Dodávateľ

HAKOM, s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HAKOM, s.r.o.

IČO: 36000124

Adresa: Československej armády 18, Martin

Registračné číslo: 2020/3-PO-C9046

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Marec 2020

Záznam platný do: 20. Marec 2023

Posledná zmena: 17. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 480 945,00 EUR 8 12
2015 4 728 656,00 EUR 9 9
2016 10 725 926,12 EUR 37 37
2017 3 078 455,42 EUR 16 16
2018 10 625 412,58 EUR 25 25
2019 12 299 788,30 EUR 25 28
2020 32 448 498,05 EUR 27 37
2021 685 857,51 EUR 14 16
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 393 479,00 EUR 7 11
2015 3 685 808,00 EUR 8 8
2016 11 094 800,12 EUR 35 35
2017 2 528 183,42 EUR 16 16
2018 11 180 865,58 EUR 26 26
2019 5 926 108,30 EUR 18 21
2020 37 546 639,05 EUR 30 38
2021 2 717 655,51 EUR 21 25

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 312,00 312.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 429 569,00 429569.00 EUR
Slovenská správa ciest 6 43 356 098,00 43356098.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 381 462,83 381462.83 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 165 137,31 165137.31 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 11 1 382 319,00 1382319.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 12 625,75 12625.75 EUR
Mesto Martin 1 191 667,00 191667.00 EUR
Mesto Medzilaborce 1 366,65 366.65 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 33 054 765,00 33054765.00 EUR
Obec Beluša 1 282,30 282.30 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 94 537,30 94537.30 EUR
Mesto Komárno 1 4 910,00 4910.00 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 8 576,55 8576.55 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 1 295 521,00 1295521.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 22 1 645 186,57 1645186.57 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 648,00 648.00 EUR
Mesto Tornaľa 5 95,00 95.00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 1 177,00 1177.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 2 443,40 2443.40 EUR
Mesto Gbely 1 497,90 497.90 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 2 932,30 2932.30 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 33 317,95 33317.95 EUR
Obec Liešťany 1 1 406,06 1406.06 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 5 390,00 5390.00 EUR
COMORRA SERVIS 1 2 295,11 2295.11 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zvislé dopravné značenie (ZDZ)-dopravné zábrany a zariadenia (DZ) Mesto Martin 191 667,00 191667.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov HIASA pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 000,00 400000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov Euro TRACC pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 151 452,00 151452.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 57 963,00 57963.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 048,00 35048.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 188 806,00 188806.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 87 466,00 87466.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 407 180,00 407180.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 305 926,00 305926.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 78 339,00 78339.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 86 036,00 86036.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50 010,00 50010.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50 210,00 50210.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 416,00 5416.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 728,00 6728.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000 000,00 6000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 241 322,00 241322.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 212 485,00 212485.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov Euro TRACC pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 038,00 6038.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Cestné zvodidlá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 282 000,00 282000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Záchytné bezpečnostné zariadenia - oceľové zvodidlá a spojovací materiál pre SC ŽSK Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 500 185,00 500185.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 763,00 22763.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 518,00 41518.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 500 000,00 2500000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 000,00 600000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 824 388,00 824388.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a ich príslušenstvo, náhradné diely pre údržbu zvodidiel NH4. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 595 625,00 595625.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 163 767,00 163767.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 398,00 8398.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Riadenie bezpečnosti, návrh, opatrenia, analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy Slovenská správa ciest 7 960 258,00 7960258.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 63 579,00 63579.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 677 571,00 677571.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 581,00 5581.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 453,00 34453.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Dodávka zvislého dopravného značenia, nosičov a spojovacieho materiálu, dopravných zariadení vrátane dopravy do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 067 217,00 1067217.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 059,00 4059.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Označovanie kultúrnych a turistických cieľov v Nitrianskom samosprávnom kraji“ Nitriansky samosprávny kraj 429 569,00 429569.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 931,00 10931.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 309,00 13309.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 619 686,00 619686.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 620 896,00 620896.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 183 872,00 183872.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 794 658,00 794658.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 130 965,00 130965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 485 969,00 485969.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 561,00 40561.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka, montáž a oprava záchytných systémov – zvodidlá NH4, AM, EA koncovky a tlmiče nárazu Slovenská správa ciest 8 000 000,00 8000000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 779,00 8779.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 600,00 17600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 252,00 48252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 64 365,00 64365.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dopravné značky Mesto Gbely 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dopravné zariadenia - vodiace dosky obojstranné Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 400,00 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky Mesto Medzilaborce 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 197 073,60 197073.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dopravná značka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 531,00 531.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky Mesto Komárno 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvodidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 53 650,80 53650.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvodidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 53 650,80 53650.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
