Dodávateľ

HygoLand s.r.o.

Veľké Orvište
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HygoLand s.r.o.

IČO: 34102787

Adresa: Obchodná 303, Veľké Orvište

Registračné číslo: 2015/9-PO-D9172

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. September 2015

Záznam platný do: 30. September 2018

Posledná zmena: 8. December 2015


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 21 081,91 EUR 22 22
2017 8 359,66 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 21 890,24 EUR 23 23
2017 7 551,33 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Toaletný papier a papierove utierky. Správa telovýchovných zariadeni 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TOKR SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 413,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednovrstvové servítky do zásobníka TORK Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 592,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové uteráky na ruky, papierové utierky, buničitá vata Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2 810,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 2 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, hygienický materiál Hlavný banský úrad 560,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Utierky na ruky a toaletný papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 633,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 85,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hlavný banský úrad 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 1 620,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové utierky v roliach Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 165,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Krajská prokuratúra 190,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier WC Spojená škola 840,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby do dávkovačov TORK Národný ústav reumatických chorôb 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky. Správa telovýchovných zariadeni 680,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky a tekuté mydlo Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 820,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 144,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby do dávkovačov TORK Národný ústav reumatických chorôb 2 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Utierky ZZ Mesto Partizánske 280,00 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 35 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Štěpánek
Adresa:
Mládežnícka 43 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Fedor Racík
Adresa:
Nikola Teslu 4405/5 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×