Dodávateľ

Ľubica Podolcová ĽUBICA

Bratislava-Nové Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ľubica Podolcová ĽUBICA

IČO: 22649778

Adresa: Vajnorská 131/A, Bratislava-Nové Mesto

Registračné číslo: 2015/4-FO-D6745

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Apríl 2015

Záznam platný do: 20. Apríl 2018

Posledná zmena: 22. Marec 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 41 574,00 EUR 3 3
2016 78 345,97 EUR 21 21
2017 43 118,32 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 304,00 EUR 2 2
2015 18 270,00 EUR 1 1
2016 78 345,97 EUR 21 21
2017 43 118,32 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 950,00 950.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 1 500,00 1500.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 6 420,83 6420.83 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 63,72 63.72 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 4 784,00 4784.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 825,00 1825.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 41 574,00 41574.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 232,50 232.50 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 404,16 404.16 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 3 313,08 3313.08 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 409,50 1409.50 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 28 333,33 28333.33 EUR
Slovenské národné divadlo 1 4 600,00 4600.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 65 090,00 65090.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 30,00 30.00 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 725,00 725.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 499,00 499.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 1 284,17 1284.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
DODÁVKA OOPP Slovenská inšpekcia životného prostredia 58 956,00 58956.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné topánky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 024,00 3024.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poltopánky pre obvinených a odsúdených Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 280,00 20280.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pracovné topánky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 18 270,00 18270.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výstražno-ochranný odev oranžový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 675,00 4675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice, ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 080,00 2080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová pracovná ochranná obuv podľa špecifikácie Spojená škola Banská Bystrica 1 328,10 1328.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné oblečenie do laboratória Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 647,14 1647.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 72,00 72.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranná pracovná obuv Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 505,00 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné a bezpečnostné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 292,04 292.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obuv Hlavné mesto SR Bratislava 36 746,16 36746.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pracovná obuv Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 295,20 295.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 220,00 2220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové nové pracovné odevy a nová ochranná obuv 2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 7 751,69 7751.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 5 550,00 5550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
+421244458685


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 151 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubica Podolcová
Adresa:
Krasňanská 14 Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×