Dodávateľ

ContiTrade Slovakia s. r. o.

Púchov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ContiTrade Slovakia s. r. o.

IČO: 36336556

Adresa: Terézie Vansovej 1054, Púchov

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1497

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Október 2019

Záznam platný do: 29. Október 2022

Posledná zmena: 1. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 992 709,00 EUR 12 12
2014 140 643,00 EUR 5 5
2015 105 244,00 EUR 4 4
2016 275 280,17 EUR 27 27
2017 164 435,19 EUR 27 27
2018 266 564,32 EUR 31 31
2019 3 029 600,33 EUR 12 12
2020 26 249,67 EUR 11 11
2021 68 860,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 226 370,00 EUR 6 6
2015 426 361,00 EUR 8 8
2016 595 624,17 EUR 31 31
2017 429 956,19 EUR 30 30
2018 266 564,32 EUR 31 31
2019 3 029 600,33 EUR 12 12
2020 26 249,67 EUR 11 11
2021 68 860,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 116 894,83 116894.83 EUR
Slovenská správa ciest 2 59 083,34 59083.34 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 46 666,67 46666.67 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 350,00 350.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 51 264,00 51264.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 1 049 393,99 1049393.99 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 349,17 349.17 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 7 1 526,04 1526.04 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 139 999,00 139999.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 6 300,00 6300.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 64 270,00 64270.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 301 669,00 301669.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 11 333,00 11333.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 9 999,00 9999.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 52 770,00 52770.00 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 2 6 460,00 6460.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 24 000,00 24000.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 3 000 000,00 3000000.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 28 863,00 28863.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 0,00 0.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 360,00 360.00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 2 280,00 2280.00 EUR
Záchranná služba 2 32 791,66 32791.66 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 18 870,83 18870.83 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 7 000,00 7000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 895,00 895.00 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 541,65 541.65 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 1 395,00 1395.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 28 33 765,00 33765.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 483,00 483.00 EUR
Úrad vládneho auditu 1 12,50 12.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup pneumatík Záchranná zdravotná služba Bratislava 70 000,00 70000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre prevádzku motorových vozidiel Mestských lesov Košice a.s. Mestské lesy Košice a.s. 35 000,00 35000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 248,00 21248.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 215 067,00 215067.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 171 529,00 171529.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 104,00 11104.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 075,00 29075.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 302,00 107302.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 984,00 19984.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 544,00 14544.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za III.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 466,00 158466.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 032,00 14032.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 226,00 28226.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za II.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 207,00 130207.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 683,00 35683.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 238,00 19238.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za II.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 029,00 153029.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za I.kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 116 337,00 116337.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za IV.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 211 972,00 211972.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 375,00 43375.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 976,00 159976.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 818,00 155818.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 209 964,00 209964.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 680,00 25680.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovens LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 202,00 205202.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových pneumatík pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 190,00 19190.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Pneuservis nákladných a osobných vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nové pneumatiky a oceľový disk Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Mestské lesy Košice a.s. 5 572,00 5572.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odborné prezutie pneumatík Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 675,00 1675.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneuservis nákladných a osobných vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneumatika na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové pneumatiky na kolesové traktory Regionálne cesty Bratislava a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Prešovský samosprávny kraj 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 16 800,00 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu KIA CEÉD po ubehnutí 160000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu po ubehnutí 166 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 280,00 280.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneumatika na osobné vozidlo Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimné a letné pneumatiky, disky. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nakladač Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 376,04 376.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatika na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky, vzdušnice a autovložky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 69 282,00 69282.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 960,00 1960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nákladné , osobné vozidlá a pracovné stroje , autoduše , vložky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 100,00 9100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 639,13 16639.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132 936,00 132936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 730,00 6730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba služobných osobných motorových vozidiel – pozáručný servis Úrad vládneho auditu 19,08 19.08 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka a výmena rozvodov na osobnom automobile Štatistický úrad Slovenskej republiky 452,00 452.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka motorového vozidla Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výrobcom predpísaný servis po ubehnutí 45 000 km na motorovom vozidle Škoda Octavia 1.6 TDI Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 250,00 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisná prehliadka osobného automobilu Škoda Octavia po ubehnutí 60 000 km Štatistický úrad Slovenskej republiky 195,84 195.84 EUR 2017 Služby Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na nákladné vozidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 970,00 4970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatika na nákladné vozidlá alebo ekvivalent Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 670,00 2670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 23 103,07 23103.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava služobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 705,86 10705.86 EUR 2017 Služby Nie 1
Pneumatiky pre nakladač Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava služobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 869,02 9869.02 EUR 2017 Služby Nie 1
Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 33 883,41 33883.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena oleja, servisná prehliadka KIA C´eed rok výroby 2009 Štatistický úrad Slovenskej republiky 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava služobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 586,02 4586.02 EUR 2017 Služby Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 460,00 3460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky zimné na nákladné vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielcov najmä pre továrenské značky typov ŠKODA, Volkswagen. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 709,79 5709.79 EUR 2017 Služby Nie 1
Pozáručné opravy a údržba osobných motorových vozidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 210,00 30210.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pneumatiky nákladné, priemyselné, osobné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 300,00 9300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis, údržba a opravy osobných motorových vozidiel Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 800,00 28800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pneumatiky na nákladné vozidlá Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 165,00 1165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákladné pneumatiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000,00 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika a jej prezutie. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 288,00 2288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výrobcom predpísaný servis po ubehnutí 60 000 km na motorovom vozidle Škoda Octavia 1.6 TDI Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 250,00 250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pneumatiky pre Lada Niva 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a pneuservisné práce Slovenská správa ciest 69 073,16 69073.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky BFGoodrich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika MATADOR FR3 245/70R19.5 136/134M LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Záchranná služba 17 629,13 17629.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 140,00 2140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, motocykle, ľahké nákladné automobily určené pre letné a zimné obdobie a pre celoročné použitie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/80R22.5 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 672,00 672.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobné motorové vozidlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 176,23 176.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 17 330,00 17330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nakladač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 264,00 4264.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre pracovné stroje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 590,00 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235,00 235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/70R22,5 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 844,00 844.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/70R22,5 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 640,00 2640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výrobcom predpísaný servis po 3 rokoch prevádzky na motorovom vozidle Hyundai i30 benzín Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 250,00 250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pneumatika 165/70R13 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 204,00 204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky na vozidlo TATRA 815 UDS Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky celoročné pre autobusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 9 890,00 9890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis,údržba a opravy motorových vozidiel Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 594,00 2594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 235/65R16C*R a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimné pneumatiky pre osobné motorové vozidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 401,12 401.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 165/70R13 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 152,00 152.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika 195R14*C a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 124,00 124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatiky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 141 916,00 141916.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pneumatika BFGoodrich All Terrain T/A KO2 235/75 R15 104/101 S LRC, RWL Univerzálne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na nákladné vozidlá. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 530,00 2530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík na nákladné vozidlá. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 235,00 4235.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky na osobný automobil LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka na osobnom automobile Peugeot 206 Štatistický úrad Slovenskej republiky 202,00 202.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pneumatiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky, duše a ochranné vložky pre automobily Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/80R22,5, 295/80R22,5 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 18x7,5-8 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/70R22.5, 195/75R16, 195/65R16 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 437,00 1437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 440/80-28 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 560,00 2560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 385/65R22.5, 315/70R22.5, 225/70R15, 175/65R14 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 485,00 2485.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/80R22.5, 315/70R22.5, 225/70R15, 245/70R19,5 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 226,00 7226.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/80R22.5 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 644,00 1644.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup pneumatík a pneuservisné práce Slovenská správa ciest 30 121,00 30121.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatika 11.00R20 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 950,00 1950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatika 8,25-20 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 430,00 430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatika 16x6,50-8 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 68,00 68.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktor Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 559,02 559.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na traktor a JCB Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 927,02 927.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatika 16x6,50-8 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 68,00 68.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatika 9.5 - 24 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 640,00 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatika 315/70R22.5 a jej prezutie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky na vozidlá – letné pneumatiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka pneumatík pre osobné automobily, pneuservisné služby a sezónne uskladnenie pneumatík Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 64 270,00 64270.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre nákladné motorové vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

