Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Bratislava 5
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

IČO: 33768897

Adresa: Wolkrova5 5, Bratislava-Petržalka

Registračné číslo: 2017/4-FO-E4770

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Apríl 2017

Záznam platný do: 28. Apríl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 810 145,43 EUR 426 426
2017 455 355,28 EUR 200 200
2018 1 177 096,02 EUR 337 337
2019 522 803,93 EUR 150 150
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 72,50 EUR 1 1
2016 810 227,93 EUR 426 426
2017 457 194,44 EUR 202 202
2018 1 209 684,36 EUR 335 335
2019 488 221,43 EUR 149 149

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 6 353,17 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 34 432,00 EUR
Slovenská správa ciest 7 2 224,98 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 50 661,79 EUR
Mesto Žilina 11 21 672,76 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 21 367,79 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 15 300,55 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 534,17 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 33 500,82 EUR
Mesto Trnava 8 14 183,26 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 6 973,33 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 2 529,00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 8 966,54 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 36 8 969,16 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 1 773,23 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 706,94 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 73 541,00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 5 060,00 EUR
Medzinárodné laserové centrum 1 0,00 EUR
Mesto Levice 4 4 874,17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 16 447,00 EUR
Mesto Nitra 1 167,32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 64 974,55 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 2 274,17 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 3 583,17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 10 016,67 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 8 2 907,13 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 14 990,03 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 0,00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 202 646,00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 4 491,99 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 44 537,50 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 64 545,00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 10 246,99 EUR
Mesto Prievidza 14 24 763,25 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 84,98 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 596,49 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 24 924,00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 13 491,66 EUR
Generálna prokuratúra SR 4 3 204,99 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 3 991,67 EUR
Mesto Piešťany 1 83,32 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 4 657,75 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 248,98 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 3 772,00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 798,31 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 1 027,49 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 114 118,18 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 13 537,00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 543,33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28 39 839,47 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 228 776,29 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 8 18 602,80 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 991,67 EUR
Domov pri kríži 6 8 779,17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 16 590,54 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 3 14 290,83 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 519,00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 737,00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 49 250,88 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 2 677,50 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 0,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 10 58 485,14 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 782,50 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 745,83 EUR
Stredná odborná škola 1 204,14 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 38 271,99 EUR
Mesto Nové Zámky 4 13 746,33 EUR
Mesto Šaľa 1 1 095,85 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 5 247,50 EUR
Mesto Partizánske 13 5 560,97 EUR
Slovenské národné múzeum 56 20 487,58 EUR
Stredná odborná škola 3 8 330,84 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 38 14 168,39 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 4 617,49 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 17 25 644,86 EUR
Mesto Senec 26 17 667,53 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 4 465,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 73 079,44 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 98,01 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 48 790,66 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 207,50 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 11 665,83 EUR
Mesto Pezinok 11 5 041,66 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 16 241,66 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 13 8 910,96 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 3 522,89 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 7 522,98 EUR
IUVENTA 3 6 963,94 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 7 10 226,06 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 355,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 19 27 851,88 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 12 199 187,74 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 8 2 810,96 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 664,17 EUR
Záchranná služba 1 1 875,00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 12 041,67 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 337,50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 9 308,60 EUR
Mesto Trenčín 1 3 950,00 EUR
Slovenské národné divadlo 5 37 516,92 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 353,33 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 40 311,67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 16 987,00 EUR
Mesto Svätý Jur 35 6 208,77 EUR
Krajská prokuratúra 13 9 079,67 EUR
Obec Semerovo 2 213,74 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 5 379,07 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 403,15 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 1 447,48 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 345,00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 8 008,32 EUR
Obec Čachtice 2 182,92 EUR
Mesto Stará Turá 2 985,82 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 498,33 EUR
Spišská katolícka charita 1 541,67 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 4 197,00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 8 664,88 EUR
Zoologická záhrada 3 15 952,49 EUR
Okresný súd Topoľčany 1 215,83 EUR
Obec Raková 1 6 940,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 154,99 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 13 6 494,34 EUR
Národný bezpečnostný úrad 4 29 166,41 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 4 908,33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 2 524,99 EUR
Krajská prokuratúra 3 3 600,67 EUR
Obec Záhorská Ves 7 1 919,82 EUR
Obec Kráľová pri Senci 4 1 734,98 EUR
Okresný súd Galanta 2 1 128,21 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0,00 EUR
Ústav polymérov SAV 2 372,50 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 11 800,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 767,48 EUR
Národný onkologický ústav 14 26 480,49 EUR
Obec Močenok 3 2 865,74 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 1 810,00 EUR
Obec Smolenice 1 283,33 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 5 275,02 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 3 546,67 EUR
Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 1 3 559,17 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 7 1 094,95 EUR
Obec Štiavnik 2 3 749,17 EUR
Ústav zoológie SAV 4 568,64 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 315,00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 2 346,67 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 3 1 525,00 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 4 199,17 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 6 245,83 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 2 599,20 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 34 582,50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 4 556,67 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 1 757,50 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 3 286,67 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 2 791,67 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 539,28 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 12 809,17 EUR
Základná škola 1 124,99 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 1 807,51 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 869,14 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 16 13 859,88 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 EUR
Športové gymnázium 2 13 299,99 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 0,00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 15 000,00 EUR
Výskumná agentúra 2 10 493,17 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 17 3 929,78 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 357,17 EUR
Centrum účelových zariadení 2 188 978,47 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 408,82 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 6 1 315,76 EUR
Vojenský historický ústav 5 410,83 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 265,83 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 254,15 EUR
NOVOVITAL 1 11 718,00 EUR
Stredná odborná škola 5 882,00 EUR
Obchodná akadémia 1 149,91 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 11 11 304,50 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 325,90 EUR
Obec Dolné Kočkovce 4 1 329,97 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 1 449,97 EUR
Zdravé regióny 1 324,17 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 11 559,33 EUR
Obchodná akadémia 1 83,33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 475,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 232,50 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 933,33 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 21 209,00 EUR
Environmentálny fond 7 2 401,66 EUR
Hlavný banský úrad 1 141,67 EUR
Národné osvetové centrum 1 5 910,55 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 398,33 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 7 810,00 EUR
