Dodávateľ

Ing. Dušan Filimonov - ACAPO

Žilina
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Dušan Filimonov - ACAPO

IČO: 22604146

Adresa: Sasinkova 593/1, Žilina

Registračné číslo: 2017/3-FO-E4305

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Marec 2017

Záznam platný do: 27. Marec 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 101 621,67 EUR 31 31
2018 50 071,17 EUR 15 15
2019 23 917,00 EUR 10 10
2020 84 220,67 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 101 621,67 EUR 31 31
2018 50 071,17 EUR 15 15
2019 23 917,00 EUR 10 10
2020 84 220,67 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 4 316,67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 650,00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 150 669,00 EUR
Mesto Trnava 1 478,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 134,00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 090,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 1 871,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 24 969,00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 475,00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 592,50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 058,33 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 34 418,00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 395,00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 433,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 12 390,00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 3 4 904,67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 2 853,00 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 2 975,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 553,00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 750,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 4 406,67 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 3 3 957,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 491,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 210,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pomôcky - Respirátory a pracovné plášte Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 291,44 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 135,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPDN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 430,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 135,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 120,82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 520,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 618,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pracovná ochranná obuv. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 231,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 25 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 199,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 25 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 49,92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné odevy - bavlnené monterky - bavlnené monterkové bundy Spojená škola Banská Bystrica 5 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 320,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 567,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 448,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 231,13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 818,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 451,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy - laboratórne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 84,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 704,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 010,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 980,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 681,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 160,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 560,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - odev Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 799,16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 370,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 564,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 924,95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 3 630,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 580,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 700,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 210,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
OOPP - odev Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 618,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 154,30 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 365,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 50 417,87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné rehabilitačné centrum 4 590,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 58 853,20 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 61 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×