Dodávateľ

VIDRA a spol. s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VIDRA a spol. s.r.o.

IČO: 31589561

Adresa: Štrková 8, Žilina

Registračné číslo: 2019/12-PO-E3162

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. December 2019

Záznam platný do: 12. December 2022

Posledná zmena: 9. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 124 205,00 EUR 6 18
2015 100 594,00 EUR 4 4
2016 896 133,86 EUR 166 167
2017 600 011,08 EUR 168 168
2018 726 301,73 EUR 147 161
2019 597 985,42 EUR 102 104
2020 12 686 018,27 EUR 68 68
2021 659 642,68 EUR 52 52
2022 11 075,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 124 205,00 EUR 6 18
2015 168 448,29 EUR 8 8
2016 834 679,57 EUR 164 165
2017 593 611,08 EUR 166 166
2018 721 239,73 EUR 142 156
2019 603 494,42 EUR 107 109
2020 12 685 571,27 EUR 68 68
2021 655 292,68 EUR 51 51
2022 15 425,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 26 394,02 26394.02 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 12 155 050,76 155050.76 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 7 296,23 7296.23 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 171 197,00 171197.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 5 76 258,00 76258.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 2 762,12 2762.12 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 6 122 609,50 122609.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 121 203 188,72 203188.72 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 35 68 377,87 68377.87 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 15 226 922,76 226922.76 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 126,00 126.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 60 1 000 267,96 1000267.96 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 169,16 169.16 EUR
Národná transfúzna služba SR 5 216 716,00 216716.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 48 569,00 48569.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 14 60 059,20 60059.20 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 197,00 197.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 150,00 150.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 164 919,90 164919.90 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 450 390,33 450390.33 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 4 000,00 4000.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 4 707,50 4707.50 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 916,67 916.67 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 6 923,61 6923.61 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 107 194,00 107194.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 979,04 979.04 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 10 60 466,97 60466.97 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 3 079,00 3079.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 587,50 587.50 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 31 311,53 31311.53 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 7 40 559,99 40559.99 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 78 854,41 78854.41 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 5 64 294,00 64294.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 244,52 244.52 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 2 556,18 2556.18 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 4 2 867,00 2867.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 243 988,01 243988.01 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 6 77 708,00 77708.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 14 487,04 14487.04 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 11 318,00 11318.00 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 2 1 265,00 1265.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 12 000 000,00 12000000.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 3 833,00 3833.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 19 845,68 19845.68 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 1 332,50 1332.50 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 71 26 278,27 26278.27 EUR
Záchranná služba 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 149 211,00 149211.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 5 865,83 5865.83 EUR
Národné rehabilitačné centrum 6 3 244,17 3244.17 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 133,33 133.33 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 480,00 480.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 7 20 465,50 20465.50 EUR
Spišská katolícka charita 2 419,99 419.99 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 10 82 282,99 82282.99 EUR
Národný onkologický ústav 5 18 030,28 18030.28 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 978,33 978.33 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 5 23 703,00 23703.00 EUR
Ústav zoológie SAV 1 162,50 162.50 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 2 638,00 2638.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 5 2 383,34 2383.34 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 6 21 575,50 21575.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 23 16 905,00 16905.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 964,16 964.16 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 366,49 1366.49 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 10 719,95 10719.95 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 278,33 278.33 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 1 468,32 1468.32 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 4 67 974,99 67974.99 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 3 920,75 920.75 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 3 0,00 0.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 3 1 101,42 1101.42 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 1 722,73 1722.73 EUR
Dopravná akadémia 1 118,18 118.18 EUR
Spojená škola 3 188,33 188.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 5 718,33 5718.33 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 458,00 458.00 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 4 38 169,69 38169.69 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 3 20 365,05 20365.05 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 13 2 101,82 2101.82 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 155,00 155.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 185,83 185.83 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 662,50 662.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 0,00 0.00 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 0,00 0.00 EUR
Občianske združenie Odyseus 2 5 715,84 5715.84 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 3 2 299,00 2299.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 138,33 138.33 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 815,83 815.83 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 3 28 168,46 28168.46 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 33 927,00 33927.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 5 490,00 5490.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 11 075,00 11075.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ovínadlá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 50 734,00 50734.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
ŠZM - rukavice vyšetrovacie nesterilné a rukavice operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 990,00 29990.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 29 411,00 29411.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 57 317,00 57317.0 EUR 2014 Tovary Nie 13
Obväzový materiál pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 160 670,00 160670.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál Národná transfúzna služba SR 153 798,00 153798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transfúzne a infúzne súpravy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 102 139,00 102139.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky a ihly pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žilinský samosprávny kraj 89 728,00 89728.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Zdravotnícke,farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 847,00 98847.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Infúzne a transfúzne súpravy Nemocnice s poliklinikami n.o. 17 250,00 17250.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke, farmaceutické látky a výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 645,00 3645.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke pomôcky - obväzový materiál Nemocnice s poliklinikami n.o. 72 718,00 72718.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícke, farmaceutické výrobky a látky a návrh kodifikačných údajov podľa §13 zákona č.11/2004 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 297,00 21297.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 277 953,00 277953.0 EUR 2018 Tovary Nie 15
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 25 841,00 25841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 41 456,00 41456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gáza v páse 100 % bavlna hustoty 17 nití na cm2 bielená Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 424,00 5424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gáza metrová 100 % bavlna hustoty 17 nití na cm2 bielená nesterilná Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 59 470,00 59470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
BRUŠNÉ RÚŠKY gázové predprané nesterilné 100%bavlna, 17 nití/cm2 bielená Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