Spojená škola 4 1 700,74 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 1 481,66 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 15 9 042,48 EUR
Okresný súd Bratislava II 3 1 051,66 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 12 083,33 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 4 2 179,00 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 98,17 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 742,49 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 16 6 627,13 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3 208,74 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 811,66 EUR
Zariadenie pre seniorov 5 0,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 2 204,17 EUR
Obec Holice 1 657,50 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 1 550,00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 9 3 432,48 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 2 1 773,32 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 4 1 934,21 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 565,82 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 4 3 394,52 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 4 321,08 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 99,99 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 3 45 943,24 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 175,00 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 2 031,67 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 1 656,66 EUR
Základná škola Jozefa Cígera Hronského 1 1 450,00 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 3 690,00 EUR
Základná škola 1 324,99 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 0,00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 4 141,67 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 789,17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 2 514,00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 2 531,66 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 386,66 EUR
Základná škola Matky Alexie 8 1 101,47 EUR
Divadlo Aréna 2 3 067,17 EUR
Centrum sociálnych služieb 1 616,58 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 245,00 EUR
Základná škola 1 378,33 EUR
Centrum voľného času 1 41,66 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 1 315,73 EUR
Materská škola 1 957,50 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 2 5 364,83 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 2 136,32 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 117,50 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 166,65 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 4 8 541,67 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 822,50 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 8 441,67 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 4 833,33 EUR
Domov jesene života 1 31 500,00 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 3 730,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 3 10 719,10 EUR
Úrad vládneho auditu 8 12 704,32 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 5 438,33 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 3 216,67 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 1 071,66 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 0,00 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 900,79 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 4 1 080,00 EUR
Základná škola 2 11 833,33 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 2 6 056,58 EUR
Spojená škola 1 1 127,50 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 2 1 344,92 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 2 865,00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 882,50 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 6 3 500,83 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 3 574,17 EUR
Centrum voľného času 1 332,50 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 3 995,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 700,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické náplne a príslušenstvo Kancelária prezidenta SR 1 992,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ Environmentálny fond 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na toalety Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 312,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO L Obchodná akadémia 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky na ruky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 680,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál a hygienické prostriedky Mesto Piešťany 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 936,89 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 299,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 180,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 380,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 23 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 204,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier WC Spojená škola 849,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby pre ubytovacie zariadenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 625,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na papierové utierky na ruky, dávkovač na tekuté mydlo a zásobník na toaletný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 658,48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termo pohár - miešatko Národný onkologický ústav 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 697,16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 173,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 1 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 151,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky, prostriedky a pomôcky 2. tranža Slovenská konsolidačná, a.s. 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 414,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a toaletné potreby Obec Smolenice 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 497,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 820,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 708,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby IUVENTA 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 604,22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 310,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 235,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 200,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 239,61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky do 2018 Národné osvetové centrum 12 120,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 862,95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 379,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky ZZ, toaletný papier JUMBO, toaletný papier Mesto Trenčín 6 965,61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie hygienických potrieb Medzinárodné laserové centrum 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb. Vysoká škola výtvarných umení 11 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 41 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 5 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 050,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 168,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 003,37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 540,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 3 120,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby alebo ekvivalent Trenčiansky samosprávny kraj 9 588,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 884,36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 90,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 50,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Prievidza 16 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Prievidza 1 529,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Prievidza 1 423,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické potreby Okresný súd Galanta 827,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka toaletného papiera a papierových utierok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 324,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 370,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 999,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Divadlo Aréna 2 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Divadlo Aréna 1 188,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 730,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 119 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 252,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby pre ubytovacie zariadenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 4 177,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 730,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 105,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace materiály Trenčianske múzeum v Trenčíne 7 354,11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 270,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, spotrebná materiál Národný onkologický ústav 4 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie vozíky a čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na papierové utierky na ruky, dávkovač na tekuté mydlo a zásobník na toaletný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 030,32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na upratovanie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 245,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 560,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 570,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 644,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 9 577,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 690,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Latexové vyšetrovacie rukavice , nesterilné bez púdru velkosti S,M,L Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 6 154,44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 008,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 3 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačky riadu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier a zošity Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 345,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Mesto Trnava 470,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 12 337,43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 117,90 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 210,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alobal Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 955,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, jednorázové plastové výrobky a čistiace prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 2 983,53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 570,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 925,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 925,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy v/16 Národný onkologický ústav 3 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Holice 820,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 052,84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 8 140,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 868,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16 128,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky, metly, mopy Štatistický úrad Slovenskej republiky 343,03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 115,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické prostriedky Mesto Trnava 2 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 3 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 576,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál, vrecia na odpad, papierové obrúsky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 545,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 870,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobníky na papierové utierky v rolke a dávkovače tekutého mydla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 515,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 170,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 496,39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 930,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Šaľa 2 202,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vozík na upratovanie alebo ekvivalent Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 5 165,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Biomedicínske centrum SAV 30 484,93 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 2 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent MH Invest II, s.r.o. 