Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.

IČO: 36880574

Adresa: Jilemnického 542/6, Trenčín

Registračné číslo: 2020/9-FO-F4533

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. September 2020

Záznam platný do: 23. September 2023

Posledná zmena: 24. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 31 999,00 EUR 1 1
2016 367 319,45 EUR 286 286
2017 428 242,80 EUR 244 244
2018 347 244,91 EUR 203 203
2019 504 269,69 EUR 243 243
2020 529 642,50 EUR 214 214
2021 370 205,80 EUR 99 99
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 31 999,00 EUR 1 1
2015 1 031,17 EUR 2 2
2016 366 288,28 EUR 284 284
2017 428 242,80 EUR 244 244
2018 353 562,91 EUR 204 204
2019 499 416,69 EUR 244 244
2020 528 177,50 EUR 212 212
2021 370 205,80 EUR 99 99

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 16 531,53 16531.53 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 6 38 189,90 38189.90 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 44 357,00 44357.00 EUR
Slovenská správa ciest 4 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 4 2 739,83 2739.83 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 19 428,75 19428.75 EUR
Mesto Žilina 5 8 402,51 8402.51 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 6 429,99 6429.99 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 55 147,31 55147.31 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 10 424,00 10424.00 EUR
Mesto Trnava 2 327,50 327.50 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 11 19 028,38 19028.38 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 36 307,80 36307.80 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 22 131,00 22131.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 4 964,17 4964.17 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 49 130 480,29 130480.29 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 42 29 444,52 29444.52 EUR
Mesto Topoľčany 2 12 145,82 12145.82 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 4 551,40 4551.40 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 3 15 629,17 15629.17 EUR
Trnavský samosprávny kraj 4 9 405,41 9405.41 EUR
Mesto Prievidza 15 25 289,42 25289.42 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 11 497,99 11497.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 107,50 107.50 EUR
Mesto Rajec 1 489,99 489.99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 21 222,90 21222.90 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 20 43 051,31 43051.31 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 156,67 1156.67 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 30 869,16 30869.16 EUR
Mesto Piešťany 1 197,50 197.50 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 2 022,50 2022.50 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 25 98 630,76 98630.76 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 7 4 606,99 4606.99 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 1 990,54 1990.54 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 25 766,98 25766.98 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 1 382,49 1382.49 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 2 467,95 2467.95 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 707,49 1707.49 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 8 380,50 8380.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 909,17 1909.17 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 3 871,67 3871.67 EUR
Domov pri kríži 5 4 956,67 4956.67 EUR
Okresný súd Nitra 17 35 644,14 35644.14 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 20 886,18 20886.18 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 19 114,18 19114.18 EUR
Mesto Trstená 7 6 127,40 6127.40 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 9 10 662,52 10662.52 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 7 18 401,49 18401.49 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 1 204,03 1204.03 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 8 2 234,17 2234.17 EUR
Mesto Košice 8 89 818,14 89818.14 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 7 779,17 779.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 9 395,00 9395.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 283,33 283.33 EUR
Mesto Fiľakovo 1 199,14 199.14 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 50 016,67 50016.67 EUR
Mesto Senica 7 12 756,58 12756.58 EUR
Mesto Holíč 21 15 262,85 15262.85 EUR
Mesto Nové Zámky 39 47 876,66 47876.66 EUR
Mesto Partizánske 9 5 296,13 5296.13 EUR
Slovenské národné múzeum 3 1 585,00 1585.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 3 295,92 3295.92 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 924,17 1924.17 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 28 51 479,08 51479.08 EUR
Mesto Senec 92 36 396,62 36396.62 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 543,21 543.21 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 10 119 868,85 119868.85 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 4 822,50 4822.50 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 9 480,83 9480.83 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 1 099,00 1099.00 EUR
IUVENTA 3 10 601,49 10601.49 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 2 114,16 2114.16 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 0,00 0.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 5 2 226,75 2226.75 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 1 534,85 1534.85 EUR
Mesto Hlohovec 1 158,32 158.32 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 7 31 387,54 31387.54 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 141,52 141.52 EUR
Biomedicínske centrum SAV 2 31 625,00 31625.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 0,00 0.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 1 251,65 1251.65 EUR
Mesto Trenčín 8 53 364,58 53364.58 EUR
Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 1 560,00 560.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 7 198,33 7198.33 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 5 227,50 5227.50 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 9 7 632,71 7632.71 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 173,33 173.33 EUR
Mesto Púchov 2 8 256,67 8256.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 44 114 813,96 114813.96 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 567,50 1567.50 EUR
Mesto Svätý Jur 9 3 399,86 3399.86 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 286,67 286.67 EUR
Krajská prokuratúra 9 19 965,00 19965.00 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 134,17 134.17 EUR
Krajský súd 1 1 936,67 1936.67 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 123,00 123.00 EUR
Obec Čachtice 5 980,08 980.08 EUR
Mesto Hurbanovo 1 2 575,00 2575.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 6 22 803,80 22803.80 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 1 014,17 1014.17 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 10 823,84 10823.84 EUR
Obec Lužianky 1 157,50 157.50 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 1 375,00 1375.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 10 708,70 10708.70 EUR
Spišská katolícka charita 3 807,49 807.49 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 53 95 856,34 95856.34 EUR
Okresný súd Topoľčany 1 815,00 815.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 69 22 092,97 22092.97 EUR
Národný bezpečnostný úrad 5 14 505,65 14505.65 EUR
Krajský súd v Trnave 1 378,17 378.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 3 325,00 3325.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 5 11 996,67 11996.67 EUR
Okresný súd Revúca 1 387,42 387.42 EUR
Krajská prokuratúra 10 16 315,87 16315.87 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 637,33 637.33 EUR
Obec Záhorská Ves 2 630,00 630.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 5 319,02 5319.02 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 367,65 367.65 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 538,33 538.33 EUR
Krajský súd v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 4 971,32 971.32 EUR
Krajská prokuratúra 1 568,33 568.33 EUR
Stredná priemyselná škola 4 5 634,58 5634.58 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 2 796,14 2796.14 EUR
Národný onkologický ústav 17 123 307,00 123307.00 EUR
Obec Močenok 2 4 799,17 4799.17 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 7 678,14 7678.14 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 31,67 31.67 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 1 1 749,17 1749.17 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 2 942,66 942.66 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 8 273,25 8273.25 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 1 1 249,17 1249.17 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 390,87 390.87 EUR
Obec Nesvady 2 2 305,00 2305.00 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 1 64,17 64.17 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 97,50 97.50 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 121,67 121.67 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 3 893,17 3893.17 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 8 2 723,26 2723.26 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 294,17 294.17 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 1 169,15 1169.15 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 16 41 378,53 41378.53 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 666,66 666.66 EUR
JASANIMA - Domov sociálnych služieb 1 3 955,83 3955.83 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 954,10 954.10 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 8 021,08 8021.08 EUR
Základná škola 1 218,33 218.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 232,00 232.00 EUR
Obec Prašice 1 66,45 66.45 EUR
Obec Zákamenné 5 742,96 742.96 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 7 6 508,33 6508.33 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 620,55 2620.55 EUR
Športové gymnázium 2 1 448,33 1448.33 EUR
Ústav informatiky SAV 1 465,83 465.83 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 5 871,16 5871.16 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 1 291,58 1291.58 EUR
Výskumná agentúra 1 26 940,83 26940.83 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 15 8 501,71 8501.71 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 7 208,98 7208.98 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 20 665,83 20665.83 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 45,23 45.23 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 3 24 665,75 24665.75 EUR
Vojenský historický ústav 3 2 007,49 2007.49 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 536,67 536.67 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 547,50 547.50 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 5 56 471,47 56471.47 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 3 2 779,00 2779.00 EUR