DOPRAVNÉ ZNAČKY Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 062,00 1062.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 2 550,00 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Snehové koly plastové Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 530,00 8530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostné zariadenia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 80 640,00 80640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Obec Liešťany 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostné zariadenia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 446,00 7446.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 775,00 7775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa mestských komunikácií Poprad 66 000,00 66000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I.; dopravné zrkadlo; spomaľovací prah Obec Trnovec nad Váhom 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostné zariadenia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 54 672,00 54672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvodidlá Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 59 999,80 59999.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 13 400,00 13400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostné zariadenia - zvodidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 127 704,00 127704.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 900,00 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k cestným oceľovým zvodidlám. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 985,00 4985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky 2018 COMORRA SERVIS 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 300,00 9300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 400,00 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá - systém NH4 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 180 000,00 180000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 744 293,00 744293.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 55 333,00 55333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 496,00 11496.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 974,00 40974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Semaforová mobilná sústava Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 084,00 7084.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 659 635,00 659635.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 828,00 37828.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 58 796,00 58796.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - energeticky absorpčných koncoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 389 270,00 389270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, HIASA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 991 700,00 991700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dopravné značky s príslušenstvom Mesto Turčianske Teplice 8 100,00 8100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 272,00 14272.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 519,00 49519.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvodidlový materiál k jednostrannému zvodidlu JSNH4/N2 Regionálne cesty Bratislava a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 803,00 1803.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 129 254,00 129254.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, HIASA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 227,00 3227.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 535 373,00 535373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, HIASA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 742,00 19742.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 500 000,00 2500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 557 572,00 557572.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Nákup súčastí zvodidiel NH4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 509,00 7509.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, HIASA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 367,00 34367.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 923 047,00 6923047.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 437,00 4437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a ich príslušenstvo, náhradné diely pre údržbu zvodidiel NH4 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 699 896,00 699896.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dopravné značky a príslušenstvo Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 138 000,00 138000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, HIASA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 386,00 9386.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 883,00 5883.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 134,00 37134.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 888,00 24888.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 340,00 5340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 9 800,00 9800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 20 920,00 20920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 125 220,00 125220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, HIASA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 536,00 33536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 110 668,00 110668.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 230 906,00 230906.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 111 640,00 111640.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 5 317,00 5317.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvyšovanie pasívnej bezpečnoosti na cestách I.tried v správe Slovenskej správy ciest Slovenská správa ciest 23 251 929,00 23251929.0 EUR 2020 Práce Áno 3
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 92 974,00 92974.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Dodávka zvislých dopravných značiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 207 001,00 207001.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - energeticky absorpčných koncoviek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 610,00 17610.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, HIASA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 855,00 21855.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 349 495,00 349495.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC. Slovenská správa ciest 5 090 306,00 5090306.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 920,00 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 38 843,00 38843.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súčasti zvodidiel STALPRODUKT Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 780 630,00 780630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 40 553,00 40553.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, HIASA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 459,00 5459.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 36 229,00 36229.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 124 035,00 1124035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 36 419,00 36419.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 33 116,00 33116.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 41 008,00 41008.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel STALPRODUKT. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 200,00 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 060,50 2060.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 366 111,00 366111.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 121,00 16121.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Dopravné zrkadlo 1000x800 Obec Beluša 440,00 440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 21 830,00 21830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 13 900,00 13900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oprava záchytných bezpečnostných zariadení, HIASA na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 952,00 29952.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidiel NH4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 736,00 47736.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 025,00 3025.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 717,00 5717.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 700,19 5700.19 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cestné oceľové zvodidlá. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 581,00 6581.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezpečnostné zariadenia - zvodidlá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 240 062,01 240062.01 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 427,00 5427.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 148 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Haco
Adresa:
Valča 530 Valča 03835
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Mišanko
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 29 Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Mišanko
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 29 Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Marec 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Haco
Adresa:
Valča 530 Valča 03835
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Marec 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Haco
Adresa:
Valča 530 Valča 03835
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Mišanko
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 29 Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Zajac, s.r.o.
Adresa:
P. Mudroňa 39 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 29.05.2020 do: 14.01.2021

StiahniZáznam platný od: 16.07.2019 do: 29.05.2020

StiahniZáznam platný od: 11.12.2017 do: 16.07.2019

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 11.12.2017

StiahniZáznam platný od: 30.03.2017 do: 1.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×