Dodávateľ

ORS service s.r.o

Piešťany
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ORS service s.r.o.

IČO: 48025950

Adresa: E.F.Scherera 4800/28, Piešťany

Registračné číslo: 2018/12-PO-E9551

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. December 2018

Záznam platný do: 18. December 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 3 266,20 EUR 4 4
2017 16 344,21 EUR 9 9
2018 21 593,01 EUR 10 10
2019 379 508,99 EUR 6 13
2020 6 200,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 3 266,20 EUR 4 4
2017 16 344,21 EUR 9 9
2018 21 593,01 EUR 10 10
2019 379 508,99 EUR 6 13
2020 6 200,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 44 048,89 EUR
Slovenská správa ciest 1 141,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 365 704,00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 145,20 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 1 034,99 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 3 336,98 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 11 138,98 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 554,99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 470,80 EUR
Stredná odborná škola technická 3 336,58 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov Slovenská správa ciest 180,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie čistenia a kontroly komínov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia komínov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 178,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelná prehliadka komínov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie čistenia a kontroly komínov 2017 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelná prehliadka komínov Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 666,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 720,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 240,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 160,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelné čistenie a kontrola komínov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízia-čistenie komínov Stredná odborná škola technická 140,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízia železobetónového monolitického 5-zložkového štvorprieduchového komína Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelná prehliadka komínov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonanie čistenia a kontroly komínov 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 800,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelné čistenie a kontrola komínov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 900,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia-čistenie komínov Stredná odborná škola technická 135,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelná prehliadka komínov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 900,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 240,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 220,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie čistenia a kontroly komínov 2018-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie - čistenie komínov Stredná odborná škola technická 134,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 056,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 360,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 250,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 950,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie, kontrola komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach MV SR. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 365 704,00 EUR 2019 Služby Nie 8
Pravidelné čistenie a kontrola komínov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 800,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 417,60 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 382,72 EUR 2020 Služby Nie 1
+421915767203


info@orsservice.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Oršulák
Adresa:
E.F.Scherera 4800/28 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Oršulák
Adresa:
E.F.Scherera 4800/28 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KELLER & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kuzmányho 3 Piešťany 921 01
Meno:
Advokátska kancelária ADVOCATUS Žilina s.r.o.
Adresa:
Kálov 23-2 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária ADVOCATUS Žilina s.r.o.
Adresa:
Prielohy 1012 Žilina 01007

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.08.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 3.04.2018 do: 6.08.2019

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 3.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×