Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Bratislava 5
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

IČO: 33768897

Adresa: Wolkrova 5, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2020/4-FO-E4770

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Apríl 2020

Záznam platný do: 28. Apríl 2023

Posledná zmena: 29. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 810 145,43 EUR 426 426
2017 455 355,28 EUR 200 200
2018 1 177 096,02 EUR 337 337
2019 943 436,85 EUR 301 301
2020 970 512,47 EUR 304 304
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 72,50 EUR 1 1
2016 810 227,93 EUR 426 426
2017 457 194,44 EUR 202 202
2018 1 209 684,36 EUR 335 335
2019 922 466,42 EUR 303 303
2020 956 900,40 EUR 301 301

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 36 812,04 36812.04 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 53 632,00 53632.00 EUR
Slovenská správa ciest 9 3 863,30 3863.30 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 8 741,67 8741.67 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 50 661,79 50661.79 EUR
Mesto Žilina 14 61 779,42 61779.42 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 23 959,78 23959.78 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 15 300,55 15300.55 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 813,34 813.34 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 7 598,00 7598.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 81 375,76 81375.76 EUR
Mesto Trnava 8 14 183,26 14183.26 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 6 973,33 6973.33 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 2 529,00 2529.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 8 966,54 8966.54 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 51 14 524,48 14524.48 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 16 5 146,23 5146.23 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 706,94 706.94 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 73 541,00 73541.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 2 11 410,00 11410.00 EUR
Medzinárodné laserové centrum 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Levice 5 6 190,00 6190.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15 35 292,96 35292.96 EUR
Mesto Nitra 1 167,32 167.32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 64 974,55 64974.55 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 2 274,17 2274.17 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 3 836,50 3836.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 10 016,67 10016.67 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 8 2 907,13 2907.13 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 14 990,03 14990.03 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 3 7 573,98 7573.98 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 202 646,00 202646.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 4 491,99 4491.99 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 44 537,50 44537.50 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 64 545,00 64545.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 10 246,99 10246.99 EUR
Mesto Prievidza 14 24 763,25 24763.25 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 876,65 876.65 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 596,49 596.49 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 71 922,00 71922.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 13 491,66 13491.66 EUR
Generálna prokuratúra SR 10 14 482,47 14482.47 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 3 991,67 3991.67 EUR
Mesto Piešťany 1 83,32 83.32 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 19 655,75 19655.75 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 248,98 248.98 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 3 772,00 3772.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 798,31 798.31 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 1 602,49 1602.49 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 577,00 577.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 239 118,16 239118.16 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 13 537,00 13537.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 543,33 543.33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28 39 839,47 39839.47 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 228 776,29 228776.29 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 8 18 602,80 18602.80 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 991,67 1991.67 EUR
Domov pri kríži 6 8 779,17 8779.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 34 962,19 34962.19 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 3 14 290,83 14290.83 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 519,00 519.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 5 103,67 5103.67 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 49 250,88 49250.88 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 833,33 833.33 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 2 677,50 2677.50 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 11 63 454,14 63454.14 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 782,50 782.50 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 4 319,03 4319.03 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 745,83 745.83 EUR
Stredná odborná škola 2 944,14 944.14 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 51 076,97 51076.97 EUR
Mesto Nové Zámky 5 19 078,83 19078.83 EUR
Mesto Šaľa 1 1 095,85 1095.85 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 13 514,17 13514.17 EUR
Mesto Partizánske 13 5 560,97 5560.97 EUR
Slovenské národné múzeum 92 35 639,78 35639.78 EUR
Stredná odborná škola 4 11 659,84 11659.84 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 58 28 724,60 28724.60 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 14 428,49 14428.49 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 23 34 621,86 34621.86 EUR
Mesto Senec 35 27 902,93 27902.93 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 4 465,00 4465.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 101 329,44 101329.44 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 98,01 98.01 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 8 89 073,99 89073.99 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 207,50 207.50 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 11 665,83 11665.83 EUR
Mesto Pezinok 19 12 706,57 12706.57 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 16 241,66 16241.66 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 22 37 380,75 37380.75 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 5 051,89 5051.89 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 7 522,98 7522.98 EUR
IUVENTA 3 6 963,94 6963.94 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 7 10 226,06 10226.06 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 355,00 355.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 25 76 802,62 76802.62 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 13 282 521,06 282521.06 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 13 332,50 13332.50 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 10 4 572,94 4572.94 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 664,17 664.17 EUR
Záchranná služba 1 1 875,00 1875.00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 12 041,67 12041.67 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 337,50 337.50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 18 12 140,26 12140.26 EUR
Mesto Trenčín 1 3 950,00 3950.00 EUR
Slovenské národné divadlo 15 56 817,71 56817.71 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 353,33 353.33 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 66 711,67 66711.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 37 224,79 37224.79 EUR
Mesto Svätý Jur 45 8 501,24 8501.24 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 35 818,83 35818.83 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 2 83 165,84 83165.84 EUR
Krajská prokuratúra 14 9 904,67 9904.67 EUR
Obec Semerovo 2 213,74 213.74 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 5 379,07 5379.07 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 403,15 403.15 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 1 447,48 1447.48 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 345,00 345.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 8 008,32 8008.32 EUR
Obec Čachtice 2 182,92 182.92 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 3 189,00 3189.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 14 674,98 14674.98 EUR
Mesto Stará Turá 3 1 484,99 1484.99 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 498,33 498.33 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 1 716,67 1716.67 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 18 117,33 18117.33 EUR
Spišská katolícka charita 3 1 348,34 1348.34 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 4 197,00 4197.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 13 26 852,87 26852.87 EUR
Zoologická záhrada 3 15 952,49 15952.49 EUR
Okresný súd Topoľčany 3 847,89 847.89 EUR
Obec Raková 1 6 940,00 6940.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 154,99 154.99 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 18 9 390,94 9390.94 EUR
Národný bezpečnostný úrad 5 34 958,08 34958.08 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 4 908,33 4908.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 4 441,66 4441.66 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 1 824,17 1824.17 EUR
Krajská prokuratúra 3 3 600,67 3600.67 EUR
Obec Záhorská Ves 7 1 919,82 1919.82 EUR
Obec Kráľová pri Senci 4 1 734,98 1734.98 EUR
Okresný súd Galanta 2 1 128,21 1128.21 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 4 701,67 701.67 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 25 699,00 25699.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 2 045,00 2045.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 767,48 767.48 EUR
Národný onkologický ústav 17 39 459,49 39459.49 EUR
Mesto Lučenec 4 6 340,83 6340.83 EUR
Obec Močenok 3 2 865,74 2865.74 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 1 810,00 1810.00 EUR
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 1 329,17 329.17 EUR
Obec Smolenice 1 283,33 283.33 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 8 441,69 8441.69 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 3 546,67 3546.67 EUR
Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 1 3 559,17 3559.17 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 7 1 094,95 1094.95 EUR
Obec Štiavnik 4 8 719,17 8719.17 EUR
Ústav zoológie SAV 4 568,64 568.64 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 519,17 519.17 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 7 9 102,51 9102.51 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 4 1 974,17 1974.17 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 4 199,17 4199.17 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 13 270,82 13270.82 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 2 599,20 2599.20 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 2 84 565,83 84565.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 4 556,67 4556.67 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 1 757,50 1757.50 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 3 286,67 3286.67 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 4 515,84 4515.84 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 539,28 539.28 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 13 062,50 13062.50 EUR
Základná škola 1 124,99 124.99 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 774,00 774.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 1 807,51 1807.51 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 6 040,80 6040.80 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 18 25 936,44 25936.44 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 6 615,83 6615.83 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 1 955,83 1955.83 EUR