VITALITA n.o. 1 1 315,00 1315.00 EUR
Obec Krušovce 5 1 073,00 1073.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 11 445,69 11445.69 EUR
Okresný súd Bratislava IV 3 3 532,41 3532.41 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 2 13 030,84 13030.84 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 1 649,00 649.00 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 2 826,99 2826.99 EUR
SMM Holíč s.r.o. 1 61,00 61.00 EUR
Stredná odborná škola 1 266,66 266.66 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 2 501,67 2501.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 4 729,23 729.23 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 1 165,83 1165.83 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 1 039,17 1039.17 EUR
Hlavný banský úrad 3 1 460,65 1460.65 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 3 687,41 3687.41 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 2 460,76 2460.76 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 19 6 890,56 6890.56 EUR
Okresný súd Bratislava II 2 4 240,00 4240.00 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 3 240,83 240.83 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 8 333,00 8333.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 366,65 366.65 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 2 104,17 104.17 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 3 190,64 3190.64 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 248,33 248.33 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 7 2 559,98 2559.98 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 751,66 751.66 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 5 7 248,94 7248.94 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 920,83 920.83 EUR
Okresný súd Humenné 2 1 700,84 1700.84 EUR
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 1 64,13 64.13 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 7 1 203,85 1203.85 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 3 10 197,49 10197.49 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 15 6 528,35 6528.35 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 5 2 279,71 2279.71 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 4 7 058,65 7058.65 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 3 3 765,72 3765.72 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 464,00 464.00 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 2 1 900,00 1900.00 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 6 1 301,38 1301.38 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 394,99 394.99 EUR
Obec Omšenie 2 192,67 192.67 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 1 205,83 1205.83 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 5 5 649,14 5649.14 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 2 3 981,15 3981.15 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 189,75 189.75 EUR
Inšpektorát práce Nitra 1 2 188,33 2188.33 EUR
Domov dôchodcov 1 595,52 595.52 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 2 1 263,43 1263.43 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 275,00 1275.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 1 025,83 1025.83 EUR
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 1 155,00 155.00 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 4 3 388,28 3388.28 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 0,00 0.00 EUR
Štátny pedagogický ústav 1 3 495,00 3495.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 1 788,84 1788.84 EUR
Materská škola 2 740,00 740.00 EUR
Evanjelická spojená škola 3 4 957,49 4957.49 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 448,33 448.33 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 2 489,17 2489.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 6 641,66 641.66 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 2 2 697,62 2697.62 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 2 1 472,48 1472.48 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 349,95 1349.95 EUR
S.O.S. n.o. 1 1 916,67 1916.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 5 10 055,81 10055.81 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 1 674,00 1674.00 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 2 1 565,00 1565.00 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 012,24 2012.24 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 3 2 462,20 2462.20 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 619,16 619.16 EUR
Inšpektorát práce Trenčín 3 133,16 133.16 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 2 2 495,83 2495.83 EUR
Okresný súd Trnava 3 15 469,16 15469.16 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 520,83 520.83 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 5 3 154,07 3154.07 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 2 849,21 2849.21 EUR
Centrum právnej pomoci 1 4 145,83 4145.83 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 370,00 370.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1 814,00 814.00 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 331,58 331.58 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 1 073,33 1073.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 69 101,46 69101.46 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 890,82 2890.82 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 3 3 047,51 3047.51 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 2 199,99 2199.99 EUR
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 1 2 180,00 2180.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 5 3 732,48 3732.48 EUR
Stredná odborná škola 1 212,49 212.49 EUR
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 800,81 1800.81 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 1 832,50 1832.50 EUR
SLOVAKIA TRAVEL 1 1 814,17 1814.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup spotrebného kancelárskeho materiálu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 69 008,00 69008.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 264,00 264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25 x 12" (1+1) Obec Zákamenné 131,00 131.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre MsP Mesto Prievidza 1 646,00 1646.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Čachtice 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier euroBASIC alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plotrový papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 70,30 70.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 134,00 1134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb - PL 0416 Slovenská inovačná a energetická agentúra 715,00 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 008,24 1008.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 855,60 855.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do NR SR 2016 Mesto Nové Zámky 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, obálky Mesto Hurbanovo 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Mesto Svätý Jur 77,00 77.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 331,00 331.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Močenok EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada 4 ks popisovačov na biele tabule Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb PL 0616 Slovenská inovačná a energetická agentúra 374,00 374.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A3, A4 Mesto Trenčín 9 306,00 9306.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier, xerografický papier Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 889,60 2889.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504,00 504.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál na potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 420,00 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 697,71 3697.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 83,00 83.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trenčín 11 421,90 11421.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 196,00 196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Trnave 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska potreby Krajská prokuratúra Nitra 749,00 749.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 2 670,00 2670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 606,00 606.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155,00 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333,00 333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Nitriansky samosprávny kraj 8 064,00 8064.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Fiľakovo 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 470,00 11470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier AGIRA plus, s.r.o. 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazový riad Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 260,90 1260.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 17 670,00 17670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 678,60 5678.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 4 440,00 4440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky (xerografický papier) Okresný súd Bratislava III 3 626,00 3626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Sládkovičovo 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 2 311,00 2311.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 558,00 558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 720,00 1720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 416,00 416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plotrový papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 230,10 230.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Spišské Vlachy 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Prašice 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Color Copy Najvyšší súd Slovenskej republiky 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier LOGIC 300 Najvyšší súd Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby Hlavný banský úrad 485,00 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alečbo ekvivalent JASANIMA - Domov sociálnych služieb EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier AGIRA plus, s.r.o. 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest, s.r.o. 142,00 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária prezidenta SR 19 990,00 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 618,00 4618.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 246,00 1246.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Okresný súd Revúca 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZA kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 27 600,00 27600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Štátny pedagogický ústav 4 717,45 4717.45 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 999,00 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195,00 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 940,00 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 068,50 2068.