BRUŠNÉ RÚŠKY gázové nepredprané nesterilné 100%bavlna, 17 nití/cm2 biela a Tyl na popáleniny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 102,00 3102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 44 341,90 44341.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky 160114 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 945,54 945.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a antiseptické prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 678,00 678.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lekárske ihly alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 578,00 12578.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanyly alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 21 639,00 21639.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Nemocnica Poprad a. s. 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačky Fakultná nemocnica Nitra 5 590,00 5590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihla injekčná Fakultná nemocnica Nitra 1 790,00 1790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 643,48 643.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 880,00 5880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 516,24 516.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 292,00 292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál a dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 674,00 674.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na biologický odpad s objemom 2,5 l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 471,98 1471.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a antiseptické prostriedky pre zdravotníctvo, inštrumenty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 749,12 1749.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM obväzový materiál alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 945,10 1945.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dovybavenie zdravotníckeho materiálu do lekárničiek Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
injekčné striekačky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačka na podanie inzulínu 1 ml U - 100 s integrovanou ihlou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 128,40 1128.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovínadlá Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 38 052,80 38052.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a zdravotnícky hematologický spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové vinylové nepudrované Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekcia 160331 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 399,20 399.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na biologický odpad s objemom 2,5 l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 268,00 268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na biologický odpad s objemom 4 l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačka na podanie inzulínu 1 ml U - 100 s integrovanou ihlou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 806,00 806.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčná technika Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 656,35 656.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväz hydrofilný pletený nesterilný Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 515,00 1515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 185,00 2185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihla injekčná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Miska petri Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 343,80 343.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza a tampóny zo 100 % bavlny Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 8 550,00 8550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a antiseptické prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 589,22 1589.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU alebo ekvivalent Občianske združenie Odyseus 638,40 638.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160407 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 532,00 4532.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vyšetrovacie nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 266,00 6266.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny materiál 160406 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 24 681,60 24681.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Ľubovnianska nemocnica, n. o. 17 405,52 17405.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväzy, ovínadlá, sadry, tampóny, striekačka, vata, ihla jednorazová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 536,33 536.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyslíková maska Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Utierky z netkanej textílie 30x48 cm, nesterilné Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky 160428 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 283,20 283.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizačná plochá rolka kombinovaná Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 468,52 468.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na klystír, nesterilná, jednorázová, v PVC balení Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 612,00 612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kefka na umývanie rúk Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600,75 600.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termoplastická maska Klarity RG-ELH-2022 Národný onkologický ústav 1 209,00 1209.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické atraumatické ihly Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 367,00 4367.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovinadlá elastické pružné,krepové nesterilné Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 244,00 3244.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gáza v zložkách, role v páse, Gáza kompresy, Tampóny stáčané z gázy Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 190,00 8190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy- prešívané s rtg páskou, vyrobené zo 100% bavlnenej gázy, tkanej v počte 17-20 nití na cm2 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 773,00 7773.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 329,52 329.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihla injekčná Fakultná nemocnica Nitra 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 848,75 848.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 715,00 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice latexové jemne pudrované a nepudrované Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 348,00 348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša sklenená so silikónovým sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 775,24 2775.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojcestný ventil Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 184,00 2184.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a antiseptické prostriedky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 509,09 1509.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly lekárske Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne a transfúzne súpravy Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 146,00 4146.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čepieľky skalpelové rôznej veľkosti Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 153,00 153.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kefka na umývanie rúk Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 021,00 6021.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok Detská fakultná nemocnica Košice 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Utierky z netkanej textílie 30x48 cm, nesterilné Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 199,00 2199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačky 20 ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 526,00 526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na klystír, nesterilná, jednorázová, v PVC balení Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 612,00 612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sáčok močový s T-výpusťou, 2 l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke bavlnené náplasti Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 401,00 401.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly, injekčné stiekačky alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 27 790,71 27790.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fľaša kojenecká, sosák silikónový, miska, mikrosklo podložné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 551,42 551.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maska tvárová, čiapka operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovínadlá hydrofilné pletené Fakultná nemocnica Trnava 8 086,00 8086.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návleky a rúška Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Miska s viečkom na stomatologické nástroje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 531,22 2531.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krém na ruky - utierky , dezinfekčné prostriedky. Národný onkologický ústav 6 150,00 6150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 95,00 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 560,96 560.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza hydrofilná nesterilná skladaná zložky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 480,00 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 476,00 19476.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračný papier a laboratórne pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sterilizačné vrecká Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky do profesionálnych umývačiek používaných v zdravotníctve Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 375,10 25375.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové SENI BASIC pre dospelých velkosť 3 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skalpelové čepielky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 220,40 220.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovínadlá elastické Fakultná nemocnica Trnava 15 516,00 15516.