Športové gymnázium 2 13 299,99 13299.99 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 0,00 0.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 73 784,99 73784.99 EUR
Výskumná agentúra 3 18 404,84 18404.84 EUR
Divadlo Nová scéna 3 1 394,82 1394.82 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 21 4 881,41 4881.41 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 357,17 357.17 EUR
Centrum účelových zariadení 2 188 978,47 188978.47 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 408,82 408.82 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 6 1 315,76 1315.76 EUR
Vojenský historický ústav 7 3 052,49 3052.49 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 265,83 265.83 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 254,15 254.15 EUR
NOVOVITAL 1 11 718,00 11718.00 EUR
Stredná odborná škola 6 1 181,99 1181.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 580,83 580.83 EUR
Obchodná akadémia 1 149,91 149.91 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 15 24 702,65 24702.65 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 325,90 325.90 EUR
Obec Dolné Kočkovce 7 2 419,14 2419.14 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 2 083,31 2083.31 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 1 449,97 1449.97 EUR
Zdravé regióny 1 324,17 324.17 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 11 559,33 11559.33 EUR
Obchodná akadémia 1 83,33 83.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 475,00 475.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 232,50 232.50 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 933,33 1933.33 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 21 209,00 21209.00 EUR
Environmentálny fond 7 2 401,66 2401.66 EUR
Hlavný banský úrad 1 141,67 141.67 EUR
Národné osvetové centrum 1 5 910,55 5910.55 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 789,72 2789.72 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 7 810,00 7810.00 EUR
Spojená škola 4 1 700,74 1700.74 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 2 223,33 2223.33 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750,00 750.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 34 30 441,41 30441.41 EUR
Okresný súd Bratislava II 3 1 051,66 1051.66 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 12 083,33 12083.33 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 5 2 690,67 2690.67 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 98,17 98.17 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 742,49 742.49 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 21 7 545,45 7545.45 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3 208,74 208.74 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 811,66 811.66 EUR
Zariadenie pre seniorov 5 0,00 0.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 4 618,66 618.66 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 4 915,83 4915.83 EUR
Obec Holice 1 657,50 657.50 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 1 550,00 1550.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 12 5 818,12 5818.12 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 2 1 773,32 1773.32 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 7 4 124,20 4124.20 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 1 182,48 1182.48 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 874,97 874.97 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 6 4 683,68 4683.68 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 5 421,08 421.08 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 99,99 99.99 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 4 46 343,24 46343.24 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 175,00 2175.00 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 1 858,31 1858.31 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 5 6 773,34 6773.34 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 1 656,66 1656.66 EUR
Základná škola Jozefa Cígera Hronského 1 1 450,00 1450.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 3 690,00 3690.00 EUR
Základná škola 1 324,99 324.99 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 341,02 341.02 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 0,00 0.00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 4 141,67 4141.67 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 789,17 789.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 2 514,00 2514.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 1 2 933,33 2933.33 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 1 320,83 1320.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 386,66 386.66 EUR
Základná škola Matky Alexie 8 1 101,47 1101.47 EUR
Divadlo Aréna 2 3 067,17 3067.17 EUR
Centrum sociálnych služieb 1 616,58 616.58 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 273,33 273.33 EUR
Základná škola 1 378,33 378.33 EUR
Centrum voľného času 1 41,66 41.66 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 1 315,73 1315.73 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 2 2 129,17 2129.17 EUR
Ústav pamäti národa 2 4 374,17 4374.17 EUR
Materská škola 1 957,50 957.50 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 2 5 364,83 5364.83 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 4 252,96 252.96 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 117,50 117.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 4 957,50 4957.50 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 166,65 166.65 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 2 082,50 2082.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 6 20 465,82 20465.82 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 822,50 1822.50 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 8 441,67 8441.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 4 833,33 4833.33 EUR
Domov jesene života 1 31 500,00 31500.00 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 2 1 880,83 1880.83 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 6 429,00 6429.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 14 219,10 14219.10 EUR
Úrad vládneho auditu 8 12 704,32 12704.32 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 5 438,33 5438.33 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 3 216,67 3216.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 1 215,83 1215.83 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 1 071,66 1071.66 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 2 555,83 555.83 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 0,00 0.00 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 900,79 900.79 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 6 1 783,33 1783.33 EUR
Základná škola 3 21 582,50 21582.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 2 6 056,58 6056.58 EUR
Spojená škola 1 1 127,50 1127.50 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 2 1 344,92 1344.92 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 2 865,00 2865.00 EUR
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 1 137,50 137.50 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 12 7 703,26 7703.26 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 13 6 654,15 6654.15 EUR
Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 1 316,67 316.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 2 6 865,84 6865.84 EUR
Centrum voľného času 1 332,50 332.50 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 9 294,80 9294.80 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 507,50 507.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 6 525,00 6525.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 992,50 2992.50 EUR
Environmentálny fond 4 1 524,99 1524.99 EUR
Ústav na výkon väzby 2 883,33 883.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 740,00 740.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické náplne a príslušenstvo Kancelária prezidenta SR 1 992,00 1992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ Environmentálny fond 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na toalety Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 312,00 312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO L Obchodná akadémia 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky na ruky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál a hygienické prostriedky Mesto Piešťany 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 936,89 936.89 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 299,00 3299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 23 500,00 23500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 204,00 204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier WC Spojená škola 849,00 849.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby pre ubytovacie zariadenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333,00 333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na papierové utierky na ruky, dávkovač na tekuté mydlo a zásobník na toaletný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 658,48 1658.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termo pohár - miešatko Národný onkologický ústav 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 697,16 13697.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 173,00 173.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 151,00 1151.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky, prostriedky a pomôcky 2. tranža Slovenská konsolidačná, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 414,00 414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a toaletné potreby Obec Smolenice 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 497,60 1497.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 820,00 1820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 708,00 708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby IUVENTA 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 604,22 58604.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 235,00 235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 200,80 5200.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 239,61 2239.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky do 2018 Národné osvetové centrum 12 120,00 12120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 862,95 3862.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 379,60 2379.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky ZZ, toaletný papier JUMBO, toaletný papier Mesto Trenčín 6 965,61 6965.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie hygienických potrieb Medzinárodné laserové centrum 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb. Vysoká škola výtvarných umení 11 700,00 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 41 000,00 41000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 168,10 168.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 003,37 6003.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 3 120,00 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby alebo ekvivalent Trenčiansky samosprávny kraj 9 588,00 9588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 884,36 4884.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Prievidza 16 700,00 16700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Prievidza 1 529,00 1529.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Prievidza 1 423,00 1423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické potreby Okresný súd Galanta 827,00 827.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka toaletného papiera a papierových utierok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 324,00 1324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 999,00 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Divadlo Aréna 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Divadlo Aréna 1 188,00 1188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 119 900,00 119900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 252,00 6252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby pre ubytovacie zariadenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333,00 333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 4 177,00 4177.