Dodávateľ

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora)

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

IČO: 31563732

Adresa: ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2019/11-PO-E2890

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. November 2019

Záznam platný do: 15. November 2022

Posledná zmena: 28. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 21 789,00 EUR 1 1
2017 1 754 014,00 EUR 11 11
2018 4 147 997,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 21 789,00 EUR 1 1
2017 1 754 014,00 EUR 11 11
2018 4 147 997,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 2 744 789,00 2744789.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 229 149,00 229149.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 1 128 453,00 1128453.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 429 611,00 429611.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 342 760,00 342760.00 EUR
Obec Ťapešovo 1 46 727,00 46727.00 EUR
Mesto Trstená 1 21 789,00 21789.00 EUR
Obec Klin 1 393 273,00 393273.00 EUR
Obec Pribylina 1 161 625,00 161625.00 EUR
Obec Vasiľov 1 66 522,00 66522.00 EUR
Obec Lomná 1 38 069,00 38069.00 EUR
Obec Košeca 1 170 500,00 170500.00 EUR
Obec Vavrišovo 1 81 375,00 81375.00 EUR
Obec Kordíky 1 69 158,00 69158.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Historicko kultúrno príprodná cesta okolo Tatier Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená - zhotovenie podkladu Mesto Trstená 132 224,00 132224.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Košeca – Nozdrovice, cesta na Ulici Za parkom, stavebné úpravy Obec Košeca 170 500,00 170500.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina - Sever Obec Pribylina 161 625,00 161625.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Ťapešovo 46 727,00 46727.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Miestna komunikácia Vasiľov - rekonštrukcia Obec Vasiľov 66 522,00 66522.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná Obec Lomná 38 069,00 38069.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba dopravného napojenia rekreačno-obytného súboru na existujúci komunikačný systém Obec Vavrišovo 81 375,00 81375.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky Obec Kordíky 69 158,00 69158.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 329 710,00 2329710.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš - II.etapa Mesto Liptovský Mikuláš 249 287,00 249287.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Hniezdne" v rámci projektu „Historicko – kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa“ Mesto Stará Ľubovňa 342 760,00 342760.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín Žilinský samosprávny kraj 1 968 195,00 1968195.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN – T v regióne Orava Žilinský samosprávny kraj 858 750,00 858750.0 EUR 2018 Práce Áno 1
CYKLOCESTA NA SPRÍSTUPNENIE PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA V OBCI KLIN Obec Klin 393 273,00 393273.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 879 166,00 879166.0 EUR 2018 Práce Nie 1
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky Slovenská správa ciest 2 744 789,00 2744789.0 EUR 2018 Práce Nie 1

sekretariat@cestnestavbylm.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 110 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Ondriš
Adresa:
Cesta na Klanec 74 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Ondriš
Adresa:
Svätovojtešská 14 Bratislava-Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LAWCORP, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Meno:
Mgr. Dávid Štefanka
Adresa:
Povoznícka 18 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Meno:
Mgr. Dávid Štefanka advokát
Adresa:
Kutlíkova 17 Bratislava - mestská časť Petržalka 85102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 21.08.2020 do: 11.12.2020

StiahniZáznam platný od: 4.03.2019 do: 21.08.2020

StiahniZáznam platný od: 28.03.2018 do: 4.03.2019

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 28.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×