Dodávateľ

Alfa 04 a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Alfa 04 a.s.

IČO: 35889853

Adresa: Jašíkova 6, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-A5779

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. August 2019

Záznam platný do: 27. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 839 131,00 EUR 3 3
2016 6 639 385,00 EUR 7 7
2017 152 245,00 EUR 4 4
2018 20 989,00 EUR 2 2
2019 5 217 668,00 EUR 4 4
2020 818 796,00 EUR 6 7
2021 2 339 250,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 839 131,00 EUR 3 3
2016 6 631 789,00 EUR 6 6
2017 144 236,00 EUR 4 4
2018 36 594,00 EUR 3 3
2019 5 217 668,00 EUR 4 4
2020 818 796,00 EUR 6 7
2021 2 339 250,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 3 643 979,00 643979.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 119 900,00 119900.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 24 750,00 24750.00 EUR
Mesto Martin 1 158 900,00 158900.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 31 990,00 31990.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 13 709 997,00 13709997.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 197 900,00 197900.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 119 498,00 119498.00 EUR
Obec Veľké Raškovce 1 20 550,00 20550.00 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 2 000 000,00 2000000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Diaľnica D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 150 000,00 150000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Dodatku stavebného zámeru (dSZ) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz a vypracovanie dokumentácie pre územné r Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 665 793,00 1665793.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie technickej štúdie stavby R2 Privádzač Ludvikov Dvor - Červený Rak. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 83 397,00 83397.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 398,00 8398.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie správy o hodnotení stavby Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany, dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentáci Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 386 751,00 4386751.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na po Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 519 872,00 1519872.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Rýchlostná c Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 308 568,00 308568.0 EUR 2016 Služby Nie 1
I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč - Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 389 949,00 389949.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 453,00 34453.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rekonštrukcia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad Trnavský samosprávny kraj 31 990,00 31990.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vážsku cyklodopravnú trasu – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) Žilinský samosprávny kraj 15 220,00 15220.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vážsku cyklodopravnú trasu – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) Žilinský samosprávny kraj 89 430,00 89430.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 183 872,00 183872.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 561,00 40561.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 64 365,00 64365.0 EUR 2018 Služby Nie 1
PD rekonštrukcia mosta 574-003 Ilava Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 24 900,00 24900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 530 619,00 1530619.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 943 944,00 1943944.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka, DSP, DP, AD, KD. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 743 070,00 1743070.0 EUR 2019 Služby Áno 1
PREDPROJEKTOVÉ ČINNOSTI PRED REALIZÁCIOU OPRÁV VOZOVIEK A MOSTNÝCH OBJEKTOV V SPRÁVE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Hlavné mesto SR Bratislava 123 583,00 123583.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“ Mesto Martin 158 900,00 158900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rekonštrukcia cesty I/57 št. hranica ČR/SR - Horné Srnie Slovenská správa ciest 86 426,00 86426.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre modernizáciu križovatiek riadených CDS – Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 119 475,00 119475.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“ – PD a súvisiace činnosti Banskobystrický samosprávny kraj 54 750,00 54750.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vypracovanie projektových dokumentácií ciest a mostov v rámci Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 296 439,00 296439.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, DÚR, DSZ, DSP v podrobnosti DRS, DP, AD a KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 391 953,00 391953.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami pre stavebné povolenie a uskutočnenie inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom: Cyklotrasa Zvolen – Hronská Breznica Banskobystrický samosprávny kraj 143 150,00 143150.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu miestnych komunikácií Obec Veľké Raškovce 25 000,00 25000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
PROJEKTANTSKÁ ČINNOSŤ A SÚVISIACE SLUŽBY – INŽINIERSKE STAVBY METRO Bratislava, a.s. 2 000 000,00 2000000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
I/79 Hriadky - Trebišov, preložka Slovenská správa ciest 175 550,00 175550.0 EUR 2021 Služby Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 127 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dagmar Burešová
Adresa:
Italská 51 Praha - m.č. Vinohrady 120 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Lín
Adresa:
Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Sellner
Adresa:
Do Blatin 13 Praha - m.č. Zličín 15521
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Hromádka CSc.
Adresa:
Korunní 111 Praha - m.č. Vinohrady 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adéla Hromádková
Adresa:
Nad Akáty 1 Praha - m.č. Kunratice 148 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Hromádka
Adresa:
Korunní 108a Praha - m.č. Vinohrady 101 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Jiří Hodek
Adresa:
Hrdličkova 7 Praha - m.č. Chodov 14800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Lukeš
Adresa:
Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Kout
Adresa:
Hákova 6 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lucie Pokorná
Adresa:
Evy Olmerové 10 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tereza Příbramská
Adresa:
Vápencová 1a Praha - m.č. Podolí 147 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Sellner
Adresa:
Jílová 21 Praha - m.č. Zličín 15521
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Sláma
Adresa:
Písečná 18 Praha - m.č. Troja 18200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Adresa:
Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Fidler
Adresa:
Jeseniova 46 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Záznam do:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
DiS. Kateřina Pietschová
Adresa:
Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2019
Záznam do:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Fidler
Adresa:
Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2018
Záznam do:
9. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Kout PhD.
Adresa:
Velké Popovice 25169
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Záznam do:
10. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
DiS. Kateřina Pietschová
Adresa:
Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Záznam do:
17. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Fidler
Adresa:
Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. December 2017
Záznam do:
4. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Svoboda
Adresa:
Vršovická 77 Praha 10 - Vršovice 10000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
22. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Svoboda
Adresa:
Vršovická 77 Praha 10 - Vršovice 10000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Valent
Adresa:
Pod Zečákom 32 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. CSc Tibor Michalka
Adresa:
Slnečná 317/41 Limbach 90091
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Táborská
Adresa:
Budovateľská 4 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Masaryk
Adresa:
Javorová 30 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubica Cígerová
Adresa:
Hagarova 6 Bratislava 83152
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Grohman
Adresa:
Žitavská 2 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. CSc. Dušan Šamudovský
Adresa:
Hlavná 18 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Maťaščík
Adresa:
Furdekova 1 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ján Kovarčík
Adresa:
Platanová alej 3 Komárno 94501
Meno:
KRION Partners s. r. o.
Adresa:
Palisády 50 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 10.09.2019 do: 9.03.2021

StiahniZáznam platný od: 17.01.2019 do: 10.09.2019

StiahniZáznam platný od: 4.01.2018 do: 17.01.2019

StiahniZáznam platný od: 22.12.2017 do: 4.01.2018

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 22.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×