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 750,00 7750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 1 053,04 1053.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové a chirurgické rukavice 1. a 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 55 370,00 55370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cievky pre novorodencov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27 420,00 27420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ľahké kontajnery 2. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 025,64 3025.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ľahké kontajnery 1. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 866,60 25866.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Utierky z netkanej textílie 30x48 cm, nesterilné Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 199,00 2199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na klystír, nesterilná, jednorázová, v PVC balení Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 612,00 612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 310,00 4310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 550,00 5550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, infúzna súprava, lopatka vyšetrovacia, maska, chirurgické obväzy, náplasti, lekárske ihly, sáčky močové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 504,14 1504.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Nemocnica Poprad a. s. 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 349,00 2349.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tyvek plochá rolka Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 695,74 695.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na plochy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové SENI BASIC pre dospelých velkosť 3 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice a gáza Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 267,00 267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 555,00 1555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - gáza a výrobky z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 510,20 1510.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na klystír Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 978,00 3978.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Utierky z netkanej textílie 30x48 cm, nesterilné Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 540,30 10540.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 612,92 612.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 1 028,82 1028.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 599,22 599.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické rukavice nitrilové nepudrované. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 241,00 241.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do ambulancie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
podložka pod chorých PVC 110x220 Fakultná nemocnica Trnava 1 841,00 1841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chirurgická maska s gumičkou Fakultná nemocnica Trnava 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 771,33 771.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 860,00 9860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - ruky, malé plochy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 664,00 664.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zinkoglejové ovínadlo, tampón stáčaný sterilný, nesterilný, krytie na rany, injekčná striekačka, vata buničitá Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 226,62 1226.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 564,50 1564.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych dezinfekčných prostriedkov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 838,30 838.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - gáza a výrobky z gázy Fakultná nemocnica Nitra 15 421,60 15421.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre potreby zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 11 480,40 11480.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky - ruky, povrchy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 063,10 2063.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - gáza a výrobky z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 592,03 1592.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tyvek plochá rolka Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 651,21 651.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 545,02 545.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväz hydrofilný pletený nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 215,00 1215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie na dezinfekciu Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 11 983,20 11983.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväz elastický fixačný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 847,00 847.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti a špeciálne krytie rán 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 528,08 11528.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravky na dezinfekciu a manuálne čistenie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväzy elastické, obväzy hydrofilné, sadrové obväzy + obväzy pod sadru, prubany a bandáže Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 442,35 2442.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 913,00 1913.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l (12l), 60 l Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 319,10 319.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplasti a špeciálne krytie rán 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 245,20 4245.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky 1. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 174,10 4174.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Národné rehabilitačné centrum 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám, Spotrebný materiál k transfúzií krvi 3.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 956,00 16956.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám, Spotrebný materiál k transfúzií krvi 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazový obalový materiál na sterilizáciu Nemocnica Poprad a. s. 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 827,00 1827.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám, Spotrebný materiál k transfúzií krvi 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 51 200,00 51200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Ľubovnianska nemocnica, n. o. 16 740,00 16740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 842,52 842.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na dezinfekciu miestností Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termoplastická maska Klarity RG-ELH-2022 Národný onkologický ústav 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám, Spotrebný materiál k transfúzií krvi 6.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - Infúzne a transfúzne súpravy a spojovacie hadičky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 32 873,00 32873.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky časť 1. - veľké a malé plochy Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 72 135,99 72135.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 591,15 591.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky 2212 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 923,42 1923.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 631,40 1631.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
vyšetrovacie vinylové rukavice "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 694,00 1694.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 576,63 576.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 805,18 1805.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne a transfúzne súpravy Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 13 700,00 13700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národné rehabilitačné centrum 321,60 321.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - gáza a výrobky z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 632,00 1632.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 983,00 9983.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Striekačky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 22 270,00 22270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter intravenózny + mandrén Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 30 880,00 30880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 683,30 1683.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz elastický fixačný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 351,76 351.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hydrofilný pletený nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 453,56 453.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 198,68 7198.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia pre zdravotnícke zariadenie Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 180,00 3180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka skladaná, papier krepový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 635,28 635.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly, dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Hronovce 7 102,75 7102.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie NITRIL Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 295,00 295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 9 277,00 9277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 1. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 940,00 15940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 2. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 850,00 7850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 785,96 3785.