Dodávateľ

EUROGASTROP s.r.o.

Prešov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EUROGASTROP, s. r. o.

IČO: 44137761

Adresa: Čergovská 7002/10, Prešov

Registračné číslo: 2017/4-PO-E4591

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Apríl 2017

Záznam platný do: 12. Apríl 2020

Posledná zmena: 14. November 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 243 920,67 EUR 47 47
2018 296 191,48 EUR 51 51
2019 62 314,34 EUR 15 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 243 920,67 EUR 47 47
2018 296 191,48 EUR 51 51
2019 62 314,34 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 8 281,83 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 9 733,33 EUR
Mesto Prešov 3 37 413,34 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 5 600,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 3 478,00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 893,00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 550,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 300,00 EUR
Mesto Martin 1 20 500,00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 44 000,00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 2 133,33 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 2 291,67 EUR
Mesto Komárno 3 5 220,50 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 5 500,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 141,66 EUR
Obec Lisková 1 45 416,67 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 1 174,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 2 458,33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 14 455,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 10 358,00 EUR
Gymnázium 1 7 333,33 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 4 171,67 EUR
Obec Michaľany 1 31 666,67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 2 750,00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 7 333,33 EUR
Spišská katolícka charita 3 380,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 0,00 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 1 32 500,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 10 250,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 1 300,00 EUR
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1 9 166,67 EUR
Hotelová akadémia 2 31 041,67 EUR
Spojená škola 2 1 391,66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 770,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 10 016,67 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 6 000,00 EUR
Krajská prokuratúra 2 3 000,00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 38 500,00 EUR
Stredná odborná škola 1 1 079,00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 1 500,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 1 490,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 2 737,50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 730,00 EUR
Obec Drahňov 1 9 083,33 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 2 618,33 EUR
Základná škola 2 10 491,66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 773,00 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 6 666,66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 17 686,34 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 0,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 241,66 EUR
Stredná odborná škola 1 1 900,00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 1 325,00 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 4 832,50 EUR
Základná škola Považská 12 1 800,00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 3 200,00 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 791,67 EUR
Materská škola 1 5 833,00 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 0,00 EUR
Základná škola Staničná 13 1 6 250,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 1 058,33 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 1 2 499,00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 2 250,00 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 8 000,00 EUR
Základná škola Malá Ida 1 0,00 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2 100,00 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 1 11 666,67 EUR
Základná škola s materskou školou Rosina 1 5 916,67 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 3 250,00 EUR
Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 1 8 904,17 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 1 3 200,00 EUR
Obchodná akadémia 1 17 666,67 EUR
Materská škola 1 5 333,33 EUR
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 1 3 816,67 EUR
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 1 0,00 EUR
Základná škola 1 9 390,00 EUR
Základná škola 1 7 875,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Univerzálny kuchynský robot a kontaktný gril Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot pre zariadenie hromadného stravovania Základná škola 8 086,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prípravok pre strojové umývanie riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 438,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový regál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 924,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporáky kombinované 4 horákový a 6 horákový so skrinkou Pedagogická a sociálna akadémia 3 970,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Materská škola 9 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka čierneho riadu s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 10 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot model RE 22 s príslušenstvom a prídavnými zariadeniami, alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Rosina 9 599,88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prevádzkové stroje, prístroje pre materské školy a školské jedálne Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 4 174,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat do kuchyne Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 14 799,64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR LKv 3913 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 410,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský nábytok a vybavenie Obec Lisková 54 910,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pec elektrická statická Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 4 020,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot pre zariadenie hromadného stravovania Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická pec - trojrúra do kuchyne Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 743,68 EUR 2017 Tovary Nie 1
MRAZIACA SKRIŇA JEDNODVEROVÁ - NORDline BT 700 alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 747,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar, mlynček na kávu a umývačka riadu Nitriansky samosprávny kraj 8 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mraznička do gastronomickej prevádzky Stredná odborná škola 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot pre zariadenie hromadného stravovania Základná škola 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Retigo Orange Vision 1011ic NEW alebo ekvivalent - s príslušenstvom a montážou Krajský súd v Košiciach 8 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporák elektrický s rúrou ALBA SE 40 ARS alebo ekvivalnet Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 5 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukrárenská chladiaca vitrína Stredná odborná škola 2 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat a smažiaca panva Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 780,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tanier, príbory, poháre, tácky, džbány Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 890,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastro chladnička a chladiaci pult Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot model RE 22 s príslušenstvom a prídavnými zariadeniami, alebo ekvivalent Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 7 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
