Dodávateľ

AQUA - VITA spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AQUA - VITA spol. s r.o.

IČO: 17310687

Adresa: Galvániho č. 12/A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3603

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Júl 2020

Záznam platný do: 2. Júl 2023

Posledná zmena: 3. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 232 143,00 EUR 4 4
2015 1 084 338,00 EUR 4 4
2016 5 132 255,00 EUR 3 3
2017 167 616,00 EUR 2 2
2019 5 012 159,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 725 510,00 EUR 3 3
2015 1 590 971,00 EUR 5 5
2016 5 132 255,00 EUR 3 3
2017 167 616,00 EUR 2 2
2019 4 806 589,00 EUR 1 1
2020 205 570,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 8 802 841,00 802841.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 11 825 670,00 11825670.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
I/18, MO 256E, Žilina, rozpadnutý mostný záver Slovenská správa ciest 83 333,00 83333.0 EUR 2014 Práce Nie 1
I/57, MO 57-116, Nemšová, výmena mostných záverov Slovenská správa ciest 108 333,00 108333.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena a oprava mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 950 000,00 4950000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
I/64 MO 64 - 066 Prievidza, výmena mostných záverov Slovenská správa ciest 95 833,00 95833.0 EUR 2016 Práce Nie 1
I/50 MO 50-125, Nováky, rozpadnutý mostný záver (2x) Slovenská správa ciest 116 666,00 116666.0 EUR 2014 Práce Nie 1
I/61, MO-056, Trenčín, oprava mostného záveru Slovenská správa ciest 112 500,00 112500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena mostného záveru ev. č. 75-004 Slovenská správa ciest 105 921,00 105921.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 490 983,00 490983.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 563 416,00 563416.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 302 479,00 302479.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 506 633,00 506633.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
I/59, MO 59-058A, Ružomberok Biely Potok, výmena mostného záveru Slovenská správa ciest 83 333,00 83333.0 EUR 2017 Práce Nie 1
I/18 MO 18- 277A Košariská, výmena mostného záveru Slovenská správa ciest 87 832,00 87832.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 806 589,00 4806589.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 205 570,00 205570.0 EUR 2019 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Ivan
Adresa:
Belinského 4 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Špaček
Adresa:
Hanácka 8 Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Vozár
Adresa:
Kálnica 470 Kálnica 91637
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Slabej
Adresa:
Agátová 3384/5F Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rudolf Vozár
Adresa:
Kálnica 470 Kálnica 91637
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Ivan
Adresa:
Belinského 4 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Róbert Špaček
Adresa:
Hanácka 8 Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr.Peter Serina, advokátska kancelária s. r. o.
Adresa:
Poľnohospodárska 10 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×