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 670,97 4670.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky C5 s doručenkou Štatistický úrad Slovenskej republiky 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, šanony, alebo ekvivalent Obec Zákamenné 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 385,00 385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich potrieb Trenčiansky samosprávny kraj 4 904,23 4904.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby II. Katolícka univerzita v Ružomberku 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje a zariadenia Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 950,00 3950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby ŠFRB Mesto Prievidza 2 040,00 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SP a MÚK Mesto Prievidza 1 034,00 1034.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a čistiace prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 604,25 604.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 505,00 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 317,75 317.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho materiálu Generálna prokuratúra SR 4 320,00 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlorňan sodný Technické služby, príspevková organizácia mesta 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Omšenie 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - kancelársky papier Mesto Partizánske 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby S.O.S. n.o. 2 570,00 2570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 11 745,30 11745.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 030,00 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 382,60 5382.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 385,00 385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 195,00 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archívny box Mesto Dunajská Streda 546,00 546.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 11 200,00 11200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 497,96 1497.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajský súd v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stroj skartovací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 485,00 2485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Biomedicínske centrum SAV 20 161,76 20161.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 120,00 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176,00 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier, tonery a ostatný všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb - AVE 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 040,00 5040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Rada pre vysielanie a retransmisiu 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Visačka na plastovú kartu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 414,00 414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Viacúčelové zariadenie pre seniorov EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky na servírovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xeroxový papier, tabelačný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a školské potreby pre MŠ Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby alebo ekvivalent Krajská prokuratúra 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MŠ OM 3Q Mesto Rajec 597,00 597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária verejného ochrancu práv 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky a euroobaly Obec Krušovce 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 538,00 538.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 155,00 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 12 900,00 12900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 982,00 1982.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 531,21 2531.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 982,36 1982.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 110,00 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 1 416,37 1416.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 1 230,00 1230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (podľa rozpisu) Nitriansky samosprávny kraj 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 055,00 1055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 340,00 2340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby V Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 193,00 1193.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 475,00 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, potreby a papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 354,25 2354.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier euroBASIC alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 916,65 916.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 191,54 191.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 987,25 987.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176,00 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 523,72 523.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou do vlasných rúk Obec Zákamenné 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 920,00 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 350,83 350.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bazénová chémia - chlornan sodný a kyselina sírová Športové gymnázium 1 754,31 1754.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný bezpečnostný úrad 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Prievidza 3 133,00 3133.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 299,00 1299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tonery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 873,39 5873.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 317,09 317.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, ceruzky, gumy a perá Domov dôchodcov 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky C5 Obec Čachtice 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (rk2) Katolícka univerzita v Ružomberku 1 416,00 1416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske lepidlo na papier, disperzné Okresný súd Bratislava IV 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Bratislava IV 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná priemyselná škola 1 868,94 1868.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery, cartridge GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 840,00 10840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 122,42 122.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 904,70 10904.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 7 948,48 7948.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 15 240,00 15240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 212,90 212.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 090,00 1090.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 11 820,00 11820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (ccv) Katolícka univerzita v Ružomberku 541,00 541.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Mesto Senec 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 768,00 768.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 285,00 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 710,00 3710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4 80g/m2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 58,00 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 1 640,00 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Veľké Dvorníky 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske prístroje a potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 470,00 3470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4, A3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 100,00 7100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obal zakladací priehľadný (euroobal), pákový zoraďovač, archivačné krabice, rozlišovač Obec Čachtice 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 200,48 200.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária verejného ochrancu práv 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Omšenie 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier IQ allround, formát A4 Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Katolícka univerzita v Ružomberku 583,00 583.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Bratislava IV 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bežný kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 347,82 3347.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 132,48 1132.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 309,60 3309.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Žilina 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 670,00 1670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 820,00 3820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby a vybavenie do kancelárií Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 860,00 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660,00 1660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 252,00 252.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 579,00 579.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky, kopírovací papier A4 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenie a kancelárske potreby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 317,23 12317.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný kancelársky tovar Obec Jaslovské Bohunice 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 2 147,64 2147.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 77,13 77.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby Hlavný banský úrad 763,00 763.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 333,00 333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 - 2017 Mesto Trenčín 7 497,60 7497.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2017 Mesto Trenčín 10 319,22 10319.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 199,00 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Púchov 2 725,00 2725.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 26 200,00 26200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 973,44 973.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 5 335,00 5335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárkse potreby Mesto Trstená 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 3 120,00 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 3 450,00 3450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 4 100,00 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Trnavský samosprávny kraj 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 128,00 1128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, šanony, Obec Zákamenné 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Zborov nad Bystricou 2 430,00 2430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Topoľčany 7 400,00 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MH Invest II, s.r.o. 