Dodávateľ

CWS-boco Slovensko, s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CWS-boco Slovensko, s. r. o.

IČO: 31411045

Adresa: Bojnická 10, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F1928

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Január 2020

Záznam platný do: 7. Január 2023

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 28 827,20 EUR 6 6
2017 123 978,37 EUR 9 9
2018 46 820,33 EUR 3 3
2019 41 995,33 EUR 3 3
2020 46 141,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 28 827,20 EUR 6 6
2017 123 978,37 EUR 9 9
2018 46 820,33 EUR 3 3
2019 41 995,33 EUR 3 3
2020 46 141,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10 16 939,88 16939.88 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 6 700,00 6700.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 111 567,48 111567.48 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 394,40 394.40 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 12 852,00 12852.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 81 666,67 81666.67 EUR
Slovenské národné múzeum 1 600,00 600.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 11 500,80 11500.80 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 45 541,67 45541.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prenájom interiérových čistiacich rohoží, ich pravidelná výmena a čistenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zmluva o servisnom prenájme čistiacich rohožiek Úrad vlády Slovenskej republiky 29 336,78 29336.78 EUR 2016 Služby Nie 1
Hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 999,00 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 980,00 2980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 970,00 2970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Technická univerzita v Košiciach 21 409,92 21409.92 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie hygienického servisu 1 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 001,66 13001.66 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie hygienického servisu 3 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 19 550,95 19550.95 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie hygienického servisu 1 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 001,66 13001.66 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie hygienického servisu 2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 855,62 5855.62 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné náplne do hygienických dávkovačov CWS. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 770,00 2770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koberce, rohože a predložky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do dávkovačov CWS Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 590,00 3590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do dávkovačov CWS Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 427,00 2427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom dávkovačov do hygienických zariadení vrátane montáže, servisu a dodávky náplní do dávkovačov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 195 384,00 195384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do dávkovačov CWS Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 808,00 2808.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie hygienického servisu pre 20 administratívnych budov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 62 801,98 62801.98 EUR 2018 Služby Nie 1
Náhradné náplne do dávkovačov CWS Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 024,00 2024.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienický servis Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 79 404,40 79404.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do dávkovačov CWS Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 403,00 3403.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do dávkovačov CWS Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 121,00 3121.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do dávkovačov CWS Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisný prenájom pracovného oblečenia Mestská časť Bratislava - Petržalka 57 369,60 57369.6 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 203 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Maximilian Teichner
Adresa:
Friedrich-von- Spee-Strasse 33 Düsseldorf 40489
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ulrich David
Adresa:
Birkenstrase 82 Düsseldorf 40233
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Carsten Bettermann
Adresa:
Gartenstrasse 4 Küsnacht 8700
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Detlef Krőpelin
Adresa:
Germanenstraße 17 B Berlin D-12489
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×