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená-tampóny, vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 195,00 195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 321,71 321.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tyvek plochá rolka Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 445,00 445.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hypodermické injekčné ihly a injekčné striekačky, injekčné striekačky 3 - dielne a 2 - dielne, inzulínové striekačky U - 100 s integrovanou ihlou Fakultná nemocnica Trnava 53 538,00 53538.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz hydrofilný pletený nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 327,20 327.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz elastický fixačný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 544,60 544.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rohože 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 892,50 3892.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gáza a výrobky z gázy Fakultná nemocnica Trenčín 31 920,00 31920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové nepudrované Spišská katolícka charita 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 618,50 1618.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - Infúzne súpravy, transfúzne súpravy, spojovacie hadičky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 18 350,00 18350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 915,60 915.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka papierová pod chorých inkontinentná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 209,80 209.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál a chirurgické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 768,00 768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 166,35 166.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky pre potreby zdravotníckeho zariadenia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 432,00 432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka papierová pod chorých inkontinentná, plienky jednorazové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 313,65 313.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčný prostriedok aktívny chlór . Národný onkologický ústav 5 254,00 5254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícky a spotrebný materiál, dezinfekcia Národný ústav reumatických chorôb 11 588,00 11588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a dezinsekčné prostriedky a prípravky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 155,20 8155.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový návleky na obuv Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 732,00 1732.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke rukavice jednorazové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 449,72 449.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier krepovanýRukavice jednorázové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 121,93 2121.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - gáza a výrobky z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 632,00 1632.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový návleky na obuv Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49,00 49.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväz elastický fixačný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 454,00 454.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza a tampóny zo 100 % bavlny Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 8 373,55 8373.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice latexové jemné pudrované Viacúčelové zariadenie pre seniorov 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 300,00 11300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katétre, cievky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lekárske ihly jednorázové Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 948,37 3948.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená-tampóny, vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 439,00 439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové latexové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčná technika Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 7 610,00 7610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovínadlá elastické, pružné krepové, nesterilné Fakultná nemocnica Nitra 6 100,00 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke rukavice nesterilné jednorazové nitrilové, nepúdrované Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho misky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 572,10 572.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hadička spojovacia Fakultná nemocnica Nitra 12 507,20 12507.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické obväzy- elastické Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 588,40 23588.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenné lekárničky a náplne do lekárničiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 656,98 656.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na dezinfekciu miestností Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 5 976,00 5976.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - lekárske ihly Záchranná služba 918,60 918.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - gáza a výrobky z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 158,00 1158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 373,76 1373.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na dezinfekciu miestností Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 916,00 5916.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice operačné sterilné púdrované Nemocnica Poprad a. s. 4 210,00 4210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompresy z gázy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 908,00 2908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 114,00 1114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 941,46 941.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kojenecká fľaša sklenená so silikónovým sosákom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 523,84 2523.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tyvek plochá rolka Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 498,00 498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka papierová, buničitá vata Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 344,73 344.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 972,60 3972.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gáza, kompres z gázy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 881,00 4881.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Nemocnica Poprad a. s. 4 150,00 4150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 55,31 55.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice ochranné, vyšetrovacie nesterilné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 921,00 921.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Indikačné štítky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 680,00 5680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 087,00 4087.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skalpelové čepielky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 76,00 76.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 618,00 1618.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 226,20 226.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Striekačky jednorazové Fakultná nemocnica Trenčín 43 740,35 43740.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna a transfúzna súprava Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne potreby, sklo, plasty Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 742,10 742.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 201,00 201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 694,70 1694.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový obalový materiál na sterilizáciu Nemocnica Poprad a. s. 3 121,00 3121.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál alebo ekvivalent Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 160,00 11160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovínadlá sadrové, hydrofilné škrobené Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 958,83 7958.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skalpelové čepieľky a držiaky skalpelových čepieľok. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 76,80 76.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 315,00 7315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 236,00 1236.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 245,48 245.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata buničitá delená-tampóny, vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 253,00 253.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 183,00 183.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčná a inzulínová striekačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 468,42 19468.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
