Dodávateľ

RIZNER s. r. o.

Lukavica
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RIZNER s. r. o.

IČO: 46360379

Adresa: Lukavica 95, Lukavica

Registračné číslo: 2017/9-PO-E6367

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. September 2017

Záznam platný do: 29. September 2020

Posledná zmena: 30. September 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 46 895,80 EUR 7 7
2018 147 997,19 EUR 86 86
2019 307 717,22 EUR 31 31
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 46 895,80 EUR 7 7
2018 147 997,19 EUR 86 86
2019 307 717,22 EUR 31 31

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 68 400,16 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 23 774,16 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 3 864,17 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 119 082,49 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 2 529,16 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 1 800,00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 5 676,33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 3 234,50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 500,00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 3 055,95 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 20 762,00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 336,67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 666,66 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 244,17 EUR
Mesto Komárno 1 1 537,50 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 0,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 513,31 EUR
Mesto Nové Zámky 6 8 472,34 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 9 634,00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 799,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 1 785,15 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 1 688,32 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 1 208,31 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 690,84 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 8 397,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 6 455,80 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 2 740,83 EUR
Slovenské národné divadlo 4 4 319,96 EUR
Obec Varín 1 8 040,82 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 497,50 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 230,00 EUR
Národný onkologický ústav 2 6 699,00 EUR
Obec Pohorelá 1 7 320,99 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 1 330,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 358,33 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 291,66 EUR
Vojenský historický ústav 1 499,00 EUR
Obec Nesluša 1 2 840,83 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 441,66 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 2 494,99 EUR
Dopravná akadémia 1 12 499,17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 858,33 EUR
Stredná odborná škola 1 965,83 EUR
Mestské služby mesta 1 660,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 7 000,00 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 9 200,00 EUR
Stredná odborná škola 2 5 543,33 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 3 049,99 EUR
Autopulz Lipany s.r.o. 2 128 620,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Príves na prevoz techniky do 3,5 t Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup prístroja na meranie a nastavovanie podvozku automobilov - 3 D geometria Dopravná akadémia 15 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenské náradie a drobná stavebná mechanizácia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 421,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednosmerná vibračná doska Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie, nástroje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie pre autodielňu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vibračný pech Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna záhradná technika Mesto Nové Zámky 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kotúčová píla Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné elektromechanické nástroje a generátor Mesto Nové Zámky 5 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevoobrábacie náradie Slovenské národné divadlo 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez a dvojvalcový kompresor Mesto Nové Zámky 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícke náradie , striekacia pištoľ, bezpečnostné pásy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Univerzálny sústruh Proma SPB-550/400 Stredná odborná škola 1 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál a potreby na zváranie Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 230,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová píla Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástroje na opracovanie materiálu Technická univerzita v Košiciach 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup prístroja na meranie a nastavovanie podvozku automibolov so zariadením Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 10 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre motorové píly a krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 547,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovací material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínové nožnice na živý plot Mesto Nové Zámky 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy, značkovacie spreje, brúsne a rezné kotúče Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paletový vozík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie a pomôcky do pracovných stolov strojného náradia Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický priemyselný ohrievač, priemyselný ventilátor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické náradie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 254,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie na opravu mechanizmov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 135,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia reťazová píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvárací a hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 994,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné náradie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 878,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové regály pozinkované so 6 drevotrieskovými policami Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 297,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradné náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre krovinorezy a náhradné diely na motorové píly Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 843,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
pásová píla na kov Stredná odborná škola 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lesnícke náradie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenský materiál pre stredisko zámočníkov a stolárov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 831,45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rider so žacím zariadením Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 8 433,34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skrutkovač AKU s príslušenstvom, páska teflónová a príslušenstvo ku krovinorezu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 824,30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy STIHL SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 7 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický zubový hydromotor UM 80 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Obec Družstevná pri Hornáde 4 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne posuvné meradlá vrátane kalibrácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 490,34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobný železiarsky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 036,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorez STIHL Mestské služby mesta 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínové nožnice na živý plot Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 210,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový vysávač a drvič Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690,84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vozík paletový, zdvíhacie a manipulačné prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 566,38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka Stiga Combi 53 SB LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žacie struny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 135,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradná technika - motorový chrbtový fúkač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 499,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manipulačné zariadenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna benzínová motorová píla Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 834,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paletové vozíky Národný onkologický ústav 2 928,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krovinorez motorový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 313,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjačka a štartovací vozík pre olovené akumulátory a batérie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 924,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
