Dodávateľ

R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.

IČO: 36349631

Adresa: Bratislavská 121/1297, Trenčín

Registračné číslo: 2020/7-PO-D4224

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Júl 2020

Záznam platný do: 11. Júl 2023

Posledná zmena: 17. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 107 304,07 EUR 26 26
2017 270 984,80 EUR 31 31
2018 43 545,57 EUR 24 24
2019 88 855,23 EUR 22 22
2020 337 486,14 EUR 25 25
2021 86 634,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 2 553,72 EUR 1 1
2016 104 750,35 EUR 25 25
2017 270 984,80 EUR 31 31
2018 44 762,41 EUR 25 25
2019 87 638,39 EUR 21 21
2020 337 231,14 EUR 24 24
2021 86 889,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 8 309,53 8309.53 EUR
Slovenská správa ciest 1 169,99 169.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 831,67 831.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 6 813,00 6813.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 271 227,60 271227.60 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 16 085,71 16085.71 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 16 842,47 16842.47 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 6 472,99 6472.99 EUR
Mesto Trnava 2 4 066,14 4066.14 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 3 050,92 3050.92 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 15 437,03 15437.03 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 4 500,00 4500.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 349,99 1349.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 13 530,61 13530.61 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 3 25 854,98 25854.98 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 4 335,44 4335.44 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 163 067,41 163067.41 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 2 160,37 2160.37 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 2 916,67 2916.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 2 186,36 2186.36 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 121,28 121.28 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 216,84 1216.84 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 7 699,95 7699.95 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 11 713,33 11713.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 234 999,00 234999.00 EUR
Slovenské národné múzeum 5 748,39 748.39 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 1 234,17 1234.17 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 29 415,83 29415.83 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 487,48 487.48 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 3 0,00 0.00 EUR
Mesto Michalovce 1 149,83 149.83 EUR
Mesto Trenčín 1 3 080,66 3080.66 EUR
Slovenské národné divadlo 4 4 664,98 4664.98 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 392,50 392.50 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 7 869,18 7869.18 EUR
Spišská katolícka charita 1 83,33 83.33 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 3 283,71 3283.71 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 3 9 953,97 9953.97 EUR
Obec Tomášovce 1 199,99 199.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 2 240,00 2240.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 470,14 1470.14 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 3 079,97 3079.97 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 9 714,12 9714.12 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 916,67 1916.67 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 5 989,17 5989.17 EUR
Školský internát 2 1 248,98 1248.98 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 2 907,99 2907.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 4 644,99 4644.99 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 1 977,42 1977.42 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 4 988,31 4988.31 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 1 833,25 1833.25 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 2 308,33 2308.33 EUR
Školský internát 1 1 079,17 1079.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 888,00 2888.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národný bezpečnostný úrad 3 064,47 3064.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostná obuv členková Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Obec Jaslovské Bohunice 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcka a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný protiúderový komplet Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 98 712,00 98712.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národný bezpečnostný úrad 876,26 876.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranná prilba Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 633,54 2633.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, rukavice kombinované Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv pre kuchárov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 734,69 734.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a doplnky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 939,32 939.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 405,00 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hodinky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné balistické vesty Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lesnícke čižmy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 89,47 89.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - Pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 120,00 2120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 373,42 2373.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranná pracovná obuv Národné rehabilitačné centrum 473,55 473.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, ochranné okuliare a štíty Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 355,04 355.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranný protiúderový komplet Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 61 584,00 61584.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 424,00 424.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodou riediteľný chemický prípravok na odmasťovanie a čistenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antistatický ochranný odev a doplnky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 240,00 9240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 218,50 218.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Hlavné mesto SR Bratislava 12 252,19 12252.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protiúderové rukavice Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 45 600,00 45600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Slovenské národné múzeum 138,00 138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky pre vyšetrovateľov leteckých udalostí/alebo ekvivalent/alebo s lepšími technickými vlastnosťami Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná obuv, ochranné okuliare ,košele, ochranné pokrývky hlavy, ochranné a bezpečnostné odevy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 900,72 4900.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické pracovné rukavice a polomasky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 219,72 219.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Celokovové putá s poistkou a jednorazové putá textilné Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 998,80 161998.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostná pracovná obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 230,00 1230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná bunda zimná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630,82 630.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná výstroj - obuv Mesto Trenčín 5 533,06 5533.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hasičské LED svietidlo ručné M-FIRE AG alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 970,00 8970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 346,30 2346.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranný výstroj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 49 663,80 49663.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 403,70 403.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 355,00 355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 553,40 2553.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 6 144,00 6144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 550,00 3550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 2 970,00 2970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 228,00 228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dojacia a umývacia zástera Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 621,78 1621.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv pre kuchárov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 903,05 903.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, ochranná prilba Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 677,49 677.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 290,00 2290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 640,00 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Obec Tomášovce 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Špeciálny čistiaci materiál na leteckú techniku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 403,56 4403.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzervačný materiál a tmely na leteckú techniku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 217,40 3217.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzervačný materiál a tmely na leteckú techniku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 481,98 481.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 460,00 1460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 542,64 4542.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv a pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 298,00 9298.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 444,00 444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 460,22 1460.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
certifikovaný pracovný odev a pracovná obuv - dámska Slovenské národné múzeum 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Označovacie tyče monitorovacích objektov podzemných vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 16 000,00 16000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 607,15 2607.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obuv Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a pomôcky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 21 849,70 21849.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovný kabát zateplený (prešivák) bez kapucne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tričko s dlhým rukávom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 726,62 3726.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 692,46 692.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špecifické pracovné a ochranné prostriedky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 989,50 9989.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálne a technické vybavenie pre terénny tím - pomôcky Hlavné mesto SR Bratislava 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálne a technické vybavenie pre terénny tím - oblečenie Hlavné mesto SR Bratislava 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľnočasové pomôcky Mesto Michalovce 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne ochranné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 166 286,80 166286.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky 7/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 815,00 6815.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave 206 732,59 206732.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Spišská katolícka charita 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 755,00 755.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
certifikovaný pracovný odev a pracovná obuv Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 1 910,00 1910.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovný odev, obuv, rukavice Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 5 576,30 5576.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 990,00 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 180,00 11180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 663,00 3663.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 8 229,12 8229.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 879,74 5879.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 639,15 2639.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 994,00 5994.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 670,00 2670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 327,80 2327.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP potrebné na celoplošné testovanie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 828,00 6828.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná a bezpečnostná obuv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 524,45 18524.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave 101 944,00 101944.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výstroj -Ochranný pracovný výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 277,13 277.13 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 080,00 3080.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 500,00 3500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

rhajek@rml.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 192 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Rastislav Hájek
Adresa:
Krivosúd - Bodovka Trenčianske Stankovce 91311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Hájek
Adresa:
3 Krivosúd-Bodovka 91311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
GBC I, Galvaniho 7 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo a spol. s.r.o.
Adresa:
Smetanova 7 Trenčín 91101
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo s.r.o.
Adresa:
Bobot 91325
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova 9 Trenčianske Teplice 91451

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 22.11.2017 do: 31.08.2021

StiahniZáznam platný od: 8.06.2017 do: 22.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
OOPP potrebné na celoplošné testovanie 6 981,00 EUR Tovary 3. November 2020 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.;EUROMARK safe s. r. o.;STROJÁRSKE CENTRUM, s.r.o.;DAMITO s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×