Dodávateľ

MERCATOR DMS, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MERCATOR DMS, spol. s.r.o.

IČO: 17327547

Adresa: Jasovská ulica 3/a, Bratislava

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1741

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. December 2019

Záznam platný do: 3. December 2022

Posledná zmena: 5. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 247 399,77 EUR 36 36
2017 173 785,83 EUR 29 29
2018 136 358,01 EUR 19 19
2019 48 681,26 EUR 11 11
2020 122 570,58 EUR 27 27
2021 14 589,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 247 399,77 EUR 36 36
2017 173 785,83 EUR 29 29
2018 136 358,01 EUR 19 19
2019 48 681,26 EUR 11 11
2020 122 570,58 EUR 27 27
2021 14 589,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 74 198,32 74198.32 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 33 100,00 33100.00 EUR
Mesto Žilina 1 1 950,00 1950.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 2 945,00 2945.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 8 499,00 8499.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 64 320,00 64320.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 21 397,00 21397.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 3 020,00 3020.00 EUR
Mesto Martin 1 16 258,33 16258.33 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 5 078,00 5078.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 6 792,60 6792.60 EUR
Košický samosprávny kraj 1 118 862,50 118862.50 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 1 049,00 1049.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 8 800,00 8800.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 999,17 999.17 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 080,00 1080.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 1 825,00 1825.00 EUR
Malokarpatské múzeum v Pezinku 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 15 130,00 15130.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 10 500,00 10500.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 0,00 0.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 2 500,00 2500.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 250,00 250.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 858,00 1858.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 5 95 332,50 95332.50 EUR
Mesto Nové Zámky 1 465,00 465.00 EUR
Slovenské národné múzeum 5 4 413,00 4413.00 EUR
Stredná odborná škola 1 3 291,67 3291.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 708,33 708.33 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 3 331,00 3331.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 29 887,50 29887.50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 13 825,00 13825.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 9 699,17 9699.17 EUR
Krajská prokuratúra 1 3 750,00 3750.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 5 611,00 5611.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 2 981,83 981.83 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 2 461,00 2461.00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 29 500,00 29500.00 EUR
Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65 1 2 928,33 2928.33 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 1 856,67 1856.67 EUR
Zoologická záhrada 1 3 666,67 3666.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 24 114,00 24114.00 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 2 3 500,00 3500.00 EUR
Národný onkologický ústav 3 9 988,80 9988.80 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 1 559,00 1559.00 EUR
Štátna opera 1 9 083,00 9083.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 541,65 541.65 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 1 915,83 1915.83 EUR
Športové gymnázium 1 2 080,00 2080.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 307,50 307.50 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 3 750,00 3750.00 EUR
Vojenský historický ústav 1 2 499,17 2499.17 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 476,66 476.66 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 2 291,67 2291.67 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 733,33 733.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 442,50 3442.50 EUR
Základná škola 1 6 599,00 6599.00 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 2 829,92 2829.92 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 416,00 416.00 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 400,00 400.00 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 1 238,33 1238.33 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 1 083,33 1083.33 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 1 090,00 1090.00 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 0,00 0.00 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 1 260,00 1260.00 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 235,00 235.00 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 1 17 416,67 17416.67 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 6 805,83 6805.83 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 2 158,33 2158.33 EUR
Základná škola Galanta 1 4 408,33 4408.33 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 6 291,67 6291.67 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 999,17 999.17 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 5 249,17 5249.17 EUR
Stredná odborná škola 1 1 916,67 1916.67 EUR
Mgr.art. Martin Rosenberger 1 4 583,33 4583.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výroba, dodávka a montáž stabilných regálových systémov Mesto Martin 20 220,00 20220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa zváraná dvojdielna Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
8- dverové šatňové skrine kovové Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65 3 520,00 3520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňové skrine kovové na sokli Základná škola 13 992,00 13992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Regál na archiváciu dokumentov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 800,80 800.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Regál na archiváciu dokumentov, na knihy Gymnázium Andreja Kmeťa 1 693,00 1693.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stohovateľná stolička Technická univerzita v Košiciach 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archívne policové regály Centrum vedecko-technických informácií SR 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Radiátory Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 400,00 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok Spojená škola Banská Bystrica 3 150,00 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 8ks skríň Generálna prokuratúra SR 1 920,00 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pozinkované policové regále bezskrutkové, regálový systém clip-spoj Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 800,00 5800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná spisová skriňa + nádstavec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 480,00 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné regálové systémy Slovenská konsolidačná, a.s. 32 000,00 32000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové kovové regále Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intériérové vybavenie - regály Košický samosprávny kraj 142 646,40 142646.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová kartotéka na dokumenty A4, 5 zásuviek, sivá. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policový regál do archívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 843,20 1843.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová skriňa s dverami a policami Mestská časť Bratislava - Ružinov 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vešiakový stojan na kolieskach - 5 ks Slovenské centrum dizajnu 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná kovová uzamykateľná skriňa Štátny inštitút odborného vzdelávania 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
šatník na sokli alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skriňa univerzálna spisová alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotéka kovová Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 231,00 231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lístkovnica A5 - kovová kartotéka, farba svetlosivá Mesto Nové Zámky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacboxová šatníková skriňa. Základná škola Galanta 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kovový policový regál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovové regály LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 605,00 1605.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor srdcovej frekvencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 825,00 825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž regálových systémov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 778,00 1778.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 33 045,70 33045.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pojazdné hliníkové lešenie Stredná odborná škola 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proviantný materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 880,00 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenský pracovný stôl a pracovné stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný stôl so zverákom Stredná odborná škola obchodu a služieb 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačné skrine Slovenské národné múzeum 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vákuový lis na prípravu plastových modelov a dielcov vákuovým tvarovaním Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 900,00 5900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Styčníková doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Styčníková doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policový regál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 214,88 1214.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Styčníková doska alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 900,00 19900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Archívne oceľové policové regály Sociálna poisťovňa, ústredie 93 902,40 93902.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa kovová Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 511,20 511.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozík na zber špinavej bielizne "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kovových regálov do archívu Pôdohospodárska platobná agentúra 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trezorové skrine, plechové skrine s nástavcami a nábytkové trezory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 600,00 12600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný viacúčelový dvojnitný šijací stroj na vyšívanie gombíkových dierok Štátna opera 10 900,00 10900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové regále pozinkované Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 230,40 2230.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníková skrinka 4 - dverová Šatníková skrinka 6 - dverová Stredná odborná škola polytechnická 12 900,00 12900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Regál na chemikálie s vaňovými policami Výskumný ústav vodného hospodárstva 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenský nábytok Stredná zdravotnícka škola 6 352,44 6352.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové manipulačné prepravky SUPRO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
