Dodávateľ

STAVOIMPEX, s. r. o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STAVOIMPEX, s. r. o.

IČO: 46254269

Adresa: Národná 3708/36, Žilina

Registračné číslo: 2017/5-PO-D3467

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Máj 2017

Záznam platný do: 9. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 501 732,00 EUR 1 1
2015 1 388 900,00 EUR 1 1
2016 99 000,00 EUR 1 1
2017 367 267,00 EUR 3 3
2019 687 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 501 732,00 EUR 1 1
2015 1 388 900,00 EUR 1 1
2016 99 000,00 EUR 1 1
2017 367 267,00 EUR 3 3
2019 687 500,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 501 732,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 687 500,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 99 000,00 EUR
Obec Župkov 1 122 250,00 EUR
HASTRA s.r.o. 1 1 388 900,00 EUR
Obec Horné Hámre 1 122 716,00 EUR
Obec Veľké Pole 1 122 301,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
I/18 Ľubochňa, časť Korbelka km 505,600 - zosuv Slovenská správa ciest 420 000,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Európske oddychovo-informačné centrum Belá-stavba HASTRA s.r.o. 1 159 103,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Sanácia zosuvu cesty III/2073 medzi obcami Varín a Nezbudská Lúčka Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 77 000,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Viacúčelové ihrisko v Horných Hámroch Obec Horné Hámre 122 716,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Viacúčelové športové ihrisko vo Veľkom Poli Obec Veľké Pole 122 301,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Viacúčelové ihrisko s uzavretým mantinelovým systémom a multifunkčné ihrisko v Župkove. Obec Župkov 122 250,00 EUR 2017 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 500 000,00 EUR 2019 Práce Nie 1
+421903603631

+421903777862

+421903777867


jozef.smikon@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 6 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Smikoň
Adresa:
Študentská 4/20 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Smikoň
Adresa:
Študentská 4/20 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
Adresa:
Bancíkovej 1/A Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.03.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×