Dodávateľ

DAQE Slovakia s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DAQE Slovakia s.r.o.

IČO: 36848751

Adresa: Pribinova 8953/62, Žilina

Registračné číslo: 2020/6-PO-D4017

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Jún 2020

Záznam platný do: 22. Jún 2023

Posledná zmena: 23. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 217 308,00 EUR 2 2
2015 773 929,00 EUR 5 10
2016 123 900,00 EUR 5 8
2017 634 010,00 EUR 8 9
2018 749 226,00 EUR 7 7
2019 78 228,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 217 308,00 EUR 2 2
2015 763 245,00 EUR 4 6
2016 131 990,00 EUR 5 10
2017 636 077,00 EUR 8 10
2018 747 492,00 EUR 7 7
2019 76 817,00 EUR 5 5
2020 3 672,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 65 733,00 65733.00 EUR
Slovenská správa ciest 3 994 142,00 994142.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 246 300,00 246300.00 EUR
Mesto Žilina 2 9 720,00 9720.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 658 959,00 658959.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 457 430,00 457430.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 57 141,00 57141.00 EUR
Obec Nitrianske Pravno 1 27 276,00 27276.00 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 1 59 900,00 59900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia cesty vo Vyšehradnom Obec Nitrianske Pravno 25 000,00 25000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mostných objektov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 110 150,00 110150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nedeštruktívne skúšky na dlhodobo sledovaných úsekoch ciest a pre potreby systému hospodárenia s vozovkami. Slovenská správa ciest 190 000,00 190000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane výkonu autorského dozoru Mesto Žilina 25 450,00 25450.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 38 415,00 38415.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 341,00 7341.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Nedeštruktívne skúšky pre potreby systému hospodárenia s vozovkami (SHV) cestné ťahy. Slovenská správa ciest 715 200,00 715200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 774,00 48774.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 58 185,00 58185.0 EUR 2015 Služby Áno 4
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 38 972,00 38972.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 364,00 31364.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 210,00 25210.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 410,00 4410.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty II/583 Žilinský samosprávny kraj 627 289,00 627289.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 472,00 4472.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 306,00 12306.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vážsku cyklodopravnú trasu – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) Žilinský samosprávny kraj 12 990,00 12990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
PD Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 327 500,00 327500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 931,00 8931.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 711,00 2711.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 415 800,00 415800.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Nástroj pre analýzu, prognózovanie a manažment údajov na základe GIS s následným modelovaním všetkých dopravných módov a ich interakcií v oblasti dopravného plánovania. Výskumný ústav dopravný, a.s. 65 000,00 65000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Pasportizácia dopravného značenia na cestách II. a III. triedy Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 19 800,00 19800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 478,00 4478.0 EUR 2018 Služby Nie 1
I/59 Liptovská Osada - Korytnica, PD Slovenská správa ciest 64 490,00 64490.0 EUR 2018 Služby Áno 1
OÚ Martin, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 246 300,00 246300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 261,00 2261.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 326,00 1326.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kuchyňa, letisko - rekonštrukcia prevádzkových plôch - SZ a PD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 733,00 65733.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 329,00 2329.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 168,00 5168.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 672,00 3672.0 EUR 2019 Služby Nie 1

pitonak@daqe.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 158 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Pitoňák PhD.
Adresa:
Na stanicu 23A Žilina 01009
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. PhD. Martin Pitoňák
Adresa:
Ústecko-Orlická 2345/6 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Veronika Nozar Jakubíková
Adresa:
Republiky 19 Žilina 01001
Meno:
JUDr. Veronika Nozar Jakubíková
Adresa:
Republiky 21 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×