Dodávateľ

Inžinierske združenie AMBERG - BUNG

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

IČO: 35860073

Adresa: Somolického 1/B, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2830

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Apríl 2020

Záznam platný do: 20. Apríl 2023

Posledná zmena: 16. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 527 542,00 EUR 10 10
2015 101 339,00 EUR 6 7
2016 9 594 392,00 EUR 13 14
2017 767 498,00 EUR 3 3
2018 6 064 226,00 EUR 8 8
2019 3 333 131,00 EUR 4 5
2020 26 900,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 143 712,00 EUR 8 8
2015 476 030,00 EUR 7 7
2016 9 594 832,00 EUR 12 14
2017 774 683,00 EUR 4 4
2018 6 064 570,00 EUR 8 8
2019 3 333 941,00 EUR 4 5
2020 27 260,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 6 1 311 276,00 1311276.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 327 500,00 327500.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 21 352 662,00 21352662.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 0,00 0.00 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 177 900,00 177900.00 EUR
Mesto Košice 1 486 000,00 486000.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 26 900,00 26900.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 72,00 72.00 EUR
Spojená škola 1 294 234,00 294234.00 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 438 484,00 438484.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu Cesta I/68 Mníšek nad Popradom štátna hranica SR/PR, preložka cesty. Slovenská správa ciest 83 458,00 83458.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť stavebného dozoru pre stavbu Cesta I/68 Mníšek nad Popradom štátna hranica SR/PR, preložka cesty. Slovenská správa ciest 82 120,00 82120.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 29.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34,00 34.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu: Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 480 205,00 3480205.0 EUR 2014 Služby Nie 1
projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre investičné projekty Rekonštrukcia objektov SŠ Spojená škola 294 234,00 294234.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 29.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 139 680,00 139680.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky - Lučenec. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 235 348,00 235348.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 204 929,00 204929.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 614,00 13614.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25,00 25.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - križovatka D1 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 166 410,00 166410.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby rýchlostnej cesty R3 Martin - Šášovské Podhradie. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 217 420,00 217420.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 625,00 15625.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500,00 500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
I/72 Brezno - Rimavská Sobota (štúdia realizovateľnosti) Slovenská správa ciest 284 000,00 284000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 975,00 9975.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa Slovenská správa ciest 464 600,00 464600.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie pre ponuku (DP) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 599 895,00 7599895.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 937,00 12937.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 448 000,00 448000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 642,00 13642.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Privádzač Spišská Nová Ves - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 479 855,00 479855.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 193,00 8193.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 606,00 9606.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - stavebný dozor Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 438 484,00 438484.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 862,00 6862.0 EUR 2016 Služby Nie 1
PD Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 327 500,00 327500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
I/63, I/13 Dunajská Streda - Veľký Meder - Medveďov - Komárno, štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 184 398,00 184398.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy Generálny investor Bratislavy (GIB) 177 900,00 177900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 514,00 1514.0 EUR 2017 Služby Nie 1
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, projektová dokumentácia Mesto Košice 675 778,00 675778.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450,00 450.0 EUR 2018 Služby Nie 1
"Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava" - spracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 200 376,00 200376.0 EUR 2016 Služby Nie 1
"Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža" - spracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 247 500,00 247500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Služby Nie 1
R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18, DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po DÚR, DSP, Oznámenie 8a po DSP, DP, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 376 939,00 2376939.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Cesta I/61 Bratislava - Senec, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok SZ, DP, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 898 000,00 5898000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 170,00 1170.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné, Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 119 999,00 3119999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice (Šarovce), štúdia realizovateľnosti Slovenská správa ciest 212 700,00 212700.0 EUR 2019 Služby Áno 1
PREDPROJEKTOVÉ ČINNOSTI PRED REALIZÁCIOU OPRÁV VOZOVIEK A MOSTNÝCH OBJEKTOV V SPRÁVE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Hlavné mesto SR Bratislava 123 583,00 123583.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 360,00 360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa. Banskobystrický samosprávny kraj 229 000,00 229000.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 98 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dipl. Ing. Felix Balthasar Amberg
Adresa:
Rheinstrasse 4 Sargans 7320
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Bakoš PhD.
Adresa:
Kúpeľná 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Felix Balthasar Amberg
Adresa:
Rheinstrasse 4 Sargans 7320
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing.,PhD. Martin Bakoš
Adresa:
Kúpelná 4 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.
Adresa:
Ružinovská 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.
Adresa:
Vajnorská 8/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×