regály Krajská prokuratúra 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pozinkované policové regále bezskrutkové, regálový systém clip-spoj Hlavné mesto SR Bratislava 31 232,21 31232.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárií a šatní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 750,00 7750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové skrine Mesto Žilina 2 376,00 2376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Objektová bezpečnosť – trezory, skrine Hlavné mesto SR Bratislava 13 113,32 13113.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové regály (163_2017) Zoologická záhrada 6 338,54 6338.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lístkovnica A5 - kovová kartotéka Kovos KAR 52S5 Vojenský historický ústav 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelový stôl, regálová skriňa, kancelárska stolička Slovenské národné múzeum 1 664,00 1664.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie existujúceho regálového systému ERREX Slovenské národné múzeum 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie šatní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 650,00 4650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový regál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - skrine, lavice Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 150,00 4150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pozinkované policové regále bezskrutkové, regálový systém clip-spoj Hlavné mesto SR Bratislava 13 872,00 13872.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Styčníková doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové regály na šanóny pozinkované Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie depozitáru dreva a kovu MMvPk profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom Malokarpatské múzeum v Pezinku 19 100,00 19100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové regály na šanóny pozinkované Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Styčníková doska BV15 01-02 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový regál skrutkovaný 40 x 100 x 200 cm, 6 políc - biele Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 828,00 10828.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové regále skrutkované Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 000,00 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová skriňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archívne oceľové policové regály Sociálna poisťovňa, ústredie 19 200,00 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
odmasťovacia kvapalina pre umývacie stoly a vane Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 880,00 1880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
odmasťovacia kvapalina pre umývacie stoly a vane Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok a vozíky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 799 555,00 1799555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový regál skrutkovaný 40 x 100 x 200 cm, 6 políc - biele Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 076,00 3076.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Celokovové uzamykateľné skrine, dvojdverové s poličkami Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenské stoly a skrine Stredná odborná škola 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Otočné archivačné skrine na šanóny 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 757,00 2757.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do dielne Slovenské národné múzeum 982,00 982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový regál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 131,27 4131.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné stoly Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 972,00 1972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odkladacie skrinky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Archívne oceľové policové regály Sociálna poisťovňa, ústredie 39 600,00 39600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - skrine, lavice Výskumný ústav vodného hospodárstva 902,00 902.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skladacie regále s drážkovou hranou, Europrepravky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odmasťovací prípravok do umývacieho stola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
odmasťovacia kvapalina pre umývacie stoly a vane Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 640,00 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Regtale Národný onkologický ústav 4 230,00 4230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny a zdravotnícky nábytok. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie regálov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 762,20 1762.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny a zdravotnícky nábytok. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
policový regál Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok pre prácu s el.zariadeniami Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 380,00 16380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skladové regály s vysokou nosnosťou Univerzita Komenského v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie dielne Mgr.art. Martin Rosenberger 7 254,00 7254.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Šatňová skrinka Základná škola, Krosnianska 4, Košice 23 520,00 23520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skrine - kartotéky Národný onkologický ústav 4 980,00 4980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatňová skriňa kovová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 822,60 822.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovová skriňa pre chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 611,75 611.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plechová šatníková skriňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 325,06 2325.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500,00 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Regále do školskej kuchyne a skladu Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 3 400,00 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 600,00 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok, kovové skrine Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 900,00 18900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 824,00 824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 494,80 9494.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok, kovové skrine Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 151,00 7151.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 829,30 829.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Policový kovový regál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 314,00 1314.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatňová skriňa kovová Športové gymnázium 2 378,60 2378.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok a vybavenie - 3. časť Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 15 457,91 15457.91 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kartotéková skriňa Národný onkologický ústav 785,00 785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa zváraná dvojdielna Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové zariadenia do dielní a šatní Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 11 204,00 11204.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 400,00 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový policový regál Krajská prokuratúra v Prešove 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový policový regál Krajská prokuratúra v Prešove 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trezor Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 222,22 1222.22 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oceľové kartotéky s dreveným dekórom Sociálna poisťovňa, ústredie 870,00 870.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske vozíky Sociálna poisťovňa, ústredie 3 612,00 3612.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky laboratórny kovový nábytok. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 807,74 9807.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liekové skrine Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 592,00 2592.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - kovové policové regály Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 956,00 1956.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+42163532159


office@mercatoc.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 193 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Krisztián Forró
Adresa:
200 Veľká Mača 92532
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
18. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Žofia Brezinová
Adresa:
Mamateyova 30 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2018
Záznam do:
18. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Šilon
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2018
Záznam do:
18. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Čibrik & Blazsek advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Hlavná 14 Šaľa 92701
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 20.01.2020 do: 18.02.2020

StiahniZáznam platný od: 17.01.2018 do: 20.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×