Dodávateľ

Ing. Anton Ferenc - TOPO

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO

IČO: 32923244

Adresa: Železničiarska 19, Prešov

Registračné číslo: 2021/5-FO-F6640

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Máj 2021

Záznam platný do: 28. Máj 2024

Posledná zmena: 29. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 108 041,97 EUR 57 57
2017 76 880,39 EUR 22 22
2018 87 870,67 EUR 9 9
2019 94 160,24 EUR 8 8
2020 106 302,00 EUR 12 12
2021 144,17 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 108 041,97 EUR 57 57
2017 76 880,39 EUR 22 22
2018 87 870,67 EUR 9 9
2019 94 160,24 EUR 8 8
2020 106 302,00 EUR 12 12
2021 144,17 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 10 098,88 10098.88 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 1 433,00 1433.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 249,50 249.50 EUR
Mesto Rožňava 1 1 699,90 1699.90 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 116,30 116.30 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 6 119,00 6119.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 5 393,30 5393.30 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 131,30 131.30 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 5 4 050,20 4050.20 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 145 136,67 145136.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 16 998,17 16998.17 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 4 143,30 4143.30 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 12 156 346,60 156346.60 EUR
Obec Varhaňovce 3 4 046,65 4046.65 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 242,75 1242.75 EUR
Spišská katolícka charita 1 458,33 458.33 EUR
Zoologická záhrada 2 11 050,83 11050.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 3 555,00 3555.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 1 095,00 1095.00 EUR
Vojenský historický ústav 3 1 200,00 1200.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 2 644,17 2644.17 EUR
Obec Kojatice 1 1 769,17 1769.17 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 1 687,90 687.90 EUR
Základná škola 6 5 045,27 5045.27 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 4 050,47 4050.47 EUR
Teresa Benedicta 7 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 20 191,19 20191.19 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 5 229,64 5229.64 EUR
Základná škola 1 7 173,00 7173.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 5 580,49 5580.49 EUR
Social. Trans, n.o. 1 583,30 583.30 EUR
Základná škola, Seňa 507 2 2 475,00 2475.00 EUR
Domov dôchodcov 1 7 667,00 7667.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 8 112,50 8112.50 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 1 960,83 1960.83 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 2 7 793,33 7793.33 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 2 098,33 2098.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 15 773,17 15773.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 230,00 2230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Utierky v roliach a toaletný tovar Prešovský samosprávny kraj 1 942,40 1942.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 899,07 1899.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 160,00 5160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola 11 586,00 11586.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 220,00 2220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 220,00 5220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky Social. Trans, n.o. 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 040,00 1040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 423,00 1423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a leštiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 7 284,00 7284.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola, Seňa 507 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 5 070,00 5070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 671,90 2671.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky a potreby na čistenie a upratovanie Základná škola 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické. dezinfekčné a čistiace prostriedky Mesto Rožňava 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 193,00 1193.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny 2016 Zoologická záhrada 5 713,54 5713.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky 4/2016 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 782,63 6782.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 074,00 5074.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, čistiace potreby a pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 085,00 1085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 270,00 4270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 466,00 466.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20 793,00 20793.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 740,00 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiacé prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 160,00 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 895,00 1895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby REGINA - Domov sociálnych služieb 16 065,00 16065.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 636,40 5636.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 685,12 8685.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 520,00 8520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 840,00 6840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 288,00 3288.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 668,00 7668.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace a pracie prostriedky a potreby Zariadenie pre seniorov 10 760,86 10760.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola, Seňa 507 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky a potreby na čistenie a upratovanie Základná škola 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Spojená škola internátna Prakovce EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 020,00 1020.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Varhaňovce 2 327,87 2327.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 706,08 706.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 450,00 2450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračné vrecká do vysávačov Kärcher Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 297,00 1297.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 498,40 2498.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hyginicke potreby - PREVEZA Správa telovýchovných zariadeni 768,08 768.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny (25_2017) Zoologická záhrada 14 985,17 14985.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 380,00 2380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky, drogistický tovar, prostrieky osobnej hygieny s miestom dodania v Košiciach Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 38 875,00 38875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 025,00 2025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Varhaňovce 2 327,87 2327.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Kojatice 2 125,00 2125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 966,36 3966.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 44 372,00 44372.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 47 485,00 47485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Varhaňovce 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 350,00 3350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prací prach a pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 167,00 3167.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 63 482,60 63482.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 54 284,23 54284.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 540,00 1540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 270,00 4270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 240,00 1240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 080,00 2080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 880,00 1880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prací prach a pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 283,00 2283.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 264,00 14264.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 69 396,00 69396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 880,88 880.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 54 402,84 54402.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok a antibakteriálny gél Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 438,30 438.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 410,00 410.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 162 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anton Ferenc
Adresa:
Pod kamennou baňou 65 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Ferenc
Adresa:
Železničiarska 19 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michal Vlkolinský
Adresa:
Námestie SNP 29 Zvolen 96001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.12.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×