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace materiály Trenčianske múzeum v Trenčíne 7 354,11 7354.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, spotrebná materiál Národný onkologický ústav 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie vozíky a čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na papierové utierky na ruky, dávkovač na tekuté mydlo a zásobník na toaletný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 030,32 1030.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na upratovanie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 245,00 245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 570,00 2570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 644,00 644.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 9 577,20 9577.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Latexové vyšetrovacie rukavice , nesterilné bez púdru velkosti S,M,L Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 6 154,44 6154.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačky riadu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier a zošity Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 345,00 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Mesto Trnava 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 12 337,43 12337.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 117,90 6117.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alobal Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 955,00 955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, jednorázové plastové výrobky a čistiace prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 2 983,53 2983.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 925,50 925.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 925,50 925.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy v/16 Národný onkologický ústav 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Holice 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 052,84 3052.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 8 140,00 8140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 868,80 868.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16 128,00 16128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky, metly, mopy Štatistický úrad Slovenskej republiky 343,03 343.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické prostriedky Mesto Trnava 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál, vrecia na odpad, papierové obrúsky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 545,00 2545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobníky na papierové utierky v rolke a dávkovače tekutého mydla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 515,00 515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 496,39 2496.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 930,00 1930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Šaľa 2 202,00 2202.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vozík na upratovanie alebo ekvivalent Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 5 165,00 5165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Biomedicínske centrum SAV 30 484,93 30484.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent MH Invest II, s.r.o. 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov 2 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 672,00 9672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 579,10 579.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla s príslušenstvom. Ekonomická univerzita v Bratislave 1 385,00 1385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sáčky, vrecia a špagáty Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 390,20 390.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 758,00 4758.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE 120 l Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 875,00 875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka alobalu potravinárskeho a papiera na pečenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 630,00 2630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických papierov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový riad na jednorázové použitie Úrad vlády Slovenskej republiky 241,68 241.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové vrecia Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 119,00 119.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZZ utierky Slovenské národné múzeum 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecká, papierové vrecia, špagáty Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 5 105,00 5105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 505,90 3505.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 12 400,00 12400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál Domov pri kríži 2 370,00 2370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov jesene života 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 139,16 2139.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Okrúhly odpadkový kôš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 2 994,00 2994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 370,00 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďaľšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 698,80 11698.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 77 150,00 77150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové 200-kusové - 30 balení Mesto Partizánske 261,00 261.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 555,00 1555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 584,57 2584.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tovar - vybavenie sociálnych zariadení a vybavenie vstupných interiérov Zoologická záhrada 1 938,59 1938.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 28 914,66 28914.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 422,00 422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 507,00 507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 965,00 2965.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 17 868,00 17868.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 797,00 797.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 68,00 68.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 861,00 1861.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 835,00 835.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gačovaný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,30 186.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 Mesto Pezinok 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky na ruky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 515,82 3515.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 388,38 3388.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických a čistiacich potrieb Mesto Žilina 2 350,00 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Partizánske 911,20 911.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 147,00 147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 11 626,27 11626.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 686,96 4686.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 345,50 1345.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Rada pre vysielanie a retransmisiu 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 467,00 467.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, skladané utierky Základná škola Matky Alexie 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, mydlo Slovenské národné múzeum 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový a spotrebný tovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby NOVOVITAL 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 086,00 1086.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Národný bezpečnostný úrad 9 400,00 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 529,00 1529.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a potravinová fólia Úrad vlády Slovenskej republiky 4 968,68 4968.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky I. UNIVERZITA J. SELYEHO 747,08 747.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky IV. UNIVERZITA J. SELYEHO 524,50 524.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 497,00 1497.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 273,00 1273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 030,00 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 117,00 117.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky typu ZZ do dávkovača, typ 92195 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 616,99 13616.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
nepremastiteľný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 502,00 502.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na toaletný papier, toaletný papier a penové mydlo Ekonomická univerzita v Bratislave 942,00 942.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 021,04 2021.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE 120 l TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 87,00 87.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 502,00 502.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 635,00 635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zásobníky na toaletný papier, zásobníky na papierové utierky, tekuté mydlo Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 897,00 2897.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 563,00 563.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 264,00 264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke potreby pre MsP Mesto Prievidza 1 145,64 1145.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny 2016 Zoologická záhrada 6 103,84 6103.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 666,08 22666.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54,00 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumný ústav vodného hospodárstva 589,90 589.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby október 2016 Mesto Pezinok 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 376,00 1376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad a rukavice kožené a rukavice upratovacie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 6 638,00 6638.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 837,00 837.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 577,30 577.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové natural Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8 400,00 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Centrum vedecko-technických informácií SR 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 642,20 1642.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sulfátový papier 450 x 630 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovače tekutého mydla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 950,70 1950.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 824,00 1824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokozmetika a autopotreby Úrad vlády Slovenskej republiky 890,62 890.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 347,60 1347.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál a výrobky z plastov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 852,01 4852.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 184,52 1184.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 827,82 21827.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 403,00 403.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové poháre na teplý nápoj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 735,00 735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 957,00 957.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 305,98 305.