Dodávateľ

KORATEX a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KORATEX a. s.

IČO: 31332277

Adresa: Krajinská 30, Bratislava

Registračné číslo: 2018/4-PO-E7697

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Apríl 2018

Záznam platný do: 4. Apríl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 105 966,00 EUR 1 2
2016 204 173,44 EUR 13 13
2017 18 288,92 EUR 6 6
2018 173 304,00 EUR 3 3
2019 165 879,82 EUR 5 5
2020 1 513,10 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 105 966,00 EUR 1 2
2016 204 173,44 EUR 13 13
2017 18 288,92 EUR 6 6
2018 173 304,00 EUR 3 3
2019 165 879,82 EUR 5 5
2020 1 513,10 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 1 793,67 1793.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 7 766,52 7766.52 EUR
Mesto Vráble 2 105 966,00 105966.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 414,16 1414.16 EUR
Mesto Komárno 2 1 499,00 1499.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 49 208,33 49208.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 11 400,00 11400.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 3 144 598,00 144598.00 EUR
Obec Bernolákovo 1 1 727,28 1727.28 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 47 829,00 47829.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 13 883,32 13883.32 EUR
Obchodná akadémia 1 63 897,00 63897.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 42 915,00 42915.00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 11 800,00 11800.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 2 119,00 2119.00 EUR
Slovenský zväz ľadového hokeja 1 161 309,00 161309.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup kobercov do výstavných priestorov II. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik od 151 050,00 do 208 999,00 151050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia palubovky v T18 Mesto Vráble 58 333,00 58333.0 EUR 2015 Práce Nie 2
Obchodná akadémia, Dudova 4 – Oprava telocvične Obchodná akadémia 59 682,00 59682.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Havarijný stav - výmena podlahovej krytiny v telocvični ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 66 572,00 66572.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Výmena opotrebovaného koberca Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena opotrebovaných kobercov Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérový záťažový koberec vhodný pre škôlku + dovoz + pokládka Obec Bernolákovo 4 215,00 4215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberce do kancelárií Slovenská správa ciest 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberec s montážou a lepením Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka záťažových kobercov Sociálna poisťovňa, ústredie 37 366,00 37366.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahová krytina a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka koberca Technická univerzita v Košiciach 2 560,00 2560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia telocvične objektu Doškoľovacie stredisko - stavebné úpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 57 192,80 57192.8 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Koberec do materskej školy Mesto Komárno 1 640,00 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátové parkety s drážkou, podložka pod podlahu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 932,00 932.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberec do pracovne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberec do pracovne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 315,00 315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka kobercov do kancelárií I Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 23 578,68 23578.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberec – metráž - nový Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberec do pracovne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka dverí a kovania Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koberec – metráž - nový Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197,00 197.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SZĽH - výmena podlahových krytín Slovenský zväz ľadového hokeja 161 309,00 161309.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koberec – metráž - nový Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 390,00 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koberec metrážny Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 68 100,00 68100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka kobercov - Bratislava Sociálna poisťovňa, ústredie 36 120,00 36120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Koberec Mesto Komárno 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koberec metrážny Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 103 000,00 103000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koberec – metráž - nový Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koberec – metráž - nový Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 787,00 787.0 EUR 2020 Tovary Nie 1www.koratex.sk


+421249104444

+42149104444
+421249104445
+421249104425

+42149104444


koratex@koratex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 53 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Demo
Adresa:
Roľnícka 219 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Mencer
Adresa:
Šancová 84 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Demo
Adresa:
Roľnícka 9337/219 Bratislava 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Mencer
Adresa:
Šancová 4025/84 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Matej Vida
Adresa:
Púpavová 89 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×