DL s okienkom Mesto Nové Zámky 936,40 936.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vanička ochranná, odmerná nádoba, vrece Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polypropylenove vrecia, tkané Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231,00 231.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Set webová kamera a slúchadlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 060,00 2060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby na biologický odpad, barel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 395,00 395.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krycie plachty a lana Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 542,00 542.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špagát polypropylénový Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 192,00 192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastový box s vekom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 270,00 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové prepravky na potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 764,40 764.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné nerezové stoly Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 242,00 2242.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Baliace potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stojanová zváračka sáčkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 898,24 898.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polypropylénové vrecia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plomby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál a zariadenia na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upínacie pasy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 179,00 179.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 233,44 10233.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 327,88 1327.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,70 175.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska a oznamovací materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 960,00 960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polypropylenove vrecia, tkané Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 313,74 313.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 323,52 1323.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motúz Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25,00 25.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kábel konektory nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 986,00 986.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
lana Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125,00 125.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,46 331.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cyril a Metod kompostujú - participatívny projekt Mesto Nové Zámky 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cyril a Metod kompostujú - participatívny projekt Mesto Nové Zámky 20,00 20.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cyril a Metod kompostujú - participatívny projekt Mesto Nové Zámky 19,00 19.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L Národný onkologický ústav 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krycie plachty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 432,00 432.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 851,00 851.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reflexné značenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 384,00 384.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 205,00 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - nízkozdvižný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 726,63 726.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 973,60 973.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
kábel konektory nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 493,00 493.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia na dávkovanie a doplňovanie pohonných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 265,00 265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Silón do krovinorezu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 319,95 319.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odpadový kôš s popolníkom Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 456,60 456.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,60 120.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 972,00 972.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 867,55 867.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gurtne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 181,56 181.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
koleso na vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 215,46 215.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 83,76 83.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poháre porcelánové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 341,00 341.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Goniometer kovový Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 886,00 886.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovos kŕmny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 700,00 14700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerpadlo ponorné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 576,00 576.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 708,00 708.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sušička ovocia a potravín Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posypová soľ a močovina Univerzita Komenského v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostná klietka na hustenie pneumatík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 420,00 1420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál-stretch fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169,20 169.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - gurtňa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 470,83 470.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
PE folia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108,00 108.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210,83 210.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sedacie vaky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 425,00 425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia na dávkovanie a doplňovanie PL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 243,28 243.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchloupínacie pásky PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 573,00 573.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, konektory,nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 317,29 317.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prepravné vozíky a prepravky - gastro Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 348,00 348.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 415,00 415.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 447,00 447.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabuľa magnetická s keramickým povrchom biela Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 836,46 836.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plošinová váha Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 260,00 2260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stolových lámp Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 202,60 3202.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 210,00 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 751,00 751.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup reťazového závesného prostriedku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 363,88 1363.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špagát polypropylénový Ústav na výkon väzby 180,00 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ekologických vreciek na psie exkrementy Mesto Banská Bystrica 20 000,00 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čajník nerezový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 204,00 204.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 991,76 991.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 396,00 396.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Športové vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Koberce, rohože a predložky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 49,90 49.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 802,93 10802.93 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ostatné interiérové vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 600,00 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 276,00 1276.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rohože Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 530,00 530.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obytný kontajner so sanitou Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 8 950,00 8950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 210 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×