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové, papierové vrecia . Národný onkologický ústav 1 990,00 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 780,00 3780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiacie a hygienické prostriedky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 452,00 2452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 221,00 221.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 376,00 1376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 505,00 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 1 280,00 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 926,46 926.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov pre ZŠON Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 314,00 2314.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 177,00 1177.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické skladané utierky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 865,52 3865.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 499,86 499.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 4 492,00 4492.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 2 955,00 2955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 315,00 5315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, skladané utierky Základná škola Matky Alexie 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 545,00 545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 61 999,25 61999.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 6 350,00 6350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988,19 17988.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 570,00 3570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 226,00 2226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spray na hmyz Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Národný bezpečnostný úrad 6 527,69 6527.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 327,00 1327.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 407,80 4407.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 243,00 243.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 701,40 3701.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 550,00 2550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 1 033,38 1033.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
šampón, tekuté mydlo, holiaci strojček, tablety do myčky, stierka, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 1 432,10 1432.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 127,57 127.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál a výrobky z plastov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 559,59 16559.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 932,50 2932.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 728,67 2728.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 53 844,00 53844.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 1 265,00 1265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 Mesto Pezinok 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 942,20 71942.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 559,62 559.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 065,00 4065.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 360,00 3360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 624,48 11624.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 052,85 22052.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 920,00 2920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135,00 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 810,00 1810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 920,00 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 181,50 181.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci prostriedok Slovenské národné múzeum 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné tabule na dvere, skrinka na kľúče, prívesky na kľúče Výskumná agentúra 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 1 370,00 1370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trvanlivá polyamidová rohož UNIVERZITA J. SELYEHO 1 548,00 1548.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla 0,8 l Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručná upratovacia technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 250,00 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby september 2017 Mesto Pezinok 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovací vozík na umývanie, papierové hygienické výrobky Ekonomická univerzita v Bratislave 953,04 953.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 620,00 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 517,50 517.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 25.9.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 209,00 209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier biely, 3-vrstvový Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prost. a kancelárske Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 207,97 4207.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 244,00 2244.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 204,24 204.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špagáty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219,60 219.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové vrece alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,00 99.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 772,00 1772.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 160,00 5160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 739,08 739.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 4 555,00 4555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Baliaci papier šedý Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 165,00 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad Mesto Svätý Jur 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky a obrúsky Úrad vládneho auditu 2 781,94 2781.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby 2017 Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 6 100,00 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 201,00 201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 568,00 568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice z prírodného latexu , nesterilné, bez púdru, pravo-ľavé veľkosti S,M, ústne rúško s gumičkou a plastickou výstužou, vyrobené z jemného a nedráždivého materiálu bez zápachu a šetrného k pokožke, neobsahuje latex Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 278,00 278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 460,73 460.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové Národný onkologický ústav 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie laboratória o hygienické pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72,00 72.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a ZZ utierky Slovenské národné múzeum 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre rok 2018 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251,00 251.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 090,00 1090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 14 915,22 14915.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové hygienické vreckovky, papierové uteráky na ruky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby november 2017 Mesto Pezinok 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 515,00 515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozíky upratovacie, pomôcky na upratovanie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 650,00 9650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 91,00 91.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 317,72 4317.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 160,00 8160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 436,00 436.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 12 642,00 12642.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 340,50 340.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 879,00 1879.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 5 185,68 5185.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 116 322,00 116322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a ochranné prostriedky pre opatrovateľky Mesto Prievidza 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky, alobal, potravinárska fólia, mikroténové vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 058,85 1058.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 495,73 2495.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 381,00 381.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenská správa ciest 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 826,00 2826.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 876,98 3876.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 588,78 3588.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
dávkovač na mydlo, zásobník na toaletný papier, zásobník na papierové utierky, toaletný papier, papierové utierky Banícke múzeum v Rožňave 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 4 349,00 4349.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 29 932,20 29932.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, poháre, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Slovenské národné divadlo 1 890,00 1890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 2 950,00 2950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 471,00 1471.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 395,00 395.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia a mikroténové tašky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 423,12 423.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 496,35 1496.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 270,00 1270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky v roliach, toaletný papier Prešovský samosprávny kraj 3 246,15 3246.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, hygienických a kuchynských prostriedkov a potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 92 517,50 92517.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 715,80 3715.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 870,00 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 17.1.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 15 600,00 15600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PVC obrusy Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 2 940,00 2940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 3 915,00 3915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 472,00 1472.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia, mikroténové sáčky a ochranné pracovné prostriedky, osobná hygiena Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 798,50 1798.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke potreby pre MsP Mesto Prievidza 1 460,00 1460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračné vrecká do vysávačov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 946,00 946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 2 690,00 2690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