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Močenok EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 660,00 1660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Mesto Hlohovec 238,00 238.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskehych potrieb Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 395,96 1395.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 275,00 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky, euroobaly a kancelársky papier A3 Obec Krušovce 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 109,00 109.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 486,00 486.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 649,00 649.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 12 988,63 12988.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 079,00 1079.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 10 358,42 10358.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný bezpečnostný úrad 7 753,25 7753.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 260,00 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176,00 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou do vlasných rúk Obec Zákamenné 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 900,00 13900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 365,00 5365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 92,94 92.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 4 950,00 4950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 1 684,03 1684.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 237,00 237.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 12 282,00 12282.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Technická inšpekcia, a.s. 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 436,79 2436.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske a hygieničke potreby Centrum právnej pomoci 7 077,60 7077.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 933,92 933.92 EUR 2017 Tovary Áno 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 442,00 442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bazénová chémia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 15 852,48 15852.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárskej potreby Mesto Partizánske 880,51 880.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4 480,02 4480.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 290,00 2290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 815,12 2815.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 2 190,00 2190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 177,00 177.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 913,00 2913.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Babín 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1 968,00 1968.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálka obchodná taška papierová B4 s krížovým dnom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup modelovacej hmoty-plastelíny a popisovača-fix tabuľový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 283,00 283.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 568,23 10568.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, Bratislava 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier euroBASIC alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 1 031,00 1031.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, tonery, čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 636,00 636.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre materské školy Mesto Trnava 315,00 315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a výtvarný pracovný materiál Mesto Partizánske 294,73 294.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 17 280,00 17280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 33 000,00 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 956,00 956.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176,00 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky B6 s doručenkou "doporučene" a obálky B6 s doručenkou "doporučene, do vlastných rúk" Obec Ivanka pri Nitre 86,00 86.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bazénová chémia - chlornan sodný a kyselina sírová Športové gymnázium 1 312,08 1312.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 5 398,85 5398.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 448,63 2448.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 456,00 456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Okresný súd Banská Bystrica 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 591,00 1591.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obal zakladací priehľadný (euroobal), pákový zoraďovač, rozlišovač,obálky Obec Čachtice 775,00 775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
obálky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 298,00 298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 617,85 1617.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 200,90 1200.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier a ostatný všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb - AVE 1 649,53 1649.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní, nábytku, tonerov do tlačiarní, faxových prístrojov a tonerov do fotokopírovacích strojov. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 388,69 2388.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (Msú) Mesto Nové Zámky 1 580,00 1580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štátna školská inšpekcia 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup - zošity, zakladače, rýchloviazače a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 707,30 707.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, potreby a papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 169,41 2169.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a školské potreby pre MŠ Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 820,00 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bazénová chémia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 5 832,00 5832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 533,00 533.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, elektrické stolové strúhadlo na ceruzky, obálky s doručenkou do vlastných rúk Mesto Nové Zámky 1 787,00 1787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný bezpečnostný úrad 4 354,08 4354.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225,00 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 346,00 346.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 187,70 1187.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál na distribúciu ePZP kariet Národné centrum zdravotníckych informácií 12 769,00 12769.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 396,00 396.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 500,24 500.24 EUR 2017 Tovary Áno 1
Xerox papier č.3/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 360,00 17360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 595,00 595.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 60,41 60.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potrebyKancelárske potreby-školská jedáleň Stredná priemyselná škola 2 457,45 2457.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 939,74 939.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 1 077,00 1077.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 1 814,00 1814.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Žilina 2 760,00 2760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 5 651,88 5651.88 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do VÚC 2017 Mesto Nové Zámky 690,53 690.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 622,00 622.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál, hygienické prostriedky a kancelárske potreby Mesto Piešťany 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 573,00 2573.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 186,00 1186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Spišská katolícka charita 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Inšpektorát práce Trenčín 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a vybavenie do kancelárií Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 387,50 1387.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 242,00 1242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, pracovné, nástenné kalendáre a diáre na rok 2018 Mesto Nové Zámky 1 368,76 1368.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 195,17 195.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 24,19 24.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 26 608,56 26608.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje a zariadenia Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 910,90 910.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 840,00 1840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby (podľa rozpisu) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 835,71 835.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 825,00 825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 189,00 1189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 578,00 578.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 214,93 2214.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Ružinov 4 300,00 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 025,00 1025.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 765,00 2765.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Biomedicínske centrum SAV 20 300,00 20300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový papierový alebo plastový riad Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 950,00 7950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Mesto Holíč 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 14 388,00 14388.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelárska technika Trenčiansky samosprávny kraj 1 022,70 1022.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 442,00 442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 384,00 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 278,00 1278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 384,00 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenské národné múzeum 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 410,00 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 2 180,58 2180.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 464,76 2464.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 278,00 1278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 147,30 147.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 868,00 868.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 306,74 306.