Dodávateľ

cleanex - cleanex, s. r. o.

Raková
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: cleanex - cleanex, s. r. o.

IČO: 43891811

Adresa: 248, Raková

Registračné číslo: 2017/12-PO-D5228

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. December 2017

Záznam platný do: 3. December 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 18 648,17 EUR 6 6
2018 16 498,00 EUR 5 5
2019 4 560,84 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 18 648,17 EUR 6 6
2018 16 498,00 EUR 5 5
2019 4 560,84 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 541,67 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 79,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 650,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 4 500,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 15 098,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 11 300,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 3 825,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 2 390,00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 129,17 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 194,17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vysokotlakový čistič a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 419,25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič s ohrevom, mobilný na kolieskach Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedok na denné čistenie podlahy UNIVERZITA J. SELYEHO 192,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktný umývací automat Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač priemyselný Kärcher T 7/1 Classic alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací podlahový automat s obsluhou Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorový umývací automat Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 850,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové strojové zariadenie na čistenie spevnených plôch opravárenskej dielne a parkovacích plôch BD43/25Bp Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na nepretržitú úpravu vody Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávače a tepovač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 190,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač na mokré a suché plochy Kärcher WD 3 Premium Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 285,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorový umývací automat Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 536,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič s ohrevom vody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 820,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Zlatica Kukurdíková
Adresa:
Raková 02351
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Kukurdík
Adresa:
Raková 1566 Raková 02351
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Kukurdík
Adresa:
Raková 1566 Raková 02351
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. Máj 2019
Záznam do:
14. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
A | K | J | K s. r. o.
Adresa:
Športová 39 Nové Mesto nad Váhom 91501
Meno:
A | K | J | K s. r. o.
Adresa:
K dolnej stanici 20A Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.08.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 2.05.2019 do: 14.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×