chirurgická maska s gumičkou Fakultná nemocnica Trnava 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - plienky, podložka pod chorých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 318,91 318.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Buničitá vata Nemocnica Poprad a. s. 5 229,00 5229.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na klystír Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 516,00 4516.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - plienky, podložka pod chorých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 420,72 420.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transfúzne a infúzne súpravy Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier krepovaný alebo ekvivalent Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 877,00 877.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 250,00 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 254,00 254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 428,00 1428.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 024,00 1024.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 424,85 424.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skalpelové čepielky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 74,00 74.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie NITRIL Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 302,00 302.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávacia cievka, Endotracheálna kanyla, Okuliare kyslíkové nosové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 876,36 876.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 437,70 1437.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gáza skladaná 5x5cm, 7,5x7,5cm, 10x10cm Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 846,00 4846.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 272,98 272.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plášť jednorazový návštevnícky, návleky na endokameru Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 777,60 777.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 9 130,80 9130.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál pre potreby Kliniky srdcovej chirurgie skup. č. 1 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 067,90 23067.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hadička predlžovacia Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 470,00 2470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgický zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 290,00 1290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75,00 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 723,91 723.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gáza skladaná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 8 486,40 8486.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, krepový papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 508,30 508.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 171,00 3171.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 187,55 1187.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do lekárničiek. Dopravná akadémia 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 10 233,58 10233.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Močové balónikové katétre dvojcestné Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 770,74 6770.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzový materiál na rok 2018 Národné rehabilitačné centrum 8 580,00 8580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovínadlá elastické, hydrofilné Fakultná nemocnica Trnava 33 180,54 33180.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, jednorazové plienky, vatové tyčinky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 773,99 773.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 187,55 1187.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 352,76 352.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový obalový materiál na sterilizáciu Nemocnica Poprad a. s. 14 345,00 14345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 706,00 706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gáza skladaná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 052,00 1052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 581,00 2581.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 311,96 311.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Striekačka na svetlocitlivé látky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 95,00 95.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lukasterikové sáčky 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 198,00 1198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové nepudrované Spišská katolícka charita 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly, injekčné striekačky alebo ekvivalent Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 789,67 19789.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 995,51 995.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly, dezinfekcia Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 410,43 9410.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 928,00 928.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, krepový papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 344,58 344.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 17 500,00 17500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Miska Petri PS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336,00 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Incidin plus, 3-aminophynylboronic acid monohydrate 98% Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká a rolky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 512,57 512.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 202,00 1202.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 713,00 713.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 067,00 1067.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu - pinzeta, sklapel, nožnice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 140,64 140.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 202,80 2202.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 720,00 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - Petriho misky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 599,35 599.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 190,00 1190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endotracheálne kanyly s nízkotlakovou manžetou Fakultná nemocnica Trnava 8 316,00 8316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, jednorazové plienky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 425,01 425.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - vata, chirurgické obväzy, žinky, návleky na posteľ, návleky na obuv, katétre, vaky na moč Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 558,52 558.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázový hygienický zdravotnícky materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 595,64 11595.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové nitrilové ochranné rukavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 195,00 195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 580,00 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17 103,29 17103.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky spotrebný materiál a OOPP pre ZZ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 404,08 3404.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Zariadenie pre seniorov 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hypodermické injekčné ihly a injekčné striekačky Fakultná nemocnica Trnava 88 842,63 88842.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sterilizačná rolka, krepový papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 385,06 385.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na dezinfekciu Fakultná nemocnica Trenčín 6 490,00 6490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné oblečenie jednorazové Fakultná nemocnica Trnava 125 132,00 125132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
6. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 57,28 57.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 030,00 2030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gáza metrová Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 61 494,60 61494.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 045,00 1045.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 932,00 932.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 248,00 248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 616,00 616.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 907,40 1907.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 425,80 3425.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Miska Petriho plastová, skúmavka plastová Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aspiračný tŕň pre viacnásobnú aspiráciu roztokov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 600,00 12600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice č.3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 694,77 1694.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné masky Fakultná nemocnica Trnava 9 949,20 9949.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 627,80 2627.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 091,80 1091.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 199,70 1199.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 109,00 1109.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 520,00 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 024,02 5024.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho misky plastové sterilné, nedelené, číre, jednorázové Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
injekčné striekačky, inzulínové striekačky s integrovanou ihlou, hypodermické injekčné ihly, bezihlový vstup Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 56 224,00 56224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na kontaminované prádlo Univerzitná nemocnica Bratislava 17 775,00 17775.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a dezinsekčné prostriedky a prípravky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 453,00 6453.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice nesterilné, rukavice sterilné Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 423,76 423.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