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 476,00 3476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky kopírovací papier Mesto Košice 10 648,00 10648.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 680,00 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 658,50 658.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 1 786,68 1786.68 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Evanjelická spojená škola 1 965,00 1965.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 426,00 1426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenie a kancelárske potreby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 475,76 12475.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 666,00 666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 964,00 964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Bánovce nad Bebravou 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 11 730,00 11730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 - 2018 Mesto Trenčín 7 280,40 7280.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerox papier č.4/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 17 952,00 17952.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2018 Mesto Trenčín 10 693,62 10693.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 199,99 199.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 1 840,00 1840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 7 700,00 7700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 736,00 2736.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 332,00 1332.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier SMM Holíč s.r.o. 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 752,12 752.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bazénová chémia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 23 302,08 23302.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MsP Mesto Prievidza 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 938,00 3938.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Krušovce 385,00 385.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 5 061,00 5061.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plánovacia magnetická tabuľa, sklenená magnetická tabuľa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 238,80 238.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 388,50 388.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby VITALITA n.o. 1 870,00 1870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 842,00 842.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Mesto Púchov 9 900,00 9900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky C5 s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 782,54 4782.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 247,00 247.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 964,00 964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 302,50 1302.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 592,00 592.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 828,00 2828.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 591,33 2591.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 332,00 1332.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IUVENTA 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 10 568,23 10568.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky C5 Obec Čachtice 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Popisovač na tabule TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 099,00 1099.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 565,00 1565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 056,00 1056.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske a školské potreby pre edukačný kabinet Mesto Nové Zámky 266,00 266.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 958,50 16958.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 6 997,00 6997.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Svätý Jur 425,00 425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 804,00 804.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 407,00 407.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225,00 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 946,01 946.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 366,00 366.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenské národné múzeum 2 606,87 2606.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 271,76 1271.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 320,00 4320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nitriansky samosprávny kraj 8 820,00 8820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 370,00 1370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 567,00 9567.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 199,00 199.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 323,00 323.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 34 000,00 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská správa ciest 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 2 740,00 2740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Holíč 833,00 833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 860,00 1860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál a potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 996,28 2996.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Prievidza 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Juh 1 926,71 1926.71 EUR 2018 Služby Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 2 150,00 2150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1 086,00 1086.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a papierové obálky 2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 248,75 248.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 890,00 890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 440,00 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 722,00 722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenská správa ciest 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 923,80 923.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 920,00 1920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 470,00 1470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 851,15 1851.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 252,00 252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup kalendárov 2019, kanc. potrieb, diárov 2019 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 8 520,00 8520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 468,00 468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 209,53 1209.53 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 27 919,44 27919.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potrebyKancelárske potreby-ŠJ Stredná priemyselná škola 2 735,54 2735.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 425,50 425.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 641,00 2641.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 247,71 3247.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 201,25 1201.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plotrový papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 76,80 76.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640,00 2640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 580,39 580.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ( šanóny, perá, lepidlá, spinky, kancelársky papier.... ) Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 622,77 1622.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 885,00 885.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580,00 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 1 009,00 1009.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 5 548,13 5548.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 367,30 367.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 831,07 831.07 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 biely Okresný súd Bratislava II 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Mesto Nové Zámky 988,25 988.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 903,75 1903.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 089,63 6089.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 920,00 920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 2 093,13 2093.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier IUVENTA 2 187,50 2187.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajské centrum voľného času v Trenčíne 941,27 941.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 670,00 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 555,00 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 463,00 2463.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelérske potreby Centrum sociálnych služieb - Juh 198,00 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 463,00 2463.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 7 906,00 7906.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 424,14 424.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Okresný súd Bratislava II 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 5 900,00 5900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 968,00 968.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný skartovač a kancelárske potreby Národný onkologický ústav 1 430,00 1430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 374,00 1374.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 551,00 551.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 3 560,00 3560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástenky, flipchart a kancelárske vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 240,00 2240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 298,74 298.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Prievidza 1 515,00 1515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 081,00 1081.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske prístroje Trenčiansky samosprávny kraj 753,48 753.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 682,24 4682.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 15 972,00 15972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 557,00 7557.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, pracovné diáre, plánovacie kalendáre , daňové tlačivá na rok 2019 Mesto Nové Zámky 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040,00 1040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, výrobky z papiera, papier II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre mestskú políciu Mesto Nové Zámky 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - farebný a biely RD Ekonomická univerzita v Bratislave 742,68 742.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 271,74 271.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 421,45 421.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 020,60 1020.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 847,50 2847.