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov 2 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 672,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 579,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla s príslušenstvom. Ekonomická univerzita v Bratislave 1 385,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sáčky, vrecia a špagáty Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 390,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 758,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE 120 l Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 875,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka alobalu potravinárskeho a papiera na pečenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 630,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických papierov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 760,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový riad na jednorázové použitie Úrad vlády Slovenskej republiky 241,68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové vrecia Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 119,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 115,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZZ utierky Slovenské národné múzeum 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Slovenské národné múzeum 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecká, papierové vrecia, špagáty Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 525,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 5 105,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 505,90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 12 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál Domov pri kríži 2 370,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov jesene života 40 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 139,16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 145,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Okrúhly odpadkový kôš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 125,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 2 994,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 370,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďaľšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 698,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 105,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 77 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové 200-kusové - 30 balení Mesto Partizánske 261,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 170,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 555,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 18 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 584,57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tovar - vybavenie sociálnych zariadení a vybavenie vstupných interiérov Zoologická záhrada 1 938,59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 310,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 28 914,66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 422,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 507,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 965,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 10 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 17 868,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 797,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 68,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 861,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 835,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gačovaný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 115,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 Mesto Pezinok 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky na ruky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 515,82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 388,38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických a čistiacich potrieb Mesto Žilina 2 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Partizánske 911,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 147,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 11 626,27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 116,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 375,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 686,96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 345,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Rada pre vysielanie a retransmisiu 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 467,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, skladané utierky Základná škola Matky Alexie 55,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, mydlo Slovenské národné múzeum 310,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 2 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový a spotrebný tovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 20 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby NOVOVITAL 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 110,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 086,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Národný bezpečnostný úrad 9 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 570,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 620,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 529,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 210,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 520,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a potravinová fólia Úrad vlády Slovenskej republiky 4 968,68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky I. UNIVERZITA J. SELYEHO 747,08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky IV. UNIVERZITA J. SELYEHO 524,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 497,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 273,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 030,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 117,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky typu ZZ do dávkovača, typ 92195 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 616,99 EUR 2016 Tovary Nie 1
nepremastiteľný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 502,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na toaletný papier, toaletný papier a penové mydlo Ekonomická univerzita v Bratislave 942,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 021,04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE 120 l TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 87,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 502,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 540,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 635,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
zásobníky na toaletný papier, zásobníky na papierové utierky, tekuté mydlo Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 897,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 563,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 44,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 264,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 8 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke potreby pre MsP Mesto Prievidza 1 145,64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny 2016 Zoologická záhrada 6 103,84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 666,08 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 1 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumný ústav vodného hospodárstva 589,90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby október 2016 Mesto Pezinok 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 376,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad a rukavice kožené a rukavice upratovacie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 490,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 220,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 6 638,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 510,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 837,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 577,30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové natural Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Centrum vedecko-technických informácií SR 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 642,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 510,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 2 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sulfátový papier 450 x 630 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovače tekutého mydla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 950,70 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 830,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 824,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokozmetika a autopotreby Úrad vlády Slovenskej republiky 890,62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 225,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 160,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 347,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál a výrobky z plastov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 852,01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 184,52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 827,82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 403,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové poháre na teplý nápoj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 