súprava infúzna Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 43 080,00 43080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračný papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplaste, obväzy, ovínadla, kompresy a iné Národný ústav reumatických chorôb 9 360,00 9360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti Fakultná nemocnica Trnava 25 738,80 25738.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ľahké kontajnery časť 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 140,80 5140.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dávkovač liekov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 156,00 156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gáza v zložkách, role v páse, Gáza kompresy, Tampóny stáčané z gázy Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 755,00 8755.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 998,00 998.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, krepový papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 430,80 430.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 184,00 4184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cievky a dutinky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 23 894,82 23894.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dekontaminačné rohože Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 284,00 1284.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachta zakrývacia Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 728,93 6728.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke rukavice sterilné jednorazové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Návlek na obuv jednorazový, rúško resuscitačné s ventilom, ochranný odev zdravotníka jednorazový nesterilný. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 737,00 1737.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
latexové vyšetrovacie rukavice Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 196,28 1196.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 523,42 523.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Parafilm M Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 337,68 337.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, hadica PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 372,09 372.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 40 820,00 40820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 13 310,00 13310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 831,25 1831.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tampóny z gázy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 630,00 1630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, krepový papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 393,24 393.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál Národná transfúzna služba SR 87 809,58 87809.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysoké nitrilové rukavice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 242,00 242.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne súpravy , Transfúzne súpravy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 44 156,50 44156.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ľahké kontajnery časť 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 28 060,60 28060.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transfúzne a infúzne súpravy Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - Infúzne súpravy, transfúzne súpravy, spojovacie hadičky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17 300,00 17300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lôžkový stolík k posteli "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 863,76 2863.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 344,00 344.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti s vankúšikom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 720,07 7720.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti bez vankúšika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 879,49 21879.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 130,00 1130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické nite s ihlou pre očnú chirurgiu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 396,00 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
filtračný papier, skalpelové čepieľky, alobal Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 318,00 318.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 44 206,00 44206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sáčok sterilizačný, sterilizačná rolka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 783,65 783.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné laboratórne nástroje a laboratórne čistiace prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166,09 166.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovínadlá sadrové, hydrofilné škrobené Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 056,48 5056.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Návleky na obuv a posteľ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 736,28 10736.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - Nástroje Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 034,69 13034.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 28 824,85 28824.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovínadlo pružné Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 150,00 24150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Očné kvapátko Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie, Príslušenstvo k infúziám č.2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 520,00 4520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 367,00 1367.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Injekčná a inzulínová striekačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 832,00 14832.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 37 455,00 37455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 945,65 945.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 367,00 367.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 473,55 1473.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na aerosólovú dezinfekciu Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 17 100,00 17100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Fakultná nemocnica Trenčín 2 110,00 2110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Filtračný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 205,00 205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hydrofilný a tamponádny Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 008,33 3008.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sadrový, obväz polstrovací, obväz hadicový pletený Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 627,44 1627.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový sieťový Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 508,07 2508.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lukasterikové sáčky 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 730,00 730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 566,60 566.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 121,00 1121.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 880,00 6880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekcia rúk, nástrojov a povrchov Spojená škola 135,00 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 464,35 2464.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 566,60 566.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 145,00 1145.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ihly, injekčné stiekačky alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 800,56 19800.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 192,21 8192.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - obväzy na rany, i.v. krytie, fixačná náplasť, hypoalergénna náplasť Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 512,35 512.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazový obalový materiál na sterilizáciu Nemocnica Poprad a. s. 14 118,97 14118.97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 35 245,00 35245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzna a transfúzna súprava Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné rukavice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 94,00 94.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kyslíkové masky Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 636,66 17636.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázová podložka pod chorých 60cm x 90cm Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 566,00 566.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 29 856,00 29856.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Filtračný papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 138,00 138.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 339,32 1339.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na odber biologického materiálu Národný ústav reumatických chorôb 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 144,00 1144.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168,00 168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 650 558,00 650558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové ochranné rukavice z nitrilkaučuku, hygienické rúška na tvár Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 652,00 1652.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lekárničky a náhradné náplne do nástenných lekárničiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 268,98 268.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, sáčok sterilizačný, sterilizačná rolka, krepový papier, plochá rolka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 769,39 769.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta - zdravotnícka pomôcka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 762,00 3762.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter jednorazový NELATON - ženský CH10 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 482,40 482.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 397,55 1397.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
návlek na matrac - modrý Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 915,63 3915.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