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 438,80 438.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 524,78 4524.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 - 2019 Mesto Trenčín 9 813,60 9813.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 235,00 3235.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 11 376,00 11376.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 483,32 12483.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 319,20 10319.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 378,00 378.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 398,00 1398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 410,27 3410.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 069,50 4069.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 2019 Mesto Trenčín 9 551,70 9551.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 420,74 420.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 173,00 173.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál Národný onkologický ústav 5 520,00 5520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 3 236,00 3236.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada 4 ks popisovačov na biele tabule Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálky C5 s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier Color Copy 250 g/m2 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 35,00 35.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 562,00 1562.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 823,00 823.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, obálky na RTG snímky a papierové sáčky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Krušovce 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárky (xerografický) papier Pôdohospodárska platobná agentúra 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 566,00 1566.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 Mesto Nové Zámky 1 115,35 1115.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 940,00 940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 946,00 3946.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 327,50 1327.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum vedecko-technických informácií SR 9 884,64 9884.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osvedčovacia kniha na overenie podpisov Mesto Trnava 207,00 207.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 136,80 9136.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky (xerografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 741,49 3741.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby pre mestský úrad Mesto Nové Zámky 6 500,00 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 562,00 1562.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 125,00 1125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 958,00 958.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 13 590,06 13590.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 958,00 958.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 396,00 396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 032,00 1032.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 II. kolo Mesto Nové Zámky 619,58 619.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou "doporučene-do vlastných rúk" so samolepiacou páskou Obec Ivanka pri Nitre 70,00 70.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 285,00 285.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica Poprad a. s. 14 245,00 14245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 900,00 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 209,60 1209.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 513,94 513.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bazénová chémia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 20 610,00 20610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 999,20 4999.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 4 980,00 4980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Topoľčany 8 300,00 8300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 25 350,00 25350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 157,00 1157.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 1 863,96 1863.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 401,25 401.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 137,98 1137.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 459,00 459.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 85,14 85.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do Európskeho parlamentu 2019 Mesto Nové Zámky 935,50 935.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 068,00 4068.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 554,00 3554.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nitriansky samosprávny kraj 11 904,00 11904.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432,00 432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske papier a evidenčné tlačivá Slovenská stavebná inšpekcia 1 715,00 1715.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 892,06 1892.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 956,00 956.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách Mesto Prievidza 8 760,00 8760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 012,27 2012.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 520,00 1520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 832,20 2832.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 9 435,36 9435.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – tlačivá, obálky, papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 640,00 3640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby Národný onkologický ústav 10 107,80 10107.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 061,70 1061.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 269,00 269.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 961,40 1961.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 496,00 5496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 844,80 2844.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 282,78 1282.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 42 000,00 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 254,50 254.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 920,00 1920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby III Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 467,52 2467.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 196,00 196.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 462,12 462.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 86,33 86.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040,00 1040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 280,73 280.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier, kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 432,00 432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 355,00 355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 960,00 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne kancelárske potreby Národný onkologický ústav 9 480,00 9480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazový riad Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál a potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 748,11 2748.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 486,00 486.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 424,61 424.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 875,00 875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier UNIVERZITA J. SELYEHO 979,98 979.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 500,88 500.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 688,80 688.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 447,20 447.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 606,14 606.14 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Obec Krušovce 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 669,00 669.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier vyrobený zo 100% opätovne vyrobených vlákien Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 657,00 657.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 249,65 249.65 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570,00 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xenografický papier Centrum sociálnych služieb - Jesienka 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov 2020, kanc. potrieb, diárov 2020 Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 51,21 51.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Evanjelická spojená škola 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 833,60 6833.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 587,20 587.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 608,00 608.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 235,00 235.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 231,08 21231.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 244,00 244.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Národný onkologický ústav 12 910,00 12910.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 454,70 454.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 837,00 837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada 4 ks popisovačov na biele tabule Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 199,46 199.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 71,57 71.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 556,93 556.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 1 323,11 1323.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 389,96 389.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Národný onkologický ústav 11 780,00 11780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 988,00 988.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 314,00 5314.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 960,00 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné diáre, plánovacie kalendáre , daňové tlačivá na rok 2020 Mesto Nové Zámky 1 750,00 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 455,40 455.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Banícke múzeum v Rožňave 625,00 625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 524,00 524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 379,98 379.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 524,00 1524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 545,00 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Prešovský samosprávny kraj 8 880,00 8880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier UNIVERZITA J. SELYEHO 903,00 903.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 214,10 1214.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Dolný Kubín 12 000,00 12000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 a A3 Ústav informatiky SAV 698,00 698.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 181,80 181.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
