Dodávateľ

PLUTKO, s.r.o.

Michalovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PLUTKO, s.r.o.

IČO: 36580040

Adresa: Priemyselná27/1707 27/1707, Michalovce

Registračné číslo: 2017/5-PO-D3591

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Máj 2017

Záznam platný do: 20. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 667 952,00 EUR 7 19
2016 495 264,06 EUR 8 17
2017 32 619,00 EUR 4 4
2018 595 651,00 EUR 4 4
2019 197 873,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 562 940,00 EUR 6 12
2016 514 266,06 EUR 8 23
2017 118 629,00 EUR 5 5
2018 503 900,00 EUR 2 2
2019 289 624,67 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 433,06 EUR
Slovenská správa ciest 2 1 119 618,00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 38 1 601 337,67 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 261 426,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 3 880,00 EUR
Obec Budimír 1 2 665,00 EUR
Obec Hlinné 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zvislé dopravné značenie na cestách I.triedy v správe SSC IVSC Košice Slovenská správa ciest 1 000 000,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Zvislé dopravné značenie na cestách I.tried v správe SSC IVSC Košice Slovenská správa ciest 119 688,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Vodiace dopravné zariadenia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 64 304,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 205 045,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 674,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 248 116,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 299,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Zvislé dopravné značenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 27 424,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Zvislé dopravné značenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 656,00 EUR 2015 Tovary Nie 4
Zvislé dopravné značenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 105 015,00 EUR 2015 Tovary Nie 7
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 31 306,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 86 010,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 400,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 674,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 447 142,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvalé dopravné značenie Obec Hlinné 9 206,28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 797,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Košického samosprávneho kraja 165 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dopravné zariadenia - úzka vodiaca doska Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
spomaľovacie prahy, zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Obec Budimír 3 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 56 758,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32 466,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestné smerové stĺpiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 261 876,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 16 207,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 59 285,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
+4216426620


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jaroslav Veselý
Adresa:
Sokolská 397 Doubravice nad Svitavou 67911
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petr Štoudek
Adresa:
Brněnská 167 Černá Hora 67921
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Cvetler
Adresa:
Dolní Lhota 116 Blansko 67801
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Plutko
Adresa:
Čapajevova 12 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Cvetler
Adresa:
Dolní Lhota 116 Blansko 67801
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Plutko
Adresa:
Čapajevova 12 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Veselý
Adresa:
Sokolská 397 Doubravice nad Svitavou 67911
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petr Štoudek
Adresa:
Brněnská 167 Černá Hora 67921
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
16. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radoslav Soták
Adresa:
Námestie Slobody 7 Michalovce 07101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×