hygienické potreby Okresný súd Galanta 1 444,00 1444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie - február 2018 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 813,00 813.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, zelené utierky typ "Z", hygienické vreckovky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 996,20 996.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 46,00 46.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 723,00 723.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380,00 1380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 27 854,70 27854.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 320,00 4320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 28 873,09 28873.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 1 820,00 1820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4 405,92 4405.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky Fakultná nemocnica Trnava 35 660,10 35660.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier WC Spojená škola 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 472,00 1472.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 572,80 2572.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 473,00 1473.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ekonomická univerzita v Bratislave 489,60 489.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 3 855,00 3855.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 452,00 452.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky Fakultná nemocnica Trnava 35 660,10 35660.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560,00 1560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 491,00 1491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ alebo ekvivalent Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140,00 1140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 655,45 655.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 215,00 215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 760,93 1760.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 773,71 773.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 188,75 1188.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky, alobal, potravinárska fólia, mikroténové vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Centrum voľného času 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 781,20 1781.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 657,00 657.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 298,00 298.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 477,00 1477.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , bez púdru veľkosti XS, S,M, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 700,00 6700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 426,30 6426.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 094,06 1094.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 38 256,92 38256.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 95,00 95.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a príslušenstvo, odpadkové koše Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 248,00 1248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 1 920,00 1920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odvápňovače, filtre a čističe pre kávovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 952,00 2952.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 590,00 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 105,00 105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 760,00 1760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418,40 16418.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 115,00 1115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 468,00 468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 280,00 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 414,63 1414.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 812,00 812.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov, kuchynských a hygienických potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 6 894,36 6894.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 547,00 1547.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecká Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 299,40 6299.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 303,67 5303.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 964,00 4964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 890,00 1890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 2 160,00 2160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 809,00 809.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 517,79 517.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 880,00 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 346,00 346.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 205,00 205.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 199,62 3199.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 22 000,00 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 324,00 324.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 607,00 607.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doplnky do kancelárie BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 111,00 111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 23 062,06 23062.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 183,00 4183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 185,90 3185.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 46 608,00 46608.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 135,00 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 5 308,20 5308.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 300,00 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 965,00 965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 47 760,00 47760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 115,00 1115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 476,69 476.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 830,00 4830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kelímok transparentný, viečko transparentné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 66,10 66.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia, pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 541,60 2541.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky v roliach, toaletný papier Prešovský samosprávny kraj 3 044,00 3044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 525,00 1525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123,00 123.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 987,62 4987.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby jún 2018 Mesto Pezinok 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové jednorázové utierky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 359,92 11359.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 468,00 3468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
hygienické potreby Základná škola 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny Zoologická záhrada 14 399,13 14399.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 293,70 293.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálky, káva a pochutiny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 600,00 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPA 4 996,71 4996.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 6 486,00 6486.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny materiál, zásobník na utierky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 860,00 13860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 415,00 32415.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 316,80 316.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 960,00 3960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky, špáratká a špajdle Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 624,00 624.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 074,43 3074.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 17 765,51 17765.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 480,00 1480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 141,67 1141.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 870,00 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 706,00 706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 857,00 857.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázový riad, špáradlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 243,00 243.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Handry Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
sáčky do vysávača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 460,00 5460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 376,00 2376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby jún 2018 Mesto Pezinok 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup - obrusovina, koberec PVC Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 555,00 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Martin 64 802,12 64802.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie utierok Generálna prokuratúra SR 2 160,00 2160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 597,00 19597.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70 320,00 70320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky - Opatrovateľská služba Mesto Partizánske 607,71 607.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 222,00 222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 390,76 3390.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 360,00 1360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup autočistiacich potrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 289,28 1289.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 038,23 11038.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 285,60 285.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368,00 368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 900,00 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 803,00 803.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vonné pisoárové sítko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 78,00 78.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 383,76 383.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 593,20 593.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 760,00 2760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hubky, drôtenky,utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 313,05 313.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Základná škola Zlaté Klasy 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 483,71 483.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a drogistický tovar Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 34 349,28 34349.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Úrad vládneho auditu 705,60 705.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup drogérie- čistiace prostriedky Generálna prokuratúra SR 1 887,00 1887.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 2 817,40 2817.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papierové utierky Slovenské národné múzeum 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 432,00 432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 346,00 346.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier a ZZ utierky Slovenské národné múzeum 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 14 200,00 14200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 790,00 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 26 000,00 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecká do vysávačov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 102,00 102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 2 849,30 2849.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový riad alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 109,00 109.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby november 2018 Mesto Pezinok 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000,00 220000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 98 000,00 98000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 466,00 466.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 210,62 1210.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky na rok 2019 Slovenská agentúra životného prostredia 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 610,00 610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 709,00 709.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 210,63 5210.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Dunajská Lužná 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie toaletného papiera a čistiacich prostriedkov, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 042,00 2042.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 317,00 1317.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368,00 368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 341,04 1341.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 574,99 11574.