drobné kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 820,00 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 560,00 1560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 390,00 1390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 2 024,01 2024.01 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 3 860,00 3860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 430,04 430.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 122,15 122.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 467,30 1467.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávok kancelárskeho papiera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 249,00 15249.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – tlačivá, obálky, papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 340,00 3340.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 462,99 2462.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 509,00 1509.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 310,57 310.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 423,00 423.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 360,00 1360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Nesvady 1 990,00 1990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 466,50 466.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 343,74 2343.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre mestskú políciu Mesto Nové Zámky 986,00 986.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálky C5 s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 600,03 10600.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 554,00 1554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 145,00 145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 815,00 1815.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 360,00 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby na Voľby do NR SR 2020 Mesto Nové Zámky 992,90 992.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 855,00 855.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 494,00 1494.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier Mesto Svätý Jur 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 35 728,80 35728.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 175,64 1175.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Trstená 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre mestský úrad, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denné centrum seniorov Mesto Nové Zámky 3 839,37 3839.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 578,00 578.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570,00 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 285,00 285.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný skartovač a kancelárske potreby Národný onkologický ústav 11 850,00 11850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 100,00 4100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumný ústav vodného hospodárstva 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 007,35 4007.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Xerografický papier alebo ekvivalent Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 646,00 646.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Komunita Kráľovnej pokoja 110,00 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky (xenografický) papier Mestská časť Bratislava - Ružinov 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 850,74 5850.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 263,16 263.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada 4 ks popisovačov na biele tabule Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 225,00 8225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 230,00 230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 974,00 974.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 069,68 3069.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 050,00 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25x12 "(1+0) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8 640,88 8640.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 596,00 1596.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 430,00 430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 13 750,00 13750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 228,80 1228.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Partizánske 2 988,20 2988.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 297,50 297.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 413,00 1413.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 5 499,00 5499.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bazénová chémia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 20 275,20 20275.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 660,00 1660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 5 965,00 5965.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 398,00 1398.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 880,00 2880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelárske zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 750,00 3750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 640,00 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky priemyselné Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 295,33 295.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, print etikety, pokladničné zloženky, drogistický tovar Mesto Nové Zámky 962,59 962.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 131,10 131.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 250,54 250.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 6 589,26 6589.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 3 913,52 3913.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 390,08 2390.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 525,00 525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 554,00 1554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 610,00 610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 25 930,00 25930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, Kancelársky materiál-ŠJ Stredná priemyselná škola 2 114,24 2114.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Zariadenie pre seniorov Komárno 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Trnava 10 920,00 10920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázový plastový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 432,00 432.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 712,80 712.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 266,00 1266.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 690,00 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 656,80 2656.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 460,88 460.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Kancelársky papier. Nemocnica s poliklinikou Myjava 28 447,75 28447.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 43 100,00 43100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier, toaletný papier, papierové hygienické uteráky na ruky Materská škola 815,00 815.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 720,06 1720.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 787,64 787.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 372,00 1372.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 106,06 2106.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 481,26 481.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 408,00 408.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xenografický papier Centrum sociálnych služieb - Jesienka 705,00 705.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 743,00 743.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 363,00 3363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 2 034,08 2034.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 180,00 1180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 434,00 1434.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 290,00 290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 814,64 9814.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier do fotokopírovacích zariadení a do atramentových a laserových tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 554,50 554.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 2 578,18 2578.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky tovar Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 199,25 199.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 799,75 24799.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 236,98 236.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie Okresný súd Topoľčany 1 640,00 1640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 828,00 828.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bio riad a iné jednorazové produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 231,00 13231.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 9 350,00 9350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelársky papier Mesto Holíč 730,00 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 592,10 592.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 6 182,80 6182.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 263,00 263.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 2 702,58 2702.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 300,00 6300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 670,46 6670.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 485,00 1485.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 7 100,00 7100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 327,83 327.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 1 328,29 1328.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Košice 28 500,00 28500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby 10.11.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier Mesto Svätý Jur 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 059,76 4059.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier Color Copy 250 g/m2 alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 45,00 45.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 345,21 345.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál a potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 220,10 2220.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 063,98 1063.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Národný bezpečnostný úrad 3 398,40 3398.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 890,00 890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a xerografický papier alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastový riad na jedno použitie Národný ústav reumatických chorôb 7 855,92 7855.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 096,19 1096.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 769,32 769.