SPOTREBNÝ DIELENSKÝ MATERIÁL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 694,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrocentrála Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 319,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátorové skrutkovače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenský materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 450,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
manipulačný pracovný vozík (rudla) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez Ekonomická univerzita v Bratislave 549,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka Ekonomická univerzita v Bratislave 667,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrešok pre fajčiarov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 340,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kosačka na trávu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manipulačný vozík policový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 871,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
vyzúvačka pneumatík s prídavným montážnym ramenom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 079,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krovinorez motorový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
motorový benzínový rosič/fúkač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 714,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nabíjací štartovací zdroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 769,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia píla STIHL HT 133 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 540,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Silný profesionálny benzínový krovinorez so žacou hlavou Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínová rotačná kosačka Husqarna LC 353V Vojenský historický ústav 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Obec Nesluša 3 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarsky, zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručne nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 795,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie spotrebného charakteru Slovenské národné divadlo 1 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hadice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 782,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 010,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snehová fréza Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
manometre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2018 Služby Nie 1
kompresor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 508,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 145,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie a akumulátory Slovenské národné divadlo 980,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 664,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
vyzúvačka pneumatík automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Orlik SKS 28/250 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojanová vŕtačka, pásová brúska, lis s račňou, hydraulický lis, bodovacie kliešte, pásová píla na kov, odchýlkomer, kovácka kovadlina, laserová vodováha, montážny vozík s ručným náradím Stredná odborná škola 5 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez, motorové záhradné nožnice, malotraktor dvojkolesový s vlečkou a príslušenstvom kultivátor a kosa lištová Mesto Nové Zámky 5 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebné pracovné náradie pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 515,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydraulický štiepač SCHEPPACH HL 1500 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 685,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zváračka KITin 190 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 330,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záhradná technika na údržbu trávnatých porastov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 157 575,72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štiepkovač drevenej hmoty Obec Pohorelá 8 785,28 EUR 2019 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka Centrum sociálnych služieb - Jesienka 4 657,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručná Kosa Rakušanka Fux Flower , Vidly na seno, Hrable drevené na seno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 400,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zavlažovacia technika pre potreby mesta. Mesto Komárno 1 849,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 190,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Karosáreň III. Autopulz Lipany s.r.o. 26 098,18 EUR 2019 Tovary Áno 1
Miešacie zariadenie a striekacia kabína Autopulz Lipany s.r.o. 103 910,50 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náradie do dielne Obec Varín 13 554,42 EUR 2019 Tovary Áno 1
náhradné diely na technologické vozidlá Slovenské národné múzeum 850,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plošinové vozíky Národný onkologický ústav 6 580,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka, mulčovacia kosačka, mulčovače, krovinorezy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 972,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
akumulátorové kombinované kladivo+príslušenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 644,24 EUR 2019 Tovary Nie 1
vybavenie autodielne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 980,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Benzínová rotačná kosačka Husqarna LC 347V alebo ekvivalent Múzeum v Kežmarku 530,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrábacie stroje a rôzne náradie do dielne Spojená škola internátna Prakovce 3 802,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie ručné, elektrické a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 079,95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlakový čistič Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 472,20 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kliešte na vyvažovacie závažia, sada GOLA, sada na opravu závitov, kliešte nitovacie pneumatické, stlačovač brzdových piestov, sada Torx Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 292,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sprej silikónový, čistič bŕzd, mazivo WD-40, pasta Loctite (ekvivalent), montážny gél, vulkanizačný cement-lepidlo, sekundové lepidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 918,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čiapočky ventilu, páska samovulkanizačná na opravu defektov pneumatík, záplaty vulkanizačné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 128,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Závažie vyvažovacie na disky kolies, ventil bezdušový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 734,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Ručné elektromechanické náradie a nástroje Slovenské národné divadlo 1 370,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie do dielne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 705,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záhradný vysávač s drviacim zariadením Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 720,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 97 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Rizner
Adresa:
Lukavica 95 Lukavica 08621
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
1. Máj 1985
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. November 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Svätoslav Vaško
Adresa:
Baštová 5A Bardejov 08501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.11.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×