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 9 064,00 9064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 818,40 818.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Záhorská Ves 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 675,00 1675.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky a obalový potravinársky materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hubky a utierky na riad Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 540,00 2540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Okresný súd Topoľčany 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Nové Zámky 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 2 570,00 2570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na pranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 373,11 373.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkové koše, zásobníky na tekuté mydlo a ZZ utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 1140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a osobné ochranné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 611,50 1611.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 025,28 1025.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 17 400,00 17400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka hygienických potrieb na rok 2019 a hygienických zariadení (prístrojov) na ich výdaj IUVENTA 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 62 000,00 62000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup papierových utierok a toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 4 914,00 4914.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 195,62 195.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby január 2019 Mesto Pezinok 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 3 638,90 3638.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 36 511,00 36511.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 839,00 839.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 1 890,00 1890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Univerzita Komenského v Bratislave 6 900,00 6900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Univerzita Komenského v Bratislave 49 500,00 49500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 534,60 2534.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 684,00 684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 464,00 464.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 113 605,00 113605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 374,21 374.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky ZZ Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky, iné predmety rôznych typov a tovary bežnej spotreby Hlavné mesto SR Bratislava 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 313,00 3313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 15 615,00 15615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 026,88 1026.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 2 063,00 2063.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 840,06 840.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 980,00 4980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418,40 16418.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 275,00 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 2 708,00 2708.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Obec Močenok 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 020,00 1020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikroténové tašky a papierové potravinárske vrecká Ústav na výkon trestu odňatia slobody 162,00 162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové utierky priemyselné Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 298,80 298.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby marec 2019 Mesto Pezinok 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov a obalový materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 58 330,00 58330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 2/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 2 360,00 2360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 6 157,71 6157.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uteráky na ruky, vrecia na smeti Univerzita Komenského v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové kuchynské utierky, papierové servítky Materská škola 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celulózové papierové produkty - hygienické potreby Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 589,31 5589.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave 1 918,00 1918.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 530,00 1530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, hygienických a kuchynských prostriedkov a potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 117 399,60 117399.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 737,70 3737.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 867,20 3867.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1 440,00 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 490,00 490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 800,60 4800.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredisko sociálnej starostlivosti 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, zásobník Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 108,00 108.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baliaci papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 289,61 289.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 349,40 349.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace,dezinfekčné prostriedky, výrobky a prostriedky na upratovanie rok 2019-2020 Stredná odborná škola letecko technická 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 700,20 700.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier Slovenské národné múzeum 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pergamenovy papier na herbárové účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 133,20 133.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 268,00 1268.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzita Komenského v Bratislave 1 667,00 1667.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16 217,20 16217.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 970,21 1970.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 200,00 13200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 353,00 353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby máj 2019 Mesto Pezinok 760,00 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 260,78 4260.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 820,00 6820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
alobal do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 267,00 267.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Dolné Kočkovce 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 940,00 940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 841,80 841.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 859,00 859.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 510,00 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 531,04 531.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papierové utierky, papierové vreckovky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 405,00 405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 228,00 228.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 533,52 2533.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 830,00 830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 3 050,00 3050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 820,00 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124,00 124.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 535,40 535.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 8 840,00 8840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov-VRECE PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82,15 82.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 507,00 8507.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Zdravé regióny 742,00 742.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obalový materiál - vrecká Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 068,40 3068.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumná agentúra 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 3 294,62 3294.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
mydlo, rukavice, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197,00 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 26 282,66 26282.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové servítky, jednorazový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 441,80 441.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108,00 108.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, mop Slovenské národné múzeum 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby júl 2019 Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 590,00 590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera a papierových utierok Generálna prokuratúra SR 7 569,00 7569.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 398,90 4398.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 400,20 400.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ alebo ekvivalent Ústav polymérov SAV 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 174,00 174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 5 606,20 5606.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 736,12 736.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 576,33 576.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 020,00 1020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 417,50 417.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 112,50 112.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 886,00 5886.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 493,00 493.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 770,80 770.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 157,18 157.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, fixinela, vrecia Slovenské národné múzeum 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 311,00 311.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 275,00 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 838,00 1838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 571,57 571.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 760,00 1760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 281,00 281.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dávkovače mydla, utierky vrecia, toaletný papier Slovenské národné múzeum 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 650,37 1650.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby august 2019 Mesto Pezinok 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 1 720,00 1720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice, bezprašné, nesterilné, 10x100 ks v balení, modré, veľkosť M Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - toaletný papier a papierové utierky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 544,00 17544.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - toaletné a dezinfekčné prípravky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 457,53 19457.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - čistiace a leštiace prípravky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 092,77 16092.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - čistiace pracovné prostriedky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 838,75 4838.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar Centrum sociálnych služieb - Juh 518,00 518.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, umývacích a hygienických prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 010,57 7010.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82,00 82.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 034,00 1034.