Dodávateľ

MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

IČO: 35856599

Adresa: Ivanská cesta 15, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/5-PO-E4868

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Máj 2020

Záznam platný do: 7. Máj 2023

Posledná zmena: 8. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 755 484,00 EUR 4 4
2016 1 066 329,00 EUR 6 7
2017 1 934 579,00 EUR 3 4
2019 1 560 534,00 EUR 1 1
2020 4 215 674,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 755 484,00 EUR 4 4
2016 1 066 329,00 EUR 6 7
2017 1 934 579,00 EUR 3 4
2019 1 560 534,00 EUR 1 1
2020 4 215 674,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 120 986,00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 263 778,00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 4 215 674,00 EUR
Obec Vígľaš 1 165 800,00 EUR
Obec Martinček 2 153 543,00 EUR
Obec Opatovská Nová Ves 1 103 191,00 EUR
Odborné učilište internátne 1 1 560 534,00 EUR
Obec Varín 2 291 970,00 EUR
Obec Svätý Peter 1 856 200,00 EUR
Mesto Spišské Podhradie 1 287 500,00 EUR
Obec Orechová Potôň 1 786 409,00 EUR
Obec Korňa 1 101 015,00 EUR
Obec Koškovce 1 293 750,00 EUR
Obec Hronsek 1 165 850,00 EUR
Obec Podkonice 1 166 400,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Opatovska nová ves Obec Opatovská Nová Ves 87 000,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Korňa Obec Korňa 86 990,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Kultúrny dom, Martinček Obec Martinček 180 845,00 EUR 2016 Práce Áno 2
„Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “ Slovenská správa ciest 145 183,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Nákup obojživelného stroja a manažmentovej techniky (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 448 258,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste Spišské Podhradie Mesto Spišské Podhradie 294 520,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie technologickej budovy: základná škola, zdravotné stredisko Obec Koškovce 293 750,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obnova obecného úradu Orechová Potôň Obec Orechová Potôň 786 409,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Svätý Peter Obec Svätý Peter 856 200,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Zberný dvor Varín – Technológia Obec Varín 334 220,00 EUR 2017 Tovary Áno 2
Technické zariadenia pre predchádzanie vzniku odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Hronsek 203 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické zariadenia pre predchádzanie vzniku odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Podkonice 203 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technické zariadenia pre predchádzanie vzniku odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Vígľaš 203 640,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obnova OUI Valaská Odborné učilište internátne 1 560 534,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Obnova SEV SAŽP DROPIE Slovenská agentúra životného prostredia 782 154,00 EUR 2020 Práce Áno 1
Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP v chránenom areály Dropie Slovenská agentúra životného prostredia 3 433 520,00 EUR 2020 Práce Áno 1

maketechnology@maketechnology.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 13 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Kelemen
Adresa:
Petržalka 6198 Bratislava - mestská časť Petržalka 85000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Kelemen
Adresa:
Petržalka 6198 Bratislava - mestská časť Petržalka 85000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Plechlo & Partners s.r.o.
Adresa:
Ivánska cesta 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 82104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×