735,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 957,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 305,98 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 810,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové, papierové vrecia . Národný onkologický ústav 1 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 780,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiacie a hygienické prostriedky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 452,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 221,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 376,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 505,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 1 280,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 926,46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov pre ZŠON Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 314,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 620,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 177,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické skladané utierky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 865,52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 499,86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 4 492,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 790,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 2 955,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 315,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, skladané utierky Základná škola Matky Alexie 185,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 90,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 545,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 61 999,25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 6 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988,19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 570,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 226,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
spray na hmyz Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Národný bezpečnostný úrad 6 527,69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 327,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 407,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 20 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 560,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 390,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 243,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 115,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 701,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 1 033,38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 570,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
šampón, tekuté mydlo, holiaci strojček, tablety do myčky, stierka, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 1 432,10 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 127,57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál a výrobky z plastov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 559,59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 932,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 728,67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 53 844,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 1 265,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 Mesto Pezinok 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 190,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 330,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 942,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 559,62 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 065,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 130,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 624,48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 052,85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 920,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 810,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 770,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 920,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 181,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci prostriedok Slovenské národné múzeum 80,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné tabule na dvere, skrinka na kľúče, prívesky na kľúče Výskumná agentúra 3 200,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 1 370,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trvanlivá polyamidová rohož UNIVERZITA J. SELYEHO 1 548,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla 0,8 l Slovenské národné múzeum 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručná upratovacia technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby september 2017 Mesto Pezinok 670,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovací vozík na umývanie, papierové hygienické výrobky Ekonomická univerzita v Bratislave 953,04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 260,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 620,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 517,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 25.9.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 209,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier biely, 3-vrstvový Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prost. a kancelárske Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 175,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 207,97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 244,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 204,24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špagáty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové vrece alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 772,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 739,08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 4 555,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 7 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Baliaci papier šedý Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 165,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad Mesto Svätý Jur 70,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky a obrúsky Úrad vládneho auditu 2 781,94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby 2017 Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 6 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 201,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 340,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 568,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice z prírodného latexu , nesterilné, bez púdru, pravo-ľavé veľkosti S,M, ústne rúško s gumičkou a plastickou výstužou, vyrobené z jemného a nedráždivého materiálu bez zápachu a šetrného k pokožke, neobsahuje latex Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 115,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 278,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 920,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 460,73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky Slovenské národné múzeum 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové Národný onkologický ústav 2 880,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie laboratória o hygienické pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a ZZ utierky Slovenské národné múzeum 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre rok 2018 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 090,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 14 915,22 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové hygienické vreckovky, papierové uteráky na ruky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby november 2017 Mesto Pezinok 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 515,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozíky upratovacie, pomôcky na upratovanie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 91,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 317,72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 160,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 70,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 436,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 12 642,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 340,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 879,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 5 185,68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 116 322,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a ochranné prostriedky pre opatrovateľky Mesto Prievidza 840,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky, alobal, potravinárska fólia, mikroténové vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 050,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 058,85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 495,73 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 381,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenská správa ciest 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 826,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 876,98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 588,78 EUR 2017 Tovary Nie 1
dávkovač na mydlo, zásobník na toaletný papier, zásobník na papierové utierky, toaletný papier, papierové utierky Banícke múzeum v Rožňave 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 4 349,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 29 932,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, poháre, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Slovenské národné divadlo 1 890,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 2 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 470,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 90,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 471,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 395,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia a mikroténové tašky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 423,12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 496,35 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 380,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 3 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 570,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky v roliach, toaletný papier Prešovský samosprávny kraj 3 246,15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, hygienických a kuchynských prostriedkov a potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 92 517,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 715,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 870,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 17.1.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 15 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PVC obrusy Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 2 940,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 3 915,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 472,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia, mikroténové sáčky a ochranné pracovné prostriedky, osobná hygiena Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 798,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke potreby pre MsP Mesto Prievidza 1 460,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračné vrecká do vysávačov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 946,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 2 690,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