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 859,54 859.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 31 500,00 31500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 40 952,00 40952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ALU fólia extra silná potravinárska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 041,00 1041.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Okresný súd Topoľčany 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 207,85 6207.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 61 725,00 61725.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázový riady , plastový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,00 499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 440,85 440.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 5/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 515,00 1515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 470,00 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká, vedro PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 156,00 156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká, vedro PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 179,00 179.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 180,00 1180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 384,90 384.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 817,78 817.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre stravovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 935,60 935.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tašky mikroténové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 688,00 688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 195,00 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 171,01 1171.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 891,79 891.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41,96 41.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 6/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny III. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 870,00 870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 265,96 265.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 266,50 266.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Mestská časť Bratislava - Petržalka 17 400,00 17400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup - obrusovina, koberec PVC Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby november 2019 Mesto Pezinok 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 400,00 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 465,00 465.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 14 996,75 14996.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 262,00 262.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 723,24 723.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 655,00 655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 890,00 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, rukavice Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 009,00 7009.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup drogérie- čistiace prostriedky Generálna prokuratúra SR 2 412,00 2412.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 7/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 625,00 625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 170,00 1170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 8/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 193,50 193.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 345,00 1345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 070,00 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technická posypová soľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 382,29 2382.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 690,00 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 9/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 760,00 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Nové Zámky 11 584,37 11584.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 505,00 505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické predmety Zariadenie pre seniorov Komárno 62 800,00 62800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 366,00 15366.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 184,95 8184.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 6 322,10 6322.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 5 691,80 5691.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby pre rok 2020/2021 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 360,00 6360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Celulózové papierové produkty - hygienické potreby Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 999,03 17999.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 245,70 245.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky,utierky Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 935,60 935.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky, kokteilové papierové prestieranie a rozetky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby január 2020 Mesto Pezinok 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hubky, utierky na riad Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 286,24 3286.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 561,00 561.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 343,14 343.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 26" Národný onkologický ústav 2 430,00 2430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 12 050,00 12050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 9 350,00 9350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pergamenový papier, mikroténové vrecká, alobal a fólia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280,00 2280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 950,00 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 067,34 1067.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky Slovenské národné divadlo 2 550,00 2550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 276,00 276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 594,00 2594.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 768,62 768.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 373,75 373.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 12 040,56 12040.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 404,86 404.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostné značenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 184,00 184.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál Univerzita Komenského v Bratislave 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mechanické metly Slovenské národné divadlo 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup - obrusovina, koberec PVC Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 637,50 637.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup papierových utierákov Generálna prokuratúra SR 3 615,00 3615.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, osviežovače Slovenské národné múzeum 670,00 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 95,00 95.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Bratislavský samosprávny kraj 5 182,95 5182.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 22 712,16 22712.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogéria - čistiace a pracie prostriedky Divadlo Nová scéna 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 12 293,64 12293.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 056,66 3056.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 39 313,00 39313.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 20 237,80 20237.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 296,80 296.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 5 394,50 5394.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 478,90 2478.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 440,40 2440.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 930,00 13930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky, uteráky Štatistický úrad Slovenskej republiky 135,60 135.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 482,10 482.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 830,00 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 13 275,00 13275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040,00 1040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup ochranných prostriedkov na prevenciu proti vírusu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 195,00 1195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby apríl 2020 Mesto Pezinok 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 950,00 1950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
rukavice, dezinfekčné čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Národný ústav reumatických chorôb 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 050,00 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 168,00 1168.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky a plastové kefy na WC Okresný súd Topoľčany 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 674,00 674.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
utierky, vrecia, toaletný papier, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 430,00 1430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 030,40 2030.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby 8/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 117,00 117.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby do kuchyne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155,00 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Lučenec 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezdotykový dezinfekčný stojan s automatickým dávkovačom na batérie s modulárnym riešením-možnosť osadiť zariadenie na meranie teploty Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 750,00 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 350,00 7350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mydlo do dávkovača Národný onkologický ústav 1 272,00 1272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový riad Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 786,00 786.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 3 814,67 3814.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 768,00 768.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 144,00 144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 759,00 4759.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO dvojvrstvový biely Slovenské národné múzeum 60,00 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 100,00 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do hygienických dávkovačov Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 899,58 3899.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 184,00 184.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPA 5 500,00 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 9 198,01 9198.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre strediská sociálnych služieb máj 2020 Mesto Pezinok 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 559,00 559.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Slovenská správa ciest 470,00 470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 141,00 2141.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 3 379,87 3379.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 312,60 4312.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Divadlo Nová scéna 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky s dávkovačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 515,00 515.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - rôzne, Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 100,00 4100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, hygienických a kuchynských prostriedkov a potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 126 854,76 126854.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 072,80 1072.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
