Dodávateľ

SLOV-VIA, s. r. o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SLOV-VIA, s. r. o.

IČO: 44541252

Adresa: Nám. sv. Egídia 42/97, Poprad

Registračné číslo: 2020/4-PO-C9141

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Apríl 2020

Záznam platný do: 8. Apríl 2023

Posledná zmena: 8. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 120 487,00 EUR 1 1
2015 8 981 849,00 EUR 1 1
2017 287 205,00 EUR 1 1
2018 162 713,00 EUR 1 1
2019 605 773,00 EUR 3 3
2020 639 202,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 120 487,00 EUR 1 1
2015 8 981 849,00 EUR 1 1
2017 287 205,00 EUR 1 1
2018 162 713,00 EUR 1 1
2019 605 773,00 EUR 3 3
2020 639 202,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 8 981 849,00 EUR
Mesto Poprad 7 1 815 380,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ul. J. Tranovského, Poprad - Veľká Mesto Poprad 192 567,00 EUR 2014 Práce Nie 1
I/66 Polomka bodova závada Slovenská správa ciest 8 981 849,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Prestavba križovatky ŠC III/3080 Ul. Slovenského odboja - MK Ul. Hraničná na okružnú križovatku Mesto Poprad 287 205,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta Ul.Francisciho Mesto Poprad 162 713,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta Ul. Alžbetina Mesto Poprad 228 050,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK prepoj ul. Športová a ul. B. Němcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia Mesto Poprad 289 658,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná Juh III Mesto Poprad 228 563,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Viacpodlažné parkovisko Mesto Poprad 723 656,00 EUR 2020 Práce Nie 1
+42141562382

+42141562382


adujava@slov-via.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Bohumil Kazimierzak
Adresa:
Komenského 44 Žilina 010 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Dujava CSc.
Adresa:
Družstevná 37 Poprad 058 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdenek Němec
Adresa:
J. Wericha 12 Bruntál 792 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Němec
Adresa:
J. Voskovce 8 Bruntál 792 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.03.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 9.06.2017 do: 20.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×