transfúzna súprava Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 346,33 5346.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 752,62 3752.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 144,89 1144.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 15 370,00 15370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 461,44 461.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Filtračný papier Výskumný ústav vodného hospodárstva 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 206,66 2206.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká, krepový papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 293,76 293.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza a tampóny zo 100 % bavlny Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 9 757,00 9757.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 605,00 34605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 615 000,00 1615000.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 33 223,00 33223.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 847,00 38847.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázový ochranný plášť Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
hadičky spojovacie a hadičky predlžovacie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 344,26 19344.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzový materiál 2019 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 6 450,00 6450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 390,00 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
materiál na podávanie liečiv - infúzne súpravy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 176,00 6176.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 392,92 392.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompresy gázové Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 936,50 5936.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzový materiál, náplasti a iné Národný ústav reumatických chorôb 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgické obväzy- elastické 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17 360,72 17360.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 388,50 1388.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné rukavice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 144,00 144.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gáza zložky Nemocnica s poliklinikou Myjava 16 641,11 16641.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skúmavky 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 834,26 6834.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgické obväzy- elastické 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 260,24 11260.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vaky na moč Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 21 566,70 21566.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál Národná transfúzna služba SR 63 779,25 63779.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
súprava infúzna Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 48 258,14 48258.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nádoby na medicínsky odpad Nemocnica Poprad a. s. 5 221,00 5221.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 348,67 348.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné rukavice latexové, sterilné , Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 139,50 1139.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové výrobky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 141,06 6141.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aspiračný tŕň pre viacnásobnú aspiráciu roztokov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 600,00 12600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázový ochranný plášť Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 301,70 301.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k infúziám č. 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 45 661,00 45661.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
filtračný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 65,00 65.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
injekčné striekačky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 42 301,00 42301.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
striekačka jednorázová, inzulínová Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 543,70 2543.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 994,50 1994.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 934,00 934.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Petriho misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 006,00 1006.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplasti bez vankúšika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 879,49 21879.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na aerosólovú dezinfekciu Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 27 916,00 27916.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
sterilizačný materiál - obaly kombinované Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 762,00 12762.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Fakultná nemocnica Nitra 1 689,00 1689.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové injekčné striekačky a ihly Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 25 151,20 25151.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lekárničky - náplne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 271,98 271.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovínadlá sadrové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 510,28 4510.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 8 457,00 8457.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 268,70 1268.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 390,00 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Národné rehabilitačné centrum 8 400,00 8400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na aerosólovú dezinfekciu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 5 740,00 5740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
podložka z PVC Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 830,00 1830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovínadlá hydrofilné, elastické, sterilné na popáleniny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 109,39 24109.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 214,50 1214.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
jednorázový ochranný plášť Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 040,00 1040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vata a dezinfekcia plôch Spojená škola 95,00 95.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 8 996,73 8996.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 214,40 1214.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skúmavky s K3EDTA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 40,00 40.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 8 000,00 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Injekčná a inzulínová striekačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 225,98 16225.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovínadlá elastické, hydrofilné Fakultná nemocnica Trnava 10 055,55 10055.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby na odber biologického materiálu Národný ústav reumatických chorôb 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázová podložka pod chorých 60cm x 90cm Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 16 400,00 16400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 489,90 1489.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Návlek na matrac s gumičkou s PVC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Imobilizačné pomôcky k lineárnemu urýchľovaču a CT simulátoru. Univerzitná nemocnica Martin 182 912,00 182912.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzna a transfúzna súprava 2020 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 5 699,00 5699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Katétre, cievky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 240,00 2240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný a nespotrebný zdravotnícky materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 508,00 508.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierový materiál na sterilizáciu Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 13 598,46 13598.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 513,73 1513.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzový materiál, náplasti, podložky Národný ústav reumatických chorôb 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gáza zložky Nemocnica s poliklinikou Myjava 18 002,36 18002.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 14 416,00 14416.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 13 166,00 13166.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 160,00 1160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzitná nemocnica Martin 321,07 321.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné oblečenie jednorázové (nohavice+tunika) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 737,33 1737.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - bezihlová spojka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 509,00 9509.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - sonda žalúdočná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 374,00 1374.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - katéter odsávací s prerušovačom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 552,00 2552.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 12 300,00 12300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - čiapka operačná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 583,00 2583.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 560,00 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové papierové výrobky pre zdravotníctvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 815,88 6815.