dezinfekčný gél, mydlo, čistiace prostriedky, metly Slovenské národné múzeum 940,00 940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecká Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 596,83 2596.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 545,00 545.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 533,00 6533.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 800,00 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 1 547,24 1547.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 789,48 789.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 25 580,00 25580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie mikroténových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 008,00 1008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 528,00 528.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 1 750,00 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 688,00 4688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 631,00 631.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, Čistiace prostriedky-ŠJ Stredná priemyselná škola 3 523,88 3523.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 698,91 1698.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, osviežovače Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 554,00 6554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 150,00 2150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servítky a alobal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225,00 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,00 175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 729,00 729.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 477,84 477.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby júl 2020 Mesto Pezinok 970,00 970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81,90 81.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 21 451,20 21451.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 541,00 541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 234,39 234.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 910,70 1910.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 821,87 4821.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 843,00 843.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 297,00 297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup papierových obrúskov (servítok) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 129,00 2129.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 38 378,09 38378.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredisko sociálnej starostlivosti 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 237,20 237.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál-stretch fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 455,30 455.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky na ruky, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, dezinfekčné prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 835,13 835.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky Spišská katolícka charita 680,00 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Slovenské národné divadlo 990,00 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Utierky papierové ZZ - skladané Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 390,84 390.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alex so včelým voskom, jar, solvina, papierové utierky Slovenské národné múzeum 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Obec Streda nad Bodrogom 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 1 065,00 1065.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, umývacích a hygienických prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 14 747,20 14747.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 581,90 581.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gačovaný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399,63 399.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 059,08 5059.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 306,00 306.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 1 282,80 1282.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74,00 74.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 240,00 1240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na povrchy, podlahy, kuchynské zariadenia, na riad a toalety, Mesto Lučenec 5 035,00 5035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dezinfekčný gél, mydlo, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 610,00 1610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alex so včelým voskom Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 072,80 1072.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 810,00 1810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumná agentúra 9 496,80 9496.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Hygiena, Upratovanie, Dezinfekcia Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekcia, čistiace prostriedky a ochranné pomôcky Vojenský historický ústav 2 450,00 2450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 6 250,00 6250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 313,95 1313.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 41 656,28 41656.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gačovaný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 204,92 204.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 268,50 268.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 36 091,00 36091.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 457,00 457.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 085,99 2085.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 360,00 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Držiaky papierových uterákov Štatistický úrad Slovenskej republiky 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové vreckovky v boxe, tekuté mydlo, dezinfekcia na ruky tekutá Stredná odborná škola 1 020,00 1020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vozík na zber špinavej bielizne Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 530,00 1530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 854,70 5854.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 583,60 4583.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 824,00 824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 915,18 3915.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 330,00 2330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Národný bezpečnostný úrad 9 904,20 9904.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 463,33 4463.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 226,30 2226.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Slovenské národné divadlo 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 974,00 1974.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 025,00 3025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 796,00 5796.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 580,00 1580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Dolné Kočkovce 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
utierky, vrecia, toaletný papier, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 620,00 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Divadlo Nová scéna 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovanie a údržba, dezinfekcia a hygiena Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 900,00 5900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 971,84 6971.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 260,00 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb Fantázia 2 230,00 2230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné zákazky Centrum sociálnych služieb - AVE 3 164,94 3164.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka pracích prostriedkov Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby október 2020 Mesto Pezinok 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 450,00 2450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav pamäti národa 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alex so včelým voskom Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, jar Slovenské národné múzeum 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špagát polypropylénový Ústav na výkon väzby 192,00 192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 900,00 6900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické predmety Zariadenie pre seniorov Komárno 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 7 570,00 7570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné a dezinfekčné pomôcky Ústav pamäti národa 4 600,00 4600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre potreby ústredia a pobočiek SR. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 32 657,50 32657.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zásobník na skladané utierky ZZ Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky. Slovenské národné múzeum 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 070,00 1070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové menu boxy a termomisky na polievku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143,00 143.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky na ruky, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, pracovné kalendáre Štatistický úrad Slovenskej republiky 714,22 714.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 920,00 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 493,90 493.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 450,00 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 10 429,80 10429.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 200,24 4200.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienický servis a hygienické potreby Mesto Žilina 55 320,00 55320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 650,00 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 1 301,69 1301.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 832,82 832.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby na autá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 633,00 1633.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové menu boxy a termomisky na polievku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 456,00 456.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hubky, utierky na riad, alobal, mikrot. sáčky, pergamenový baliaci papier, servítky biele, fólia potravinárska Ústav na výkon väzby 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátory, rukavice, metly Slovenské národné múzeum 270,00 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, osviežovače Slovenské národné múzeum 540,00 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 800,00 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 960,00 960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 718,08 14718.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 135,00 3135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové menu boxy a termomisky na polievku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 173,00 173.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Slovenské národné divadlo 13 600,00 13600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 270,00 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 4 300,00 4300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 620,00 1620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 560,00 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup baliaceho gačovaného papiera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 820,16 1820.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky, mydlo, rukavice, lopatka Slovenské národné múzeum 370,00 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1http://www.majsterpapier.eumajsterpapier@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Gabriela Spišáková
Adresa:
Wolkrova 5 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 24.07.2020

StiahniZáznam platný od: 11.08.2017 do: 13.12.2017

Stiahni