Dodávateľ

Marek Špeťko - IMEX

Nitra
Index úspešnosti
3.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Marek Špeťko - IMEX

IČO: 41648242

Adresa: Bulharská 24, Nitra

Registračné číslo: 2017/12-FO-E6873

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. December 2017

Záznam platný do: 6. December 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 9 335,25 EUR 13 13
2019 25 831,15 EUR 23 23
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 9 335,25 EUR 13 13
2019 25 831,15 EUR 23 23

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 10 371,66 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 1 708,33 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 125,83 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 137,00 EUR
Mesto Komárno 1 550,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 500,00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 559,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 3 228,83 EUR
Mesto Senec 1 975,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 633,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 641,67 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 237,50 EUR
Mesto Svätý Jur 2 337,50 EUR
Mesto Stará Turá 1 533,33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 3 291,67 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 266,67 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 140,25 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 2 583,33 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 850,00 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 1 1 291,66 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 3 000,00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 204,17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Železiarsky tovar Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 310,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 3 382,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 815,66 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo vhodné pre žiakov II. stupňa ZŠ Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 331,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 550,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 135,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
malta, cement, brúsny papier Slovenské národné múzeum 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské a pracovné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 497,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 850,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koberce do MŠ Mesto Komárno 660,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby, obalový materiál Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 3 422,74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinsekčné potreby Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 5 150,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier Slovenské národné múzeum 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Olej, čistič, mazivo a sprejové farby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 138,78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 1 970,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 240,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , soft bez púdru velkosti XS, S,M,L, XL Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 830,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 123,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 893,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 939,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 13 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Špeťko
Adresa:
Bulharská 24 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Adresa:
Damborského 3 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.10.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×