Dodávateľ

Doprastav, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Doprastav, a.s.

IČO: 31333320

Adresa: Drieňová 27, Bratislava

Registračné číslo: 2017/9-PO-D4618

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. September 2017

Záznam platný do: 2. September 2020

Posledná zmena: 23. Júl 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 31 207 529,00 EUR 9 9
2015 175 780 189,00 EUR 20 20
2016 605 299 068,00 EUR 26 26
2017 389 622 566,00 EUR 15 15
2018 14 074 018,00 EUR 14 14
2019 15 712 076,00 EUR 8 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 016 946,00 EUR 8 8
2015 202 970 772,00 EUR 21 21
2016 418 882 210,00 EUR 23 23
2017 575 784 817,00 EUR 16 16
2018 13 529 468,00 EUR 14 14
2019 16 511 233,00 EUR 10 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 935 518,00 EUR
Slovenská správa ciest 11 96 700 584,00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 1 296 656,00 EUR
Obec Horná Súča 1 879 332,00 EUR
Mesto Prešov 1 1 039 590,00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 133 095,00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 6 9 615 224,00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 000,00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 63 000,00 EUR
Mesto Martin 4 1 633 916,00 EUR
Obec Podhorie 1 81 812,00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 438 500,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 413 413 691,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 27 900,00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 1 634 709,00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 3 023 832,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 197 775,00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 8 220 012,00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 188 500,00 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 78 757 113,00 EUR
Obec Badín 1 53 241,00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 5 479 992,00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 23 561,00 EUR
Obec Čabiny 1 2 665 000,00 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 185 894 318,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 621 352,00 EUR
Mesto Trenčín 1 3 900 000,00 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Madačka 1 1 318 861,00 EUR
Mesto Zvolen 1 1 016 000,00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 178 483,00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 155 561,00 EUR
Obec Pavlice 1 96 160,00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 364 938 980,00 EUR
Mesto Nová Dubnica 1 280 149,00 EUR
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 1 863 881,00 EUR
Obec Ďurdové 1 632 792,00 EUR
Obec Habura 1 4 134 866,00 EUR
Mesto Veľký Šariš 2 974 786,00 EUR
Obec Riečka 1 77 591,00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 12 609 899,00 EUR
Obec Krahule 1 82 949,00 EUR
Obec Nemešany 1 742 738,00 EUR
Obec Blatnica 1 83 000,00 EUR
Obec Dražkovce 1 115 000,00 EUR
Obec Počarová 1 89 695,00 EUR
Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE 1 13 426 465,00 EUR
Obec Králiky 1 93 424,00 EUR
Obec Bodiná 1 1 055 354,00 EUR
Obec Borčice 1 49 727,00 EUR
Obec Košeca 1 250 164,00 EUR
Obec Topoľníky 1 11 335 000,00 EUR
Obec Kunešov 1 75 698,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11o na území mesta Mesto Martin 198 333,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby: Zvolen, rekonštrukcia asfaltových plôch II. Etapa. Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 35 838,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 182 668,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Doplnenie odvodnenia vozovky diaľnice D1 v úseku Važec Mengusovce dodatočným priečnym a pozdĺžnym odvodnením. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 763 267,00 EUR 2015 Práce Nie 1
I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina (zmena SO 263 a nový SO 806) Slovenská správa ciest 2 950 000,00 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesných ciest v Madačke Pozemkové spoločenstvo Urbariát Madačka 1 438 985,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia existujúcich komunikácií v obci Podhorie. Obec Podhorie 118 875,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa Nitriansky samosprávny kraj 1 122 622,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava miestnej komunikácie Badín medzi ul. SNP a ul. Laurínska Obec Badín 42 981,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií 2016. Mestská časť Bratislava - Ružinov 277 000,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné úpravy - rekonštrukcia a modernizácia ul. Parková Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 146 050,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava cesty II/507 Modrovka- hr. TT/TN Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 147 000,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava cesty III/061039 Prejta Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 67 500,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava cesty III/06140 Zliechov-Klin Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 70 000,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava cesty III/05036 Dubnička Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 70 000,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny Obec Čabiny 2 328 294,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a výstavba protipožiarnej monitorovacej veže PS Zálužie Považská Teplá Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 875 742,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia poľnej cesty - Ďurďové Obec Ďurdové 763 169,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení PÚ v obci Habura Obec Habura 3 446 270,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia povrchu komunikácií. Mesto Nová Dubnica 261 694,00 EUR 2015 Práce Nie 1
I/68 Prešov Východná, križovatka Slovenská správa ciest 250 000,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Diaľnica D1 Fričovce - Svinia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 799 391,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Cesty KSK 12 - obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica Košický samosprávny kraj 1 539 327,00 EUR 2015 Práce Áno 1
I/18 Bystré - Čierne oprava cesty v km 713,945-715,809 Slovenská správa ciest 380 000,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Nemešany Obec Nemešany 620 122,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Blatnica Obec Blatnica 77 419,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava miestnej komunikácie pred kultúrnym domom a Materskou školou Pavlice Obec Pavlice 101 440,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Miestne komunikácie k IBV Za dedinou I. Etapa Vetva "A" Obec Dražkovce 113 089,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Počarová Obec Počarová 74 825,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 732 600,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Kontrolné skúšky zemín, betónov, vozovky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Tulskej vo Zvolene Mesto Zvolen 654 958,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná Obec Bodiná 880 048,00 EUR 2015 Práce Áno 1
