Dodávateľ

EURONAL s. r. o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EURONAL s. r. o.

IČO: 46771158

Adresa: Klincová 37, Bratislava

Registračné číslo: 2018/8-PO-E8648

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. August 2018

Záznam platný do: 6. August 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 158,92 EUR 10 10
2017 5 787,25 EUR 6 6
2018 8 135,24 EUR 9 9
2019 4 576,98 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 158,92 EUR 10 10
2017 5 787,25 EUR 6 6
2018 8 135,24 EUR 9 9
2019 4 576,98 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 4 150,68 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 4 176,99 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 313,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 490,83 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 176,00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 2 670,00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2 660,83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 141,67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 428,33 EUR
Mesto Nové Zámky 1 497,50 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 050,00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 748,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 158,33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 547,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500,00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 466,58 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 989,00 EUR
NOVOVITAL 1 2 744,90 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 499,17 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 1 249,58 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vysávač vreckový na suché vysávanie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 176,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup ručne vedený umývací automat ,tepovač -extraktor na plochy stredného rozsahu , akumulátorový čistič okien a príslušenstvo NOVOVITAL 3 037,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecká do vysávačov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 193,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
TMEL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 195,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
TMEL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký na vysavanie popola a sadzí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
oprava a servis krovinorezov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Náhradný diel na vysokozdvižný vozík DESTA DVHM 3222 TM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠPIRÁLOVÁ ČISTIČKA PRE POTRUBIA 20-110 MM Ekonomická univerzita v Bratislave 1 392,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelové vysávače, parné čističe Základná škola s materskou školou Babín 707,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič s ohrevom, mobilný na kolieskach Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávače NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 3 208,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny vysávač, filtračné vrecká z netkanej textílie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 204,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová píla Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávače "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tepovač - extraktor Slovenské národné divadlo 560,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahový čistiaci stroj Národný onkologický ústav 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
príslušenstvo k vysávačom Nilfisk Alto Attix 30-01 a Multi 20 Slovenské národné múzeum 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací automat na podlahu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 253,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny ručný tepovací stroj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 681,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vreckový vysávač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Slovenské národné múzeum 576,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny tepovač Mesto Nové Zámky 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlakový čistič Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 472,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 976,75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlakový čistič Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 472,20 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 31 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Natália Hulmanová
Adresa:
Kubranská 343/69 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×