hygienické potreby Okresný súd Galanta 1 444,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie - február 2018 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 813,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, zelené utierky typ "Z", hygienické vreckovky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 996,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 46,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 723,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 27 854,70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 290,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 28 873,09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 1 820,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4 405,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 6 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky Fakultná nemocnica Trnava 35 660,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier WC Spojená škola 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 340,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 472,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 572,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 473,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ekonomická univerzita v Bratislave 489,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 3 855,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 452,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky Fakultná nemocnica Trnava 35 660,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 491,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ alebo ekvivalent Environmentálny fond 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 655,45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 215,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 760,93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 773,71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 188,75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky, alobal, potravinárska fólia, mikroténové vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Centrum voľného času 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 781,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 657,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 298,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 477,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , bez púdru veľkosti XS, S,M, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 426,30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 094,06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 310,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 38 256,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 95,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a príslušenstvo, odpadkové koše Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 248,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 1 920,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odvápňovače, filtre a čističe pre kávovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 952,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 590,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 105,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 760,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 115,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 468,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 680,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 414,63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 410,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 812,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov, kuchynských a hygienických potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 6 894,36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 547,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecká Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 299,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 303,67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 964,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 890,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 2 160,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 809,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 517,79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 346,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 205,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 199,62 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 22 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 2 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 324,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 607,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doplnky do kancelárie BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 111,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 23 062,06 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 183,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 185,90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 46 608,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 135,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 5 308,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 965,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 47 760,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 115,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 476,69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 830,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 170,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kelímok transparentný, viečko transparentné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 66,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia, pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 860,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 541,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky v roliach, toaletný papier Prešovský samosprávny kraj 3 044,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 525,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 987,62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby jún 2018 Mesto Pezinok 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové jednorázové utierky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 359,92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 468,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
hygienické potreby Základná škola 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny Zoologická záhrada 14 399,13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 293,70 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálky, káva a pochutiny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 240,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPA 4 996,71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 6 486,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny materiál, zásobník na utierky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 860,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 415,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 316,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 330,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky, špáratká a špajdle Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 624,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 074,43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 17 765,51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 36 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 141,67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 870,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 706,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 857,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázový riad, špáradlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 243,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Handry Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
sáčky do vysávača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 460,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 376,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby jún 2018 Mesto Pezinok 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup - obrusovina, koberec PVC Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 555,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Martin 64 802,12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 810,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie utierok Generálna prokuratúra SR 2 160,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 597,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky - Opatrovateľská služba Mesto Partizánske 607,71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 222,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 390,76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 360,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup autočistiacich potrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 289,28 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 038,23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 285,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 803,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vonné pisoárové sítko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 78,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 340,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 383,76 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 593,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 760,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hubky, drôtenky,utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 410,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 313,05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 14 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 220,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Základná škola Zlaté Klasy 120,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 483,71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a drogistický tovar Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 34 349,28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Úrad vládneho auditu 705,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup drogérie- čistiace prostriedky Generálna prokuratúra SR 1 887,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 2 817,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