UNIPAR U3-E - Parná varná komora Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 910,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 300l a hranatým duplikátorom Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleskopická priebežná umývačka riadu s odpadovým čerpadlom Domov sociálnych služieb 2 610,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského zariadenia-elektrický robot RE22 s príslušenstvom, strojček na mletie mäsa pre RE22,strojček na mletie maku pre RE22, zostava na strúhanie pre RE22,škrabka zemiakov ŠKBZ6l,lapač šupiek a škrobuL S2/N, chladničkaHyundaiRSC050WW8,eOhrievač vody Mora EOM200PKT,nerez.stôl GN1/1 AZSP-2 Gymnázium 13 216,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezový transportný gastronomický vozík s aktívnym vyhrievaním Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 376,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 4 362,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu a Mraznička Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 210,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transportné pracovné vozíky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 325,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat do školskej jedálne Základná škola 11 290,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
gastro-konvektomat Základná škola Hroncova 23, Košice 14 574,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Škrabka zemiakov a zeleniny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 930,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do školských jedální v MŠ bez právnej subjektivity Mesto Prešov 36 648,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleskopická priebežná umývačka riadu s odpadovým čerpadlom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 2 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Základná škola 11 098,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Materská škola 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu dvojplášťová s príslušenstvom Základná škola Malá Ida 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 933,95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie gastrotechniky do školských jedální v MŠ bez právnej subjektivity Mesto Prešov 16 948,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie kuchyne ŠJ pri MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 15 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky do umývačiek riadu Psychiatrická nemocnica Hronovce 3 961,44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezový nábytok Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 108 290,67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkokuchynský stolový otvárač na konzervy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 186,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiaca skriňa s plnými dverami Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 579,02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezová umývacia vaňa so zváraným drezom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 353,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie kuchyne Obec Michaľany 50 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat FAGOR Advance AE - 101 alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 9 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Nitriansky samosprávny kraj 9 440,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie do školskej jedálne Hotelová akadémia 40 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult Základná škola Považská 12 1 468,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsiarsky klát Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 293,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastro zariadenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
ponorný mixér Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 055,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prechodová umývačka riadu Technická univerzita v Košiciach 4 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľké elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích a reštauračných zariadení Centrum účelových zariadení 50 540,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 853,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny robot s príslušenstvom Základná škola, Požiarnická 3, Košice 8 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie výdajnej kuchyne Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 865,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlynček na mäso, umývacie nerezové stoly Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie výdajnej kuchyne - sporák elektrický s rúrou Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 269,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teleskopická priebežná umývačka riadu so zabudovaným atmosférickým bojlerom vrátane príslušenstva, dovoz, montáž a zaškolenie personálu Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termoporty a gastronádoby s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 967,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezové zariadenie do výdajne MŠ_64 Mesto Komárno 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parná varná komora UNIPAR U3- E alebo ekvivalent Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 390,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 897,62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technológie kuchyne Obec Chminianske Jakubovany 60 466,80 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie stravovacích zariadení - jednorazový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nárezový stroj FIMAR 250 mm Spojená škola 520,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezový regál so 4 policami Spojená škola 1 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 15 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gastronádoby s príslušenstvom a termoporty Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Základná škola Staničná 13 9 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojpec elektrická Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 3 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky a univerzálny robot Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 192,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s čelným nakladaním Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie do kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky s lapačom šupiek a škrobu Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modernizácia vybavenia stravovacej prevádzky Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 13 140,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 379,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termos - várnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské stroje a zariadenia Hotelová akadémia 2 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 8 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kuchynské potreby pre ŠJ_147 Mesto Komárno 5 113,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Obec Drahňov 18 420,80 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zakúpenie gastrotechniky do jedální 3 Mesto Prešov 14 201,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny robot RE22 / 60L s príslušenstvom (alebo ekvivalent) Stredná odborná škola drevárska 10 095,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pult výdajný ohrevný Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 876,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny robot RE 22 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 580,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sprcha stojánková, páková a nerezové vedrá pre potreby ŠJ Mesto Komárno 410,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu a skla Krajská prokuratúra 2 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická trojrúrová nerezová pec Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 285,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpultová umývačka skla a riadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 620,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult a gastronádoby Krajská prokuratúra 1 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 992,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraziaci box 700 l Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička pre gastronómiu - Liebherr FK 5440 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 923,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický bojlerový konvektomat Obchodná akadémia 22 630,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup gastrozariadení pre kuchyňu ŠJ Základná škola Abovská 36, Košice 9 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie univerzálneho robota Mesto Martin 31 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 108 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Klára Pribulová
Adresa:
Čergovská 10 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
3. Január 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Jún 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Lukáš Kišeľak
Adresa:
Jarková 63 Prešov 08001
Meno:
Mgr. Oto Saloky
Adresa:
Hlavná 94 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 22.06.2017 do: 10.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×