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II.fáza Slovenská správa ciest 25 977 760,00 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 364 938 980,00 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Diaľnica D1 Fričovce - Svinia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 104 938,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 190 583,00 EUR 2014 Práce Áno 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 500 000,00 EUR 2016 Práce Nie 1
I/59, MO 59-090 Podbiel, odstránenie havarijného stavu mosta Slovenská správa ciest 6 127 972,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Diaľničný privádzač Nová Polhora Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 174 972,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Zhotovenie stavby: ČOV Sever Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 78 757 113,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) Slovenská správa ciest 21 920 200,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Žilinskom kraji Slovenská správa ciest 11 238 423,00 EUR 2015 Práce Áno 1
I/59 Dolný Kubín (Medzihradie-Kňažia) (TEN-T) Slovenská správa ciest 17 339 952,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Prešovskom kraji Slovenská správa ciest 8 669 189,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 173 753,00 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE 13 426 465,00 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Rekonštrukcia MK Pri zvonici,Borčice_2.etapa Obec Borčice 83 000,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra MH Invest, s.r.o. 185 894 318,00 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 439 591,00 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 356 345 380,00 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV Obec Topoľníky 11 335 000,00 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 92 228,00 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kunešov Obec Kunešov 75 698,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Oslany - Čereňany - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12 884 012,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Za Tonkov, Riečka Obec Riečka 77 591,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Králiky Obec Králiky 93 424,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín Mesto Trenčín 3 900 000,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Košeca – Miestna komunikácia – Železničná ulica – Prestavba Obec Košeca 250 164,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 280 906,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy Trenčiansky samosprávny kraj 3 023 832,00 EUR 2017 Práce Nie 1
I/20 a III/3450 Prešov ul. Rusínska – ul. Gen. Svobodu, križovatka Slovenská správa ciest 659 573,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 171 658,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Predĺženie cesty Obec Krahule 82 949,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave Sociálna poisťovňa, ústredie 5 479 992,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 120 772,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej, Prešov Mesto Prešov 1 039 590,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 178 483,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava diaľničného mosta ev.č. D1- 134 Skala – pravý most Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 689 400,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Doplnenie odvodnenia vozovky dialnice D1 na úseku Važec – Mengusovce dodatočným priečnym a pozdĺžnym odvodnením Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 542 268,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Betónové zvodidlo - koncový dielec obojstranný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 625,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cesta II/591 Dolná Mičiná - Čerín Banskobystrický samosprávny kraj 78 268,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Cesta II/591 Dolná Mičiná - Čerín Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 75 989,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Tisovec-Muráň (Muránska Lehota) Banskobystrický samosprávny kraj 160 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy a rekonštrukcie komunikácií asfaltom AC 11 na území mesta Mesto Martin 18,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Cestné dopravné prefabrikáty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 105,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia komunikácií asfaltom AC 11 v objekte SIM Mesto Martin 210 000,00 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Betónové zvodidlá - dodávka a montáž Hlavné mesto SR Bratislava 28 291,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objekt: 680- Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 940 000,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Cesta I/63 Šamorín, križovatky. Slovenská správa ciest 1 037 402,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - II. etapa Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 389 998,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 122 346,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 643 596,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli Obec Horná Súča 879 332,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacitycyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš Mesto Veľký Šariš 1 005 697,00 EUR 2019 Práce Áno 2
Parkoviska ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica Mesto Banská Bystrica 587 300,00 EUR 2018 Práce Nie 1
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2019“ Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 833 333,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 532 509,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/501 Cerová - Jablonica, km 47,174 - 50,935 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 396 620,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Realizácia prístupovej komunikácie, parkovísk a asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií Mesto Stará Ľubovňa 497 096,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Cyklotrasa Martin-Vrútky Mesto Martin 1 488 917,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cesty III/1146 Radošovce - Mokrý Háj, km 12,480 - 14,900 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 224 732,00 EUR 2019 Práce Nie 1http://www.doprastav.sk/kontakt_karieraZoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 189 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Máj 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Február 2018

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Máj 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
14. Február 2018

Meno:
Ing. Dušan Mráz
Adresa:
Stromová 7 Budča 96233
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Máj 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ALMOND LEGAL s.r.o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.02.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 14.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×