Dodávateľ

DOPRA - VIA, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DOPRA - VIA, a.s.

IČO: 00684422

Adresa: Drieňová 27, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3008

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Máj 2020

Záznam platný do: 11. Máj 2023

Posledná zmena: 12. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 075 172,00 EUR 12 14
2015 2 417 637,00 EUR 10 12
2016 253 655,50 EUR 15 15
2017 603 393,00 EUR 11 11
2018 214 365,00 EUR 12 12
2019 2 833 790,60 EUR 14 14
2020 2 022 086,00 EUR 9 9
2021 165 468,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 056 167,00 EUR 10 11
2015 2 251 842,00 EUR 11 14
2016 432 602,50 EUR 15 15
2017 609 246,00 EUR 12 12
2018 220 318,00 EUR 12 12
2019 2 657 149,60 EUR 12 12
2020 2 092 946,00 EUR 10 10
2021 265 296,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 898 560,00 898560.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 4 877,60 4877.60 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 10 3 763 055,00 3763055.00 EUR
Mesto Nitra 1 910,00 910.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 6 730 426,50 6730426.50 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 208 420,00 208420.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 603 918,00 603918.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 640,00 640.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 374 760,00 374760.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 195 000,00 195000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy Slovenská správa ciest 3 242 250,00 3242250.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Katiónaktívna asfaltová emulzia s dovozom Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 161 500,00 161500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 053 520,00 1053520.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 521 500,00 1521500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Asfaltová emulzia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 170 000,00 170000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 650 000,00 650000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Údržba ciest mikrokobercami Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 000 000,00 2000000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 460,00 460.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 369,00 6369.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 140,00 1140.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 781,00 13781.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 890,00 2890.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 907,00 1907.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 920,00 19920.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 556,00 6556.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 811,00 3811.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Údržba vozoviek dialníc a rýchlostných ciest - odstranovanie lokálnych porúch - výtlkov tryskovou metódou. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 527,00 46527.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 439,00 439.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 911,00 13911.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 386 400,00 386400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 203,00 25203.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 095,00 18095.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 025,00 1025.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 111,00 19111.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 406 700,00 406700.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 974,00 6974.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 194,00 15194.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 323,00 8323.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 31 800,00 31800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 38 500,00 38500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 900,00 18900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 31 800,00 31800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 250,00 13250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes letná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 240,00 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kationaktívna emulzia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 86 595,00 86595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C60B4 Mesto Nitra 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 200,00 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 17 500,00 17500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35 000,00 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 27 000,00 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kationaktívna emulzia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 99 200,00 99200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 208 990,00 208990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obalená zmes vo vreciach Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 22 500,00 22500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kationaktívna emulzia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 97 000,00 97000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 17 900,00 17900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 483,00 4483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 964,00 7964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená obalená drva Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 375,00 12375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 880,00 5880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna emulzia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 97 000,00 97000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 591,00 6591.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 625 650,00 625650.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 555,00 3555.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Údržba vozovky D2 v správe SSÚD 1 Malacky emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 167 175,00 167175.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 157 302,00 157302.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 035,00 19035.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Údržba ciest II. a III. triedy mikrokobercom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 474 500,00 1474500.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 44 256,00 44256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 31 104,00 31104.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent ( rok 2020 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 79 800,00 79800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kationaktívna emulzia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 96 400,00 96400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia C65 B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 37 680,00 37680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Katiónaktívna asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 26 640,00 26640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Údržba vozovky D2 v správe SSÚD 1 Malacky emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 122,00 43122.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 80 863,00 80863.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 99 828,00 99828.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 99 828,00 99828.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 371 200,00 1371200.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica emulznými technológiami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 338 786,00 338786.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 434,00 13434.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna emulzia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 92 600,00 92600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent ( rok 2021 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 77 520,00 77520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

dopra-via@dopra-via.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 130 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Klaus Hackl
Adresa:
Hauptstrasse 107/9/8 Giesshübl 2372
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Aurel Hackl
Adresa:
Standorf 22 Katsdorf 4223
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Wolfgang Eybl
Adresa:
Karl-Rausch-Weg 12 Ried im Innkreis 4910
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Wolfgang Eybl
Adresa:
Karl-Rausch-Weg 12 Ried im Innkreis 4910
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Klaus Hackl
Adresa:
Hauptstrasse 107/9/8 Giesshübl 2372
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Aurel Hackl
Adresa:
Standorf 22 Katsdorf 4223
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jozef Boledovič
Adresa:
Úzka 4 Rovinka 90041

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×