Obstarávateľ

Obec Kráľová pri Senci

Kráľová pri Senci

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 223 500,00 EUR 1
2016 620 560,38 EUR 9
2017 393 463,40 EUR 5
2018 226 908,60 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
CESTY NITRA, a.s. 1 263 323,00 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 1 48 796,00 EUR
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 0,00 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 62 249,17 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 1 26 916,67 EUR
AGRARTREND, spol. s r.o. 1 21 780,00 EUR
Milan Róka 2 471 302,00 EUR
E-RAN Slovakia spol. s r.o. 1 274 920,00 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 4 1 734,98 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 100,00 EUR
One Print s.r.o. 1 216,67 EUR
PROSOL s.r.o. 1 50 000,00 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 1 390,83 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 1 437,41 EUR
IPP Consulting, s.r.o. 1 6 945,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
III. etapa cyklotrasy Kráľová pri Senci 223 500,00 219 435,83 98.18% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Prístavba základnej školy Kráľova pri Senci 305 578,00 305 578,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Králová pri Senci 165 724,00 165 724,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Králová pri Senci 274 920,00 274 920,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky 550,00 368,05 66.91% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby alebo ekvivalent 130,00 83,33 64.1% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky 570,00 309,01 54.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci 73 509,19 40 663,33 55.31% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci 73 509,19 41 666,66 56.68% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Čistiace prostriedky 540,00 368,05 68.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 450,00 180,55 40.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky 525,00 364,50 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Traktor vrátane príslušenstva 116 798,40 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Čistiace prostriedky 520,00 325,69 62.63% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Čistiace prostriedky 700,00 400,69 57.24% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Nádrž na vodu za traktor 26 136,00 18 150,00 69.44% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 90 651,00 6 945,00 7.66% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Elektromobil 34 580,00 22 430,55 64.86% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 75 541,60 51 874,30 68.66% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci 2019 Tovary Áno 0 Nie
„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“ 2019 Tovary Áno 0 Niehttp://www.kralovaprisenci.sk


+421903520052
+421245901209


dagmar.melotikova@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 113 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×