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 468,00 468.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby – tlačivá, obálky, papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 987,00 2987.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 473,38 2473.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 1 220,00 1220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Nitriansky samosprávny kraj 4 920,00 4920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 267,32 1267.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 796,00 2796.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 060,00 4060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 6 150,00 6150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenie a kancelárske potreby Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Okresný súd Humenné 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 590,00 590.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 741,75 741.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier vyrobený zo 100% opätovne vyrobených vlákien Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 487,94 4487.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 872,68 9872.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obálka B6 s doručenkou "doporučene" a obálka B6 s doručenkou "doporučene-opakovane" so samolepiacou páskou Obec Trenčianska Teplá 210,00 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a kancelárske zariadenia III Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 16 300,00 16300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 144,68 3144.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 360,50 1360.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 572,00 572.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 972,00 1972.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 900,00 2900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 832,27 832.27 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup obálky DL s okienkom Mesto Nové Zámky 936,40 936.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 458,20 1458.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 8 850,00 8850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 2 940,00 2940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 622,23 5622.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný bezpečnostný úrad 10 833,36 10833.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 738,00 738.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 1 427,62 1427.62 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodanie xerografického papiera formátu A4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 614,00 1614.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 325,00 325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 399,50 1399.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 288,00 288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier do fotokopírovacích zariadení a do atramentových a laserových tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papier a kancelárske potreby, tonery Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 353,70 353.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 320,00 320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 920,00 920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, kancelársky papier A3 Okresný súd Humenné 1 740,00 1740.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 452,00 1452.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Senica 3 720,00 3720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rôzny kancelársky materiál Národný onkologický ústav 8 720,00 8720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 128,30 128.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Dubnica nad Váhom 8 640,00 8640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 577,00 577.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 880,00 1880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 250,00 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 15 136,08 15136.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, kancelársky papier Mesto Svätý Jur 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 780,00 780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup obálky DL s okienkom Mesto Nové Zámky 988,20 988.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Centrum sociálnych služieb - DEMY 482,40 482.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 350,00 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 540,00 540.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 400,00 1400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 522,00 522.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obálky C5 s potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 550,00 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 580,78 580.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelárske potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 24 230,08 24230.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 106,87 2106.87 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre mestský úrad a zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mesto Nové Zámky 6 821,00 6821.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelársky papier, tonery, kancelárske potreby, hygienické potreby Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 8 495,73 8495.73 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 923,92 923.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 407,60 1407.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 52 825,56 52825.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Mesto Senica 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 576,00 576.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 540,20 540.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 750,00 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 580,00 580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 650,00 650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávok kancelárskeho papiera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29 704,00 29704.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 953,80 8953.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Partizánske 2 900,00 2900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 350,00 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 8 127,15 8127.15 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 389,50 389.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera - formát A3, A4 Trnavský samosprávny kraj 1 827,00 1827.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Inšpektorát práce Nitra 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 9 977,39 9977.39 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 350,00 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obálky Krajská prokuratúra 730,00 730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Výskumná agentúra 40 000,00 40000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby Gymnázium V. B. Nedožerského 4 200,00 4200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenský ľudový umelecký kolektív 7 360,00 7360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 2 600,00 2600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 414,00 1414.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 200,00 2200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Nitriansky samosprávny kraj 13 440,00 13440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier euroBASIC alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 1 093,05 1093.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 550,00 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske papier a evidenčné tlačivá Slovenská stavebná inšpekcia 2 020,00 2020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo - skartovací stroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 281,00 1281.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 126,37 3126.37 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica Poprad a. s. 14 050,00 14050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 30 000,00 30000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Mesto Holíč 1 020,00 1020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 330,00 330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trenčiansky samosprávny kraj 8 799,34 8799.34 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 720,00 720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 960,00 960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 2 169,22 2169.22 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 407,00 1407.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 680,00 1680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - papier, škatuľa (ekologický výrobok) Obec Nesvady 2 720,00 2720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier SLOVAKIA TRAVEL 5 284,96 5284.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 980,00 980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky spotrebný materiál Národný onkologický ústav 67 631,00 67631.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 201,45 201.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Nitra 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 36,63 36.63 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 069,90 3069.9 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kancelársky papier - biely obojstranne natieraný vysoko lesklý Ekonomická univerzita v Bratislave 301,80 301.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 458,68 458.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 890,00 890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho papiera Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 452,00 1452.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 54 200,00 54200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 478,89 478.89 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 330,37 1330.37 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera - formát A3, A4 Trnavský samosprávny kraj 3 332,70 3332.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby. Kancelársky papier. Nemocnica s poliklinikou Myjava 38 803,36 38803.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Nitra 4 500,00 4500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 905,00 4905.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 370,00 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 194,00 1194.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421905845214


gersi@consul.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1871 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Gerši
Adresa:
Jilemnického 6 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dagmar Geršiová
Adresa:
Jilemnického 6 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Martin Bartko
Adresa:
Piaristická Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.10.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×