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 144,00 144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzitná nemocnica Martin 907,65 907.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 737,33 1737.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál Národná transfúzna služba SR 52 464,00 52464.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na kontaminovanú bielizeň Univerzitná nemocnica Bratislava 4 937,50 4937.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky na dezinfekciu povrchov, lekárskych nástrojov a kože Národná transfúzna služba SR 14 565,24 14565.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 54 569,93 54569.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 208,00 208.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoba na jednorazové použitie pre zber nebezpečného klinického odpadu 10 litrová s uzáverom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 866,00 1866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 9 -Vodoliečba Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 267,50 1267.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 2 - Malé plochy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 85 426,09 85426.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 57 012,00 57012.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fixačné pomôcky - časť 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 890,00 11890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fixačné pomôcky - 2 časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 144 109,73 144109.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza časť č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 53 352,00 53352.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzitná nemocnica Martin 126,00 126.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 358,90 358.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 796,00 2796.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícka gáza časť č. 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 456,00 3456.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - Tampón odberový Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 11 300,00 11300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ľahké kontajnery časť č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 247,40 40247.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 681,62 8681.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Národné rehabilitačné centrum 6 050,00 6050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 736,50 1736.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 5 - Dezinfekcia na ruky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 50 431,26 50431.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súprava tranfúzna Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 959,50 959.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súprava infúzna Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 885,00 14885.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup sterilných injekčných ihiel a striekačiek Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 41 472,00 41472.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové injekčné striekačky a ihly Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 18 521,00 18521.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie časť č. 2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 095,60 7095.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Návleky na obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášť ochranný nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 300,00 3300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovínadlá Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 34 178,65 34178.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Návlek na obuv Fakultná nemocnica Trnava 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášte jednorázové operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 456,00 3456.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
injekčné striekačky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 648,00 3648.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých 60x60cm, podložky pod chorých 60x90cm Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 728,00 1728.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
súprava infúzna, súprava transfúzna a hadička spojovacia a predlžovacia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 472,50 3472.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
striekačka jednorázová, inzulínová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 167,20 167.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Centrum sociálnych služieb - DEMY 2 760,00 2760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 296 346,00 296346.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
injekčné ihly jednorázové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 452,70 1452.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky pre očkovacie centrum Trenčiansky samosprávny kraj 17 433,76 17433.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - chirurgické rúška Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 120,00 3120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potreby na infúzie časť č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 30 240,00 30240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ŠZM pre KOC - sterilné tampóny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 145,45 8145.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne súpravy, transfúzne súpravy, spojovacie hadičky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 19 340,00 19340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Petriho misky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432,00 432.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - operačné čiapky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 3 780,00 3780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 900,00 1900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - rukavice vyšetrovacie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 23 900,00 23900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - plášte operačné štandard Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 69 300,00 69300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášť ochranný nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 400,00 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 587,50 2587.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
súprava infúzna, súprava transfúzna a hadička spojovacia a predlžovacia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoby na odber biologického materiálu Národný ústav reumatických chorôb 750,00 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné vlhčené utierky na báze alkoholu v dóze. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 834,00 12834.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 11 843,00 11843.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 208,00 1208.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 351,00 5351.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
jednorázový ochranný plášť Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 630,00 630.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovínadlá hydrofilné pletené, elastické Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 7 886,00 7886.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Utierky KIMTECH - vedro Národný onkologický ústav 7 200,00 7200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 022,40 1022.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Gáza a výrobky z gázy Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 30 772,00 30772.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
súprava infúzna, súprava transfúzna a hadička spojovacia a predlžovacia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 472,50 3472.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká časť č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 24 117,20 24117.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká časť č. 5 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 173,24 5173.24 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200,00 2200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 974,00 2974.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb – určené pre fixáciu končatín Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 23 541,00 23541.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazový spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 286,78 286.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Petriho misky, nitrilové rukavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 835,14 1835.14 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obväzy elastické a obväzy hydrofilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 045,00 1045.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzna a transfúzna súprava 2021 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 5 555,00 5555.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekcia Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 177 290,00 177290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 450 240,00 450240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica od 343 400,00 do 543 700,00 343400 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 3 978 446,00 3978446.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 22 855,00 22855.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1111 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloslav Vidra
Adresa:
Cesta k vodojemu 1119/42 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloslav Vidra
Adresa:
Cesta k vodojemu 1119/42 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.12.2017 do: 5.05.2020

StiahniZáznam platný od: 26.06.2017 do: 12.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×