laura.plevakova@bestdrive.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 210 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Červenák
Adresa:
Kvášovecká 20 Dubnica nad Váhom 01841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jakub Slavík
Adresa:
Na Vyhlídce Staré Město 686 03
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Igor Valko
Adresa:
Jána Prháčka 12 Trenčín 91105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Sedláček
Adresa:
Záhřebská 39 Brno 616 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Barry Guildford
Adresa:
Marie-Jorns-Ring Hannover 30559
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Mikuš
Adresa:
Komenského 7 Púchov 02001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. September 2020
Záznam do:
27. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Buday
Adresa:
Pionierska 6 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. September 2020
Záznam do:
31. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jürgen Marth
Adresa:
Weisser Kamp Hemmingen 30966
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. September 2020
Záznam do:
31. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler
Adresa:
Industriestr. 1-3 Herzogenaurach 91074
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Marec 2019
Záznam do:
21. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann
Adresa:
Zum Flughafen 11 Herzogenaurach 91074
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Marec 2019
Záznam do:
21. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
LEGAL POINT s.r.o.
Adresa:
Nemocničná 0 Považská Bystrica 017 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 27.08.2021 do: 13.10.2021

StiahniZáznam platný od: 31.05.2021 do: 27.08.2021

StiahniZáznam platný od: 21.09.2020 do: 31.05.2021

StiahniZáznam platný od: 7.03.2019 do: 21.09.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×