Dodávateľ

BETAMONT s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BETAMONT s.r.o.

IČO: 31564518

Adresa: J. Jesenského 1054/44, Zvolen

Registračné číslo: 2020/7-PO-D4222

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Júl 2020

Záznam platný do: 10. Júl 2023

Posledná zmena: 11. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 299 372,00 EUR 1 2
2017 3 735 440,00 EUR 7 7
2018 3 007 839,00 EUR 10 13
2019 4 519 025,00 EUR 3 3
2020 11 598,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 299 372,00 EUR 1 2
2017 3 735 440,00 EUR 7 7
2018 2 759 729,00 EUR 6 7
2019 4 731 067,00 EUR 6 8
2020 47 666,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 2 635 792,00 635792.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 5 859 560,00 5859560.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 17 5 077 922,00 5077922.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava výmenných dielov na zabezpečovacích zariadeniach Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 561 872,00 1561872.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Náhrada jednodrôtových mechanických závor, TÚ 3011 ŽST Šurany-ŽST Veľké Bielice, DÚ 04 Komjatice-Ivánka pri Nitre, PZZ km 16,293 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 538 232,00 538232.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 ŽST Kysak - PPS. Plaveč št.hr., DÚ 12 Sabinov-Lipany,PZZ 43,902 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 440 269,00 440269.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 631 903,00 631903.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Utekáč - Lučenec, PZZ v km 1,391 a 1,710 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 629 460,00 629460.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice, DÚ 18 Koniarovce - Ludanice, PZZ km 52,058 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 640 222,00 640222.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 125,795 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 460 584,00 460584.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 2921 Lučenec št. hr. - Lučenec, DÚ 02 Lučenec št. hr. - Rapovce PZZ v km 102,989 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 394 770,00 394770.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Servis a údržba predselektívnych systémov Slovenská správa ciest 380 440,00 380440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis a údržba presných váh nápravových tlakov SUPAWEIGH a TENZOVÁHY Slovenská správa ciest 255 352,00 255352.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 398 669,00 398669.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce – Jablonov I. úsek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 230 448,00 230448.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 795 000,00 1795000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš – Važec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 720 000,00 720000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 396 875,00 396875.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 598 299,00 2598299.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 350 918,00 350918.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 230 126,00 230126.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 690 600,00 1690600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 374 144,00 374144.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 598,00 11598.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 36 068,00 36068.0 EUR 2018 Služby Nie 1

utzt@betamont.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 197 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondrej Maciak
Adresa:
T.G.Masaryka 48 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondrej Maciak
Adresa:
T.G.Masaryka 48 Zvolen 96001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
GARAJ & Partners s.r.o.
Adresa:
Jozefská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Meno:
TAXIUM, s. r. o.
Adresa:
Chrobákova 5 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Meno:
Zuzana Jakubičková LL.M.
Adresa:
Palisády 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Meno:
Zuzana Jakubičková, LL.M., advokát
Adresa:
Vyšehradská 8 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Meno:
Zuzana Jakubičková, LL.M., advokát
Adresa:
Vyšehradská 3713 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 25.06.2018 do: 10.10.2019

StiahniZáznam platný od: 16.01.2018 do: 25.06.2018

StiahniZáznam platný od: 8.08.2017 do: 16.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×