papierové utierky Slovenské národné múzeum 210,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 432,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 346,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 4 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier a ZZ utierky Slovenské národné múzeum 3 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 14 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 790,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 26 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecká do vysávačov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 102,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 2 849,30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový riad alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 109,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby november 2018 Mesto Pezinok 850,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 3 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 110,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 98 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 466,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 210,62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky na rok 2019 Slovenská agentúra životného prostredia 3 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 610,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 709,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 210,63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Dunajská Lužná 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie toaletného papiera a čistiacich prostriedkov, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 042,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 317,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 341,04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 574,99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 9 064,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 818,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Záhorská Ves 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 675,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky a obalový potravinársky materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hubky a utierky na riad Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 540,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Okresný súd Topoľčany 260,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 85,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Nové Zámky 8 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 2 570,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na pranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 373,11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkové koše, zásobníky na tekuté mydlo a ZZ utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a osobné ochranné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 611,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 025,28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 17 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka hygienických potrieb na rok 2019 a hygienických zariadení (prístrojov) na ich výdaj IUVENTA 4 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 420,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 62 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup papierových utierok a toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 4 914,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 195,62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby január 2019 Mesto Pezinok 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 3 638,90 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 36 511,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 780,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 650,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 839,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 950,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 160,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 1 890,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Univerzita Komenského v Bratislave 6 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Univerzita Komenského v Bratislave 49 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 534,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 684,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 464,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 113 605,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 310,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 374,21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky ZZ Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky, iné predmety rôznych typov a tovary bežnej spotreby Hlavné mesto SR Bratislava 15 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 313,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 15 615,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 026,88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 2 063,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 840,06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 980,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 140,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 275,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 2 708,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Obec Močenok 1 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 020,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikroténové tašky a papierové potravinárske vrecká Ústav na výkon trestu odňatia slobody 162,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové utierky priemyselné Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 298,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby marec 2019 Mesto Pezinok 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 950,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 3 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov a obalový materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 58 330,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 2/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 130,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 2 360,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 6 157,71 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uteráky na ruky, vrecia na smeti Univerzita Komenského v Bratislave 1 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové kuchynské utierky, papierové servítky Materská škola 1 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celulózové papierové produkty - hygienické potreby Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 589,31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave 1 918,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 530,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 980,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, hygienických a kuchynských prostriedkov a potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 117 399,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 737,70 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 867,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1 440,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 490,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 800,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 1 680,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredisko sociálnej starostlivosti 18 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, zásobník Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 108,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baliaci papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 289,61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 349,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace,dezinfekčné prostriedky, výrobky a prostriedky na upratovanie rok 2019-2020 Stredná odborná škola letecko technická 2 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 700,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier Slovenské národné múzeum 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pergamenovy papier na herbárové účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 133,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 268,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzita Komenského v Bratislave 1 667,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16 217,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 970,21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 2 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 950,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 353,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 360,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby máj 2019 Mesto Pezinok 760,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 260,78 EUR 2019 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 270,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 820,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 310,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
alobal do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 267,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Dolné Kočkovce 580,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 940,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 110,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 841,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 859,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 510,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Environmentálny fond 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 30 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 360,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 531,04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
papierové utierky, papierové vreckovky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 405,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 228,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 533,52 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 830,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 3 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 820,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 535,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 8 840,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov-VRECE PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82,15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 507,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Zdravé regióny 742,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obalový materiál - vrecká Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 068,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumná agentúra 9 500,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 3 294,62 EUR 2019 Tovary Nie 1
mydlo, rukavice, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 270,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 26 282,66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1http://www.majsterpapier.eumajsterpapier@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Gabriela Spišáková
Adresa:
Wolkrova 5 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.12.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 11.08.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×